Sănătate 

Sănătate / asigurare de sănătate

Dacă sunteți cetățean UE și locuiți în Germania, depinde de situația rezidenței dacă sunteți în continuare asigurat prin asigurarea de sănătate din țara de origine sau dacă vă supuneți reglementărilor sistemului de asigurări de sănătate din Germania.  1. Șederea temporară în Germania

Dacă vă aflați temporar în Germania, de ex. sunteți turist, angajat detașat sau muncitor sezonier angajat în principal în țara de origine, atunci rămâneți asigurat prin intermediul asigurării de sănătate din țara de origine. Pentru un tratament la medic sau în spital aveți nevoie de cardul european de asigurări sociale de sănătate ( CEASS sau în engleză EHIC - European Health Insurance Card) și un document de identitate (act de identitate sau pașaport). EHIC este emis de casa dvs. de asigurări de sănătate în mod gratuit în țara de origine. Dacă nu aveți CEASS de ex. pentru că ar dura prea mult timp pentru a-l elibera înainte de plecare sau pentru că sunteți deja pe drum, puteți solicita de la casa de asigurări și un certificat înlocuitor provizoriu (CIP). Acesta poate fi trimis prin fax sau electronic.

Notă: Informațiile referitoare la caracteristicile specifice fiecărei țări ale CEASS și CIP – inclusiv unde se pot solicita CEASS și CIP – pot fi găsite aici.

Musterfoto einer Europäischen Krankenversicherungskarte (EHIC)

Musterfoto einer Europäischen Krankenversicherungskarte (EHIC)

Fotografii: AOK Homepage

Cu CEASS resp. CIP puteți să vă tratați medical în Germania, în măsura în care acest lucru este necesar în timpul șederii și nu puteți aștepta până la revenirea în țară. Aici sunt incluse, de asemenea, prestațiile în natură legate de boli cronice sau deja existente, precum și sarcina și nașterea.

Atenție: CEASS/CIP este recunoscut doar de medicii și spitalele care sunt afiliate la sistemul caselor de asigurare de stat (de ex. cu indicația „medic care lucrează cu casa” sau „toate casele” în cazul cabinetelor medicale). Asistența medicală privată nu este acoperită. În această categorie intră, de exemplu, cabinetele medicale care funcționează ca un „cabinet privat”.

În cabinetul medical sau în spital trebuie să completați formularul „Declarația pacientului Asigurarea europeană de sănătate”. Acesta vi se înmânează în varianta lingvistică dorită de dumneavoastră la cabinet sau în spital. În formular trebuie să menționați și o casă germană de asigurări de sănătate, de ex. casa de asigurări de sănătate de la locul de reședință. Prin intermediulcasei germane de asigurări de sănătate se realizează decontarea costurilor pentru tratament.

Notă: Fișa informativă „Cu CEASS în Germania” conține cele mai importante informații. Pe lângă limba germană mai aveți la dispoziție alte cinci limbi .

2. În cazul unei șederi mai îndelungate în Germania

Dacă șederea dumneavoastră depășește o ședere scurtă, trebuie să vă asigurați dreptul la prestații prin intermediul formularului S1.

[Model de formular S1]

Acesta este emis de casa de asigurări de sănătate din țara dvs. de origine. Pe lângă tratamentele medicale necesare sunt posibile și tratamente planificate și investigații de rutină.

Acest lucru este valabil, de exemplu, pentru lucrătorii detașați, pentru lucrătorii frontalieri și membrii familiilor acestora sau pentru pensionarii care rămân în Germania pentru o perioadă mai lungă de timp.

Dacă veniți în Germania pentru a beneficia de un tratament medical specific aici – de exemplu, pentru a urma un tratament planificat – aveți nevoie de o dovadă a dreptului la tratament eliberată de casa de asigurări de sănătate din țara de origine- așa numitul „Portable Document S2”.

O listă de verificare vă oferă o imagine de ansamblu a ceea ce trebuie să luați în considerare atunci când planificați tratamentul.

3. Domiciliul în Germania

Dacă v-ați mutat domiciliul și, prin urmare, reședința obișnuită în Germania, asigurarea în caz de îmbolnăvire trebuie, de obicei, să fie încheiată și aici. Acest lucru este valabil și pentru membrii familiei, dacă locuiesc aici. În Germania există obligația asigurării de sănătate!

Atenție: Dacă aveți calitatea de pensionar și primiți o pensie dintr-un stat membru al UE – țara dvs. de origine – dar vă mutați reședința în Germania, veți rămâne acoperit de asigurarea de sănătate din țara de origine!

În Germania asigurarea de sănătate este posibilă prin două sisteme diferite:

  • asigurarea de sănătate obligatorie (GKV) și
  • asigurarea de sănătate privată (PKV).

