Familia și copiii

Familie und Kinder

Diferite servicii de stat susțin și ajută familiile. Printre serviciile financiare cele mai importante se numără alocația pentru copii, alocația suplimentară de stat pentru copii și alocația parentală.

1. Servicii înainte și după sarcină

Pentru (viitoarele) mame care au un loc de muncă în Germania este valabilă legea privind protecția mamelor (MuSchG). Această lege oferă protecție împotriva pericolelor la locul de muncă și o protecție specială împotriva concedierii. Astfel viitoarele mame au permisiunea de a nu lucra în ultimele 6 luni înainte de nașteredoar cu acordul lor și până la 8 săptămâni după naștere . În cazul unor nașteri premature sau multiple, mamele pot să nu lucreze până la 12 luni după naștere. În cazul nașterilor premature medicale și în cazul nașterilor anticipate, termenul de protecție al mamelor după naștere se prelungește cu zilele dinainte de naștere. În plus legea interzice anumite tipuri de muncă (de ex. munca cu corzi, la bandă, ore suplimentare, munca în zile de duminică sau noaptea). Dacă medicul oferă o interdicție de muncă atunci aceasta este valabilă.

Pentru ca femeia să fie protejată în acest timp de dezavantaje financiare, legea privind protecția mamelor reglementează diferite servicii pentru mame:

 • indemnizație de maternitate,
 • bonusul angajatorului pentru indemnizația de maternitate în timpul termenului de protecție a mamelor,
 • remunerarea în cazul interdicție de a lucra în afara termenului de protecție a mamelor (salariul de protecție a mamelor)

2. Alocație pentru copii

Puteți solicita alocația pentru copii dacă:

 • sunteți cetățean al unui stat membru UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia (statele SEE) sau Elveția,
 • aveți domiciliul în Germania sau permis de ședere și astfel sunteți contribuabil .

Dacă nu locuiți în Germania sau dacă nu aveți domiciliul în Germania, dar folosiți minimum 90 % din venit în Germania, puteți fi tratat ca o persoană contribuabilă fără restricții în urma unei cereri la Administrația Financiară. Acest lucru este valabil, dacă nu locuiți în Germania sau dacă nu aveți domiciliul în Germania, dar sunteți supuși impozitului pe venit în mod limitat, deoarece contribuiți la fondul de asigurări sociale.

Atenție: În timpul primelor trei luni după mutarea domiciliului sau stabilirea domiciliului în Germania nu aveți dreptul la alocația pentru copii, dacă în acest timp nu aveți venituri din interiorul țării. În acest caz se include venitul din munca dvs. (non-independentă sau independentă) sau venituri dintr-o entitate comercială (art. 2 alineatul (1) nr.1 până la 4 EStG).

Pentru a beneficia de dreptul la alocația pentru copii trebuie să fiți o persoană cu drept de liberă circulație. Dreptul la liberă circulație îl dobândiți dacă aveți un loc de muncă (independent sau non-independent) sau sunteți un membru al familiei unui cetățean UE (art. 2 alineatul (2) nr.1 sau art.2 nr.2-7 FreizügG/EU). Dacă nu sunteți apt de muncă, este necesar să aveți o protecție suficientă dată de asigurarea de sănătate și resurse suficiente pentru a vă întreține. Puteți afla mai multe despre dreptul de ședere și dreptul la liberă circulație aici.

Atenție: Dacă dreptul dvs. la libera circulație provine exclusiv din căutarea unui loc de muncă (art. 2, alineatul (2) nr.1a FreizügG/EU), nu aveți dreptul la alocația pentru copii. Acest lucru nu se aplică dacă înainte de începerea căutării unui loc de muncă ați staționat deja în Germania pe baza unui alt drept la libera circulație, de ex. deoarece ați lucrat deja. În acest caz aveți dreptul la alocația pentru copii dacă sunteți în căutarea unui loc de muncă.

Alocația pentru copii se primește de regulă pentru copii cu vârsta de până la 18 ani. Printre aceștia se numără:
•   copii naturali și adoptați,
•    copii vitregi,
•    copii în plasament,
•    nepoți.

Dacă copilul are vârsta peste 18 ani, se poate primi alocația pentru copii în anumite condiții. Mai multe informații în FAQs.

Atenție: Dacă familia dvs. trăiește într-un alt stat UE, trebuie să se clarifice care țară este responsabilă pentru plata alocației pentru copii. Există posibilitatea ca serviciile parțiale să fie primite din diferite țări UE. Acest lucru depinde de siguranța familială. Puteți afla aici mai multe despre cazurile frontaliere.

