Kontakt

Ured za jednako postupanje s radnicima iz EU-a
Radna skupina Savezne povjerenice za migraciju, izbjeglice i integraciju

Ured saveznog kancelara
11012 Berlin

E-mail: info@eu-gleichbehandlungsstelle.de

Ako vam je potreban savjet, molimo da koristite naš obrazac za savjetovanje. Uzmite u obzir pritom da se savjetovanje provodi samo na njemačkom i engleskom jeziku.