Primirea drepturilor cuvenite

Înapoi la Lotsen

Primirea drepturilor cuvenite

Cunoașterea drepturilor dumneavoastră în calitate de lucrător din UE este un lucru. A vi se face dreptate merge dincolo de aceste cunoștințe. Aici puteți afla cum să vă exercitați drepturile față de angajatorul dumneavoastră și unde puteți obține sprijin.

1. Salariul

Dacă angajatorul nu plătește salariul convenit, cereți-i în scris să plătească salariul neplătit. Aveți grijă să stabiliți pentru plată un termen de 2 săptămâni. În această solicitare trebuie să menționați timpul de lucru pentru care solicitați salariul, cuantumul salariului precum și contul.

Atenție: În cazul revendicării unei creanțe salariale trebuie să respectați neapărat „termenul de prescripție” care a fost menționat în contractul dvs. individual de muncă. Termenul de prescripție este un interval în care trebuie să revendicați creanțele salariale față de angajator. După expirarea acestei perioade, creanțele salariale expiră, ceea ce înseamnă că nu mai pot fi revendicate nici în fața angajatorului, nici în fața instanței. Deoarece termenul de prescripție poate fi reglementat și în contractului colectiv aplicabil raportului dumneavoastră de muncă, verificați și regulamentul contractului colectiv de muncă în acest sens.

În măsura în care în întreprindere există un comitet de întreprindere, vă puteți plânge la comitetul de întreprindere sau la organismul responsabil de întreprindere (de ex. persoana de încredere) cu privire la drepturile salariale neplătite. De asemenea, acolo puteți obține asistență în ceea ce privește creanțele salariale.

Dacă angajatorul nu reacționează în ciuda tuturor solicitărilor de plată în termenul stabilit, puteți revendica creanța salarială în instanță printr-o acțiune la tribunalul pentru litigii de muncă. Dacă nu vorbiți suficient de bine limba germană, pentru a putea susține un proces, tribunalul vă pune la dispoziție un interpret.

Atenție: Trebuie să puteți dovedi creanțele salariale în fața instanței. De aceea trebuie să vă notați zilnic orele lucrate. Fișa cu orele de lucru trebuie semnată de șef/superior. Dacă acest lucru nu este posibil, rugați un coleg sau o colegă să o semneze. Pentru a face acest lucru puteți folosi calendarul cu programul de lucru pe care îl puteți descărca și imprima. Faceți și fotografii cu telefonul. Cu cât aveți mai multe dovezi, cu atât mai multe șanse aveți să vă primiți banii.
Gândiți-vă să păstrați contractul individual de muncă sau alte documente referitoare la cuantumul remunerației precum și statele de plată primite.

2. Concedierea

Dacă ați fost concediat, trebuie să depuneți în termen de 3 săptămâni de la primirea concedierii o plângere la instanță (plângere privind protecția împotriva concedierii). Acest termen este valabil pentru toate concedierile, indiferent dacă acestea se supun legii privind protecția împotriva concedierii.

Atenție: Dacă depășiți termenul, consecința poate fi gravă: Concedierea intră în vigoare la expirarea termenului de preaviz pentru încetarea contractului și nu mai puteți face nimic.

Plângerea privind protecția împotriva concedierii poate fi depusă de dvs. personal la tribunalul pentru litigii de muncă, ceea ce înseamnă că nu trebuie să fiți reprezentat de un avocat. O reprezentare este necesară în a 2-a instanță, în cazul în care tribunalul pentru litigii de muncă (prima instanță) a pronunțat o hotărâre și se înaintează apel împotriva sentinței tribunalului pentru litigii de muncă la tribunalul regional pentru litigii de muncă.

Prin plângerea privind protecția împotriva concedierii, urmăriți scopul de a obține ca tribunalul pentru litigii de muncă să stabilească faptul că concedierea nu este valabilă. Dacă plângerea are succes, concedierea nu este legală. Acest lucru înseamnă că raportul de muncă continuă să fie valabil. Trebuie să mergeți la muncă și angajatorul trebuie să vă plătească salariul.

