Мигрантски организации 

Назад към навигатора

Мигрантските организации в Германия са толкова разнообразни, колкото културите и начините на живот, които представляват. Техните членове най-често сами са хора с миграционен опит и поради това могат да препредадат своя опит на онези, които искат да се сблъскат с предизвикателството да започнат всичко от начало в Германия. Те работят почти изключително доброволно.

Миграционните организации могат да са развлекателни, младежки и спортни сдружения, но също и културни или религиозни общности. Мигрантските организации се събират все по-често в мрежи или чадърни организации и се разбират като общо представителство на интереси, което се застъпва за равно участие и равни права на хората с миграционен произход в немското общество.

Мигрантските организации често предлагат разнообразни услуги, сред които напр. консултации и преводачески услуги, те провеждат мероприятия и курсове, имат предложения в образователната област за възрастни и деца или се грижат за проблемите на родителите и провеждат също самостоятелни проекти.