Familia și copiii

Familia și copiii

Diferite prestații oferite de stat susțin și ajută familiile. Printre prestațiile financiare cele mai importante se numără alocația pentru copii, alocația suplimentară de stat pentru copii și alocația parentală.

1. Prestații înainte și după sarcină

Pentru (viitoarele) mame care au un loc de muncă în Germania, se aplică legea privind protecția mamelor (MuSchG). Această lege oferă protecție împotriva pericolelor la locul de muncă și o protecție specială împotriva concedierii. Astfel, viitoarele mame pot lucra doar cu acordul lor în ultimele 6 săptămâni înainte de naștere și deloc până la 8 săptămâni după naștere. În cazul unor nașteri premature sau multiple, mamele pot să nu lucreze până la 12 luni după naștere. În cazul nașterilor premature din motive medicale și al altor nașteri premature, termenul de protecție al mamelor după naștere se prelungește cu zilele care nu au putut fi luate înainte de naștere. În plus, legea interzice anumite tipuri de muncă (de exemplu, munca în acord, pe linia de asamblare, orele suplimentare, munca în zilele de duminică sau pe timp de noapte). Dacă un medic stabilește o interdicție individuală de muncă, atunci se aplică și acest lucru.

Pentru ca femeia să fie protejată în acest timp de dezavantajele financiare, legea privind protecția mamelor reglementează diferite prestații pentru mame:

 • indemnizația de maternitate,
 • bonusul angajatorului la indemnizația de maternitate în timpul termenului de protecție a mamelor,
 • remunerarea în cazul interdicției de a lucra în afara termenului de protecție a mamelor (salariul de protecție a mamelor)

2. Alocație pentru copii

Puteți solicita alocația pentru copii dacă:

 • sunteți cetățean al unui stat membru UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia (statele SEE) sau Elveția,
 • aveți domiciliul sau reședința obișnuită în Germania și, prin urmare, sunteți supus la plata nelimitată a impozitului pe venit.

Dacă nu locuiți în Germania sau dacă nu aveți reședința obișnuită în Germania, dar folosiți minimum 90 % din venit în Germania, puteți fi tratat ca o persoană supusă la plata nelimitată a impozitului pe venit în urma unei cereri la Administrația Financiară. Dreptul poate exista și în cazul în care nu locuiți sau nu aveți reședința obișnuită în Germania, dar aveți o obligație limitată de plată a impozitului pe venit în Germania, deoarece sunteți angajat aici și plătiți contribuții de asigurări sociale.

Atenție: În timpul primelor trei luni după mutarea domiciliului sau stabilirea domiciliului în Germania nu aveți dreptul la alocația pentru copii, dacă în acest timp nu aveți venituri din Germania. Aceasta include venitul obținut din munca dumneavoastră (ca lucrător independent sau nu) sau veniturile din activități industriale sau comerciale (art 2 alin. 1 nr. 1 - 4 din Legea germană privind impozitul pe venit).

Pentru a avea dreptul la alocație pentru copii, trebuie să fiți o persoană cu drept de liberă circulație. Dreptul la liberă circulație îl dobândiți dacă aveți un loc de muncă (independent sau non-independent) sau sunteți un membru al familiei unui cetățean UE (art. 2 alin. 2 nr. 1 sau art. 2 nr. 2-7 FreizügG/EU). Dacă nu sunteți activ profesional, este necesar să aveți o protecție suficientă dată de asigurarea de sănătate și mijloace de subzistență suficiente. Puteți afla mai multe despre dreptul de ședere și dreptul la liberă circulație aici.

Atenție: Dacă dreptul dvs. la libera circulație provine exclusiv din căutarea unui loc de muncă (art. 2 alin. 2 nr. 1a FreizügG/EU), nu aveți dreptul la alocația pentru copii. Acest lucru nu se aplică în cazul în care aveați deja reședința în Germania în baza unui alt drept la liberă circulație înainte de a începe să căutați un loc de muncă, de exemplu, pentru că ați lucrat deja înainte. În acest caz, aveți dreptul la alocația pentru copii dacă sunteți în căutarea unui loc de muncă.

