Obitelj i djeca

Obitelj i djeca

Razne državne beneficije olakšavaju i podržavaju obitelji. Najvažnije novčane potpore uključuju naknadu za djecu, dječji doplatak i roditeljsku naknadu.

1. Davanja prije i nakon trudnoće

Na (buduće) se majke čije se radno mjesto nalazi u Njemačkoj primjenjuje Zakon o zaštiti majčinstva („Mutterschutzgesetz, MuSchG”). Ovim ih se zakonom štiti od opasnosti na radnom mjestu te im se pruža posebna zaštita od otkaza. Tako buduće majke u posljednjih šest tjedana prije poroda smiju raditi jedino uz vlastitu suglasnost, a do isteka 8 tjedana nakon poroda uopće ne smiju raditi. U slučajevima prijevremenog poroda i istovremenog rođenja više od jednog djeteta, majke ne smiju raditi prije isteka 12 tjedana od poroda. Kod prijevremenog porođaja kao medicinskog postupka te kod drugih prijevremenih porođaja, razdoblje zaštite majčinstva produljuje se nakon poroda za onaj broj dana koji nije mogao biti iskorišten prije porođaja. Osim toga, određeni su poslovi zakonom zabranjeni (primjerice rad po komadu, rad na traci, prekovremeni rad, rad nedjeljom ili noću). Ovo također vrijedi i kada liječnik ženi pojedinačno izda potvrdu o zabrani obavljanja posla.

Da bi žene u tom vremenu bile zaštićene od nepovoljne financijske situacije, Zakonom o zaštiti majčinstva uređena su različita davanja za majčinstvo:

 • rodiljna naknada,
 • dodatak poslodavca na rodiljnu naknadu tijekom razdoblja zaštite majčinstva,
 • plaća u slučajevima zabrane obavljanja posla izvan razdoblja zaštite majčinstva (naknada plaće radi zaštite majčinstva).

2. Naknada za djecu

U Njemačkoj za svoju djecu imate pravo na naknadu ako:

 • ste državljanin zemlje članice EU-a, Islanda, Lihtenštajna, Norveške (države EGP-a) ili Švicarske,
 • je vaše mjesto stanovanja u Njemačkoj ili tu uobičajeno živite i boravite te time podliježete neograničenoj obvezi plaćanja poreza na dohodak.

Ako ne živite i stanujete u Njemačkoj ili tu nemate svoje uobičajeno prebivalište, ali najmanje 90% svog dohotka ostvarujete u Njemačkoj, možete na zahtjev u mjerodavnoj poreznoj upravi biti tretirani kao osoba s neograničenom obvezom plaćanja poreza na dohodak. Pravo na naknadu može postojati i u slučaju kada ne živite (stanujete) u Njemačkoj ili u njoj nemate svoje uobičajeno prebivalište, no u Njemačkoj ste ograničeno obvezni plaćati porez na dohodak jer ste ovdje zaposleni i obvezni plaćati socijalno osiguranje.

Pozor: Nemate pravo na naknada za djecu u prva tri mjeseca nakon promjene prebivališta ili zasnivanja uobičajenog boravišta (preseljenja) u Njemačkoj, ako za to vrijeme ne ostvarujete dohodak u ovoj zemlji. To uključuje dohodak od vašeg rada (nesamostalni ili samozaposleni) ili dohodak iz djelatnosti obrta (čl. 2. st. 1. br. 1 do 4 EStG-a).

Kako biste imali pravo na naknadu za djecu, morate imati pravo na slobodno kretanje. Imate pravo na slobodno kretanje ako imate posao (nesamostalni ili samozaposleni) ili ste član obitelji državljanina iz EU-članice (čl. 2. st. 2. br. 1 ili čl. 2. br. 2 – 7 Zakona o slobodnom kretanju građana Unije/EU („FreizügG/EU”). Ako niste zaposleni, potrebno je imati odgovarajuću zdravstveno-osiguravajuću zaštitu i dovoljno sredstava za život. Više o pravu boravišta i pravu slobode kretanja možete saznati ovdje.

Pozor: Ako vaše pravo na slobodno kretanje proizlazi isključivo iz svrhe traženja posla (čl. 2. st. 2. br. 1a zakona „FreizügG/EU”), nemate pravo na naknadu za djecu. To ne vrijedi jedino u slučaju ako ste već bili u Njemačkoj zbog ostvarivanja nekog drugog prava u okviru slobodnog kretanja i prije nego što ste započeli tražiti posao, npr. jer ste već prije tu radili. U takvom slučaju i osobe koje traže posao također imaju pravo na naknadu za djecu.

