Търсене на работа

Търсене на работа

Вие сте нови в Германия и търсите работно място? Имате срочен трудов договор? Застрашава Ви уволнение? Искате да смените професията си? За тези ситуации в Германия има различни възможности за подпомагане при търсенето на работа.

1. Търсене на работа от родината

Ако все още се намирате в родината си, имате възможността да се свържете с една от множеството тамошни частни посреднически агенции, които предлагат подпомагане при търсенето на работа в Германия.

Внимание: Бъдете внимателни! Някои посреднически фирми са несериозни. Те обещават законна работа, добро заплащане, жилище и искат пари за своите услуги. Нерядко, обаче, те не изпълняват обещанията. Съществува опасност да попаднете в евтина обща квартира, да работите 10 до 12 часа на ден с малко или никакво заплащане и да не получите трудов договор. Преди да приемете предложението на частна посредническа агенция, трябва да проверите, дали агенцията е надеждна. Ако вече сте в Германия и имате впечатлението, че не получавате дори минималната работна заплата, можете да се обърнете към горещата линия за минимална работна заплата.

Ако искате да се информирате самостоятелно относно свободни работни места в Германия, в интернет се предлага помощ чрез различни мрежови портали или различни борси за свободни работни места. Преди всички по-големите предприятия публикуват своите обяви в рубриките „Персонал“ или „Кариера“ директно на своите фирмени интернет страници. Освен търсенето във вестници и в интернет можете да използвате също информационните предложения на Федералната агенция по заетостта, на мрежата за сътрудничество EURES и на Федералното правителство.

2. Помощни услуги при търсенето на работа в Германия

Ако вече се намирате в Германия, допълнително към възможностите за самостоятелно търсене на работа можете да се регистрирате също във Федералната агенция по заетостта като „търсещо работа лице“. Това можете да направите както чрез Интернет портала „ТРУДОВА БОРСА“, така и по телефона или лично при отговорната агенция по заетостта. Когато сте регистрирано „търсещо работа лице“, като гражданин на ЕС можете да получите същата подкрепа от агенцията по заетостта при търсенето на работа като немските граждани. 

Внимание: Работещите в случай на заплаха от безработица са задължени да се регистрират в отговорната агенция по заетостта като търсещи работа лица. При това трябва да се спазват определени срокове, за да не възникнат негативни последствия („Време на блокиране“). 

Ако искате или трябва да смените професията си, за да увеличите шансовете си за ново работно място, трябва възможно най-рано да се възползвате от безплатните консултационнии посреднически услуги на агенцията по труда.

2.1 Консултационни и посреднически услуги

След като сте се регистрирали като търсещо работа лице, отговорната агенция по заетостта може да Ви помогне активно при търсенето на ново работно място или място за обучение. Най-добре е да си уговорите лична среща за консултация, за да обсъдите Вашата лична ситуация.. Вашият отговорен специалист по консултации и посредничество може да отговори компетентно на всички Ваши въпроси по темите

 • избор на работно място,
 • професионално развитие,
 • смяна на професията и работното място,
 • търсене на работно място, включително кандидатстване и представяне,
 • положение и развитие на пазара на труда и професиите,
 • Вашите индивидуални възможности за посредничество,
 • възможности за професионално обучение, както и
 • услуги по насърчаване на заетостта.

Указание: Ако все още не разполагате с достатъчни познания по немски език и не познавате никого, който да може да Ви превежда по време на срещата, трябва да информирате за това агенцията по заетостта предварително. В този случай агенцията по заетостта може да Ви предостави на разположение хотлайн за преводачи.

Трудовото посредничество в агенциите по заетостта по принцип започва с анализ на ситуацията. Заедно с Вашия специалист по интеграция и посредничество се документират всички приложими професионални и лични способности и квалификации, както и Вашата индивидуална нужда от подкрепа (анализ на потенциала). След това се създава Ваш индивидуален профил за кандидатстване и се публикува анонимно в трудовата борса. Ако има подходящо предложение за работа за Вас, Ви се прави съответно предложение за посредничество или в рамките на личен разговор, или писмено, респ. по телефона. Освен това писмено се установява така нареченото споразумение за интеграция, което включва какви конкретни стъпки трябва да се следват както от Вас, така също и от агенцията по заетостта, за да можете възможно най-бързо да намерите добро работно място.

Хора, чиято професионална интеграция е затруднена поради различни препятствия при посредничеството (напр. липсващи езикови познания или липсващо признание на придобити в чужбина професионални квалификации), се подпомагат усилено от агенцията по заетостта.

Допълнителна информация за консултационните и посреднически услуги на агенцията по заетостта ще получите тук.

2.2. Мерки за активиране и професионална интеграция

Ако консултантските и посреднически услуги на Вашия трудов посредник не са достатъчни, за да си намерите работно място, е възможно да бъдете подпомогнати с мерки за активно трудово финансиране при започването на работа – също и ако нямате право на обезщетение за безработица.

Важно: Услугите на активното трудово финансиране са дискреционни услуги, които не подлежат на правно възражение. Т.е. специалистът по посредничество проверява във всеки отделен случай, дали са изпълнени индивидуалните предпоставки за финансиране. Поради това е важно да се информирате своевременно и лично при Вашия отговорен трудов посредник относно индивидуалните възможности и предпоставките за използване.


Указание: Ако Вашето трудово посредничество в службата по заетостта или в бюрото по труда не одобри определена услуга на активното трудово финансиране, можете да поискате писмена обосновка за това решение. Трудовото посредничество трябва да обоснове именно, защо дадена мярка не е подходяща за Вас (вярно по преценка решение), за да можете да предприемете мерки срещу това решение. Ако не сте съгласни именно с обосновката на решението, можете да повдигнете възражение срещу него.

