Οικογένεια και παιδιά

Οικογένεια και παιδιά

Υπάρχουν διάφορες κρατικές παροχές που στοχεύουν στην οικονομική ανακούφιση και ενίσχυση των οικογενειών. Στις σημαντικότερες οικογενειακές παροχές συγκαταλέγονται το επίδομα τέκνων, η προσαύξηση λόγω τέκνων και το γονεϊκό επίδομα.

1. Παροχές πριν και μετά την εγκυμοσύνη

Οι (μέλλουσες) μητέρες που εργάζονται στη Γερμανία υπάγονται στον γερμανικό νόμο για την προστασία της μητρότητας. Ο νόμος αυτός προστατεύει από κινδύνους στον χώρο εργασίας και τους προσφέρει ιδιαίτερη προστασία από την απόλυση. Έτσι οι μέλλουσες μητέρες επιτρέπεται να εργάζονται κατά τις τελευταίες 6 εβδομάδες πριν τον τοκετό μόνο με συναίνεσή τους ενώ για έως 8 εβδομάδες μετά τον τοκετό δικαιούνται να απέχουν από την εργασία τους. Σε περίπτωση πρόωρου ή πολλαπλού τοκετού οι μητέρες δεν επιτρέπεται να εργαστούν για 12 εβδομάδες μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση πρόωρων γεννήσεων ή άλλων πρόωρων τοκετών η προθεσμία καταγγελίας για την προστασία της μητρότητας παρατείνεται μετά τον τοκετό κατά τις ημέρες που δεν μπόρεσαν να χρησιμοποιηθούν πριν από τον τοκετό. Πέρα από αυτό ο νόμος απαγορεύει ορισμένες εργασίες (για παράδειγμα κατ’ αποκοπή εργασία, εργασία σε γραμμή παραγωγής, υπερωρίες, εργασία τις Κυριακές ή κατά τη διάρκεια της νύχτας). Εάν υπάρχει ατομική βεβαίωση γιατρού που απαγορεύει την εργασία, η βεβαίωση αυτή ισχύει επίσης.

Για την προστασία της γυναίκας από οικονομικά μειονεκτήματα κατά το διάστημα αυτό, ο γερμανικός νόμος για την προστασία της μητρότητας προβλέπει διάφορες παροχές μητρότητας:

 • το επίδομα μητρότητας,
 • την προσαύξηση εργοδότη στο επίδομα μητρότητας στις προθεσμίες καταγγελίας για την προστασία της μητρότητας,
 • την αμοιβή σε περίπτωση απαγορευμένων εργασιών εκτός της προθεσμίας καταγγελίας για την προστασία της μητρότητας (ελάχιστος μισθός για την προστασία της μητρότητας).

2. Επίδομα τέκνων

Μπορείτε να αιτηθείτε τη χορήγηση γερμανικού επιδόματος τέκνων για τα παιδιά σας, εφόσον:

 • είστε υπήκοος ενός κράτους μέλους της ΕΕ, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας (κράτη ΕΟΧ) ή της Ελβετίας,
 • έχετε στη Γερμανία τον τόπο μόνιμης κατοικίας σας ή συνήθους διαμονής και συνεπώς υπόκεισθε απεριόριστα σε υποχρέωση φορολογία εισοδήματος.

Εάν ο τόπος μόνιμης κατοικίας ή συνήθους διαμονής δεν βρίσκεται στη Γερμανία, αλλά τουλάχιστον το 90 % του εισοδήματός σας προέρχεται από τη Γερμανία, μπορείτε κατόπιν σχετικού αιτήματός σας προς την εφορία να αντιμετωπίζεστε ως απεριόριστα υποκείμενος σε φορολογική υποχρέωση. Ισχύει επίσης εάν δεν ζείτε ή δεν έχετε τη συνήθη διαμονή σας στη Γερμανία, αλλά είστε υποκείμενοι σε φορολογική υποχρέωση στη Γερμανία επειδή απασχολείστε με εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.

Προσοχή: Κατά τους πρώτους τρεις μήνες από τη μετοίκηση ή τη μεταφορά του τόπου συνήθους διαμονής στη Γερμανία δεν θα έχετε δικαίωμα στο επίδομα τέκνων, εφόσον μέσα σε αυτό το διάστημα δεν εμφανίσετε έσοδα στη χώρα. Σε αυτά συγκαταλέγεται το εισόδημα από την εργασία σας (εξαρτημένη εργασία ή αυτοαπασχόληση) ή τα έσοδα από την άσκηση επιτηδεύματος/ελεύθερου επαγγέλματος (άρθρο 2, παρ. 1 αρ.1 έως 4 νόμου περί φορολογίας εισοδήματος).