Naknadu za djecu u pravilu primate za djecu do njihovog 18. rođendana. Ovo se odnosi na:
•    rođenu djecu i posvojenu djecu,
•    pastorke,
•    udomljenu djecu,
•    unučad.

Kad je dijete starije od 18 godina, naknadu za djecu možete primati jedino ako su ispunjene određene pretpostavke. Više informacija možete pronaći pod Česta pitanja i odgovori (FAQ).

Pozor: Ako vaša obitelj živi u nekoj drugoj zemlji EU-a, prvo se mora razjasniti koja je država nadležna za plaćanje naknade za djecu. Može se dogoditi da ćete iz različitih zemalja EU-a primati djelomična novčana davanja. To ovisi o vašoj obiteljskoj situaciji. Više o prekograničnim slučajevima saznajte ovdje.

Zahtjev za naknadu za djecu u Fondu za pomoć obiteljima podnosi onaj roditelj kod kojega dijete živi. Naknada za djecu za prvo i drugo dijete iznosi mjesečno 219 eura po djetetu, za treće dijete 225 eura te za svako sljedeće dijete po 250 eura.

Pozor: Naknadu za djecu možete dobiti retroaktivno samo za posljednjih 6 mjeseci od datuma podnošenja zahtjeva Fondu za pomoć obiteljima (Familienkasse).

Informacije o naknadi za djecu na više jezika možete dobiti na Obiteljskom portalu. Višejezične obrasce za podnošenje zahtjeva naći ćete na mrežnoj stranici Savezne agencije za rad. Postoji i mogućnost online podnošenja zahtjeva za naknadu za djecu (samo na njemačkom jeziku).

Savjet: Video zapis na više jezika pod nazivom „Naknada za djecu“ pružit će vam informacije o najvažnijim točkama.

3. Dječji doplatak

U skladu s čl. 6.a Saveznog zakona o doplatcima za uzdržavanu djecu („Bundeskindergeldgesetz, BKGG”), dječji doplatak podržava roditelje čiji mjesečni dohodak nije dovoljan da u potpunosti pokrije potrebe obitelji. Dječji doplatak iznosi najviše 209 eura mjesečno po djetetu te zajedno s naknadom za djecu i eventualno subvencijom za stanarinu pokriva prosječne potrebe djece. Pored toga, roditelji koje primaju dječji doplatak imaju pravo i na beneficije za obrazovanje i participaciju svog djeteta te su oslobođeni od plaćanja pristojbi za boravak djeteta u ustanovi za skrb o djeci.

Roditelji imaju pravo na dječji doplatak za svoju djecu ako

 • djeca imanju manje od 25 godina, nisu u braku ili nisu u registriranom životnom partnerstvu,
 • žive u kućanstvu s roditeljima,
 • za tu djecu primaju naknadu za djecu ili neko novčano davanje koje isključuje naknadu za djecu,
 • mjesečni primici roditelja nisu veći od granice minimalnog dohotka od 900 eura bruto za roditeljski par i 600 eura bruto za samohranog roditelja,
 • ako je potreba obitelji pokrivena plaćanjem naknade za djecu, dječjeg doplatka i eventualno priznatog doplatka za stanovanje te stoga ne postoji pravo na naknadu za nezaposlenost II,

Pozor: Ranije ograničenje fiksnog maksimalnog dohotka nije više važeće odnosno više se ne primjenjuje od 1. siječnja 2020. godine!

Daljnje napomene o dječjem doplatku te o podnošenju zahtjeva naći ćete na Obiteljskom portalu.

Savjet: Video zapis na više jezika pod nazivom „Dječji doplatak“ pružit će vam informacije o plaćanjima kojima se potpomaže roditelje s malim primanjima.

4. Dječji dodatak i dječji bonus 2022

Dječjim dodatkom u iznosu od 20 eura mjesečno Savezna vlada želi od srpnja 2022. godine pružiti potporu napose djeci, adolescentima te mladim odraslim osobama koji su posebno pogođeni siromaštvom, a koji imaju pravo na sljedeće naknade:

 • naknade u skladu s drugom ili dvanaestom knjigom njemačkog Socijalnog zakonika (SGB II ili SGB XII),
 • naknade u skladu sa Zakonom o naknadama tražiteljima azila,
 • dodatnu pomoć za pokrivanje osnovnih životnih troškova ili
 • dječji doplatak.

