Οργανώσεις μεταναστών

επιστροφή στον Πλοηγό

Οι οργανώσεις μεταναστών στη Γερμανία είναι τόσο πολυδιάστατες όσο οι κουλτούρες και οι τρόποι ζωής, που εκπροσωπούν. Μέλη τους είναι συνήθως άνθρωποι που έχουν οι ίδιοι πείρα μετανάστευσης και ως εκ τούτου μπορούν να μεταφέρουν τις εμπειρίες τους σε όσους επιθυμούν να αποδεχθούν την πρόκληση ενός νέου ξεκινήματος στη Γερμανία . Εργάζονται σχεδόν αποκλειστικά σε εθελοντική βάση.

Οι οργανώσεις μεταναστών μπορεί να είναι σύλλογοι με δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, νεολαίας και άθλησης, αλλά και πολιτισμικές ή θρησκευτικές κοινότητες. Οι οργανώσεις μεταναστών αναπτύσσουν όλο και πιο συχνά δίκτυα ή ευρύτερες ενώσεις μεταξύ τους και θεωρούνται φορείς κοινής εκπροσώπησης συμφερόντων που αγωνίζονται για τη συμμετοχή και τα ίσα δικαιώματα των ανθρώπων με μεταναστευτικό υπόβαθρο στη γερμανική κοινωνία.

Οι οργανώσεις μεταναστών προσφέρουν συχνά ένα πολυδιάστατο εύρος δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων είναι π.χ. η συμβουλευτική υποστήριξη και υπηρεσίες διερμηνείας, διοργανώνουν εκδηλώσεις και μαθήματα, κάνουν προσφορές στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και παιδιών ή προωθούν αιτήματα γονέων και επίσης υλοποιούν και δικά τους προγράμματα.