Alocația pentru copii se primește de regulă pentru copiii cu vârsta de până la 18 ani. Printre aceștia se numără:
•   copiii naturali și adoptați,
•    copiii vitregi,
•    copiii luați în plasament,
•    nepoții.

Dacă copilul are vârsta peste 18 ani, se poate primi alocația pentru copii în anumite condiții. Mai multe informații sunt disponibile în întrebările frecvente.

Atenție: Dacă familia dvs. trăiește într-un alt stat UE, trebuie să se clarifice mai întâi care țară este responsabilă pentru plata alocației pentru copii. Este posibil să beneficiați de prestații parțiale în diferite țări ale UE. Acest lucru depinde de situația dvs. familială. Puteți afla aici mai multe despre cazurile frontaliere.

Cererea pentru alocația pentru copii se depun de către părintele la care locuiește copilul, la Agenția pentru Prestații Familiale. Alocația pentru copii este de 219 euro pe lună pentru primul și al doilea copil, 225 de euro pentru al treilea copil și 250 de euro pentru fiecare copil în plus.

Atenție: De la data primirii cererii, Agenția pentru Prestații Familiale vă va plăti retroactiv alocațiile pentru copii numai pentru ultimele 6 luni.

Informații multilingve privind alocația pentru copii sunt disponibile pe Portalul pentru familie. Formularele de cerere multilingve se găsesc pe pagina de internet a Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă. De asemenea, este posibilă depunerea online a unei cereri de acordare a alocației pentru copii (doar în limba germană).

Sfat: Materialul video multilingv „Alocația pentru copii” oferă informații cu privire la cele mai importante aspecte.

3. Alocația suplimentară de stat pentru copii

Alocația suplimentară de stat pentru copii conform art. 6a din Legea națională privind alocațiile pentru copii (BKGG) susține părinții al căror venit lunar nu este suficient pentru a acoperi nevoile familiei. Alocația suplimentară de stat pentru copii este de maximum 209 euro pe lună pentru fiecare copil și acoperă, împreună cu alocația pentru copii și, după caz, ajutorul pentru locuință, necesarul mediu al copiilor. Cei care primesc alocația suplimentară de stat pentru copii, au în plus dreptul la prestații pentru educație și participare și sunt scutiți de la plata taxelor de creșă.

Părinții au dreptul la alocația suplimentară de stat pentru copii dacă

 • copiii au vârsta sub 25 de ani și nu sunt căsătoriți sau nu fac parte dintr-o uniune consensuală înregistrată,
 • copiii trăiesc în gospodăria părinților,
 • pentru acești copii se primesc alocații pentru copii sau o prestație care exclude alocațiile pentru copii,
 • veniturile lunare ale părinților nu depășesc limita minimă de 900 euro brut pentru cupluri și 600 de euro brut pentru părinții singuri,
 • necesarul familiei este acoperit de plata alocației pentru copii, alocația suplimentară de stat pentru copii și, după caz, de ajutorul pentru locuință și, de aceea, nu există dreptul la indemnizația de șomaj II.

Atenție: Începând cu 1 ianuarie 2020 nu mai există o limită superioară a venitului!

Puteți găsi mai multe informații despre alocația suplimentară de stat pentru copii și despre cum să o solicitați pe Portalul pentru familie.

Sfat: Materialul video multilingv „Alocația suplimentară de stat pentru copii” oferă informații despre această prestație care le vine în ajutor părinților cu venituri mici.

