Ochrona danych

 • Strona główna
 • Obywatele UE

 • Informacje dotyczące koronawirusa

 • Serwis

Powrót do nawigatora

Nazwa i adres administratora

Administratorem w rozumieniu RODO oraz nowej Federalnej Ustawy o Ochronie Danych (BDSG), - jest

Presse- und Informationsamt der Bundesregierung
Urząd Prasy i Informacji Rządu Federalnego
Pressesprecher (Sekretarz stanu) Steffen Hebestreit
Dorotheenstraße 84
10117 Berlin
Telefon: 030 18 272-0
Faks: 030 18-272-2555
internetpost@bundesregierung.de

Realizacja
]init[ - Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation [Spółka Akcyjna ds. komunikacji cyfrowej]
Köpenicker Straße 9
10997 Berlin
Internet: www.init.de

I. Nazwa i adres Pełnomocnika ds. ochrony danych

Wolfgang Schlesener
Presse- und Informationsamt der Bundesregierung – Datenschutzbeauftragter -
(Wolfgang Schlesener
Urząd Prasy i Informacji Rządu Federalnego – Pełnomocnik ds. ochrony danych -)
Dorotheenstraße 84
10117 Berlin
Telefon: 030 18 272-0
Faks: 030 18-272-2555
datenschutzbeauftragte@bpa.bund.de

II. Informacje ogólne dotyczące przetwarzania danych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe naszych użytkowników co do zasady przetwarzamy tylko w przypadkach, gdy jest to niezbędne do zapewnienia funkcjonalności i optymalizacji strony internetowej oraz udostępnienia naszych treści i usług.

Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników następuje wyłącznie za ich zgodą. Wyjątkiem są przypadki, w których przetwarzanie danych jest dozwolone przepisami prawa.

2. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Niniejszy serwis internetowy Urzędu Prasy i Informacji Rządu Federalnego (BPA) oraz jego poszczególne elementy są częścią realizowanej przez BPA pracy public relations. Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych w ramach w/w pracy PR stanowi art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z § 3 Federalnej Ustawy o Ochronie Danych (BDSG). W przypadkach, w których pobieramy zgodę na operacje przetwarzania danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).

Przy przetwarzaniu danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, której jesteś stroną (np. zamawianie publikacji lub subskrypcja newslettera), podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dotyczy to również działań podejmowanych przed zawarciem umowy.

3. Usuwanie danych i okres przechowywania

Po ustaniu celu, w jakim przechowywano dane osobowe, następuje ich usunięcie lub dostęp do danych jest blokowany.

III. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika (plików protokołu)

1. Opis i zakres przetwarzania danych osobowych

Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową nasz system automatycznie zbiera dane i informacje z systemu komputera wywołującego; rejestracji podlegają następujące dane:

 • informacje o typie przeglądarki i wykorzystywanej wersji,
 • system operacyjny użytkownika,
 • adres IP użytkownika:
  • dane te są przechowywane na serwerach dostarczających przez okres 90 dni. Służy to zabezpieczeniu działania i ochronie przed atakami (np. DDoS).
 • Data i godzina dostępu oraz adres URL, do którego uzyskano dostęp, użyta metoda HTTP i zwrócony kod statusu, a także ilość transmitowanych danych,
 • nagłówek żądania HTTP Origin przesłany przez klienta,
 • strony internetowe, z których system użytkownika uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej:
  • dane te są zapisywane jako odnośnik.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO w połączeniu z § 3 niemieckiej nowej ustawy o ochronie danych (BDSG).

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić wyświetlenie strony internetowej na komputerze użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany przez cały czas trwania sesji.

Adres IP jest przechowywany na serwerach dostarczających przez okres 90 dni. Służy to zabezpieczeniu działania i ochronie przed atakami (np. DDoS).

4. Okres przechowywania danych

Pliki dziennika są przechowywane centralnie i usuwane po 90 dniach.

5. Możliwość wniesienia sprzeciwu i żądania usunięcia danych

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do działania strony internetowej. W związku z tym nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu ze strony użytkownika.

IV. Stosowanie plików cookie (ciasteczek)

a) Opis i zakres przetwarzania danych

Niektóre pliki cookie są niezbędne dla udostępnienia podstawowych funkcjonalności tej strony i dlatego nie można ich wyłączyć.

