Διευκρινίσεις αναφορικά με τα απαραίτητα cookies

Ορισμένα cookies είναι απαραίτητα για τις βασικές λειτουργίες του δικτυακού αυτού τόπου, οπότε δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν.

Ειδικότερα πρόκειται για τα εξής cookies:

CM_SESSIONID – Cookie συνεδρίας CoreMedia: Το cookie αυτό αποτελεί αναγνωριστικό συνεδρίας, ώστε να μπορεί ο εξυπηρετητής να εντάσσει τον χρήστη στη σωστή συνεδρία μετά από εκ νέου φόρτωση της σελίδας. Ακόμα και εάν η σελίδα ανοιχτεί σε άλλη καρτέλα, ο εξυπηρετητής μπορεί να εντοπίσει τον αριθμό συνεδρίας. Πρόκειται για βασικό cookie τού προϊόντος CoreMedia.

cart - cookie καλαθιού αγορών: Το cookie αποθηκεύει έναν αριθμό συνεδρίας, τις δημοσιεύσεις που έχουν επιλεγεί και τη ζητούμενη από τον χρήστη ποσότητα. Το cookie είναι απαραίτητο, ώστε να μπορεί να εμφανιστεί το καλάθι αγορών σε συγκεκριμένο χρήστη μετά από εκ νέου φόρτωση της σελίδας. Το cookie τοποθετείται μόνο, όταν προστεθεί κάποιο προϊόν στο καλάθι αγορών.

cookie-allow-necessary – Ένα cookie για την αποθήκευση της επιλογής «Μόνο απαραίτητα cookies». Προεπιλεγμένη ρύθμιση κατά την επίσκεψη της σελίδας.

cookie-banner – Cookie για την απόκρυψη του πλαισίου για τα cookies. Αποτρέπει την επανεμφάνιση του πλαισίου μετά τη φόρτωση της σελίδας.

Τελευταία ενημέρωση: Ιούνιος 2020