4. Supliment imediat și bonus pentru copii 2022

Prin intermediul suplimentului imediat în valoare de 20 de euro pe lună, guvernul federal dorește să sprijine în special copiii, adolescenții și tinerii adulți afectați de sărăcie, care au dreptul la următoarele prestații sociale, începând cu luna iulie 2022:

 • prestații sociale în temeiul volumului al doilea sau al volumului al doisprezecelea din Codul Securității Sociale (SGB II sau SGB XII),
 • prestații sociale în temeiul Legii privind prestațiile acordate solicitanților de azil,
 • ajutor suplimentar în vederea asigurării existenței sau
 • alocație suplimentară de stat pentru copii.

Plata se face în mod automat prin intermediul birourilor responsabile respective – adică Jobcenter și Agențiile pentru Prestații Familiale. Nu este necesară depunerea unei cereri. Puteți obține mai multe informații în acest sens de la Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Bonusul pentru copii este o plată suplimentară unică în valoare de 100 de euro. Scopul bonusului pentru copii este de a oferi un ajutor suplimentar pentru părinți și familii – ca urmare a creșterilor actuale a prețurilor. Începând cu luna iulie 2022 „Bonusul pentru copii 2022” se va acorda pentru fiecare copil care are dreptul la alocație pentru copii cel puțin pentru o lună din anul curent. Prin urmare, de acesta vor beneficia și copiii născuți în 2022. Bonusul se acordă independent de prestațiile sociale.

Bonusul pentru copii și suplimentul imediat fac parte din „ Al doilea pachet de ajutorare pe 2022” al guvernului federal.

5. Alocația parentală

Alocația parentală este un ajutor financiar pentru familii după nașterea copilului. Alocația parentală include o parte a venitului lipsă dacă după naștere doriți să stați cu copilul și din acest motiv vă întrerupeți munca sau o limitați. Nu trebuie să vă luați concediu pentru creșterea copilului pentru a primi alocație parentală, dar aveți dreptul să lucrați doar într-o măsură limitată.

Dreptul la alocația parentală există dacă copilul are domiciliul în Germania sau un părinte este angajat în Germania. Alocația parentală poate fi obținută de către persoana care

 • nu lucrează mai mult de 32 de ore pe săptămână în lunile în care se solicită alocația parentală,
 • îngrijește și crește singură copilul,
 • trăiește cu copilul în gospodărie și
 • are domiciliul sau reședința obișnuită în Germania.

Alocația parentală trebuie solicitată la oficiul local pentru alocații parentale. Oficiul local pentru alocații parentale îl găsiți aici.

Sfat: Puteți solicita alocația parentală și online prin intermediul EltergeldDigital. Portalul online este disponibil doar în limba germană.

În funcție de nevoile părinților, reglementările privind alocația parentală oferă diferite modalități.

Alocația parentală de bază în primele 14 luni de viață ale copilului este cuprinsă între 65 % și 100 %, în funcție de venitul net înainte de naștere. Cu cât venitul este mai mic, cu atât este mai mare procentul. Aceasta se ridică la un maxim de 1.800 de euro pe lună.

Tații și mamele pot beneficia de acest ajutor timp de cel mult 14 luni în total și pot împărți liber perioada între ei. Un părinte poate solicita cel puțin 2 luni și cel mult 12 luni. Cele 14 luni complete sunt disponibile în cazul în care ambii părinți sunt implicați în îngrijirea copilului. Părinții singuri pot beneficia de toate cele 14 luni de alocație parentală. În cazul în care copilul se naște cu 6 săptămâni sau chiar mai devreme înainte de data preconizată a nașterii, părinții primesc alocația parentală pentru o perioadă mai lungă de până la patru luni.

Părinții care împart locul de muncă și munca în familie sunt sprijiniți în mod special prin alocația parentală „Plus” și de bonusul de parteneriat. Aflați mai multe aici.

Sfat: Materialul video multilingv „ Alocația parentală” oferă informații cu privire la prestația care compensează părinții pentru lipsa de venit cauzată de îngrijirea copiilor.

