Практическо ръководство

Назад към навигатора

Практическо ръководство за работници от ЕС в Германия

Наръчник за добри работни условия и равно третиране

Zwei stilisierte Personen vor gelbem Hintergrund

Снимка: Cee Cee Creative

Свободното движение на работници е една от четирите основни свободи на ЕС и по този начин е основен стълб на европейската идея. Както за икономиката, така и за самите хора, вътрешната миграция е свързана с големи възможности. Особено Германия се възползва в голяма степен от имиграцията от ЕС. Ето защо е още по-важно трудовата миграция към Германия да се осъществява при справедливи условия и в съответствие със закона. Това ръководство за действие е разработено в тясно сътрудничество с Берлинския консултантски център за миграция и добра работа (BEMA ) и обяснява на работниците от ЕС техните права и задължения на германския пазар на труда с помощта на конкретни примери и теми и има за цел да ги подкрепи в активното отстояване на правата им.