Cererea pentru alocația pentru copii se face de părintele la care locuiește copilul la Agenția pentru Prestații Sociale Familiale. Alocația pentru copii este pentru primul și pentru al doilea copil 219 euro pe lună, pentru al treilea copil 225 euro și pentru un alt copil 250 euro.

Atenție: Alocația pentru copii se plătește de către Agenția pentru Prestații Sociale Familiale retroactiv, începând de la data înregistrării cererii, doar pentru ultimele 6 luni.

Informații multilingve privind alocațiile pentru copii sunt disponibile pe Portalul pentru familie. Formularele de cerere multilingve se regăsesc pe pagina de internet a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. De asemenea, este posibilă depunerea online a unei cereri de acordare a alocației pentru copii (doar în limba germană).

Indiciu: Videoclipul multilingv „Alocația pentru copii” oferă informații cu privire la cele mai importante aspecte.

3. Alocația suplimentară de stat pentru copii

Alocația suplimentară de stat pentru copii conform art. 6a din Legea națională privind alocațiile pentru copii (BKGG) susține părinții al căror venit lunar nu este suficient pentru a acoperi nevoile familiei. Alocația suplimentară de stat pentru copii este de maximum 209 euro pe lună pentru fiecare copil și acoperă, împreună cu alocația pentru copii și, după caz, ajutorul pentru locuință, necesarul mediu pentru copii. Cei care primesc alocația suplimentară de stat pentru copii, au în plus dreptul al servicii pentru educație și participare și sunt scutiți de la plata taxelor de creșă.

Părinții au dreptul la alocația suplimentară de stat pentru copii dacă

 • copiii au vârsta sub 25 de ani și nu sunt căsătoriți sau nu fac parte dintr-o uniune consensuală înregistrată,
 • trăiește în gospodăria părinților,
 • pentru acești copii se primește alocație pentru copii, care exclude fără alocație,
 • veniturile lunare ale părinților nu depășesc limita minimă de 900 euro brut pentru cupluri și 600 de euro brut pentru părinții singuri.
 • necesarul familiei este acoperit de plata alocației pentru copii, alocația suplimentară de stat pentru copii și după caz de ajutorul pentru locuință și de aceea nu există dreptul la indemnizația de șomaj II.

Atenție: Începând cu 1 ianuarie 2020 nu mai există o limită superioară a venitului!

Puteți găsi mai multe informații despre alocația suplimentară de stat pentru copii și despre cum să o solicitați pe Portalul pentru familie.

Indiciu: Videoclipul multilingv „Alocația suplimentară de stat pentru copii” oferă informații despre această prestație care le vine în ajutor părinților cu venituri mici.

4. Supliment imediat și bonus pentru copii 2022

Prin intermediul suplimentului imediat în valoare de 20 de euro pe lună, Guvernul federal dorește să sprijine în special copiii, adolescenții și tinerii adulți afectați de sărăcie, care au dreptul la următoarele prestații sociale, începând cu luna iulie 2022:

 • prestații sociale în temeiul volumului al doilea sau al volumului al doisprezecelea din Codul Social (SGB II sau SGB XII),
 • prestații sociale în temeiul Legii privind prestațiile pentru solicitanții de azil,
 • ajutor suplimentar în vederea asigurării existenței sau
 • alocație suplimentară de stat pentru copii.

Plata se face în mod automat prin intermediul birourilor responsabile respective – adică Jobcenter și Agențiile pentru Prestații Sociale Familiale. Nu este necesară depunerea unei cereri. Puteți obține mai multe informații în acest sens de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Bonusul pentru copii este o plată suplimentară unică în valoare de 100 de euro. Scopul bonusului pentru copii este de a oferi un ajutor suplimentar pentru părinți și familii - ca urmare a creșterii actuale a prețurilor. Începând cu luna iulie 2022 „Bonusul pentru copii 2022” se va acorda pentru fiecare copil care are dreptul la alocație pentru copii cel puțin pentru o lună din anul curent. Prin urmare, de acesta vor beneficia și copiii născuți în 2022. Bonusul se acordă independent de prestațiile sociale.

Bonusul pentru copii și suplimentul imediat fac parte din „ Al doilea pachet de ajutorare 2022” al guvernului federal.

5. Alocația parentală

Alocația parentală este un ajutor financiar pentru familii după nașterea copilului. Alocația parentală include o parte a venitului lipsă dacă după naștere doriți să stați cu copilul și din acest motiv vă întrerupeți munca sau o limitați. Nu trebuie să vă luați concediu pentru creșterea copilului pentru a primi alocație parentală, dar aveți dreptul să lucrați doar într-o măsură limitată.

