Προστασία δεδομένων

 • Αρχική σελίδα
 • Οι πολίτες της ΕΕ

 • Πληροφορίες για τον κορωνοϊό

 • Σέρβις

επιστροφή στον Πλοηγό

Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας υπό την έννοια του ΓΚΠΔ και του ομοσπονδιακού νόμου για την προστασία δεδομένων είναι η

Presse- und Informationsamt der Bundesregierung
(Υπηρεσία Τύπου και Πληροφοριών της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης)
Pressesprecher (Υπεύθυνος Τύπου) Steffen Hebestreit
Dorotheenstraße 84
10117 Berlin (Βερολίνο)
Τηλέφωνο: +49 (0)30 18 272-0
Φαξ: +49 (0)30 18-272-2555
internetpost@bundesregierung.de

Υλοποίηση
]init[ - Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation (]init[ - Ανώνυμη εταιρεία ψηφιακών επικοινωνιών)
Köpenicker Straße 9
10997 Berlin (Βερολίνο)
Internet: www.init.de

Ι. Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων

Wolfgang Schlesener
Presse- und Informationsamt der Bundesregierung – Datenschutzbeauftragter -
(Wolfgang Schlesener
Υπηρεσία Τύπου και Πληροφοριών της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης - Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων)
Dorotheenstraße 84
10117 Berlin (Βερολίνο)
Τηλέφωνο: +49 (0)30 18 272-0
Φαξ: +49 (0)30 18-272-2555
datenschutzbeauftragte@bpa.bund.de

II. Γενικά για την επεξεργασία δεδομένων

1. Πεδίο εφαρμογής τής επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα των χρηστών μας κατ’ αρχήν μόνο, εφόσον απαιτείται για την παροχή και βελτιστοποίηση ενός λειτουργικού δικτυακού τόπου καθώς και για την παροχή των περιεχομένων και υπηρεσιών μας.

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών μας πραγματοποιείται κατά κανόνα μόνο με τη συγκατάθεσή τους. Από τον κανόνα αυτό εξαιρούνται οι περιπτώσεις, στις οποίες η επεξεργασία δεδομένων επιτρέπεται βάσει διάταξης νόμου.

2. Νομικές βάσεις για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η παρούσα διαφημιστική προσφορά της Υπηρεσίας Τύπου και Πληροφοριών της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης (Γραφείο Τύπου) και οι επί μέρους προσφορές της αποτελούν μέρος των δραστηριοτήτων ενημέρωσης του κοινού του Γραφείου Τύπου. Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των εν λόγω δραστηριοτήτων ενημέρωσης του κοινού είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο ε) του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του ομοσπονδιακού νόμου για την προστασία δεδομένων. Εάν ζητήσουμε τη συγκατάθεση για πράξεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τη νομική βάση αποτελεί το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΓΚΠΔ).

Για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την εκπλήρωση σύμβασης, στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος, (π.χ. παραγγελία δημοσιεύσεων ή ενημερωτικών δελτίων) τη νομική βάση αποτελεί το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ. Το ίδιο ισχύει και για τη λήψη μέτρων πριν από τη σύναψη σύμβασης.

3. Διαγραφή δεδομένων και διάρκεια αποθήκευσης

Τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται ή κλειδώνονται, μόλις εκλείψει ο σκοπός, για τον οποίο είχαν αποθηκευτεί.

III. Διάθεση του ιστοτόπου και δημιουργία αρχείων καταγραφής (Ιog files)

1. Περιγραφή και έκταση της επεξεργασίας δεδομένων

Σε κάθε πρόσβαση στον ιστότοπό μας το σύστημά μας συλλέγει με αυτοματοποιημένο τρόπο δεδομένα και πληροφορίες του συστήματος του υπολογιστή από τον οποίο πραγματοποιείται η πρόσβαση, καταγράφοντας τα εξής δεδομένα:

 • πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του προγράμματος διαδικτυακής περιήγησης και τη χρησιμοποιούμενη έκδοση
 • το λειτουργικό σύστημα του χρήστη
 • τη διεύθυνση ΙΡ του χρήστη
  • στους διακομιστές παράδοσης για διάστημα 90 ημερών. Αυτό εξυπηρετεί στη διασφάλιση της λειτουργίας και την προστασία έναντι επιθέσεων (π.χ. DDOS)
 • την ημερομηνία και ώρα της πρόσβασης συμπ. της αιτηθείσας διεύθυνσης URL, της χρησιμοποιούμενης μεθόδου HTTP και του κωδικού στάτους απόκρισης, καθώς και του όγκου των δεδομένων μετάδοσης
 • το διαβιβαζόμενο από τον υπολογιστή Client HTTP Request Header Origin
 • ιστοτόπους, από τους οποίους το σύστημα του χρήστη πραγματοποίησε την πρόσβαση στον ιστότοπό μας
  • αποθηκεύεται ως σύνδεσμος παραπομπής (Referrer)

2. Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων

Νομική βάση για την προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων και των αρχείων καταγραφής (Ιog files) είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο ε. ΓΚΠΔ κατά την έννοια του § 3 BDSG-neu.

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Η προσωρινή αποθήκευση της διεύθυνσης ΙΡ από το σύστημα είναι απαραίτητη, προκειμένου να είναι δυνατή η παράδοση του ιστοτόπου στον υπολογιστή του χρήστη. Για τον σκοπό αυτόν η διεύθυνση ΙΡ του χρήστη πρέπει να αποθηκεύεται για τη διάρκεια παραμονής στον ιστότοπο.

Η διεύθυνση ΙΡ αποθηκεύεται στους διακομιστές παράδοσης για διάστημα 90 ημερών. Αυτό εξυπηρετεί στη διασφάλιση της λειτουργίας και την προστασία έναντι επιθέσεων (π.χ. DDOS).

4. Διάρκεια αποθήκευσης

Τα αρχεία καταγραφής (Ιog files) αποθηκεύονται κεντρικά και διαγράφονται μετά την παρέλευση 90 ημερών.

5. Δυνατότητα εναντίωσης και αποεπιλογής

Η συλλογή των δεδομένων για τη διάθεση του ιστοτόπου και η αποθήκευση των δεδομένων σε αρχεία καταγραφής (Ιog files) είναι απολύτως απαραίτητη για τη λειτουργία του ιστοτόπου. Συνεπώς δεν υφίσταται καμία δυνατότητα εναντίωσης εκ μέρους του χρήστη.

IV. Χρήση cookies

α) Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής τής επεξεργασίας δεδομένων

Ορισμένα cookies είναι απαραίτητα για τις βασικές λειτουργίες του δικτυακού αυτού τόπου, οπότε δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν.

Ειδικότερα πρόκειται για τα εξής cookies:

CM_SESSIONID – Cookie συνεδρίας CoreMedia: Το cookie αυτό αποτελεί αναγνωριστικό συνεδρίας, ώστε να μπορεί ο εξυπηρετητής να εντάσσει τον χρήστη στη σωστή συνεδρία μετά από εκ νέου φόρτωση της σελίδας. Ακόμα και εάν η σελίδα ανοιχτεί σε άλλη καρτέλα, ο εξυπηρετητής μπορεί να εντοπίσει τον αριθμό συνεδρίας. Πρόκειται για βασικό cookie τού προϊόντος CoreMedia.

cart - cookie καλαθιού αγορών: Το cookie αποθηκεύει έναν αριθμό συνεδρίας, τις δημοσιεύσεις που έχουν επιλεγεί και τη ζητούμενη από τον χρήστη ποσότητα. Το cookie είναι απαραίτητο, ώστε να μπορεί να εμφανιστεί το καλάθι αγορών σε συγκεκριμένο χρήστη μετά από εκ νέου φόρτωση της σελίδας. Το cookie τοποθετείται μόνο, όταν προστεθεί κάποιο προϊόν στο καλάθι αγορών.

cookie-allow-necessary – Ένα cookie για την αποθήκευση της επιλογής «Μόνο απαραίτητα cookies». Προεπιλεγμένη ρύθμιση κατά την επίσκεψη της σελίδας.

cookie-banner – Cookie για την απόκρυψη του πλαισίου για τα cookies. Αποτρέπει την επανεμφάνιση του πλαισίου μετά τη φόρτωση της σελίδας.

cookie-allow-tracking – cookie που αποθηκεύει την αλληλεπίδραση του χρήστη με το μπάνερ.

