Пенсия

Назад към навигатора

Пенсия

Законовата пенсионна осигуровка е част от немската социално осигурителна система и трябва да подсигури финансови професионално заетите лица след приключването на трудовата дейност. Осигурителният стаж, придобит в други държави от Европейския съюз (ЕС), Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, се взима предвид при определяне на правото на пенсия.

1. Законова пенсионна осигуровка

Като работник Вие по принцип сте осигурени в законовата пенсионна осигуровка. В зависимост от дейността самостоятелно заетите лица могат да бъдат и задължително осигурени (напр. занаятчии, художници, възпитатели). Други самостоятелно заети лица могат да бъдат задължително осигурени в пенсионното осигуряване при поискване. За тази цел се свържете с Германското пенсионно обществено осигуряване.

Пенсионната осигуровка обхваща различни услуги:

  • Пенсията служи за финансова сигурност на възраст, когато повече не можете да имате приходи от работа. За пенсия за старост трябва да е навършена определена възраст и да е изработен определен период от време с пенсионна осигуровка (пенсия за осигурителен стаж и възраст).
  • Пенсионното осигуряване Ви подпомага и ако останете с намалена трудоспособност по време на трудовия живот, т.е. ако вече не сте в състояние да работите или можете да работите само част от времето поради болест или увреждане (пенсия за намалена трудоспособност). Тогава получавате рехабилитационни помощи, за да възстановите своята трудоспособност или пенсия поради намалена трудоспособност, ако поради Вашето здравословно състояние в обозримо време няма да можете да работите или ще можете да работите само ограничено.
  • Пенсионното осигуряване предлага и цялостна защита за преживели зависими лица (наследствена пенсия). Тя плаща пенсии на вдовиците, вдовците и сираците на починалото осигурено лице.

За получаването на пенсия за осигурителен стаж и възраст до година на раждане 1946 са необходими 65 навършени години. За следващите набори съответната възраст постепенно се повишава от 2012 г. до 67 навършени години. От 2029 година тази възрастова граница важи за всички, които са родени след 1964 г. Законовото пенсионно осигуряване обаче признава други пенсии за старост, които позволяват по-ранно пенсиониране при специални лични обстоятелства, например при налично тежко увреждане и/или дългогодишни вноски в законовото пенсионно осигуряване.

Освен съответната възраст задължително условие за пенсия за осигурителен стаж и възраст е да сте внасяли пенсионни осигуровки за определен период от време. Достатъчен е минимален осигурителен стаж от 5 години. Ако периодът не е достатъчно дълъг, за да отговаря на условията за пенсия, периодите на осигуряване или работа, завършени в други държави, ще бъдат взети предвид.  От 27-ия си рожден ден ще получавате личната си пенсионна информация всяка година от Германското пенсионно обществено осигуряване с текущия статус на Вашите натрупани пенсионни права. От 55-ия си рожден ден ще получавате лична справка за пенсия на всеки три години. Тя замества пенсионната информация.

Един принцип в пенсионното осигуряване гласи: Колкото повече и колкото по-дълго внасяте вноски, и колкото по-високи са те, толкова по-висока ще бъде по-късно и Вашата пенсия. Освен времето, в което са заплащани пенсионни вноски от трудово възнаграждение, могат също да бъдат взети под внимание времената, през които са били възпитавани деца или гледани членове на семейството.

Обърнете внимание на това, че законовата пенсия е по-ниска от Вашия приход по време на професионалната дейност. За да можете да поддържате стандарта си на живот в напреднала възраст, трябва да помислите за допълване на задължителното пенсионно осигуряване с фирмено и/или частно осигуряване.

2. Осигурителен стаж в други държави

Ако сте работили в една или повече страни от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, важи следното: Всяка страна, в която имате повече от една година осигурителен стаж, плаща отделна пенсия, след като сте достигнали съответната пенсионна възраст за съответната страна. Може да имате право на пенсия за старост на 60 години в една страна, но трябва да чакате до 67 години в друга.

Размерът на пенсията зависи от събрания там осигурителен стаж. За изпълнение на предпоставките за право на пенсия се взима под внимание целия събран в съответните страни осигурителен стаж. Ще получите обобщаващо съобщение (документ Р1) относно решението на отделните страни. Това решение се изготвя от изплащащия пенсията орган, при който сте подали заявка за пенсия.

Съвет: Намерете социалноосигурителната организация, отговаряща за Вас, в този списък по държави (на английски). В Германия пенсионноосигурителната институция, на която сте платили немските си вноски (напр. Deutsche Rentenversicherung Bund), е компетентна за Вас.

От значение за пограничните работници: Независимо дали живеете в Германия и работите в чужбина или обратно – плащате пенсионните си осигуровки в страната, в която работите. Ако работите зад граница само временно, може да има изключения.

3. Заявка за пенсия

Заявление за пенсия подавате в държавата, в която живеете, освен ако никога не сте работили там. В този случай подавате заявката в държавата, в която сте били осигурени за последно. Ако подадете заявка за пенсия в една страна, тя важи за всички страни, в които имате събран осигурителен стаж.

Съвет: Какво трябва да имате предвид при подаването на заявление за пенсия в Германия можете да научите тук.

4. Медицинско лечение

Като пенсионер Вие също имате право на лечение в случай на заболяване в държавата, в която живеете.

Пример: Получавате пенсия от Португалия и сте осигурени там, но живеете в Германия. Тогава можете да бъдете лекувани медицински също и в Германия. Въпреки това трябва да се регистрирате при немската здравна осигуровка. За да се регистрирате, имате нужда от бланка (формуляр S1) от Вашата здравната каса в Португалия. Допълнителна информация по темата за здравното осигуряване и медицинското лечение можете да намерите тук.

5. Допълнителна информация

Германското пенсионно обществено осигуряване предоставя информация на няколко езика в секцията Работа и пенсия в чужбина . В останалите езикови версии ще намерите важната за Вас информация под ключови думи „Осигуряване” и „Международно”. Полезна e и брошурата Живот и работа в Европа  – налична за изтегляне на няколко езика.