Isplata se vrši automatski preko nadležnih ureda – t.j. preko centara za zapošljavanje (jobcenter) i fondova za pomoć obiteljima (Familienkassen). Za to nije potreban zahtjev. Više informacija o tome možete dobiti od Savezne agencije za rad.

Dječji bonus je jednokratna dodatna isplata u visini od 100 eura. Cilj dječjeg bonusa je dodatno rasterećenje roditelja i obitelji, uvjetovano aktualnim rastom cijena. „Dječji bonus 2022“ isplaćuje se od srpnja 2022. za svako dijete koje barem jedan mjesec u ovoj godini ima pravo na naknadu za djecu. Od toga, dakle, imaju koristi i djeca rođena 2022. godine. Bonus se odobrava neovisno o primanju socijalnih naknada.

Dječji bonus (Kinderbonus) i dječji dodatak (Sofortzuschlag) dio su „ Drugog paketa mjera rasterećenja 2022“ Savezne vlade.

5. Roditeljska potpora

Pod roditeljskom se potporom podrazumijeva financijska pomoć obiteljima nakon rođenja djeteta. Roditeljska potpora nadoknađuje dio dohotka koji otpadne kada, nakon rođenja djeteta, želite svom djetetu biti na raspolaganju te posao koji obavljate u okviru svoje profesije morate prekinuti ili ograničiti. Za primanje roditeljske potpore ne morate nužno uzeti roditeljski dopust , ali smijete raditi samo u ograničenom opsegu.

Pravo na roditeljsku potporu postoji ako dijete ima prebivalište u Njemačkoj ili ako je jedan od roditelja zaposlen ili je bio zaposlen u Njemačkoj. Roditeljsku potporu može primati ona osoba

 • koja u mjesecima za koje je podnesen zahtjev za roditeljsku potporu ne radi više od 32 sata tjedno,
 • koja se sama brine o djetetu i odgaja ga sama,
 • koja s djetetom živi u zajedničkom domaćinstvu, te
 • čije je prebivalište ili uobičajeno boravište u Njemačkoj.

Zahtjev za roditeljsku potporu morate podnijeti svojoj lokalnoj službi za roditeljske potpore. Službu za roditeljske potpore koja je nadležna za vas naći ćete ovdje.

Savjet: Na portalu „ElterngeldDigital” zahtjev za roditeljsku potporu možete podnijeti i online putem. Taj online portal na raspolaganju je samo na njemačkom jeziku.

U okviru pravila za odobravanje roditeljskih potpora ponuđeni su, ovisno o potrebama roditelja, različiti načini korištenja.

Osnovna roditeljska potpora tijekom prvih 14 mjeseci života djeteta iznosi 65 % do 100 % od neto dohotka prije poroda. Što je dohodak niži, to je postotak roditeljske potpore viši. Ona iznosi najviše 1.800 eura mjesečno.

Očevi i majke ovaj iznos mogu primati ukupno najdulje 14 mjeseci, a taj vremenski period između sebe mogu podijeliti kako žele. Pritom jedan roditelj može koristiti najmanje 2, a najviše 12 mjeseci. Svih se 14 mjeseci može koristiti ako oba roditelja sudjeluju u skrbi o djetetu. Samohrani roditelji mogu primati roditeljsku potporu svih 14 mjeseci. Ako se dijete rodi 6 ili više tjedana ranije od izračunatog termina rođenja, roditelji dobivaju roditeljsku potporu i do četiri mjeseca duže.

Roditelji koji podjednako dijele poslovne obveze i obiteljske poslove, dobivaju posebnu podršku u okviru roditeljske potpore plusi bonusa za partnerstvo. Više o tome saznajte ovdje.

Savjet: Video zapis na više jezika pod nazivom „ Roditeljska potpora“ pružit će vam informacije o naknadama kojima se nadoknađuje dohodak koji nedostaje zbog skrbi o djetetu.