Dreptul la alocația parentală există dacă copilul are domiciliul în Germania sau un părinte este angajat în Germania. Alocația parentală poate fi obținută de către persoana care

 • nu lucrează mai mult de 32 de ore pe săptămână în lunile în care se solicită alocația parentală,
 • are grijă și crește singur copilul,
 • trăiește cu copilul în gospodărie și
 • are domiciliul sau permisul de ședere în Germania.

Alocația parentală trebuie solicitată la oficiul local pentru alocații parentale. Oficiul local pentru alocații parentale îl găsiți aici.

Indiciu: Puteți solicita alocația parentală și online prin intermediul EltergeldDigital. Portalul online este disponibil doar în limba germană.

În funcție de nevoile părinților, există diferite reglementări pentru alocația parentală.

Alocația parentală de bază în primele 14 luni de viață ale copilului este cuprinsă între 65 % și 100 %, în funcție de venitul net înainte de naștere. Cu cât venitul este mai mic, cu atât este mai mare procentul. Aceasta se ridică la un maxim de 1.800 de euro pe lună.

Tații și mamele o pot primi pentru maxim 14 luni și să își împartă timpul între ei. Un părinte își poate lua între 2 și 12 luni. Există posibilitatea de a avea 14 luni pline dacă ambii părinți sunt implicați în creșterea copilului. Părinții singuri pot beneficia de toate cele 14 luni de alocație parentală. În cazul în care copilul se naște cu 6 săptămâni sau mai mult înainte de data preconizată a nașterii, părinții primesc alocație parentală cu până la patru luni în plus.

Părinții care împart locul de muncă și munca în familie sunt sprijiniți în mod special de alocația parentală „Plus” și de bonusul de parteneriat. Aflați mai multe aici.

Indiciu: Videoclipul multilingv „ Alocația parentală” oferă informații cu privire la prestația care compensează părinții pentru lipsa de venit datorată îngrijirii copiilor.

6. Concediul pentru creșterea copilului

Concediul pentru creșterea copilului este un drept al angajatului primit de la angajator, angajat care își desfășoară în mod normal activitatea în Germania precum și pentru angajații care lucrează în străinătate dacă contractul de muncă este supus dreptului german. În timpul concediului pentru creșterea copilului, vă puteți întrerupe activitatea sau puteți scurta programul de lucru, pentru a vă putea ocupa de copilul dvs. Dacă vă luați concediul pentru creșterea copilului, sunteți scutit de muncă. Nu primiți indemnizație de șomaj. Cu toate acestea puteți primi în această perioadă în condițiile menționate mai sus o alocație parentală.

Atenție: În timpul concediului pentru creșterea copilului nu puteți fi concediat. Contractul de muncă va continua și aveți dreptul de a vă reîntoarce la locul de muncă.

Pentru a primi concediul pentru creșterea copilului, trebuie să îndepliniți anumite condiții. Mai multe informații în FAQs.

7. Îngrijirea copiilor

Copii cu vârsta de peste 1 an au dreptul legal la un loc de îngrijire într-o grădiniță (denumită grădiniță sau „Kita”) sau într-o facilitate de îngrijire a copiilor pe perioada zilei (la o „asistentă maternală” sau un „asistent maternal”). Acest drept la îngrijirea copilului este valabil începând cu 1 zi de naștere până la școală.

În anumite condiții, se poate acorda un loc de îngrijire pentru copii cu vârsta sub 1 an (de ex. dacă părintele lucrează, este în căutarea unui loc de muncă sau finalizează formarea profesională).

Părinții pot alege dacă copilul lor va merge la grădiniță sau vor fi îngrijiți de o asistentă maternală/asistent maternal. Pentru a primi un loc de îngrijire trebuie să faceți o cerere la Oficiul de Asistență Socială și Protecție a Tineretului.

Multe oficii de asistență socială și protecție a tineretului pun la dispoziție pe internet formulare și informații, precum și o prezentare generală a costurilor de îngrijire care pot apărea. Oficiile de asistență socială și protecție a tineretului oferă și consiliere personală pentru părinți și îi susțin în căutarea unui loc de îngrijire adecvat.

Indiciu: Dacă doriți un loc la grădiniță trebuie să vă înregistrați din timp . Locurile de îngrijire se epuizează rapid datorită numărului mare de părinți interesați. Mulți așteaptă mai mult de 6 luni pentru un loc de îngrijire. Informați-vă cât mai devreme cu privire la locurile libere.

Îngrijirea într-o grădiniță este stimulativă în special pentru cunoștințele lingvistice ale copilului. Pentru copii și tinerii, care cresc cu o altă limbă maternă în afara limbii germane, există grădinițe și școli cu oferte lingvistice în germană.

În toate landurile federale există deja în grădinițe (înainte de intrarea în școală) teste de limbă pentru a determina dacă copilul mai are nevoie de cursuri de limba germană. Astfel se asigură că copilul poate urma cursurile școlii.

