Office for the Equal Treatment of EU Workers

Защита на Вашите данни

Службата „Преса и информация“ на Федералното правителство се отнася изключително сериозно към въпроса за защитата на личните данни. Бихме искали да знаете кога и какви данни събираме и как ги използваме. Гарантираме посредством техника и организация, че законовите разпоредби, отнасящи се до защитата на данните се спазват както от нас, така и от нашите външни изпълнители.

Лични данни

Личните данни представляват информация, която може да бъде използвана така, че да се разкрие Вашата самоличност. Към тях спадат Вашето име, адрес, адрес за кореспонденция и телефонен номер.
Информация, която не може да бъде свързана с Вашата самоличност (като например броят на потребителите на определена интернет страница), не се счита за лични данни. По принцип можете да използвате предлаганата от нас онлайн информация, без да разкривате самоличността си.
Ако поръчвате информационни материали, електронни списания или брошури, ние Ви питаме за Вашето име и за друга лична информация. Дали ще въведете тези данни е въпрос на Ваш личен избор. Съхраняваме Вашите данни на изключително добре защитени сървъри на територията на Германия. Достъпът до тях е възможен само за малко на брой упълномощени лица. Тези лица отговарят за техническото, търговско или редакционно обслужване на сървърите.
Във връзка с Вашия достъп на нашите сървъри се съхраняват данни за подсигуряване за период от максимум 24 часа, които биха позволили евентуално идентифициране (напр. IP адрес, дата, час и разглеждани страници). След това IP адресът се псевдонимизира. Той не се използва за идентифициране на потребителя и не се създават нито пряко свързани с лицето, нито псевдонимизирани потребителски профили. Запазваме си правото на статистическа обработка на анонимизираните данни.

Предоставяне на лични данни на трети лица

Ние използваме Вашите лични данни при поръчки единствено в рамките на Информационната и прес-службата на Федералното правителство и в предприятието, извършващо доставката на брошури. Не предоставяме данните Ви на трети лица без изричното Ви съгласие. Ако сме задължени по закон или по силата на съдебно решение, ние ще предоставим Вашите данни на оторизираните служби.

Използване на бисквитки

На нашите страници за поръчка на брошури се използва бисквитка, която съществува докато трае посещението Ви на интернет страницата. Това е необходимо по технически причини за функционирането на потребителската кошница. Повечето браузъри са настроени така, че автоматично приемат бисквитките. Въпреки това имате възможност да деактивирате запаметяването на бисквитки или да настроите браузъра си така, че да Ви съобщава за изпращането на бисквитки.
Тук можете да решите, дали разрешавате във Вашия браузър да бъде поставена бисквитка за уебанализ, която да позволи на оператора на интернет страницата да събира и анализира различни статистически данни.
Ако решите, че не желаете да позволите бисквитката, кликнете на следния линк, чрез който ще запаметите във Вашия браузър бисквитка, деактивираща Piwik.

Защита на непълнолетни лица

Деца и лица на възраст под 18 години не трябва да ни предоставят лични данни без съгласието на родителите или настойниците си. Ние не изискваме лични данни от деца и не събираме и предоставяме такива на трети лица.

Линкове към други интернет страници

Нашите уебстраници съдържат линкове към други интернет страници. Нямаме влияние върху това дали техните оператори спазват законовите разпоредби за защита на данните.

Контакт

Служба „Преса и информация" на Федералното правителство
Пълномощно лице по защита на данните
11044 Берлин
телефон +30 18 272-0
факс: +30 18 272-2739
имейл: datenschutzbeauftragte@bpa.bund.de

Further Information