Praktyczny poradnik

Powrót do nawigatora

Praktyczny poradnik dla obywateli UE pracujących w Niemczech

Godziwe warunki pracy i równe traktowanie

Zwei stilisierte Personen vor gelbem Hintergrund

Zdjęcie: Cee Cee Creative


Swobodny przepływ pracowników jest jedną z czterech podstawowych swobód UE, a tym samym głównym filarem idei europejskiej. Zarówno dla gospodarki, jak i dla samych ludzi migracja wewnętrzna wiąże się z wielkimi możliwościami. Zwłaszcza Niemcy czerpią ogromne korzyści z imigracji z UE. Dlatego tym ważniejsze jest, by migracja zarobkowa do Niemiec odbywała się na sprawiedliwych warunkach i zgodnie z prawem. Niniejszy przewodnik został opracowany w ścisłej współpracy z Berlińskie Centrum Doradztwa dla Migrantów w zakresie Dobrych Warunków Pracy (BEMA) i na konkretnych przykładach oraz w oparciu o konkretne tematy wyjaśnia pracownikom z UE ich prawa i obowiązki na niemieckim rynku pracy oraz ma na celu wspieranie ich w aktywnym dochodzeniu swoich praw.