A rendeltetés és a feladatok

  • Kezdőlap
  • EU Állampolgárok

  • A Coronáról

  • Ügyfélszolgálat

vissza az iránymutatóhoz

Küldetés és feladatok

Az uniós munkavállalók esélyegyenlőségi szervét 2016-ban hozták létre, és feladata, hogy támogassa a munkavállalók szabad mozgását gyakorló uniós munkavállalókat a jogaik érvényesítésében.

Magyarázó film Az EUGS magyarázó filmje

A munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról szóló rendelet értelmében (492/2011/EU) az uniós munkavállalókat a foglalkoztatás, a javadalmazás és az egyéb munka- és foglalkozási feltételek tekintetében a német állampolgárokkal egyenlő bánásmódban kell részesíteni. Az egyenlő bánásmód a jogszabályokban és a jogalkalmazásban egyaránt, valamennyi ügy vonatkozásában mindenre kiterjed, ami egy tevékenység foglalkoztatottként való folytatásával és a lakhatással összefügg. Ezenkívül ki kell küszöbölni a munkavállalók szabad mozgásának akadályait, különösen azokat, amelyek a munkavállaló családjának a befogadó országba történő beilleszkedésére vonatkoznak.

Annak érdekében, hogy az uniós munkavállalók és hozzátartozóik a gyakorlatban is egyforma bánásmódban részesüljenek, az esélyegyenlőségi szerv ajánlataival egyrészt az EU-ból érkező munkavállalókhoz és családtagjaikhoz, másrészt a már létező tanácsadó létesítmények szakembereihez, valamint a multiplikátorokhoz fordul.

Az esélyegyenlőségi szerv konkrét feladatai:

  • Az uniós munkavállalók és családtagjaik számára történő független jogi és/vagy egyéb segítségnyújtás tanácsadás révén.
  • Tájékoztatás nyújtása az EU tagállamainak különböző hivatalos nyelvein a munkavállalók szabad mozgáshoz való jogáról.
  • Független felmérések és elemzések készítése vagy megrendelése, valamint független jelentések közzététele és szakpolitikai ajánlások biztosítása.
  • Az együttműködés és az információcsere támogatása a már meglévő németországi tanácsadási helyek között, valamint kapcsolattartó partnerként történő fellépés a munkavállalók szabad mozgásának témakörében tevékenykedő szereplők számára.
  • Kapcsolattartó pont szerepének betöltése a többi tagállam hasonló kapcsolattartó pontjaival szemben.