Προστασία δεδομένων

 • Αρχική σελίδα
 • Οι πολίτες της ΕΕ

 • Πληροφορίες για τον κορωνοϊό

 • Σέρβις

επιστροφή στον Πλοηγό

Οι ακόλουθες ειδοποιήσεις απορρήτου παρέχουν μια επισκόπηση αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας. Πλήρεις πληροφορίες παρέχονται στη δήλωση περί απορρήτου.

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ (ΓΚΠΔ), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μάϊου 2018, μας υποχρεώνει να σας ενημερώσουμε εκτενώς αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Μεταξύ άλλων σας ενημερώνουμε λεπτομερώς για τα δικαιώματά σας ως «υποκείμενο των δεδομένων», του οποίου τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλουμε σε επεξεργασία.

Εδώ θα βρείτε τη δήλωση περί απορρήτου.

Ποια δεδομένα συλλέγουμε από εσάς;

1. Κατά την προβολή του δικτυακού τόπου:

Συλλέγεται η διεύθυνση ΙΡ στο αρχείο καταγραφής του Loadbalancer. Αυτό συμβάλλει στην εξασφάλιση της λειτουργικότητας και την προστασία από επιθέσεις. Τα αρχεία καταγραφής διαγράφονται μετά από 90 ημέρες.

2. Λόγω των στοιχείων που εισάγετε στον δικτυακό μας τόπο:

 • Στο έντυπο επικοινωνίας: Το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας
 • Όταν παραγγέλνετε δημοσιεύσεις από εμάς: Το περιεχόμενο της παραγγελίας σας καθώς και το φύλο, το επώνυμο, τη διεύθυνση και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας
 • Όταν παραγγέλνετε το ενημερωτικό δελτίο από εμάς: Τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας

3. Δεν συλλέγουμε άλλα δεδομένα.

Με ποιόν τρόπο συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Καταγράφουμε αυτόματα τα δεδομένα, τα οποία συλλέγουμε σε κάθε πρόσβαση· διαφορετικά μόνο βάσει των στοιχείων που εισάγετε εσείς ή στην υπηρεσία παραγγελιών για φυλλάδια με προσωρινό cookie.

Για ποιόν σκοπό χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;

 • Αποκλειστικά για την παροχή, βελτιστοποίηση και ασφάλεια του ιστοτόπου μας.
 • Με τη συγκατάθεσή σας για την παραλαβή του μηνύματός σας και τη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας.

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας

 • όχι για την κατάρτιση προφίλ
 • όχι για διαφήμιση
 • κατά κανόνα όχι για τη διαβίβαση προς τρίτους, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
 • Σε περίπτωση παραγγελίας δημοσιεύσεων και γραφικού υλικού διαβιβάζουμε τα στοιχεία τής διεύθυνσής σας στον πάροχο αποστολών.
 • Για την επιδίωξη έννομων συμφερόντων, ιδίως όταν τα δεδομένα σχετίζονται με επίθεση κατά των δομών πληροφορικής μας.

Ποια δικαιώματα έχετε:

 1. Πρόσβαση
 2. Διαγραφή
 3. Διόρθωση
 4. Εναντίωση

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Υπηρεσία Τύπου και Πληροφοριών της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης
(Presse- und Informationsamt der Bundesregierung)
11044 Βερολίνο

Τηλέφωνο +49 (0)30 18 272-0
Φαξ: +49 (0)30 18 272-2739
E-mail: datenschutzbeauftragte@bpa.bund.de

Για τη στατιστική ανάλυση η Υπηρεσία Τύπου και Πληροφοριών της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης (Ομοσπονδιακό Γραφείο Τύπου) χρησιμοποιεί στον διαδικτυακό αυτό τόπο το «Matomo» (πρώην «PIWIK»). Πρόκειται για εργαλείο ανοιχτής πηγής για τη διαδικτυακή ανάλυση. Με το Matomo δεν διαβιβάζονται δεδομένα σε εξυπηρετητές που δεν ελέγχονται από το Γραφείο Τύπου (βλ. δήλωση περί απορρήτου). Το Matomo είναι απενεργοποιημένο, όταν επισκέπτεστε τον δικτυακό μας τόπο. Μόνο εάν συναινέσετε ενεργά, συλλέγονται ανώνυμα στοιχεία για τη συμπεριφορά σας ως χρήστης.

Το Matomo χρησιμοποιεί τα ούτως καλούμενα cookies. Πρόκειται για αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, ώστε να μπορεί το Γραφείο Τύπου να αναλύει τη χρήση τού δικτυακού του τόπου. Για τον σκοπό αυτό οι εξαγόμενες από τα cookies πληροφορίες για τη χρήση μεταβιβάζονται στον εξυπηρετητή του Γραφείου Τύπου και αποθηκεύονται, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η συμπεριφορά των χρηστών. Η διεύθυνση ΙΡ σας καθίσταται άμεσα ανώνυμη· έτσι παραμένετε ανώνυμος ως χρήστης. Οι πληροφορίες από τα cookies αναφορικά με τη χρήση του δικτυακού τόπου από εσάς δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.

Το Γραφείο Τύπου θεωρεί ότι η ανάλυση αυτή αποτελεί μέρος της διαδικτυακής του υπηρεσίας. Με αυτόν τον τρόπο επιθυμεί να βελτιώσει περισσότερο τον δικτυακό τόπο και να τον προσαρμόσει καλύτερα στις ανάγκες των χρηστών.

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε εάν θα επιτρέπεται η τοποθέτηση cookies διαδικτυακής ανάλυσης στον φυλλομετρητή σας, ώστε να μπορεί το Ομοσπονδιακό Γραφείο Τύπου να συλλέγει και να αναλύει στατιστικά δεδομένα.

Ρυθμίσεις απορρήτου