Обяснения относно необходимите бисквитки

  • Начална страница
  • Граждани на Европейския съюз

  • Коронавирус

  • Сервиз

Назад към навигатора

Някои бисквитки са необходими, за да се предоставят основни функции на този уебсайт и поради това не могат да бъдат деактивирани.

По-конкретно става въпрос за следните бисквитки

CM_SESSIONID – Бисквитка CoreMedia Session: Тази бисквитка се отнася до идентификация на сесията и служи на сървъра да препрати потребителя към правилната сесия след повторно зареждане на сайта. Дори и сайтът да бъде отворен в друг раздел, сървърът може да причисли номера на сесията. Това е стандартната бисквитка на продукта CoreMedia.

cookie-allow-necessary – Бисквитка за съхранение на настройката „Само необходими бисквитки“. Стандартна настройка ри посещение на сайта.

cookie-banner – Бисквитка за скриване на банера за бисквитките. Предотвратява повторното показване на банера след зареждане на сайта.

Актуализирано през: м. юни 2020 г.