Despre noi

Înapoi la Lotsen

Misiunea și sarcinile

Oficiul pentru Egalitatea de Tratament a Lucrătorilor din UE a fost înființat în 2016 și are ca misiune susținerea lucrătorilor din UE în conștientizarea drepturilor lor care le stau la dispoziție în cadrul liberei circulații a lucrătorilor.

Film explicativ Filmul explicativ al Oficiul pentru Egalitatea de Tratament a Lucrătorilor din UE.

Conform regulamentului privind libera circulație a angajaților în UE (UE 492/2011), angajații UE și angajatele UE trebuie să fie tratați la fel ca și cetățenii germani în ceea ce privește angajarea, remunerația și alte condiții de muncă. Egalitatea de tratament se extinde faptic și legal asupra a tot ceea ce este legat de exercitarea activității legate de raporturile salariale și de procurarea unei locuințe. De asemenea, este important să se elimine toate barierele din calea mobilității angajaților, în special cele legate de condițiile pentru integrarea familiei angajatului în țara gazdă.

Pentru a se asigura că angajații UE și familiile acestora sunt tratați în mod egal și în practică, Oficiul pentru Egalitatea de Tratament se adresează prin intermediul ofertelor sale atât angajaților din UE și familiilor lor cât și specialiștilor din structurile de consiliere existente precum și multiplicatorilor.

Sarcinile concrete ale oficiului pentru egalitatea de tratament sunt:

  • Să ofere angajaților din UE și familiilor acestora asistență juridică și/sau specială prin consiliere și îndrumare.
  • Să pună la dispoziție informații referitoare la dreptul la libera circulație a lucrătorilor în mai multe limbi oficiale ale statelor membre UE.
  • Să realizeze sau să solicite sondaje independente și analize și să publice rapoarte și să dea recomandări politice.
  • Să promoveze cooperarea și schimbul de informații în cadrul structurilor de consiliere din Germania și să reprezinte un partener de contact pentru toți actorii care activează în domeniul liberei circulații a lucrătorilor.
  • Să acționeze ca punct de contact pentru organismele de contact ale altor state membre.