mtm_consent_removed – Το cookie "mtm_consent_removed" ενεργοποιείται κατά την αρχική πρόσβαση στη σελίδα, επειδή ο χρήστης δεν συναίνεσε στην παρακολούθηση από το εργαλείο στατιστικών Matomo κατά την πρόσβαση στον ιστότοπο. Το cookie περιέχει πληροφορίες που δεν μπορούν να παρακολουθηθούν

mtm_consent – Εάν επιλεγεί το πλαίσιο ελέγχου "Στατιστικά στοιχεία" στο banner cookie και η επιλογή επιβεβαιωθεί, το cookie "mtm_consent_removed" αφαιρείται και αντικαθίσταται από το cookie "mtm_consent". Αυτό το cookie περιέχει τις πληροφορίες που ο χρήστης έχει συναινέσει στην παρακολούθηση. Μόλις οι χρήστες αποεπιλέξουν το cookie στατιστικών στοιχείων, το cookie "mtm_consent" αντικαθίσταται από το "mtm_consent_removed".

INGRESSCOOKIE – cookie για την αποθήκευση πληροφοριών σε φόρμες, για παράδειγμα στη φόρμα επικοινωνίας ή σε περίπτωση αλλαγών στο καλάθι αγορών.

enodia – cookie που εξυπηρετεί στην απόκρουση επιθέσεων DDoS και, συνεπώς, την ασφάλεια του ιστοτόπου.

SERVERID – cookie που επιτρέπει την πιο γρήγορη φόρτωση του ιστοτόπου.

β) Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τη χρήση cookies είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο ε) ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του ομοσπονδιακού νόμου για την προστασία δεδομένων, όπως τροποποιήθηκε, ή κατά περίπτωση το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ για cookies βάσει συγκατάθεσης.

γ) Σκοπός τής επεξεργασίας δεδομένων

Σκοπός τής χρήσης τεχνικά αναγκαίων cookies είναι να καταστεί δυνατή η χρήση του καλαθιού αγορών.

Τα δεδομένα του χρήστη που συλλέγονται με τεχνικά αναγκαία cookies δεν χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία προφίλ χρηστών.

δ) Διάρκεια αποθήκευσης, δικαίωμα εναντίωσης και κατάργησης

Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή τού χρήστη και διαβιβάζονται από αυτόν στη σελίδα μας. Συνεπώς ως χρήστης έχετε τον πλήρη έλεγχο αναφορικά με τη χρήση cookies. Αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να περιορίσετε τη διαβίβαση cookies. Ήδη αποθηκευμένα cookies μπορούν να διαγραφούν οποτεδήποτε. Αυτό μπορεί να γίνει και αυτοματοποιημένα. Το Matomo είναι απενεργοποιημένο, όταν επισκέπτεστε τον δικτυακό μας τόπο. Μόνο εάν συναινέσετε ενεργά, συλλέγονται ανώνυμα στοιχεία για τη συμπεριφορά σας ως χρήστης.

V. Διαδικτυακή ανάλυση με το Matomo

1. Πεδίο εφαρμογής τής επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Στον δικτυακό μας τόπο χρησιμοποιούμε το λογισμικό εργαλείο ανοιχτής πηγής Matomo (πρώην PIWIK) για την ανάλυση της συμπεριφοράς πλοήγησης των χρηστών μας. Πρόκειται για εργαλείο ανοιχτής πηγής για τη διαδικτυακή ανάλυση. Με το Matomo δεν διαβιβάζονται δεδομένα σε εξυπηρετητές που δεν ελέγχονται από το Γραφείο Τύπου. Χωρίς τη συγκατάθεσή σας το Matomo δεν συλλέγει δεδομένα για τη συνεδρία.

Το Matomo χρησιμοποιεί cookies. Αυτά τα αρχεία κειμένου αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, ώστε να μπορεί το Γραφείο Τύπου να αναλύει τη χρήση τού δικτυακού του τόπου. Για τον σκοπό αυτό οι εξαγόμενες από τα cookies πληροφορίες για τη χρήση μεταβιβάζονται στον εξυπηρετητή του Γραφείου Τύπου και αποθηκεύονται, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η συμπεριφορά των χρηστών. Η διεύθυνση ΙΡ σας είναι για εμάς ένα ανώνυμο αναγνωριστικό στοιχείο· δεν έχουμε την τεχνική δυνατότητα να συμπεράνουμε την ταυτότητά σας ως εγγεγραμμένου χρήστη. Εσείς ως χρήστης παραμένετε ανώνυμος.

