Učenje njemačkog jezika

Natrag na navigator

Učenje njemačkog jezika

Znanje njemačkog jezika stvara vam osnovu za izgradnju dobre budućnosti u Njemačkoj. Učenje njemačkog jezika znači stjecanje vještina s kojima možete uspješno započeti svoju poslovnu karijeru i brže se snaći u Njemačkoj. Ovdje ćete saznati više o putovima i preduvjetima za učenje njemačkog jezika.

1. Učenje njemačkog jezika u inozemstvu

Velika je prednost ako znanje njemačkog jezika možete steći još izvan Njemačke, odnosno u svojoj matičnoj zemlji. Mjesto prvog kontakta za tečajeve njemačkog jezika i upoznavanje s njemačkom kulturom je Goethe institut , koji se nalazi na lokacijama diljem svijeta, na kojima se održavaju razni jezični tečajevi s međunarodno priznatim ispitima. 

Koje tečajeve organizira Goethe institut?

Institut nudi individualne i posebne tečajeve koji su ciljano prilagođeni pojedinim temama i potrebama ili pripremaju kandidate za ispite iz jezika u skladu s Europskim referentnim okvirom (razina A 1 do C2). Postoje i posebni tečajevi njemačkog jezika koji vas pripremaju za buduću profesionalnu (poslovnu) svakodnevicu, uključujući informacije o Njemačkoj. Ponuda Goethe instituta također obuhvaća online tečajeve koji se mogu provoditi pojedinačno ili u skupinama. 

Popis svih Goethe instituta diljem svijeta s informacijama na jezicima dotičnih zemalja možete pronaći na stranicama interneta ovdje . Za pohađanje tečajeva njemačkog jezika na Goethe institutima zaračunava se naknada.

Druga je mogućnost besplatnog učenja njemačkog jezika putem medijskog programa Deutsche Welle . Tu ćete pronaći brojne mogućnosti za učenje i eventualno poboljšanje znanja njemačkog jezika: metodom e-learning na računalu, pomoću pripremljenih video, audio i podcast sadržaja ili na klasični način, uz ispisane radne listove.

Osim toga, na području cijele Europe nude se komercijalni tečajevi njemačkog jezika koje organiziraju škole za strane jezike.

2. Pohađanje integracijskog tečaja u Njemačkoj

Ako se već nalazite u Njemačkoj, možete pohađati integracijske tečajeve koje financira država. Integracijski se tečaj sastoji od jezičnog tečaja i orijentacijskog tečaja, na kojima se sudionicima prenose znanja o pravnom poretku, povijesti i kulturi Njemačke.
Ako vi i vaša obitelj još ne govorite dobro njemački jezik, ako još niste pohađali integracijski tečaj i ako na tečaju ima još slobodnih mjesta, Njemački savezni ured za migraciju i izbjeglice (BAMF) može za vas i članove vaše obitelji odobriti sudjelovanje na integracijskim tečajevima. Kao građanin EU-a, međutim, za pravo pohađanja integracijskog tečaja nemate zakonskog uporišta. 
Ipak, trebali biste – pogotovo ako slabo poznajete njemački jezik – podnijeti zahtjev za odobrenje pohađanja tečaja njemačkog jezika. 

Integracijski tečaj obuhvaća

  • jezični tečaj do stupnja B1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (CEFRL) koji uključuje 600 do 900 nastavnih sati te
  • orijentacijski tečaj koji uključuje 100 nastavnih sati. Na orijentacijskom tečaju učit ćete o njemačkom pravnom poretku, kulturi i povijesti.

Troškove integracijskih tečajeva i tečajeva poslovnog jezika dijelom financira država.

Informacije o integracijskom tečaju i odobrenju pohađanja tečaja možete pronaći ovdje . Sustav informacija WebGis Saveznog ureda za migraciju i izbjeglice nudi informacije o lokalnim ustanovama koje organiziraju integracijske tečajeve te o ponudi tečajeva (mjesta održavanja integracijskog tečaja ).

3. Integracijski tečaj za posebne ciljne skupine 

Integracijski tečaj za mlade

Ovaj tečaj namijenjen je mladim građanima EU-a koji nisu stariji od 27 godina. Tečaj je usmjeren na specifične potrebe mlađih odraslih osoba. Više informacija o integracijskim tečajevima za mlade možete pronaći ovdje

Integracijski tečaj za žene

Ovom ponudom Savezni ured želio bi se posebno obratiti ženama koje pored učenja njemačkog jezika dobivaju i važne informacije o pitanjima obitelji, djece i obrazovanja. Teme obuhvaćaju široki spektar, od odgoja preko svakodnevnog života u njemačkoj sredini do mogućnosti obrazovanja djece u Njemačkoj. Više informacija možete pronaći ovdje .

Dopunski tečaj

Ako još niste pohađali tečaj njemačkog jezika a već nekoliko godina živite u Njemačkoj, na dopunskom jezičnom tečaju imate priliku da poboljšate svoje poznavanje njemačkog jezika. Više informacija možete pronaći ovdje .

Savjet: Informirajte se također o svim integracijskim tečajevima u vašoj blizini. Da biste to učinili, idite na našu tražilicu Pretraživanje savjetovališta kako biste potražili najbliže savjetovalište za pitanja migracije ili migracijsku službu za mlade. 

4. Poslovni jezični tečajevi 

Ako ste već na stupnju znanja jezika B1, možete sudjelovati na poslovnim jezičnim tečajevima kojima se potiče poslovna integracija migranata u potrazi za poslom na tržištu rada. Tečajevi poslovnog jezika nadograđuju se na integracijske tečajeve i služe stjecanju jezičnih vještina na stupnju B1 do stupnja C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (CEFRL). Pored toga nude se posebni moduli koji su primjerice prilagođeni pojedinim skupinama zanimanja u sklopu postupka priznavanja stručnih kvalifikacija ili za pristup profesiji (poslovnoj aktivnosti). Planirani su također moduli za osobe koje sudjelovanjem na integracijskim tečajevima nisu stekle razinu znanja B1. Modul tečaja koji služi stjecanju jezičnog znanja na stupnju B2 već je na raspolaganju, a dodatni moduli postupno se razvijaju. Detaljnije informacije možete pronaći na internetskim stranicama Saveznog ureda za migraciju i izbjeglice .

Za sudjelovanje na tečaju poslovnog jezika u pravilu je svejedno koje državljanstvo imate. No da biste ostvarili pravo sudjelovanja, morate ispunjavati određene preduvjete. Također, ni za pravo sudjelovanja na tečaju poslovnog jezika ne postoji zakonsko uporište.