Пенсия

Пенсия

Законовата пенсионна осигуровка е част от немската социално осигурителна система и трябва да подсигури финансови професионално заетите лица след приключването на трудовата дейност. Придобитият в други държави осигурителен стаж се взимат под внимание при заявяване на правото на пенсия.1. Законова пенсионна осигуровка

Като работник Вие по принцип сте осигурени в законовата пенсионна осигуровка. Пенсионната осигуровка обхваща различни услуги:

  • Пенсията служи за финансово подсигуряване на възраст, когато повече не можете да имате приходи от работа. За пенсия за възраст трябва да се достигне определена жизнена възраст и трябва да са били отработени определен обем времена с пенсионна осигуровка.
  • Пенсионната осигуровка Ви подпомага също тогава, когато станете с намалена трудоспособност в течение на трудовия живот, т.е. когато поради заболяване или увреждане вече не можете да работите или можете да работите само частично. Тогава получавате рехабилитационни помощи, за да възстановите своята трудоспособност или пенсия поради намалена трудоспособност, ако поради Вашето здравословно състояние в обозримо време няма да можете да работите или ще можете да работите само ограничено.
  • Освен това пенсионната осигуровка предлага обширна защита за наследниците. Тя плаща пенсии на вдовиците, вдовците и сираците на починалото осигурено лице.

За получаването на редовна пенсия за възраст до година на раждане 1946 65. година от живота е определяща. За следващите набори границата на редовната пенсия се увеличава на стъпки до 67. година от живота. От 2029 година тази възрастова граница важи за всички, които са родени след 1964 г. Въпреки това законовата пенсионна осигуровка познава и други пенсии за възраст, които при особени лични предпоставки, например при налично тежко увреждане и/или дългогодишни вноски за законовата пенсионна осигуровка, позволяват по-ранно излизане по пенсия.

Един принцип в пенсионното осигуряване гласи: Колкото повече и колкото по-дълго внасяте вноски, и колкото по-високи са те, толкова по-висока ще бъде по-късно и Вашата пенсия. Освен времето, в което са заплащани пенсионни вноски от трудово възнаграждение, могат също да бъдат взети под внимание времената, през които са били възпитавани деца или гледани членове на семейството. Освен това за определени обстоятелства (например посещение на училище) се взимат по внимание „свободни от вноска времена“.

2. Осигурителен стаж в други държави

Ако сте работили в една или повече страни от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, тогава важи: Всяка страна, в която имате повече от една година осигурителен стаж, плаща отделна пенсия, след като сте достигнали съответната пенсионна възраст за съответната страна.

Внимание: Обърнете внимание на това, че законовата пенсия е по-ниска от Вашия приход по време на професионалната дейност. За да можете да запазите Вашия жизнен стандарт на напреднала възраст, трябва да допълните законовото пенсионно осигуряване чрез фирмена и/или лична осигуровка.

Размерът на пенсията зависи от събрания там осигурителен стаж. За изпълнение на предпоставките за право на пенсия се взима под внимание целия събран в съответните страни осигурителен стаж. Ще получите обобщаващо съобщение (документ Р1) относно решението на отделните страни. Това решение се изготвя от изплащащия пенсията орган, при който сте подали заявка за пенсия.

3. Заявка за пенсия

Вие подавате заявката за пенсия в държавата, в която живеете, освен ако никога не сте работили там. В този случай подавате заявката в държавата, в която сте били осигурени за последно. Ако подадете заявка за пенсия в една страна, тя важи за всички страни, в които имате събран осигурителен стаж.

Вие получавате Вашата пенсия независимо от това, къде се намирате в рамките на посочените страни.

Съвет: Какво трябва да се вземе под внимание при заявката за пенсия, ще научите тук.

4. Медицинско лечение

В държавата, в която живеете, също имате право на лечение при заболяване.

Пример: Получавате пенсия от Португалия и сте осигурени там, но живеете в Германия. Тогава можете да бъдете лекувани медицински също и в Германия. Въпреки това трябва да се регистрирате при немската здравна осигуровка. За да се регистрирате, имате нужда от бланка (формуляр S1) от Вашата здравната каса в Португалия. Допълнителна информация по темата за здравното осигуряване и медицинското лечение можете да намерите тук.

5. Допълнителна информация

Германското пенсионно обществено осигуряване предоставя информация на няколко езика в секцията Rente & Ausland (Пенсия & чужбина). Там можете да получите достъп и до брошурата „Живот и работа в Европа“ на няколко езика.