Kontakt

  • Početna stranica
  • Građani EU-a

  • O Koroni

  • Servis

Natrag na navigator

Gleichbehandlungsstelle EU-Arbeitnehmer
(Ured za jednako postupanje s radnicima iz EU-a)
Arbeitsstab der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration
(Radna skupina Savezne povjerenice za migraciju, izbjeglice i integraciju)

Bundeskanzleramt (Ured saveznog kancelara)
11012 Berlin

E-mail: info@eu-gleichbehandlungsstelle.de

Ako vam je potreban savjet, molimo da koristite naš obrazac za savjetovanje. Uzmite u obzir pritom da se savjetovanje provodi samo na njemačkom i engleskom jeziku.