Građani EU-a

Građani EU-a

U ovoj kategoriji naći ćete sve relevantne informacije o životu i radu u Njemačkoj kao i naš Vodič kroz upravna tijela koji Vam omogućava orijentaciju prilikom prvih važnih koraka u novoj zemlji. Ako imate konkretan problem, a željenu informaciju ne možete naći niti u našoj infoteci, a niti u području pitanja i odgovora, onda imate mogućnost da preko našeg pretraživača savjetovališta pronađete osobu za kontakt u svojoj blizini ili pak svoje pitanje u svezi sa savjetovanjem pošaljite neposredno nama. U području važni informacijski portali sastavili smo listu daljnjih stranica s informacijama koje mogu pomoći novodoseljenim građanima/građankama EU-a.