Διευκρινίσεις αναφορικά με τα απαραίτητα cookies

  • Αρχική σελίδα
  • Οι πολίτες της ΕΕ

  • Πληροφορίες για τον κορωνοϊό

  • Σέρβις

επιστροφή στον Πλοηγό

Ορισμένα cookies είναι απαραίτητα για τις βασικές λειτουργίες του δικτυακού αυτού τόπου, οπότε δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν.

Ειδικότερα πρόκειται για τα εξής cookies:

CM_SESSIONID – Cookie συνεδρίας CoreMedia: Το cookie αυτό αποτελεί αναγνωριστικό συνεδρίας, ώστε να μπορεί ο εξυπηρετητής να εντάσσει τον χρήστη στη σωστή συνεδρία μετά από εκ νέου φόρτωση της σελίδας. Ακόμα και εάν η σελίδα ανοιχτεί σε άλλη καρτέλα, ο εξυπηρετητής μπορεί να εντοπίσει τον αριθμό συνεδρίας. Πρόκειται για βασικό cookie τού προϊόντος CoreMedia.

cookie-allow-necessary – Ένα cookie για την αποθήκευση της επιλογής «Μόνο απαραίτητα cookies». Προεπιλεγμένη ρύθμιση κατά την επίσκεψη της σελίδας.

cookie-banner – Cookie για την απόκρυψη του πλαισίου για τα cookies. Αποτρέπει την επανεμφάνιση του πλαισίου μετά τη φόρτωση της σελίδας.

Τελευταία ενημέρωση: Ιούνιος 2020