6. Roditeljski dopust

Roditeljski dopust je pravo koje radnica, odnosno radnik, koji svoj posao uglavnom obavlja u Njemačkoj, ima u odnosu na poslodavca, kao i pravo radnika koji rade u inozemstvu ako se na radni odnos primjenjuje njemačko pravo. Korištenjem roditeljskog dopusta možete obustaviti svoje zaposlenje ili skratiti radno vrijeme da biste se brinuli o svojem djetetu. Ako uzmete roditeljski dopust, ne morate dolaziti na posao. Ne dobivate plaću za rad. Međutim, u tom vremenskom razdoblju možete, pod prethodno navedenim uvjetima, primati roditeljsku potporu.

Pozor: Za vrijeme roditeljskog dopusta ne možete dobiti otkaz. Radni odnos vam samo miruje, a vi se imate pravo vratiti na svoje radno mjesto.

Da biste dobili roditeljski dopust, morate ispuniti određene preduvjete. Više informacija možete pronaći pod Česta pitanja i odgovori (FAQ).

7. Skrb o djeci

Po navršenoj 1. godini života djeca imaju zakonsko pravo na mjesto u ustanovi za skrb o djeci, odnosno u cjelodnevnom boravku za djecu (koji se još naziva dječji vrtić, njem. skraćeno „Kita“) ili na boravak kod privatnih osoba koje najčešće u svom prostoru organiziraju čuvanje djece (kod odgojiteljice/odgojitelja). Ovo pravo djeteta vrijedi od njegovog 1. rođendana sve dok ne krene u školu.

Pod određenim okolnostima dijete mlađe od 1 godine dana također može dobiti mjesto za čuvanje u ustanovi u kojoj se skrbi o djeci (npr. ako roditelji rade, traže posao ili završavaju školovanje).

Roditelji mogu birati hoće li svoje dijete dati u dječji vrtić ili će ga dati na čuvanje odgojiteljici/odgojitelju („Tagesmutter/Tagesvater”) koji djecu čuvaju u svom prostoru. Kako biste dobili mjesto u ustanovi za skrb o djeci, morate podnijeti zahtjev nadležnoj službi za zaštitu djece i mladeži (Jugendamt).

Mnoge njemačke službe za zaštitu djece i mladeži na Internetu stavljaju na raspolaganje odgovarajuće formulare/obrasce i informacije te pregled troškova koji nastaju u vezi sa skrbi o djeci. Službe za zaštitu djece i mladeži roditeljima također nude osobno savjetovanje te pružaju potporu u potrazi za odgovarajućom ustanovom za brigu o djeci.

Savjet: Ako svoje dijete želite dati u neku ustanovu u kojoj se skrbi o djeci, morate se pravodobno prijaviti. Zbog velikog broja zainteresiranih roditelja, mjesta u ustanovama za brigu o djeci uglavnom brzo budu popunjena. Mnogi na mjesto u ustanovi za skrb o djeci čekaju nekoliko mjeseci. Najbolje je raspitati se o slobodnim mjestima što je prije moguće.

Boravak u ustanovama za skrb o djeci naročito je koristan za jezična znanja vašega djeteta. Za djecu i mlade koji odrastaju uz neki drugi materinski jezik koji nije njemački, u dječjim vrtićima i školama postoje posebni programi dodatnog učenja njemačkog jezika.

U svim se saveznim pokrajinama već u dječjem vrtiću vrši jezično testiranje (najkasnije prije upisa u školu) kako bi se utvrdilo je li djetetu potrebna dodatna nastava njemačkog jezika. Time se djetetu osigurava mogućnost za praćenje nastave.

Savjet: Za uspjeh vašega djeteta u školi važno je da ono dobro govori njemački. Zato iskoristite programe dodatnog učenja njemačkog jezika! U nekim je saveznim pokrajinama sudjelovanje u programima dodatnog učenja njemačkog jezika obvezno za djecu kod koje je utvrđeno da njihovo znanje njemačkog jezika ne zadovoljava. Informacije o ponudama programa dodatnog učenja njemačkog jezika možete dobiti direktno u dječjem vrtiću ili školi koju dijete pohađa te također u savjetovalištu za migracijska pitanja i u migracijskim službama za mlade.

Detaljnije informacije možete dobiti direktno:

 • od gradskih, općinskih, okružnih uprava tj. njihovih službi za zaštitu djece i mladeži
 • u obiteljskim savjetovalištima
 • u okviru savjetovanja o pitanjima migracije namijenjenih odraslim doseljenicima
 • u cjelodnevnim dječjim vrtićima (mnogi dječji vrtići, primjerice, organiziraju „dane otvorenih vrata“, u okviru kojih se u točno određenim terminima vrtić može razgledati te se možete upoznati s pedagoškim pristupom vrtića. (Takvi se dani otvorenih vrata uglavnom najavljuju na internetskim stranicama dječjih vrtića.)