Το Γραφείο Τύπου θεωρεί ότι η ανάλυση αυτή αποτελεί μέρος της διαδικτυακής του υπηρεσίας. Με αυτόν τον τρόπο επιθυμεί να βελτιώσει περισσότερο τον δικτυακό τόπο και να τον προσαρμόσει καλύτερα στις ανάγκες των χρηστών.

Εάν συναινέσετε στη διαδικτυακή ανάλυση μέσω Matomo, θα συλλέγονται τα εξής δεδομένα, όταν επισκέπτεστε επί μέρους σελίδες του δικτυακού μας τόπου:

(1) δύο bytes τής διεύθυνσης ΙΡ του συστήματος του χρήστη
(2) ο δικτυακός τόπος που προβάλλεται
(3) ο δικτυακός τόπος, από τον οποίο ο χρήστης έφτασε στον δικτυακό τόπο που προβάλλεται (referrer)
(4) οι υποσελίδες που ανοίγονται από τον προβαλλόμενο δικτυακό τόπο
(5) η διάρκεια παραμονής στον δικτυακό τόπο
(6) η συχνότητα προβολής του δικτυακού τόπου

Σε αυτήν την περίπτωση το λογισμικό λειτουργεί αποκλειστικά στους εξυπηρετητές τού δικτυακού μας τόπου. Η αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών πραγματοποιείται μόνο εκεί. Τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε εάν θα επιτρέπεται η τοποθέτηση cookies διαδικτυακής ανάλυσης στον φυλλομετρητή σας, ώστε να μπορεί το Ομοσπονδιακό Γραφείο Τύπου να συλλέγει και να αναλύει στατιστικά δεδομένα.

Ρυθμίσεις απορρήτου

2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τη νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών αποτελεί το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ.

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών μάς επιτρέπει να αναλύουμε τη συμπεριφορά των χρηστών μας κατά την πλοήγηση. Με την αξιολόγηση των εξαγόμενων δεδομένων μπορούμε να συγκεντρώσουμε πληροφορίες για τη χρήση επί μέρους στοιχείων τού δικτυακού μας τόπου. Αυτό μας βοηθάει να βελτιώνουμε συνεχώς τον δικτυακό μας τόπο και τη φιλικότητά του για τον χρήστη. Με την ανωνυμοποίηση της διεύθυνσης ΙΡ εξυπηρετείται επαρκώς το συμφέρον των χρηστών ως προς την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4. Διάρκεια αποθήκευσης

Τα δεδομένα διαγράφονται, μόλις δεν είναι πλέον αναγκαία για τους σκοπούς καταγραφής μας. Οι παραχθείσες στατιστικές και τα δεδομένα, στα οποία βασίζονται, δεν διαγράφονται.

5. Δυνατότητες εναντίωσης και κατάργησης

Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή τού χρήστη και διαβιβάζονται από αυτόν στη σελίδα μας. Συνεπώς ως χρήστης έχετε τον πλήρη έλεγχο αναφορικά με τη χρήση cookies. Αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να περιορίσετε τη διαβίβαση cookies. Ήδη αποθηκευμένα cookies μπορούν να διαγραφούν οποτεδήποτε. Αυτό μπορεί να γίνει και αυτοματοποιημένα. Εάν απενεργοποιηθούν τα cookies για τον δικτυακό μας τόπο, ενδέχεται να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλήρως όλες οι λειτουργίες τού δικτυακού τόπου.

Περισσότερες πληροφορίες για τις ρυθμίσεις απορρήτου τού λογισμικού Matomo θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://matomo.org/docs/privacy/ .

Σας υπενθυμίζουμε τα δικαιώματά σας για διόρθωση, διαγραφή και εναντίωση σύμφωνα με τα άρθρα 16, 17 και 21 ΓΚΠΔ· για περισσότερες πληροφορίες βλ. Κεφάλαιο ΧΙ.

VI. Ενημερωτικό δελτίο

1. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων

Στην ιστοσελίδα μας έχετε τη δυνατότητα να παραγγείλετε ενημερωτικά δελτία χωρίς χρέωση. Κατά την εγγραφή για το ενημερωτικό δελτίο διαβιβάζονται σε εμάς τα δεδομένα από τη μάσκα εισαγωγής δεδομένων. Πρόκειται για τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας σε συνδυασμό με την επιθυμητή μορφή.