Atenție: Asigurarea de sănătate obligatorie intră în vigoare automat – chiar și retroactiv! În cazul în care vă înregistrați cu întârziere calitatea de membru la o casă de asigurări de sănătate (liber aleasă), veți avea datorii aferente contribuțiilor. Acest lucru este valabil chiar dacă nu știați despre încheierea asigurării obligatorii. În cazul în care apar datorii aferente contribuțiilor, contactați neapărat un centru de consiliere: Datoriile aferente contribuțiilor pot fi reduse sau anulate în anumite condiții. De asemenea, este posibil ca începutul perioadei de asigurare obligatorie să fie amânat.

Este reglementat prin lege cine face obiectul asigurării de sănătate obligatorii (în art. 5 alin. 1 din Codul Securității Sociale V). Printre aceste persoane se numără și angajații până la un anumit venit. Pentru anul 2022 există limita de venit la 64.350 Euro. Peste această limită puteți alege dacă doriți să fiți asigurat în sistemul de asigurare de sănătate privată sau voluntar în sistemul de asigurare de sănătate obligatorie. Trebuie să alegeți una din cele două variante. Nu este posibil să renunțați în totalitate la protecția asigurării de sănătate! Dacă sunteți angajat cu normă minimă (cuvânt-cheie „Minijob”) sau desfășurați activități independente, puteți găsi informații aici.

Dacă partenerul dvs. trăiește în Germania și nu lucrează, acesta poate fi co-asigurat în GKV. Acest lucru nu implică costuri suplimentare. Același lucru este valabil și pentru copiii dvs. (asigurarea familială conform art. 10 SGB V).  Pentru membrii familiei care nu mai au dreptul la asigurarea familială în țara de origine sau pentru care se exclude o asigurare familială, se poate lua în considerare asigurarea voluntară în sistemul de asigurare de sănătate obligatorie (conform art. 9 SGB V). În termen de trei luni după expirarea protecției asigurării, asigurarea voluntară trebuie prezentată unei case de asigurări de sănătate.

Atenție: În calitate de cetățean al UE care este angajat în Germania ca muncitor, trebuie să vă asigurați din timp, înainte de începerea activității, că sunteți membru al unei case de asigurări de sănătate. Adresați-vă unei case de asigurări de sănătate și înregistrați-vă ca membru. O listă a caselor de asigurări de sănătate se găsește aici.

În cazul persoanelor în căutarea unui loc de muncă sunt valabile următoarele: Atât timp cât aveți încă punctul central al vieții în țara de origine, adică nu v-ați mutat încă reședința în Germania, veți fi acoperit în continuare de asigurarea de sănătate din țara de origine. Contribuțiile la asigurarea de sănătate din țara de origine trebuie plătite în continuare. Stabilirea schimbării reședinței în Germania poate fi uneori dificilă. Criteriile decisive sunt: Durata și continuitatea șederii în Germania, relațiile familiale și situația domiciliului – momentul înregistrării la direcția de evidență a populației poate fi sau nu decisiv.

Atenție: În cazul în care rămâneți în Germania pentru o perioadă mai mare de trei luni, aveți în orice caz obligația de a vă înregistra la direcția de evidență a populației competentă la nivel local. Informații referitoare la dreptul de ședere se găsesc aici.

Dacă în calitate de persoană aflată în căutarea unui loc de muncă v-ați mutat domiciliul în Germania, trebuie să încheiați aici o asigurare de sănătate. Există o obligație de asigurare automată („obligația de asigurare” conform art. 5 alin. 1 nr. 13 SGB V)! Puteți încheia o asigurare obligatorie la o casă de asigurări de sănătate la alegere. Dacă în țara de origine ați fost asigurat în regim privat, trebuie să căutați o asigurare privată de sănătate și în Germania.

Notă: Pentru persoanele inactive profesional există posibilitatea să se asigure voluntar din punct de vedere legal în Germania după expirarea acoperirii asigurării medicale în țara de origine (art. 9 SGB V). Asigurarea voluntară trebuie prezentată în scris în termen de trei luni la o casă de asigurări de sănătate. Nu există niciun decalaj în ceea ce privește acoperirea oferită de asigurare, deoarece asigurarea de sănătate în Germania urmează imediat. Cererea dumneavoastră scrisă trebuie confirmată de către casa de asigurări de sănătate!

În caz de șomaj – după ce ați lucrat anterior în Germania – sunteți în mod automat supus în continuare asigurării obligatorii. De cele mai multe ori asigurarea de sănătate rămâne la casa de asigurări de sănătate anterioară. Cu toate acestea casa de asigurări de sănătate trebuie informată cu privire la șomaj. Contribuțiile sunt plătite de agenția de ocupare a forței de muncă (indemnizația de șomaj I) sau de Jobcenter (indemnizația de șomaj II/„Hartz IV”).