Są to następujące pliki cookie:

CM_SESSIONID – CoreMedia Sessioncookie: jest to plik zaliczający się do ciasteczek sesyjnych. Po ponownym załadowaniu strony pozwala serwerowi na przypisanie użytkownika do odpowiedniej sesji. Nawet jeżeli strona zostanie otwarta w nowej karcie, serwer będzie w stanie odpowiednio przyporządkować identyfikator sesji. Jest to standardowy plik cookie systemu CoreMedia.

cart – ciasteczko koszyka zakupowego. Ten plik cookie zapisuje identyfikator sesji, wybrane przez użytkownika publikacje i ich liczbę. Jest to ciasteczko niezbędne do udostępnienia użytkownikowi jego wirtualnego koszyka po ponownym załadowaniu strony. Ciasteczko to jest umieszczane dopiero po dodaniu pierwszego artykułu do koszyka.

cookie-allow-necessary – ciasteczko umożliwiające zapisanie ustawienia „Akceptuj tylko niezbędne pliki cookie“. Jest to ustawienie domyślne przy wejściu na naszą stronę.

cookie-banner – ciasteczko pozwalające ukryć baner cookie. Zapobiega ponownemu wyświetlaniu banera przy kolejnym załadowaniu strony.

cookie-allow-tracking – Plik cookie przechowuje informacje na temat korzystania z banera przez użytkownika.

mtm_consent_removed – Plik cookie „mtm consent removed“ jest aktywowany przy pierwszym wejściu na stronę, ponieważ użytkownik nie wyraził zgody na śledzenie przez narzędzie statystyczne Matomo podczas uzyskiwania dostępu do witryny. Plik cookie zawiera informacje, których nie można śledzić

mtm_consent – Jeżeli w banerze plików cookie zaznaczono pole wyboru „Statystyki” i wybór został potwierdzony, plik cookie „mtm_consent_removed” zostanie usunięty i zastąpiony plikiem cookie „mtm_consent”. Ten plik cookie zawiera informacje, na śledzenie których użytkownik wyraził zgodę. Gdy tylko użytkownicy odznaczą plik cookie ze statystykami, plik cookie „mtm_consent” zostaje zastąpiony przez „mtm_consent_removed”.

INGRESSCOOKIE – plik cookie do przechowywania informacji w formularzach, na przykład w formularzu kontaktowym lub podczas wprowadzania zmian w koszyku.

enodia – plik cookie używany do ochrony przed atakami DDoS, zapewniający bezpieczeństwo strony internetowej.

SERVERID – ten plik cookie umożliwia szybsze ładowanie strony internetowej.

b) Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookie stanowi art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z § 3 nowej Federalnej Ustawy o Ochronie Danych lub art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dla plików cookie wymagających wyrażenia zgody na przetwarzanie.

c) Cel przetwarzania danych

Celem stosowania plików cookie, których umieszczanie jest niezbędne ze względów technicznych, jest umożliwienie korzystania z koszyka zakupowego.

Dane użytkowników pobierane przez te pliki nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.

d) Okres przechowywania, prawo do wniesienia sprzeciwu i żądania usunięcia

Pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika i stamtąd przesyłane na naszą stronę. Dlatego jako użytkownik masz pełną kontrolę nad wykorzystywaniem plików cookie. Zmieniając ustawienia swojej przeglądarki możesz wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Pliki już zapisane mogą być w każdej chwili usunięte, a operacja ta może także następować automatycznie. Gdy wchodzisz na naszą stronę, oprogramowanie Matomo jest wyłączone. Twoja aktywność internetowa będzie rejestrowana w postaci zanonimizowanych zbiorów danych dopiero po uzyskaniu Twojej wyraźnej zgody.

V. Analiza ruchu na stronie przy pomocy oprogramowania Matomo

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Na naszej stronie wykorzystujemy oprogramowanie typu Open Source Matomo (dawniej Piwik) w celu analizowania aktywności internetowej naszych użytkowników. Jest to narzędzie otwartoźródłowe przeznaczone do analizy dostępu i ruchu na stronach internetowych. Matomo nie przesyła żadnych danych na serwery pozostające poza kontrolą Urzędu Prasy i Informacji Rządu Federalnego (BPA). Bez Twojej wyraźnej zgody Matomo nie gromadzi też żadnych danych dotyczących Twoich wizyt na stronie.