Puteți depune o plângere privind protecția împotriva concedierii și atunci când nu doriți să continuați raportul de muncă, ci doriți să primiți o compensație. Cu toate acestea, nu puteți forța acest rezultat, de aceea acțiunea este întotdeauna îndreptată către o declarație că rezilierea nu este valabilă. În timpul procesului puteți cădea de comun acord cu angajatorul în privința unei compensații (așa-numitul acord de compensare).

Atenție: Profitați cât mai rapid de susținerea sindicatelor resp. a centrelor de consiliere sau contactați un avocat specializat în dreptul muncii.

Acțiunea poate fi introdusă în fața tribunalului pentru litigii de muncă în a cărei circumscripție angajatorul își are reședința sau sediul sau în care munca este prestată în mod obișnuit sau a fost prestată ultima dată. Puteți afla tribunalul pentru litigii de muncă de pe Portalul Judiciar Federal și al Landurilor Federale (Indexul instanțelor ). La tribunalul pentru litigii de muncă există și un oficiu de primire a plângerilor, care primește plângeri și cereri și sub formă orală. Nu uitați să predați contractele individuale de muncă în formă scrisă, fișele de pontaj sau alte documente referitoare la cuantumul remunerației, precum și orice state de plată pe care le-ați primit – de preferință copii.

În cazul unui proces apar și cheltuieli judiciare. Acestea trebuie plătite, de regulă, de partea care pierde procesul. În cazul unui câștig parțial, costurile sunt împărțite proporțional.

Atenție: În prima instanță, fiecare parte trebuie să suporte costurile unui avocat. Prin urmare, trebuie să vă plătiți cheltuielile cu avocatul chiar dacă câștigați procesul.

Dacă nu vă puteți permite costurile unui litigiu, puteți solicita asistență judiciară. Asistența judiciară se acordă pentru toate procedurile judiciare sau de consiliere juridică și nu se limitează la procedurile de dreptul muncii. Mai multe informații sunt disponibile în întrebările frecvente.

Angajații care au fost membri de sindicat cel puțin pe o perioadă de 3 luni sunt consiliați gratuit de sindicat și reprezentați la tribunal.

Dacă aveți dificultăți la autoritățile germane în a beneficia de drepturile dvs. ca și cetățean UE, atunci serviciul gratuit al autorităților naționale SOLVIT , care este reprezentat în toate țările UE, precum și în Islanda, Liechtenstein și Norvegia, vă va ajuta. Condiția prealabilă este să nu fi intentat încă o acțiune în instanță și să existe o trimitere la legislația UE. SOLVIT poate fi accesat online prin formularul de contact pe pagina SOLVIT.

3. Discriminare/hărțuire

Dacă sunteți discriminat de angajator sau de alți angajați ai întreprinderii sau tratat incorect , vă puteți plânge mai întâi la organismul responsabil din întreprinderea dvs. (de ex. persoana de încredere). În întreprinderile cu comitet de întreprindere, un membru al comitetului de întreprindere poate fi chemat pentru sprijin sau mediere.

Una dintre sarcinile comitetului de întreprindere este de a promova integrarea lucrătorilor străini la locul de muncă și – împreună cu angajatorul – de a se asigura că toate persoanele care lucrează în întreprindere sunt tratate în conformitate cu principiile legalității și echității. Orice discriminare împotriva persoanelor din cauza rasei sau a originii, descendenței sau naționalității, religiei sau ideologiei lor este inadmisibilă.

Mai mult decât atât, vă puteți revendica pretențiile în materie de dreptul muncii

  • pentru încetarea oricărui tip de hărțuire
  • și puteți solicita daune din cauza unei boli cauzate de hărțuire, dacă angajatorul este vinovat de hărțuire, adică dacă acesta a hărțuit sau a permis intenționat sau neintenționat hărțuirea dumneavoastră de către colegi

prin intermediul unei plângeri la tribunalul pentru litigii de muncă.