O nas

  • Strona główna
  • Obywatele UE

  • Informacje dotyczące koronawirusa

  • Serwis

Powrót do nawigatora

Zlecenie i zadania

Biuro ds. równego traktowania pracowników UE został utworzony w 2016 roku i ma za zadanie wspieranie pracowników UE w korzystaniu z przysługujących im praw, które przysługują im w ramach swobodnego przepływu pracowników w Niemczech.

Film wyjaśniający Biuletyn informacyjny - Biuro ds. Równego Traktowania Pracowników UE

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii (UE 492/2011), pracownicy UE mają być traktowani na równi z obywatelami niemieckimi w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia i innych warunków pracy. Równe traktowanie obejmuje w rzeczywistości i w prawie wszystko, co wiąże się z faktycznym wykonywaniem działalności jako pracownik i zapewnieniem mieszkania. Konieczne jest również usunięcie wszystkich przeszkód w mobilności pracowników, w szczególności w odniesieniu do warunków integracji rodziny pracownika w państwie przyjmującym.

Aby zapewnić równe traktowanie pracowników UE i ich rodzin w praktyce, Urząd ds. Równego Traktowania kieruje swoje usługi zarówno do pracowników UE i ich rodzin oraz do specjalistów z istniejących struktur doradczych tudzież multiplikatorów.

Konkretne zadania Biura ds. Równego Traktowania to:

  • zapewnianie niezależnej pomocy prawnej lub innej pomocy pracownikom UE i ich rodzinom poprzez niezależne udzielanie innego wsparcia w formie doradztwa i kierowania do doradców.
  • Udzielanie informacji na temat prawa do swobodnego przepływu pracowników w kilku językach urzędowych państw członkowskich UE.
  • Przeprowadzanie lub zlecanie niezależnych badań i analiz oraz publikowanie niezależnych sprawozdań i formułowanie zaleceń politycznych
  • Wspieranie współpracy i wymiany informacji w ramach istniejących struktur doradczych w Niemczech oraz pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla wszystkich podmiotów działających w ramach swobodnego przepływu pracowników.
  • Działanie jako punkt kontaktowy dla podobnych instytucji w innych państwach członkowskich.