Matomo wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka). Są to pliki tekstowe zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiające BPA analizowanie korzystania ze strony internetowej. Pozyskane przez plik cookie informacje o korzystaniu ze strony, są przesyłane i zapisywane na serwerze BPA dla celów analizy statystycznej. Twój adres IP jest dla nas tylko anonimowym identyfikatorem; nie mamy możliwości technicznych, by za jego pomocą zidentyfikować Cię jako zalogowanego użytkownika. Zachowujesz więc anonimowość.

BPA uważa tę analizę za jeden z elementów swojego serwisu internetowego. Pragnie w ten sposób udoskonalać swoją stronę dostosowując ją do potrzeb użytkowników.

Jeżeli wyrazisz zgodę na analizowanie danych przy pomocy oprogramowania Matomo, to podczas wchodzenia na poszczególne strony naszego serwisu będziemy zbierać następujące informacje:

(1) dwa bajty adresu IP komputera wywołującego
(2) wyświetlana strona internetowa
(3) strona internetowa, z której użytkownik został przekierowany na wyświetlaną stronę (strona odsyłająca – tzw. „Referrer”)
(4) zakładki otwierane na wyświetlanej stronie
(5) czas trwania wizyty na stronie
(6) częstotliwość wywoływania strony

Oprogramowanie pracuje wyłącznie na serwerach naszej strony i tylko tam są gromadzone dane osobowe użytkowników. Dane te nie są dalej przekazywane podmiotom trzecim.

Możesz w tym miejscu zdecydować, czy chcesz zezwolić swojej przeglądarce na umieszczenie pliku cookie, w celu umożliwienia Federalnemu Urzędowi Prasy i Informacji gromadzenia i analizy danych statystycznych.

Ustawienia prywatności

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników umożliwia nam analizowanie ich aktywności w sieci. Dzięki analizie pozyskanych danych możemy zbierać informacje na temat korzystania z poszczególnych elementów naszego serwisu. Pomaga to w stałym doskonaleniu serwisu i podnoszeniu poziomu jego przyjazności dla użytkownika. Anonimizowanie adresu IP w dostatecznym stopniu zabezpiecza interes użytkowników w zakresie ochrony ich danych osobowych.

4. Okres przechowywania danych

Dane, które nie są już niezbędne do celów, w których były gromadzone, są od razu usuwane. Natomiast wygenerowane statystyki i dane, na których się opierają, nie podlegają usunięciu.

5. Możliwość wniesienia sprzeciwu i żądania usunięcia danych

Pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika i stamtąd przesyłane na naszą stronę. Dlatego jako użytkownik masz pełną kontrolę nad wykorzystywaniem plików cookie. Zmieniając ustawienia swojej przeglądarki możesz wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Pliki już zapisane mogą być w każdej chwili usunięte, a operacja ta może także następować automatycznie. Jednak po wyłączeniu pochodzących z naszego serwisu plików cookie może się zdarzyć, że nie wszystkie funkcje serwisu będą dostępne w pełnym zakresie.

Więcej informacji na temat ustawień prywatności w oprogramowaniu Matomo znajdziesz pod adresem: https://matomo.org/docs/privacy/ .

Masz prawo do sprostowania, usuwania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 16, 17 i 21 RODO; więcej na ten temat w rozdziale XI.

VI. Newsletter

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie można zamówić bezpłatną subskrypcję newslettera. W trakcie procesu subskrypcji przesyłane są do nas dane z formularza zamówienia. Jest to Twój adres e-mail wraz z informacją o wybranym formacie.

Podczas procesu subskrypcji gromadzone są ponadto następujące dane:

(1) adres IP komputera użytkownika
(2) data i godzina rejestracji

W ramach operacji subskrybowania newslettera pobieramy też Twoją zgodę na przetwarzanie danych i wskazujemy na niniejsze oświadczenie o polityce prywatności.

W związku z przetwarzaniem danych na potrzeby wysyłki newslettera nie przekazujemy żadnych danych podmiotom trzecim. Twoje dane są wykorzystywane wyłącznie w celu dostarczania newslettera.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną dla przetwarzania danych po subskrypcji newslettera przez użytkownika i wyrażeniu przez niego zgody na przetwarzanie stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Ponadto wysyłka newslettera opiera się na stosunku umownym, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Adresy e-mail użytkowników są gromadzone w celu realizacji wysyłki newslettera.

Gromadzenie innych danych osobowych w ramach subskrypcji newslettera ma na celu zapobieganie nadużyciom dotyczącym usług lub podanego adresu e-mail.