Επίσης συλλέγονται τα ακόλουθα δεδομένα κατά την εγγραφή:

(1) διεύθυνση ΙΡ του συνδεδεμένου υπολογιστή
(2) ημερομηνία και ώρα εγγραφής

Κατά τη διαδικασία εγγραφής ζητείται η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων και γίνεται παραπομπή στην παρούσα δήλωση περί απορρήτου.

Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων για την αποστολή των ενημερωτικών δελτίων τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αποστολή των ενημερωτικών δελτίων.

2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Εφόσον υφίσταται συγκατάθεση του χρήστη, τη νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων κατόπιν της εγγραφής για τα ενημερωτικά δελτία από τον χρήστη αποτελεί το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ. Επιπλέον η λήψη του ενημερωτικού δελτίου βασίζεται σε συμβατική σχέση, άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ.

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Η συλλογή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τού χρήστη έχει ως σκοπό την παράδοση του ενημερωτικού δελτίου.

 Η συλλογή άλλων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη διαδικασία εγγραφής έχει ως σκοπό την αποφυγή κατάχρησης των υπηρεσιών ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείται.

4. Διάρκεια αποθήκευσης

Τα δεδομένα διαγράφονται, μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού, για τον οποίο συλλέχθηκαν. Συνεπώς η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τού χρήστη αποθηκεύεται για όσο χρόνο είναι ενεργή η συνδρομή για τη λήψη τού ενημερωτικού δελτίου.

Η αποστολή του ενημερωτικού δελτίου πραγματοποιείται λόγω της εγγραφής τού χρήστη στον δικτυακό τόπο.

Άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία συλλέγονται κατά τη διαδικασία εγγραφής, κατά κανόνα διαγράφονται μετά την παρέλευση προθεσμίας επτά ημερών.

5. Δυνατότητες εναντίωσης και κατάργησης

Η συνδρομή για τη λήψη τού ενημερωτικού δελτίου δύναται να καταγγελθεί από τον ενδιαφερόμενο χρήστη οποτεδήποτε. Για τον σκοπό αυτό κάθε ενημερωτικό δελτίο περιέχει έναν σχετικό σύνδεσμο.

Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται επίσης η δυνατότητα ανάκλησης της συγκατάθεσης στην αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται κατά τη διαδικασία εγγραφής.

Μπορείτε να ζητήσετε οποτεδήποτε την αλλαγή των αποθηκευμένων δεδομένων που σας αφορούν.

VII. Έντυπο επικοινωνίας, επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ταχυδρομικά

1. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων

Στην ιστοσελίδα μας υπάρχει ένα έντυπο επικοινωνίας, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ηλεκτρονική επικοινωνία μαζί μας. Εάν κάνετε χρήση αυτής της δυνατότητας, τότε διαβιβάζονται σε εμάς τα δεδομένα που εισάγονται στη μάσκα εισαγωγής δεδομένων. Πρόκειται για τα ακόλουθα δεδομένα:

Θέμα
Το μήνυμά σας
Προσφώνηση, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οδός και αριθμός, Τ.Κ., τόπος

Κατά τον χρόνο αποστολής τού μηνύματος αποθηκεύονται επιπλέον και τα εξής δεδομένα:

    Η διεύθυνση IP του χρήστη
    Ημερομηνία και ώρα εγγραφής

Κατά τη διαδικασία αποστολής ζητείται η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων και γίνεται παραπομπή στην παρούσα δήλωση περί απορρήτου.

Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην αναφερόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομικά. Στην περίπτωση αυτή αποθηκεύονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη, τα οποία διαβιβάζονται με το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ταχυδρομικά.

Στο πλαίσιο αυτό δεν διαβιβάζονται δεδομένα προς τρίτους. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επεξεργασία της συζήτησης.

2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Τη νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων, τα οποία διαβιβάζονται με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποτελεί το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο ε) ΓΚΠΔ. Εάν η επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποσκοπεί στη σύναψη σύμβασης, τότε ως πρόσθετη νομική βάση για την επεξεργασία ισχύει το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ.

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τη μάσκα εισαγωγής δεδομένων γίνεται μόνο, για να επεξεργαστούμε την επαφή. Οποιαδήποτε άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία επεξεργαζόμαστε κατά τη διαδικασία αποστολής, αποσκοπούν στην αποφυγή κατάχρησης του εντύπου επικοινωνίας και την εξασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριακών μας συστημάτων.

