Șomaj

Înapoi la Lotsen

Şomaj

Dacă sunteți cetățean UE și ați lucrat ultima dată în Germania plătind contribuțiile sociale, și vă pierdeți locul de muncă, aveți dreptul la indemnizație de șomaj. Indemnizația de șomaj trebuie să asigure social angajații care își pierd locul de muncă. 

1. Generalități

În principiu este valabil: Dacă deveniți șomer, trebuie să vă adresați serviciilor de ocupare a forței de muncă din landul în care ați lucrat ultima oară.

Atenție: Dacă lucrați într-o altă țară decât în cea în care trăiți (de ex. lucrător frontalier) sunt valabile dispoziții speciale.

În ceea ce privește dreptul la serviciile de șomaj se aplică aceleași condiții ca pentru cetățenii țării în care ați lucrat ultima oară. Perioadele de angajare și de asigurare, pe care le-ați realizat în alte țări sunt luate în considerare la prelucrarea cererii dvs.

Cei care au lucrat ultima oară în Germania și devin șomeri, nu sunt lăsați în voia lor ci primesc în anumite condiții susținere din partea statului. Primesc nu doar ajutor financiar. Există și posibilitatea de a folosi pentru căutarea unui loc de muncă serviciile Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Agențiile de plasare și jobcenter vă pun la dispoziție o multitudine de instrumente de finanțare (de exemplu cursuri de formare profesională) care sunt prevăzute în codurile sociale II și III.

2. Indemnizație de șomaj

Dacă ați lucrat ultima oară în Germania aveți dreptul la indemnizația de șomaj în anumite condiții. O condiție este să fi lucrat înainte o anumită perioadă. De regulă trebuie să fi lucrat în ultimele 30 de luni minim 12 luni având obligația de a plăti asigurările sociale. Pentru cei care au fost angajați cu un raport de muncă mai scurt care a fost limitat la nu mai mult de 14 săptămâni, este suficientă în anumite condiții și o perioadă de 6 luni de activitate lucrativă.

Indiciu: Chiar și perioadele de angajare din alte țări UE pot fi luate în considerare în acest caz. Acestea pot fi dovedite prin intermediul formularului PD U1. Informații în acest sens se găsesc în fișa informativă pentru indemnizația de șomaj și munca în străinătate de la Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Dacă ați devenit șomer sau dacă ați aflat că vă veți pierde locul de muncă sau de practică, aveți obligația de a anunța la Agenția pentru ocuparea forțelor de muncă competentă ca fiind în căutarea unui loc de muncă.

Atenție: Trebuie cel târziu cu 3 luni înainte de finalizarea contractului să vă înregistrați personal la Agenția pentru ocuparea forțelor de muncă. Dacă aflați de finalizarea contractului mai devreme de 3 luni, trebuie să vă înregistrați personal în termen de 3 zile la Agenția pentru ocuparea forțelor de muncă. Pentru a respecta aceste termene, vă puteți înregistra și telefonic (număr gratuit: 0800 4 5555 000) sau online . Programarea personală poate avea loc la un moment ulterior. Dacă ratați termenul, vă confruntați cu o perioadă de blocare în care nu mai beneficiați de serviciile conform SGB III (indemnizația de șomaj).

Mai multe informații referitoare la indemnizația de șomaj se găsesc în fișa informativă pentru șomeri de la Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Dreptul dvs. la indemnizația de șomaj poate fi transferat timp de 3 până la 6 luni într-o altă țară UE pentru a vă putea căuta un loc de muncă acolo. Acest lucru înseamnă că puteți primi indemnizația de șomaj dintr-o altă țară UE pentru a vă căuta de muncă în Germania. Și invers puteți beneficia de indemnizația de șomaj germană într-o altă țară UE. Mai multe informații în acest sens se găsesc în fișa informativă pentru indemnizația de șomaj și munca în străinătate de la Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Atenție: Dacă doriți să beneficiați de serviciile de șomaj într-o altă țară, mai întâi trebuie să vă adresați Administrației Publice pentru Ocuparea Forței de Muncă și să îndepliniți anumite condiții. În caz contrar vă puteți pierde dreptul la servicii.

3. Protecție socială de bază

Protecția socială de bază oferă minimul de mijloace financiare care sunt necesare pentru întreținere.

Persoanele apte de muncă, aflate în căutarea unui loc de muncă și care nu au dreptul la indemnizație de șomaj sau au dreptul la o indemnizație de șomaj prea mică sau au un venit prea mic, primesc indemnizația de șomaj conform Codului Securității Sociale (SGB II).

Persoanele, care de exemplu datorită unei boli sau a vârstei de pensionare nu sunt apte de muncă și de aceea nu pot să lucreze, primesc susținere conform celui de-al doisprezecelea Cod Social (SGB XII).

Atenție: Pentru cetățenii UE se aplică reglementări speciale la accesarea acestor prestații sociale:

Puteți primi prestații conform Codului Securității Sociale II (SGB II) dacă

  • lucrați în Germania, dar nu câștigați suficient pentru a vă acoperi cheltuielile de trai sau
  • ați lucrat în Germania timp de mai mult de 1 anși ați devenit șomer în mod involuntar. Dacă ați lucrat mai puțin de 1 an, aceste serviciile sunt limitate la 6 luni.

Persoanele care locuiesc singure, respectiv sunt părinți singuri primesc momentan 563 euro lunar. În plus sunt preluate costurile pentru cazare și încălzire. Venitul este calculat în acest sens.

Dacă rămâneți în Germania exclusiv pentru căutarea unui loc de muncă și nu ați lucrat suficient anterior, primiți prestații conform SGB II (protecție socială de bază) și SGB XII (ajutor social) doar după 5 ani de ședere legală în Germania.

Dacă nu aveți dreptul la ajutorul social, dar aveți nevoie de ajutor, puteți beneficia de prestații până la plecarea dvs. sau timp de maxim 1 lună în termen de doi ani conform Codului Securității Sociale XII pentru hrană, îngrijirea corporală și sănătate precum și pentru cazare și masă (prestații temporare). Aceste servicii sunt acordate în cazuri excepționale (De ex. în cazul unei incapacități de călătorie) în caz individual timp de 1 lună.

Atenție: Pentru a beneficia de serviciile intermediare nu trebuie să existe intenția de a părăsi țara! Această intenție nu trebuie documentată ulterior.

Informații detaliate găsiți în Fișa informativă privind alocația cetățenilor/alocația socială – protecția socială de bază pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă conform Codului Securității Sociale II de la Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă. Folosiți și catalogul Întrebări și Răspunsuri al Ministerului federal pentru muncă și afaceri sociale.

Indiciu: Dacă aveți dreptul la servicii sociale în Germania, acest lucru este valabil și pentru membrii familiei dvs. care trăiesc în Germania.