4. Okres przechowywania danych

Dane, które nie są już niezbędne do osiągnięcia celu, w którym były gromadzone, są usuwane. Natomiast adres e-mail użytkownika jest przechowywany tak długo, jak długo aktywna jest subskrypcja newslettera.

Wysyłka newslettera odbywa się na podstawie subskrypcji zamówionej przez użytkownika na stronie internetowej.

Pozostałe dane osobowe zgromadzone w ramach subskrypcji newslettera są z zasady usuwane po upływie 7 dni.

5. Możliwość wniesienia sprzeciwu i żądania usunięcia danych

Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji korzystając w tym celu z odpowiedniego linku dostępnego w każdym wydaniu newslettera.

W ten sam sposób użytkownik może także cofnąć zgodę na gromadzenie swoich danych osobowych pobranych w trakcie procesu subskrypcji.

W każdej chwili możesz też żądać zmiany danych, które zgromadzono Twój temat.

VII. Formularz kontaktowy, kontakt przez e-mail i drogą pocztową

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, którego możesz użyć do nawiązania kontaktu drogą elektroniczną. W przypadku skorzystania z tej możliwości, dane wprowadzone na formularzu kontaktowym są przesyłane do nas i zapisywane. Zapisowi podlegają następujące dane:

temat
treść wiadomości
tytuł, imię i nazwisko, adres e-mail, ulica i numer domu, kod pocztowy, miejscowość

W chwili wysyłania wiadomości zapisywane są ponadto następujące dane:

    adres IP użytkownika
    data i godzina rejestracji

W ramach operacji wysyłania wiadomości pobieramy też Twoją zgodę na przetwarzanie danych i wskazujemy na niniejsze oświadczenie o polityce prywatności.

Dodatkowo istnieje możliwość kontaktu przy wykorzystaniu udostępnionego w tym celu adresu e-mail lub drogi pocztowej. W takich przypadkach dane osobowe użytkownika przekazane drogą mailową lub pocztową są zapisywane.

W związku z powyższymi operacjami nie przekazujemy żadnych danych podmiotom trzecim. Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania konwersacji.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych przekazanych w trakcie przesyłania wiadomości e-mail stanowi art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. Jeżeli kontakt nawiązany drogą mailową ma na celu zawarcie umowy, to podstawą prawną przetwarzania danych jest dodatkowo art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z formularza kontaktowego służy wyłącznie do opracowania sprawy przedstawionej przez użytkownika. Pozostałe dane osobowe przetwarzane w trakcie operacji wysyłania służą zapobieganiu nadużyciom formularza kontaktowego i zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

4. Okres przechowywania danych

Dane, które nie są już niezbędne do osiągnięcia celu, w którym były gromadzone, są usuwane. W odniesieniu do danych osobowych pochodzących z formularza kontaktowego lub przesłanych drogą mailową albo pocztową obowiązuje okres przechowywania do 3 lat.

Dane osobowe pozyskane dodatkowo w trakcie operacji wysyłania są usuwane najpóźniej po upływie 7 dni.

5. Możliwość wniesienia sprzeciwu i żądania usunięcia danych

Użytkownik ma w każdej chwili prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Użytkownik, który nawiąże z nami kontakt m.in. drogą mailową, będzie mógł w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec gromadzenia swoich danych osobowych. W takim przypadku konwersacja nie będzie mogła być kontynuowana.

Wszystkie dane osobowe zapisane w trakcie nawiązania kontaktu zostaną w takiej sytuacji usunięte.

VIII. Portal Rządu Federalnego ds. publikacji

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Poprzez naszą stronę internetową masz dostęp do rządowego portalu ds. publikacji, na którym możesz zamawiać różne wydawnictwa. W przypadku skorzystania z tej możliwości, dane wprowadzone na formularzu kontaktowym są w postaci zakodowanej przesyłane do przedsiębiorstw, którym zlecamy realizację zamówień i zapisywane.

Zapisowi podlegają następujące dane:
tytuł, imię i nazwisko, firma
ulica i numer domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj
adres e-mail

W chwili wysyłania wiadomości zapisywane są ponadto następujące dane:

    adres IP użytkownika
    data i godzina rejestracji

Przedsiębiorstwami, którym zlecamy realizację zamówień są:

IBRo Versandservice GmbH
Kastanienweg 1
18184 Roggentin

GVP Gemeinnützige Werkstätten Bonn GmbH
Pfaffenweg 27
53227 Bonn

W ramach operacji wysyłania zamówienia pobieramy Twoją zgodę na przetwarzanie danych i wskazujemy na niniejsze oświadczenie o polityce prywatności.