4. Διάρκεια αποθήκευσης

Τα δεδομένα διαγράφονται, μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού, για τον οποίο συλλέχθηκαν. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τη μάσκα εισαγωγής δεδομένων τού εντύπου επικοινωνίας και εκείνα που αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή ταχυδρομικά υπόκεινται σε προθεσμία αποθήκευσης για έως τρία έτη.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία συλλέγονται επιπλέον κατά τη διαδικασία αποστολής, διαγράφονται το αργότερο μετά την παρέλευση προθεσμίας επτά ημερών.

5. Δυνατότητες εναντίωσης και κατάργησης

Ο χρήστης δικαιούται να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οποτεδήποτε. Εάν ο χρήστης επικοινωνήσει μαζί μας, μεταξύ άλλων, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μπορεί να εναντιωθεί οποτεδήποτε στην αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν. Στην περίπτωση αυτή η συζήτηση δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία αποθηκεύτηκαν κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, διαγράφονται σε αυτήν την περίπτωση.

VIII. Πύλη δημοσιεύσεων της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης

1. Περιγραφή και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων

Στην ιστοσελίδα μας έχετε πρόσβαση στην πύλη δημοσιεύσεων της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, όπου μπορείτε να παραγγείλετε δημοσιεύσεις. Εάν κάνετε χρήση αυτής της δυνατότητας, τότε τα δεδομένα που εισάγονται στη μάσκα εισαγωγής δεδομένων διαβιβάζονται κρυπτογραφημένα στους παρόχους υπηρεσιών, στους οποίους έχουμε αναθέσει τη διεκπεραίωση των παραγγελιών, και αποθηκεύονται από αυτούς. Πρόκειται για τα ακόλουθα δεδομένα:

Προσφώνηση, ονοματεπώνυμο, επωνυμία
Οδός και αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, τόπος, χώρα
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Κατά τον χρόνο αποστολής τού μηνύματος αποθηκεύονται επιπλέον και τα εξής δεδομένα:

    Η διεύθυνση IP του χρήστη
    Ημερομηνία και ώρα εγγραφής

Οι πάρχοι υπηρεσιών, στους οποίους έχει ανατεθεί η διεκπεραίωση των παραγγελιών, είναι οι εξής:

IBRo Versandservice GmbH
Kastanienweg 1
18184 Roggentin

GVP Gemeinnützige Werkstätten Bonn GmbH
Pfaffenweg 27
53227 Bonn

Κατά τη διαδικασία αποστολής ζητείται η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων και γίνεται παραπομπή στην παρούσα δήλωση περί απορρήτου.

Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνείτε με την αποστολή δημοσιεύσεων στην αναφερόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με φαξ, ταχυδρομικά ή τηλεφωνικά. Στην περίπτωση αυτή αποθηκεύονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη, τα οποία διαβιβάζονται με το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω φαξ, ταχυδρομικά ή τηλεφωνικά.

Στο πλαίσιο αυτό τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται περαιτέρω και προς άλλους τρίτους. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διαδικασία της παραγγελίας και αποστολής.

2. Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων

Τη νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων, τα οποία διαβιβάζονται με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποτελεί το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ.

3. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τη μάσκα εισαγωγής δεδομένων αποσκοπεί μόνο στη διεκπεραίωση της διαδικασίας παραγγελίας και αποστολής. Οποιαδήποτε άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία επεξεργαζόμαστε κατά τη διαδικασία αποστολής, αποσκοπούν στην αποφυγή κατάχρησης της μάσκας εισαγωγής δεδομένων και την εξασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριακών μας συστημάτων.

4. Διάρκεια αποθήκευσης

Τα δεδομένα διαγράφονται, μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού, για τον οποίο συλλέχθηκαν. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τη μάσκα εισαγωγής δεδομένων τού εντύπου παραγγελίας και εκείνα που μας στάλθηκαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φαξ, ταχυδρομικά ή τηλεφωνικά υπόκεινται σε προθεσμία αποθήκευσης τριών μηνών από τον χρόνο της ολοκληρωμένης αποστολής της παραγγελίας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία συλλέγονται επιπλέον κατά τη διαδικασία αποστολής, διαγράφονται το αργότερο μετά την παρέλευση προθεσμίας επτά ημερών.