8. Paket potpora za obrazovanje i sudjelovanje u odgojno-obrazovnim aktivnostima

Zakonsko pravo na davanja u okviru obrazovanja i sudjelovanja u odgojno-obrazovnim aktivnostima u pravilu imaju prije svega djeca, mladi i mlade odrasle osobe koje primaju naknadu za nezaposlenost II, socijalnu naknadu ili socijalnu pomoć, odnosno čiji roditelji primaju dječji doplatak ili subvenciju za stanarinu. Ta davanja obuhvaćaju sljedeće:

 • jednodnevne školske ili vrtićke izlete,
 • višednevne razredne izlete,
 • opskrbu djeteta školskom opremom i priborom u iznosu od 150 eura po školskoj godini,
 • prijevoz do škole,
 • odgovarajuću pomoć pri učenju,
 • doplatak za zajednički obrok djece te
 • davanja za sudjelovanje u društvenom i kulturnom životu zajednice (sport, glazba, slobodne aktivnosti).

Zahtjevi za davanja u okviru obrazovanja i sudjelovanja u odgojno-obrazovnim aktivnostima podnose se u nadležnim općinskim uredima dotične savezne pokrajine. Ovdje ćete saznati gdje najbliže možete direktno zatražiti ta davanja.

9. U kojoj državi dobivam obiteljske potpore?

Obiteljske potpore, kao što su npr. u Njemačkoj naknada za djecu ili roditeljska potpora, postoje u svim državama EU-a, no postoje velike razlike od države do države s obzirom na njihovo uređenje i visinu.

Često se postavlja pitanje koja je država nadležna za plaćanje obiteljske potpore. To ovisi o vašoj obiteljskoj situaciji.

 • Ako vaša obitelj živi u onoj državi u kojoj vi radite, tada je ta država nadležna za isplatu obiteljskih naknada. Obiteljsku potporu primate pod jednakim uvjetima i u jednakom iznosu kao i državljani te zemlje.
 • Ako vaša obitelj ne živi u zemlji u kojoj vi radite, možda imate pravo na naknade u više zemalja. Ako u više zemalja imate pravo primati obiteljske naknade, o pravilima prioriteta će ovisiti koja će zemlja imati prvenstvo u plaćanju. Ako su obiteljske potpore u toj drugoj zemlji više, u toj zemlji možete potraživati razliku.

Primjer: Jedan roditelj radi u Njemačkoj, a drugi roditelj radi u Poljskoj gdje živi sa zajedničkim djetetom. Pravo na naknadu za djecu postoji i u Poljskoj i u Njemačkoj. U ovom slučaju Poljska isplaćuje poljsku naknadu za djecu jer dijete živi u Poljskoj. Budući da je poljska naknada za djecu niža od njemačke naknade za djecu, Njemačka plaća razliku. Dakle, ukupno ćete dobiti onaj iznos naknade za djecu koji postoji u zemlji s višim davanjima. 

Dobar uvid u ovu problematiku pruža vam video o naknadi za djecu u prekograničnim slučajevima (dostupan još i na engleskom i poljskom jeziku). Na internetskoj stranici Fonda za pomoć obiteljima možete pronaći informacijski dokument o naknadi za djecu u prekograničnim slučajevima. Letak sadrži informativne upute o Fondu za pomoć obiteljima koji je za vas nadležan.

10. Video uradci o obiteljskim potporama/davanjima

Tko ima djecu, zaslužuje novčanu potporu države. No, koliko god obitelji bile raznolike, davanja i porezne olakšice koje su im potrebne jednako su raznolike. Ovaj film opisuje vrste beneficija u okviru obiteljske politike počevši od naknade za djecu, dječjeg doplatka i predujma za uzdržavanje do neoporezivih iznosa (odbitaka) za djecu i iznosa olakšice za samohrane roditelje.

Video je objavljen pod Creative Commons Lizenz by-nc-nd/3.0/. Može se distribuirati i objavljivati nepromijenjen u nekomercijalne svrhe i uz imenovanje autora „Savezno ministarstvo za obitelj, starije osobe, žene i mladež i Savezna povjerenica za migraciju, izbjeglice i integraciju”.

Ostali video uradci o pojedinačnim potporama/davanjima za obitelji

dodatne informacije