W sprawie wysyłki publikacji można opcjonalnie kontaktować się drogą mailową na udostępniony w tym celu adres e-mail, faksem, drogą pocztową lub telefoniczną. W takich przypadkach dane osobowe użytkownika przekazane drogą mailową, faksem, pocztą lub telefonicznie są zapisywane.

W związku z powyższymi operacjami nie przekazujemy żadnych danych podmiotom trzecim. Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie w procesie realizacji zamówienia i wysyłki.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych przekazanych w trakcie wysyłania wiadomości e-mail stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z formularza kontaktowego służy wyłącznie do realizacji procesu zamówienia i wysyłki. Pozostałe dane osobowe przetwarzane w trakcie operacji wysyłania zamówienia służą zapobieganiu nadużyciom formularza kontaktowego i zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

4. Okres przechowywania danych

Dane, które nie są już niezbędne do osiągnięcia celu, w którym były gromadzone, są usuwane. W odniesieniu do danych osobowych pochodzących z formularza zamówienia lub przesłanych drogą mailową, faksem, pocztą albo telefonicznie obowiązujący okres przechowywania wynosi 3 miesiące licząc od momentu ostatecznej wysyłki zamówienia.

Dane osobowe pozyskane dodatkowo w trakcie operacji wysyłania zamówienia, są usuwane najpóźniej po upływie 7 dni.

5. Możliwość wniesienia sprzeciwu i żądania usunięcia danych

Użytkownik ma w każdej chwili prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Użytkownik, który nawiąże z nami kontakt m.in. drogą mailową, będzie mógł w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec gromadzenia swoich danych osobowych. W takim przypadku realizacja zamówienia i wysyłki może być niemożliwa.

Wszystkie dane osobowe zapisane w trakcie procesu zamówienia zostaną w takiej sytuacji usunięte.

IX. Odtwarzanie plików wideo

W celu udostępnienia plików wideo wykorzystujemy wtyczkę „JWPlayer“ firmy LongTail Ad Solutions, Inc. (d/b/a JW Player, 2 Park Avenue, 10th Floor, New York, NY 10016, USA).

Oświadczenie dostawcy oprogramowania o polityce prywatności znajdziesz pod adresem https://www.jwplayer.com/privacy . Na stronie dostawcy jest więcej informacji na temat danych gromadzonych i wykorzystywanych podczas użycia JWPlayer-Plugin. Firma LongTail Ad Solutions przyjęła zasady umowy Privacy Shield w zakresie przetwarzania danych osobowych i uzyskała odpowiedni certyfikat. LongTail Ad Solutions podaje, że przy korzystaniu z pluginu pobierany i zapisywany jest m.in. adres IP użytkownika i unikalny identyfikator.

X. Aplikacja Rządu Federalnego

Aplikacja rządu federalnego wykorzystuje usługi push oferowane przez dostawców systemów operacyjnych. Są to krótkie powiadomienia, które mogą pojawiać się na wyświetlaczu urządzenia użytkownika w celu aktywnego przekazywania ostrzeżeń.

W przypadku korzystania z usług push przydzielany jest token Apple albo identyfikator Google. Są to wyłącznie kodowane, anonimizowane urządzenia IDs. Celem ich stosowania jest jedynie świadczenie usług push bez możliwości identyfikowania poszczególnych użytkowników. Usługi push można w razie potrzeby skonfigurować, dokonując odpowiednich ustawień w ramach aplikacji. Odbieranie powiadomień push możesz ponadto wyłączyć w systemie operacyjnym swojego smartfona.

W aplikacji wykorzystywane jest otwartoźródłowe oprogramowanie Matomo (zob. punkt V).

Ponadto w odniesieniu do aplikacji obowiązują również zasady opisane w punkcie VI (Newsletter), punkcie VII (Formularz kontaktowy, kontakt przez e-mail i drogą pocztową) oraz punkcie VIII (Portal Rządu Federalnego ds. publikacji).