5. Δυνατότητες εναντίωσης και κατάργησης

Ο χρήστης δικαιούται να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οποτεδήποτε. Εάν ο χρήστης επικοινωνήσει μαζί μας, μεταξύ άλλων, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μπορεί να εναντιωθεί οποτεδήποτε στην αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν. Στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να μην μπορεί να διεκπεραιωθεί η διαδικασία παραγγελίας και αποστολής.

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία αποθηκεύτηκαν κατά τη διάρκεια της παραγγελίας, διαγράφονται σε αυτήν την περίπτωση.

IX. Προβολή βίντεο

Για να σας παρέχουμε περιεχόμενα βίντεο, χρησιμοποιούμε το plugin «JW Player» της LongTail Ad Solutions, Inc. (d/b/a JW Player, 2 Park Avenue, 10th Floor, New York, NY 10016, ΗΠΑ).

Μπορείτε να βρείτε τη δήλωση περί απορρήτου του παρόχου στο https://www.jwplayer.com/privacy. Εκεί θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα δεδομένα που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται κατά τη χρήση του JWPlayer plugin. Η LongTail Ad Solutions έχει υποταχθεί στην ισχύ της συμφωνίας Privacy Shield για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και έχει λάβει σχετική πιστοποίηση. Η LongTail Ad Solutions δηλώνει ότι κατά τη χρήση του plugin συλλέγονται και αποθηκεύονται μεταξύ άλλων η διεύθυνση ΙΡ του χρήστη και ένας αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός (unique identifier).

X. Εφαρμογή τής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης

Η εφαρμογή τής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης χρησιμοποιεί ειδοποιήσεις push των κατασκευαστών λειτουργικών συστημάτων. Πρόκειται για σύντομα μηνύματα που μπορούν να εμφανίζονται στην οθόνη τής συσκευής τού χρήστη και τον ενημερώνουν ενεργά για προειδοποιήσεις.

Σε περίπτωση χρήσης υπηρεσιών push αποδίδεται ένα device token από την Apple ή ένας κωδικός εγγραφής (registration ID) από την Google. Πρόκειται απλώς για κρυπτογραφημένα και ανώνυμα στοιχεία ταυτότητας συσκευών. Ο σκοπός της χρήσης τους έγκειται αποκλειστικά στην παροχή των υπηρεσιών push. Δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση συγκεκριμένου χρήστη. Η υπηρεσία push μπορεί, εφόσον απαιτηθεί, να προσαρμοστεί με τις ρυθμίσεις τής εφαρμογής. Περαιτέρω η λήψη ειδοποιήσεων push μπορεί να απενεργοποιηθεί μέσω του λειτουργικού συστήματος του smartphone σας.

Για την εφαρμογή χρησιμοποιείται το λογισμικό εργαλείο ανοιχτής πηγής Matomo (βλέπε σημείο V).

Πέραν αυτού ισχύουν και για την εφαρμογή τα όσα ορίζονται στο σημείο VI (ενημερωτικό δελτίο), το σημείο VII (έντυπο επικοινωνίας, επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ταχυδρομικά) και το σημείο VIII (Πύλη δημοσιεύσεων της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης).

XI. Ενημέρωση για τα δικαιώματά σας

Σε περίπτωση επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν είστε το υποκείμενο των δεδομένων και έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα έναντι του υπεύθυνου επεξεργασίας:

1. Δικαίωμα πρόσβασης - άρθρο 15 ΓΚΠΔ

Μπορείτε να λάβετε από εμάς ως υπεύθυνος επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία.

Εάν συμβαίνει τούτο, μπορείτε να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τις ακόλουθες πληροφορίες:

(1) τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

(2) τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

(3) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,

(4) το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, όταν αυτό είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα,

(5) την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορά το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία,

(6) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή,

(7) κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους, όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων,

(8) την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 ΓΚΠΔ και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για το εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό. Στο πλαίσιο αυτό μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τις κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 46 ΓΚΠΔ σχετικά με τη διαβίβαση. Επισημαίνεται επίσης το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, άρθρο 20 ΓΚΠΔ.

