Oбучение в Германия 

Следване в Германия

Предлагането на места за следване в немските висши учебни заведения е изключително многообразно и предлага на следващи от ЕС възможността да участват в международни програми, както и интердисциплинарни курсове на обучение. Как е структурирано следването в Германия, какви пътища водят до следване в Германия, и какви предпоставки трябва да изпълняват следващите лица, за да могат да живеят и следват в Германия, ще научите тук.

1. Германска служба за академичен обмен (DAAD)

Германската служба за академичен обмен (DAAD) е централния орган, чрез който всеки заинтересован за следване от чужбина може да се информира актуално и изчерпателно по всички въпроси относно темата „Следване в Германия“.  

Много курсове на обучение в Германия не подлежат на ограничение на одобрението. Има обаче специалности, които подлежат на ограничение на одобрението - така нареченото NC (Numerus Clausus). Прави се разлика между  

  1. локално/местно NC: Местата за следване се дават директно от съответното висше учебно заведение.
  2. федерално NC: То засяга специалностите медицина, фармация, ветеринарна медицина и дентална медицина. Даването на тези места за следване се извършва централно чрез Фондацията за одобрение за висши учебни заведения.  

Всички въпроси, които засягат един семестър в чужбина или цялостно следване в Германия, получават своите отговори на страницата на DAAD. Уеб сайтът е наличен на немски и английски език.

DAAD поддържа по цял свят регионални офиси със специфични за държавата информации на съответния език на страната. Уеб сайтове на езици от ЕС са на разположение на следните езици:  

На страницата на бразилския регионален офис са предоставени също информации на португалски език.

Внимание: Моля, обърнете внимание на това, че процедурите за одобрение за граждани на ЕС са различни от тези за следващи лица от трети страни. 

2. Допълнителни възможности за информация за следване в Германия

Имате възможността да се информирате и чрез други Интернет платформи:  

 Study in Germany  

"Study in Germany - Land of Ideas" е официалната кампания на немското федерално правителство с информация за Германия като място за следване.

Make-it-Germany  

www.make-it-in-germany.com е многоезичен портал на федералното правителство, за да привлече специалисти от чужбина. Освен информация за работни места и живота в Германия, са посочени кратки информации за следването и образованието в Германия.

Следване в Германия - Deutschland.de  

Порталът за Германия – „Deutschland.de“ информира наред с другото по темите работа, образование, пътувания и общество. Също и темата за следването в Германия е важна област.