XI. Pouczenie o przysługujących Ci prawach

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane, to jako osobie, której w rozumieniu RODO dane dotyczą, przysługują Ci następujące prawa wobec administratora:

1. Prawo dostępu do danych – art. 15 RODO

Możesz wymagać od nas jako administratora potwierdzenia, czy przetwarzamy dotyczące Ciebie dane osobowe.

Jeżeli ma to miejsce, to możesz żądać od administratora dostępu do następujących informacji:

(1) celów przetwarzania danych;

(2) kategorii przetwarzanych danych osobowych;

(3) informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dotyczące Ciebie dane osobowe zostały lub jeszcze zostaną ujawnione;

(4) planowanego okresu przechowywania dotyczących Ciebie danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu;

(5) informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

(6) informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

(7) wszelkich dostępnych informacji o źródle danych osobowych, jeżeli nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą;

(8) informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotnych informacji o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Masz prawo do żądania informacji, czy dotyczące Ciebie dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takiej sytuacji masz prawo żądać informacji o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, zastosowanych w związku z przekazaniem danych. Zwracamy ponadto uwagę na prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.

2. Prawo do sprostowania danych – art. 16 RODO

Masz prawo żądać od nas jako administratora sprostowania i/lub uzupełnienia dotyczących Ciebie danych osobowych, o ile przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator musi bezzwłocznie dokonać sprostowania.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych w następujących przypadkach:

(1) jeżeli kwestionujesz prawidłowość dotyczących Ciebie danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

(2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

(3) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, Ty natomiast potrzebujesz ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, albo

(4) jeżeli na mocy art. 21 ust. 1 RODO wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, a do tej pory jeszcze nie stwierdzono, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu, który wniosłeś.

Jeżeli przetwarzanie dotyczących Ciebie danych osobowych zostało ograniczone, to takie dane można przetwarzać – z wyjątkiem przechowywania – wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia albo obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, albo z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Jeżeli przetwarzanie danych zostanie ograniczone ze względu na opisane powyżej przesłanki, to administrator poinformuje Cię zanim ograniczenie przetwarzania zostanie uchylone.

4. Prawo do usunięcia danych – art. 17 RODO

a) Obowiązek usunięcia

Masz prawo żądać od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, które Ciebie dotyczą, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki te dane usunąć, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

(1) dotyczące Cię dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub były w inny sposób przetwarzane;

(2) cofniesz zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej dla przetwarzania;

(3) wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 RODO i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 2 RODO;

(4) dotyczące Cię dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

(5) dotyczące Cię dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

(6) dotyczące Cię dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

b) Informacja podmiotów trzecich

Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, które Ciebie dotyczą, i ma obowiązek te dane usunąć na mocy art. 17 ust. 1 RODO, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że jako osoba, której dane dotyczą, żądasz, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

c) Wyjątki

Prawo do usunięcia danych nie obowiązuje w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne:

(1) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

(2) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

(3) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3 RODO;

(4) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub

(5) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Prawo do uzyskania informacji – art. 19 RODO

Jeżeli skorzystałeś z prawa do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, to jest on zobowiązany poinformować każdego odbiorcę, któremu ujawniono dotyczące Cię dane osobowe o sprostowaniu lub usunięciu albo ograniczeniu przetwarzania tych danych, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

Masz prawo żądać od administratora przekazania informacji o tych odbiorcach.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

6. Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO

Masz prawo otrzymać od administratora dotyczące Ciebie dane osobowe w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w celu ich ewentualnego przekazania innemu administratorowi, jeżeli:

    przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy zawartej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz
    przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując swoje prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1 masz prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe.

7. Prawo do sprzeciwu – art. 21 RODO

Masz prawo w dowolnym momencie – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, które następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.

Administratorowi nie wolno już przetwarzać danych osobowych, które Ciebie dotyczą, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub jeżeli przetwarzanie będzie służyć do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Prawo do cofnięcia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie– art. 7 ust. 3 RODO

Masz prawo w dowolnym momencie wycofać swoje oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – art. 77 RODO

Bez uszczerbku dla innych środków administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie dotyczących Ciebie danych osobowych narusza postanowienia RODO.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.

Właściwy organ nadzorczy:

Federalna Pełnomocniczka ds. Ochrony Danych i Swobody Przepływu Informacji
Graurheindorfer Str. 153
53117 Bonn

Telefon: +49(0)228-997799-0
Faks: +49(0)228-997799-5550
E-Mail: poststelle@bfdi.bund.de

Stan: grudzień 2021