6. Concediul pentru creșterea copilului

Concediul pentru creșterea copilului este un drept al angajaților față de angajator care își desfășoară în mod obișnuit activitatea în Germania, precum și al angajaților care lucrează în străinătate, în cazul în care raportul de muncă este reglementat de legislația germană. În timpul concediului pentru creșterea copilului, vă puteți întrerupe activitatea lucrativă sau puteți scurta programul de lucru pentru a vă putea ocupa de copilul dvs. Dacă vă luați concediul pentru creșterea copilului, sunteți scutit de muncă. Nu primiți indemnizație de șomaj. Cu toate acestea, puteți primi în această perioadă, în condițiile menționate mai sus, o alocație parentală.

Atenție: În timpul concediului pentru creșterea copilului nu puteți fi concediat. Raportul de muncă va continua și aveți dreptul de a vă reîntoarce la locul de muncă.

Pentru a primi concediul pentru creșterea copilului, trebuie să îndepliniți anumite condiții. Mai multe informații sunt disponibile în întrebările frecvente.

7. Îngrijirea copiilor

Copii cu vârsta de peste 1 an au dreptul legal la un loc de îngrijire într-o grădiniță (creșă sau „Kita”) sau într-o facilitate de îngrijire a copiilor pe perioada zilei (la o „asistentă maternală” sau un „asistent maternal”). Acest drept la îngrijirea copilului este valabil începând cu prima zi de naștere și până când copilul merge la școală.

În anumite condiții, se poate acorda un loc de îngrijire pentru copii cu vârsta sub 1 an (de ex. dacă părinții lucrează, sunt în căutarea unui loc de muncă sau finalizează formarea profesională).

Părinții pot alege dacă copilul lor va merge la grădiniță sau va fi îngrijit de o asistentă maternală/asistent maternal. Pentru a primi un loc de îngrijire, trebuie să faceți o cerere la Oficiul de Asistență Socială pentru Copii și Tineret.

Multe oficii de asistență socială pentru copii și tineret pun la dispoziție pe internet formulare și informații, precum și o prezentare generală a costurilor de îngrijire care pot apărea. Oficiile de asistență socială pentru copii și tineret oferă și consiliere personală pentru părinți și îi susțin în căutarea unui loc de îngrijire adecvat.

Sfat: Dacă doriți un loc la grădiniță trebuie să vă înregistrați din timp . Locurile de îngrijire se epuizează rapid ca urmare a numărului mare de părinți interesați. Mulți așteaptă mai mult de 6 luni pentru un loc de îngrijire. Informați-vă cât mai devreme cu privire la locurile libere.

Îngrijirea într-o grădiniță este stimulativă în special pentru cunoștințele lingvistice ale copilului. Pentru copii și tinerii, care cresc cu o altă limbă maternă în afara limbii germane, există grădinițe și școli cu oferte de sprijin lingvistic în germană.

În toate landurile federale există deja în grădinițe (înainte de intrarea în școală) teste de limbă pentru a determina dacă copilul mai are nevoie de cursuri de limba germană. Astfel se asigură că copilul poate urma cursurile școlii.

Sfat: Pentru succesul școlar al copilului dvs. este important ca el să vorbească bine limba germană. De aceea, folosiți ofertele de sprijin lingvistic! În anumite landuri federale, participarea la cursurile de limba germană este obligatorie pentru acei copii în cazul cărora s-a identificat că nu au suficiente cunoștințe de limba germană. Informații referitoare la ofertele de cursuri de germană se obțin direct din grădinițe sau din școala copilului, precum și de la consilierul pentru migrație și serviciile de migrație a tinerilor.

Puteți obține mai multe informații pe plan local:

 • administrația orașului, a comunității, districtuală: oficiile de asistență socială pentru copii și tineret
 • consilierea familiei
 • consiliere pentru migrație pentru migranții adulți
 • grădinițele (multe creșe oferă de exemplu o „zi a porților deschise” unde se poate vizita creșa cu programare și părinții se pot familiariza cu acest concept pedagogic. Aceste zile ale porților deschise sunt anunțate pe pagina web a creșei.)