2.2.1 Финансиране на започването на работа – „Бюджет за посредничество“

Като работник от ЕС можете да заявите финансово стимулиране от така наречения бюджет за посредничество, ако искате да започнете подлежаща на социално осигуряване работа. Възможностите за индивидуалното финансиране от бюджета за посредничество са многообразни и предлагат на Вашия трудов посредник голяма свобода, да може да Ви възстанови различни разходи в единични случаи.

Така например при определени условия могат да бъдат поети следните разходи:

 • Разходи за признаване на чуждестранни образователни или професионални сертификати,
 • Разходи за изготвяне и изпращане на документи за кандидатстване,
 • Разходи за пътуване до разговори за представяне,
 • Пътни разходи за пътуване при постъпване на чуждестранно работно място,
 • Разходи за пътуванията в двете посоки при чуждестранно работно място,
 • Разходи за работни средства като работно облекло и уреди за работа,
 • Други разходи, като напр. преводи, становище/удостоверение на здравната служба.

Важно: Ако се намирате в непрекратено или безсрочно трудово отношение или търсите ново работно място поради лични причини (напр. по-висока заплата/смяна на населеното място), Вие не сте застрашени от безработица и няма да получите финансиране от бюджета за посредничество.

Съвет: Също и Федералното министерство на образованието и научните изследвания (BMBF) предлага безвъзмездна помощ за признаване. Обширни консултации и информации относно признаването на Вашите чуждестранни образователни или професионални квалификации освен това можете да получите при „IQ специализирана служба за консултации и квалификация“ или на адрес www.anerkennung-in-deutschland.de.

2.2.2 Мерки за активиране и професионална интеграция

Ако сте безработни или Ви застрашава загуба на Вашата работа, можете да бъдете финансирани от „Мерки за активиране и професионална интеграция“. С ваучера за активиране и посредничество (AVGS) Вашият трудов посредник удостоверява наличието на предпоставки за финансиране и определя заедно с Вас конкретната цел и съдържанието на мярката. AVGS Ви дава право на избор на правоносител, на частен трудов посредник или на работодател, който предлага съгласно формулираните цел и съдържание подходящи и одобрени (фирмени) мерки. Възможни съдържания на такава мярка могат да са например:

 • Обучение за кандидатстване,
 • Определяне на компетенции,
 • Коучинг,
 • Придобиване на професионални знания вкл. свързано с професията езиково обучение
 • Пробна работа
 • Ваучер за частно трудово посредничество.

Освен издаването на AVGS агенцията по заетостта може също директно да Ви запише към мярка за активиране и професионална интеграция. Решението за това, какво е по-подходящо лично за Вас, се взима от Вашия трудов посредник с оглед на предлаганите на място мерки.

Съвет: Преди личния разговор с Вашия специализиран посредник се информирайте от KURSNET относно подходящите за Вас предлагани мерки във вашия регион.

Указание: Ако имате право на обезщетение за безработица, както и сте безработни от минимум 6 седмици, и все още не сте получили посредническа услуга, имате право на ваучер за посредничество за безплатно ангажиране на частен трудов посредник. Чрез включването в процеса на частни оператори на трудовия пазар можете да получите допълнителни шансове за ново работно място.

Също и тук важи: Ако се намирате в срочно или безсрочно трудово отношение или търсите ново работно място поради лични причини (напр. по-висока заплата/смяна на населеното място), Вие не сте застрашени от безработица. Финансирането на мярка за активиране и професионална интеграция тогава не е възможно.

2.3 Финансиране на професионалната квалификация – „Образователен ваучер“

Ако сте безработни и Ви е необходима професионална квалификация, за да подобрите значително шансовете си за постоянно работно място, тогава можете да бъдете финансирани от агенцията по заетостта. Също и ако работите и Вашите професионални познания и умения трябва да бъдат подобрени според променените изисквания в професионалната област, за да се избегне заплаха от уволнение, или ако искате да наваксате с липсващо завършено професионално образование, при определени условия можете да получите финансова подкрепа. Ако изпълнявате изискванията за финансиране, ще получите от Вашия трудов посредник така наречен образователен ваучер. Той Ви осигурява поемане на разходите за допълнителна професионална квалификация (разходи за обучение, разходи за пътуване, разходи за нощувки в чужбина, разходи за храна, както и разходи за гледане на деца) и при нужда продължаване на изплащането на обезщетението за безработица по време на участието в мярката за допълнителна професионална квалификация.

Към мерките за професионална квалификация наред с другите спадат:

 • Коригираща квалификация
 • Подготовка за външен изпит
 • Частични квалификации
 • Преквалификация при правоносител
 • Единично обучение в предприятие или
 • Професионално обучение на непълно работно време (възможно е в комбинация със свързано с професията подобрение на езиковите знания).

Важно: Издаването на образователен ваучер предполага наред с другото, че преди начало на участието ще се консултирате лично с агенцията по заетостта.

Допълнителна информация за образователния ваучер и допълнителни възможности за финансиране на професионалната квалификация ще намерите на Интернет страницата на Федералната агенция по заетостта,.

Указание: Ако Вашето трудово посредничество в службата по заетостта или в бюрото по труда не одобри определена услуга на активното трудово финансиране, можете да поискате писмена обосновка за това решение. Трудовото посредничество трябва да обоснове именно, защо дадена мярка не е подходяща за Вас (Решение без дискреционна грешка - ermessensfehlerfreie Entscheidung), за да можете да предприемете мерки срещу това решение. Ако не сте съгласни именно с обосновката на решението, можете да повдигнете възражение срещу него.