2. Δικαίωμα διόρθωσης - άρθρο 16 ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και συμπλήρωση από εμάς ως υπεύθυνου επεξεργασίας, εφόσον τα υπό επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν είναι ανακριβή ή ελλιπή. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να προβεί στη διόρθωση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

3. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας - άρθρο 18 ΓΚΠΔ

Δικαιούστε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(1) αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

(2) η επεξεργασία είναι παράνομη και αντιτάσσεστε στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητείτε, αντ' αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους,

(3) ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από εσάς για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, ή

(4) έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των δικών σας λόγων.

Όταν η επεξεργασία έχει περιοριστεί, τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός της αποθήκευσης, υφίστανται επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ένωσης ή κράτους μέλους.

Όταν η επεξεργασία έχει περιοριστεί υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις, θα ενημερωθείτε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας πριν από την άρση του περιορισμού επεξεργασίας.

4. Δικαίωμα διαγραφής - άρθρο 17 ΓΚΠΔ

a) Υποχρέωση διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους:

(1) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

(2) Ανακαλείτε τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ΓΚΠΔ και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.

(3) Αντιτίθεστε στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή αντιτίθεστε στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 ΓΚΠΔ.

(4) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα.

(5) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους, στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.

(6) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ.

β) Πληροφόρηση τρίτων

Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει δημοσιοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 ΓΚΠΔ να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, λαμβάνει εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών μέτρων, για να ενημερώσει τους υπευθύνους επεξεργασίας που επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ότι εσείς ως το υποκείμενο των δεδομένων ζητήσατε τη διαγραφή από αυτούς τους υπευθύνους επεξεργασίας τυχόν συνδέσμων με τα δεδομένα αυτά ή αντιγράφων ή αναπαραγωγών των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

γ) Εξαιρέσεις

Το δικαίωμα διαγραφής δεν υφίσταται, στον βαθμό που η επεξεργασία είναι απαραίτητη:

(1) για την άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος στην ενημέρωση,

(2) για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο της επεξεργασίας,

(3) για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχεία η) και θ), καθώς και το άρθρο 9 παράγραφος 3 ΓΚΠΔ,

(4) για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 ΓΚΠΔ, εφόσον το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο α) είναι πιθανόν να καταστήσει αδύνατη ή να εμποδίσει σε μεγάλο βαθμό την επίτευξη σκοπών της εν λόγω επεξεργασίας, ή

(5) για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

5. Δικαίωμα ενημέρωσης - άρθρο 19 ΓΚΠΔ

Εάν έχετε ασκήσει το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας έναντι του υπεύθυνου επεξεργασίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να ανακοινώσει τη διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.

Δικαιούστε να ζητήστε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να σας ενημερώσει σχετικά με τους εν λόγω αποδέκτες.

Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων δεν ισχύει για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

6. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων - άρθρο 20 ΓΚΠΔ

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, σε κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάσετε ενδεχομένως τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, όταν:

    η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ΓΚΠΔ ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ και
    η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Κατά την άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με την παράγραφο 1, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εμάς σε έναν άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, σε περίπτωση που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

7. Δικαίωμα εναντίωσης - άρθρο 21 ΓΚΠΔ

Δικαιούστε να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ΓΚΠΔ.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποβάλλει πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

8. Δικαίωμα ανάκλησης της δήλωσης συγκατάθεσης αναφορικά με την προστασία δεδομένων - άρθρο 7 παρ. 3 ΓΚΠΔ

Δικαιούστε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

9. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή - άρθρο 77 ΓΚΠΔ

Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν παραβαίνει τον ΓΚΠΔ.

Η εποπτική αρχή στην οποία έχει υποβληθεί καταγγελία ενημερώνει τον καταγγέλλοντα για την πρόοδο και για την έκβαση της καταγγελίας, καθώς και για τη δυνατότητα άσκησης δικαστικής προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 78 ΓΚΠΔ.

Αρμόδια εποπτική αρχή:

Η Ομοσπονδιακή Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων και Ελευθερίας της Πληροφόρησης (Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit)
Graurheindorfer Str. 153
53117 Bonn

Τηλέφωνο: +49(0)228-997799-0
Φαξ: +49(0)228-997799-5550
E-mail: poststelle@bfdi.bund.de

Τελευταία ενημέρωση: Ιούνιος 2020