8. Pachetul de educație și participare

Copiii, tinerii și tinerii adulții care primesc indemnizație de șomaj II, alocație socială sau ajutor social sau ai căror părinți primesc alocația suplimentară de stat pentru copii sau ajutorul pentru locuință, au, în principiu, dreptul la prestații de educație și de participare. Acestea includ:

 • excursii de o zi cu școala sau grădinița,
 • excursii cu clasa de mai multe zile,
 • dotarea cu rechizite școlare în valoare de 150 de euro pe an școlar,
 • deplasări către școală,
 • stimularea adecvată a învățării,
 • bonificație pentru prânzul comun precum și
 • prestații de participare la viața socială și culturală din comunitate (sport, muzică, timp liber).

Prestațiile de educație și participare socială pot fi solicitate de la organismele locale ale landului federal respectiv. Aici aflați de unde puteți solicita prestațiile pe plan local.

9. În ce țară primesc prestații familiale?

Prestațiile familiale, ca de exemplu în Germania alocația pentru copii sau alocația parentală, există în toate țările UE; cu toate acestea există diferențe mari referitoare la structura și sumă.

Deseori apare întrebarea ce țară este responsabilă pentru plata prestațiilor familiale. Acest lucru depinde de situația familiei dumneavoastră.

 • Dacă familia dvs. trăiește în țara în care lucrați, țara respectivă este responsabilă de plata prestațiilor familiale. Puteți beneficia de prestații familiale în aceleași condiții și în același cuantum ca și cetățenii acestei țări.
 • Dacă familia dvs. nu locuiește în țara în care lucrați, aveți posibilitatea de a beneficia de prestații în mai multe țări. Dacă aveți dreptul de a primi prestații familiale în mai multe țări, regulile de prioritate decid care țară va plăti cu prioritate. În cazul în care prestațiile familiale sunt mai mari în cealaltă țară, puteți solicita diferența în țara respectivă.

Exemplu: Un părinte lucrează în Germania, celălalt părinte lucrează în Polonia și trăiește acolo cu copilul. În acest caz aveți dreptul la alocația pentru copii atât în Germania cât și în Polonia. Polonia plătește în acest caz alocația pentru copii, deoarece copilul trăiește în Polonia. Deoarece alocația pentru copii din Polonia este mai mică decât alocația pentru copii din Germania, Germania plătește diferența. Astfel primiți aceeași alocație pentru copii ca în țara cu prestațiile cele mai mari. 

Informații referitoare la acest aspect se găsesc în materialul video referitor la alocația pentru copii în cazuri frontaliere (disponibil în limba engleză și poloneză). Pe pagina de internet a Agenției pentru Prestații Familiale găsiți și Fișa informativă pentru alocația pentru copii în cazuri frontaliere. În fișa informativă sunt indicații referitoare la agențiile pentru prestații familiale.

10. Materiale video referitoare la prestațiile familiale

Cei care au copii merită sprijinul statului. Cu cât mai variate sunt familiile, cu atât mai diferite sunt prestațiile și deducerile fiscale de care aveți nevoie. Acest film explică prestațiile din cadrul politicii familiale: alocația pentru copii, alocația suplimentară de stat pentru copii și ajutorul de întreținere, precum și deducerile fiscale pentru copii și cuantumul scutirii fiscale pentru părinții singuri.

Materialul video a fost publicat cu licența Creative Commons by-nc-nd/3.0/. Acesta poate fi distribuit și publicat fără modificări în scopuri necomerciale, cu condiția să se menționeze autorul „Ministerul Federal al Familiei, Persoanelor în Vârstă, Femeilor și Tineretului și reprezentanții autorității federale pentru migrație, refugiați și integrare”.

Mai multe materiale video referitoare la prestațiile individuale pentru familii

Informații suplimentare