Și atunci când primiți ajutor social conform SGB XII, rămâneți de regulă asigurat la în sistemul de asigurare de sănătate obligatorie. Contribuțiile către GKV sunt plătite de către agenția de asistență socială (biroul municipal de asistență socială) (în conformitate cu art. 32 alin. 1 din SGB XII). În cazul în care erați asigurat la o asigurare privată de sănătate în momentul în care a intervenit nevoia de asistență, primele de asigurare corespunzătoare vor fi plătite de către agenția de asistență socială (art. 32 alin. 5 SGB XII).

Dacă aveți nevoie de ajutor, dar nu aveți acoperire de asigurare, deoarece, de exemplu, asigurarea de sănătate nu mai există în țara de origine sau nu ați putut încheia o asigurare de sănătate în Germania, se poate lua în considerare asistența medicală în conformitate cu SGB XII, în funcție de situația dvs. de ședere legală (art. 23 SGB XII). În cazul în care nu aveți dreptul la aceste prestații din cauza situației dvs. de ședere legală, de exemplu, în calitate de persoană în căutarea unui loc de muncă, sunt posibile doar prestații de asistență medicală pentru tratamentul bolilor acute și al afecțiunilor dureroase, precum și pentru sarcină și naștere, pentru o perioadă de până la o lună în decurs de doi ani; în cazuri individuale, și pentru o perioadă mai lungă.

Notă: Informații suplimentare pentru cetățenii UE și membrii familiilor acestora pe tema accesului la sistemul de sănătate pot fi găsite în broșura „Accesul la sistemul de sănătate pentru cetățenii UE, cetățenii SEE și cetățenii elvețieni” PDF, 5 MB, fără bariere , publicată de Grupul de Lucru Federal pentru Asistență Socială Gratuită și Oficiul UE pentru Egalitatea de Tratament.

Dacă aveți dificultăți în a deveni membru al unui sistem de asigurare de sănătate, contactați un centru de consiliere. Evitați să rămâneți neasigurat! Acest lucru vă poate cauza probleme.

Notă: Printre centrele de consiliere se numără și așa-numitele centre de compensare, care pot verifica dacă și în ce măsură aveți dreptul la prestații în sistemul de sănătate german. Centrele de compensare vă pot ajuta să încheiați o asigurare de sănătate.

[Lista centrelor de compensare din Germania] PDF, 155 KB, nu este fără bariere

4. Asigurarea de sănătate în Germania: Tratament medical

Ca membru GKV în Germania primiți un card de asigurare de sănătate. Prezentați cardul de asigurare de sănătate la fiecare vizită la medic. Costurile pentru tratamentul medical sunt decontate direct cu casa de asigurări de sănătate. Nu trebuie să plătiți nimic.

Atenție: Uneori, medicul recomandă tratamente care nu sunt incluse în asigurarea de sănătate de bază (IGeL - servicii medicale individuale). Puteți decide dacă doriți să le folosiți sau nu, la un cost suplimentar. Medicul dvs. trebuie să vă explice avantajele și dezavantajele unui astfel de tratament suplimentar și costurile acestuia.

Dacă lucrați în Germania, dar locuiți într-o altă țară (domiciliu în afara țării de asigurare), vă puteți trata medical și în țara dvs. de reședință. Însă trebuie să vă înregistrați la casa de asigurări de sănătate din țara de reședință. Pentru înregistrarea în țara de reședință aveți nevoie de formularul S1. Formularul poate fi solicitat de la casa de asigurări de sănătate din Germania.

5. Asigurarea împotriva accidentelor

Toți angajații din Germania sunt asigurați în cadrul sistemului legal de asigurare obligatorie în caz de accident. Pentru aceasta nu este necesară o înregistrare specială. Asigurarea nu implică contribuții; contribuțiile sunt achitate de angajator.

Asigurarea împotriva accidentelor are ca scop prevenția și protejarea împotriva urmărilor cauzate de accidentele de muncă și de bolile profesionale. Prestațiile includ în special

  • tratament și prestații de reabilitare medicală,
  • prestații de participare la viața profesională (reabilitare profesională),
  • prestații de participare la viața socială (reabilitare socială),
  • plata salariului pe durata incapacității de muncă și
  • a pensiilor către răniți și urmași.

În cazul unui accident de muncă angajatorul dumneavoastră va raporta accidentul, iar în cazul în care se suspectează o boală profesională, responsabilitatea raportării revine medicului dumneavoastră. Asigurarea împotriva accidentelor verifică automat drepturile dvs. Nu este necesară nicio cerere sau notificare din partea dumneavoastră.

Notă: Pentru întrebări legate de asistența medicală transfrontalieră între Germania și alte țări din UE, contactați punctul național de contact pentru asistență medicală transfrontalieră (disponibil și în limba engleză).

Sfat: Broșura „Acces la sistemul de sănătate”, disponibilă pentru descărcare mai jos, precum și seria de pliante în 6 părți „Prezentare generală a asistenței medicale pentru cetățenii UE” pot fi comandate gratuit la adresa info@eu-gleichbehandlungsstelle.de, în versiune tipărită, dacă este necesar.