Indiciu: Pentru succesul școlar al copilului dvs. este important ca el să vorbească bine limba germană. De aceea folosiți oferte de finanțare pentru cursuri! În anumite landuri federale participarea la cursurile de limba germană este obligatorie pentru acei copii în cazul cărora s-a identificat că nu au suficiente cunoștințe de limba germană. Informații referitoare la ofertele de cursuri de germană le obțineți direct din grădinițe sau din școala copilului precum și de la consilierul pentru emigrare și serviciile de emigrare pentru tineri.

Puteți obține mai multe informații pe plan local:

 • Administrația orașului, a comunității, locală: Oficiile de Asistență Socială și Protecție a Tineretului
 • Consilierea familiei
 • Consiliere migrație pentru emigranții adulți
 • Grădinițele (multe creșe oferă de exemplu o ”zi a porților deschise” unde se poate vizita creșa cu programare și se poate familiariza cu acest concept pedagogic. Aceste zile ale porților deschise sunt anunțate pe pagina web a creșei.)

8. Pachetul de educație și participare

Copii, tinerii și tinerii adulți, care primesc indemnizație de șomaj II, alocație socială sau ajutor social sau ai căror părinți primesc alocația suplimentară de stat pentru copii sau ajutorul pentru locuință, au dreptul la servicii de educație și de participare. Acestea includ:

 • excursii de o zi cu școala sau grădinița,
 • excursii cu clasa de mai multe zile,
 • dotarea cu rechizite școlare în valoare de 150 Euro pe an școlar,
 • deplasări către școală,
 • stimularea adecvată a învățării,
 • bonificație pentru prânzul comun precum și
 • servicii de participare la viața socială și culturală din comunitate (sport, muzică, timp liber).

Serviciile de educație și participare socială pot fi solicitate de la organismele locale ale landului federal respectiv. Aici aflați de unde puteți solicita serviciile pe plan local.

9. În ce țară primesc servicii pentru familie?

Serviciile pentru familie, ca de exemplu în Germania alocația pentru copii sau alocația parentală, există în toate țările UE, cu toate acestea există diferențe mari referitoare la structura și sumă.

Deseori apare întrebarea ce țară este responsabilă pentru plata serviciilor pentru familie. Acest lucru depinde de situația familiei.

 • Dacă familia dvs. trăiește în țara în care lucrați, țara respectivă este responsabilă de plata prestațiilor familiale. Puteți beneficia de serviciile pentru familie în aceleași condiții și de aceeași sumă ca cetățenii acestei țări.
 • Dacă familia dvs. nu locuiește în țara în care lucrați, aveți posibilitatea de a beneficia de prestații în mai multe țări. Dacă aveți dreptul de a primi prestații familiale în mai multe țări, regulile de prioritate decid care țară va plăti prima. Dacă serviciile pentru familie au o sumă mai ridicată în cealaltă țară, puteți solicita diferența din acea țară.

Exemplu: Un părinte lucrează în Germania, celălalt părinte lucrează în Polonia și trăiește acolo cu copilul. Atunci aveți dreptul la alocația pentru copii atât în Germania cât și în Polonia. Polonia plătește în acest caz alocația pentru copii, deoarece copilul trăiește în Polonia. Deoarece alocația pentru copii poloneză este mai mică decât alocația pentru copii din Germania, Germania plătește diferența. Astfel primiți aceeași alocație pentru copii, ca în țara cu serviciile cele mai ridicate. 

Informații referitoare la acest aspect se regăsesc în videoclipul referitor la alocația pentru copii în cazuri frontaliere (disponibil în limba engleză și poloneză). Pe pagina de internet a agenției pentru prestații sociale și familiale găsiți și Fișa informativă pentru alocația pentru copii în cazuri frontaliere. În fișa informativă sunt indicații referitoare la agențiile pentru prestații sociale și familiale.

10. Videoclipuri cu serviciile pentru familie

Cei care au copii, au susținerea statului. Cu cât mai variate sunt familiile cu atât mai diferite sunt serviciile și contribuțiile voluntare de care aveți nevoie. Acest film explică serviciile pentru familii politice alocația pentru copii, alocația suplimentară pentru copii și ajutorul de întreținere precum și contribuțiile pentru copii și suma diferențială pentru părinții singuri.

Videoclipul a fost publicat cu licența Creative Commons by-nc-nd/3.0/. Nu poate fi modificat în scopuri necomerciale și transmisă și publicată cu denumirea autorului ”Ministerul federal pentru familie, seniori, femei și tineret și reprezentanții autorității federale pentru migrație, refugiați și integrare”.

Mai multe videoclipuri referitoare la serviciile individuale pentru familii

Informații suplimentare