Учене на немски език 

Назад към навигатора

Учене на немски език

Познанията по немски език създават основата за това, да можете да изградите добро бъдеще в Германия. Научаването на немски език означава придобиване на умения, с които успешно можете да започнете работа и по-бързо да се оправите в личния живот в Германия. Тук ще научите повече за начините и условията за научаване на немски език.

1. Учене на немски в чужбина

Може да е от голямо предимство да придобиете знания по немски език още в чужбина. 
Първо място за контакт за курсове по немски език и всякакви въпроси за немската култура е Гьоте Институт , който има филиали по цял свят, в които се предлагат различни езикови курсове с международни признати изпити. 

Какви курсове предлага Гьоте Институт?

Институтът предлага индивидуални и специални курсове, които са насочени към отделни теми и нужди или подготвят за езикови изпити съгласно европейската референтна рамка (ниво А1 до С2). Също така има специални курсове по немски език, които подготвят за професионалното ежедневие и включват междукултурни елементи. Предложенията на Гьоте Институт обхващат също онлайн курсове, които могат да бъдат завършени индивидуално или на групи. 

Списък на всички Гьоте Институти по цял свят с информация на съответните езици на страните на уеб сайта можете да намерите тук . Курсовете към Гьоте Институт са платени.

Безплатна алтернатива предлага Deutsche Welle . Тук ще намерите множество възможности да научите и евентуално също да задълбочите немския език: чрез е-обучения на компютър, с видеа, аудио и подкасти - или съвсем класически с работни листове за разпечатване.

Освен това в цяла Европа комерсиални езикови училища предлагат курсове по немски език.

2. Посещаване на интеграционен курс в Германия

Ако вече сте в Германия, можете да участвате в държавно финансираните интеграционни курсове. Един интеграционен курс се състои от езиков курс и ориентировъчен курс, в който се предават знания относно реда, историята и културата на Германия.
Федералната служба за миграция и бежанци (BAMF) може да допусне Вас и членовете на Вашето семейство до интеграционен курс, ако Вие и членовете на Вашето семейство все още не говорите достатъчно немски език, все още не сте посещавали интеграционен курс и има свободни места за курса. Защото като граждани на ЕС Вие нямата задължително право на допускане до интеграционен курс. 
Въпреки това би трябвало – особено при по-слаби познания по немски език – във всеки случай да подадете заявление за допускане до курс по немски. 

Интеграционният курс се състои от

  • езиков курс до езиково ниво В1 съгласно общата европейска референтна рамка за езиците (GER), който обхваща 600 до 900 учебни часа и
  • ориентировъчен курс, който обхваща 100 учебни часа. В ориентировъчния курс Вие изучавате немския закон, култура и история.

Разходите са интеграционните курсове и професионалните езикови курсове от части се финансират от държавата .

Информация за интеграционния курс и за допускането ще намерите тук . Информационната система WebGis на Федералната служба за миграция и бежанци предлага информация за местните органи, предлагащи интеграционни курсове, и за предложенията за курсове (място на интеграционен курс ).

3. Интеграционни курсове за специални целеви групи 

Младежки интеграционен курс

Този курс е насочен специално към млади граждани на ЕС, които не са по-стари от 27 години, и искат да се ориентират към специфичните нужди на младите възрастни. Повече информация за младежките интеграционни курсове можете да намерите тук

Женски интеграционен курс

С това предложение федералната служба иска да адресира най-вече жените, които освен немския език получават важна информация свързана с темите за семейството, децата и образованието. Темите са широко разгледани и достигат от възпитанието, през ежедневието в Германия до възможностите за образование на децата в Германия. Повече информация можете да намерите тук .

Насърчаващ курс

Ако все още не сте посещавали курс по немски, вече сте живели няколко години в Германия, насърчаващият курс предлага възможността да можете да подобрите познанията си по немски език. Повече информация можете да намерите тук .

Съвет: За всички интеграционни курсове можете да се информирате също близо до Вашето местоживеене. За целта отидете на нашето търсене на консултативен център , за да потърсите миграционен консултативен център или младежка миграционна служба на място. 

4. Професионални езикови курсове 

Ако вече сте достигнали езиково ниво В1, можете да участвате в професионални езикови курсове. Тези езикови курсове стимулират професионалната интеграция на търсещи работа мигранти на пазара на труда. Професионалните езикови курсове надграждат интеграционните курсове и служат за придобиване не езиково ниво от В 1 до С 2 съгласно общата европейска референтна рамка за езиците (GER). Освен това се предлагат специални модули, които например са насочени към отделни професионални групи във връзка с процедурата по признаването на професия или по достъпа до професия. Планирани са също модули за онези, които чрез посещаването на интеграционни курсове не са успели да достигнат езиково ниво В 1. Модулът, който трябва да служи за придобиване на ниво В 2, вече е на разположение, а следващите модули продължават да се разработват. Допълнителна информация можете да получите на уеб страницата на Федералната служба за миграция и бежанци .

По принцип за участието в професионален езиков курс няма значение, от каква националност сте. За да имате право на участие, Вие трябва обаче да изпълнявате определени предпоставки . Също и за участието в професионален езиков курс няма правно основание.