Για το δικαίωμα επιδόματος τέκνων πρέπει να έχετε δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας. Δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας έχετε εάν για παράδειγμα εργάζεστε (με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας ή αυτοαπασχόλησης) ή είστε μέλος της οικογένειας υπηκόου κράτους μέλους της ΕΕ (άρθρο 2 παρ. 2 αρ. 1 ή άρθρο 2 αρ. 2-7 νόμου περί ελεύθερης κυκλοφορίας/ΕΕ). Εάν δεν εργάζεστε είναι απαραίτητο να διαθέτετε επαρκή υγειονομική ασφαλιστική προστασία και επαρκή μέσα διαβίωσης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα διαμονής και ελεύθερης κυκλοφορίας μπορείτε να βρείτε εδώ.

Προσοχή: Εφόσον το δικαίωμα σας στην ελεύθερη κυκλοφορία προκύπτει αποκλειστικά από τον σκοπό της αναζήτησης εργασίας (άρθρο 2 παρ. 2 αρ. 1α νόμου περί ελεύθερης κυκλοφορίας/ΕΕ), δεν υφίσταται δικαίωμα επιδόματος τέκνων. Αυτό δεν ισχύει μόνο στην περίπτωση προηγούμενης διαμονής σας στη Γερμανία στη βάση άλλου δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας, πριν την έναρξη της αναζήτησης εργασίας, π.χ. γιατί πριν εργαζόσασταν. Σε αυτή την περίπτωση επίδομα τέκνων δικαιούνται και όσοι αναζητούν εργασία.

Επίδομα τέκνων καταβάλλεται κατά κανόνα για παιδιά έως τα 18α γενέθλιά τους. Σε αυτά συγκαταλέγονται:
•    βιολογικά και υιοθετημένα παιδιά,
•    θετά παιδιά,
•    παιδιά ανάδοχων γονέων,
•    εγγόνια.

Εάν το παιδί είναι μεγαλύτερο από 18 ετών η καταβολή του επιδόματος τέκνων είναι δυνατή μόνο υπό ειδικές προϋποθέσεις. Για περισσότερα σχετικά ανατρέξτε στις Συχνές ερωτήσεις.

Προσοχή: Εάν η οικογένειά σας κατοικεί σε άλλη χώρα της ΕΕ, θα πρέπει πρώτα να διευκρινιστεί ποια χώρα είναι αρμόδια για την καταβολή του επιδόματος τέκνων. Μπορεί να λαμβάνετε περισσότερες από μία μερικές παροχές από διάφορες χώρες της ΕΕ. Αυτό εξαρτάται από την οικογενειακή σας κατάσταση. Εδώ μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις διασυνοριακές περιπτώσεις.

Η αίτηση για το επίδομα τέκνων υποβάλλεται από τον γονέα, με τον οποίο κατοικεί το παιδί, στο Ταμείο Οικογενειακών Επιδομάτων. Το επίδομα τέκνων ανέρχεται για το πρώτο και το δεύτερο παιδί σε 219 ευρώ το μήνα για το κάθε παιδί, για το τρίτο παιδί σε 225 ευρώ και για κάθε άλλο παιδί σε 250 ευρώ.

Προσοχή: Από την παραλαβή της αίτησης, το Ταμείο Οικογενειακών Επιδομάτων θα καταβάλει αναδρομικά επίδομα τέκνων μόνο για τους τελευταίους 6 μήνες.

Πληροφορίες σε πολλές γλώσσες σχετικά με το επίδομα τέκνων θα βρείτε στην Οικογενειακή πύλη. Έντυπα αίτησης σε πολλές γλώσσες θα βρείτε στον ιστότοπο του Ομοσπονδιακού Γραφείου Εργασίας. Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής online αίτησης για τη χορήγηση επιδόματος τέκνων (μόνο στα γερμανικά).

Συμβουλή: Το διαθέσιμο σε πολλές γλώσσες βίντεο «Το επίδομα τέκνων» παρέχει πληροφορίες για τα σημαντικότερα θέματα.

3. Προσαύξηση λόγω τέκνων

Η προσαύξηση λόγω τέκνων σύμφωνα με το άρθρο 6α του γερμανικού ομοσπονδιακού νόμου σχετικά με το επίδομα τέκνων (BKGG) ενισχύει γονείς, το μηνιαίο εισόδημα των οποίων δεν επαρκεί για την πλήρη κάλυψη των αναγκών της οικογένειας. Η προσαύξηση λόγω τέκνων ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο σε 209 ευρώ μηνιαίως για κάθε παιδί και καλύπτει μαζί με το επίδομα τέκνων το μέσο επίπεδο των παιδικών αναγκών. Όποιος λαμβάνει προσαύξηση λόγω τέκνων δικαιούται επίσης παροχές του προγράμματος εκπαίδευσης και συμμετοχής και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής τελών στους παιδικούς σταθμούς.

Οι γονείς δικαιούνται να λαμβάνουν προσαύξηση λόγω τέκνων εφόσον

 • τα παιδιά δεν έχουν συμπληρώσει το 25 έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν παντρευτεί ή διαβιούν υπό καθεστώς καταχωρημένου σύμφωνου συμβίωσης
 • ζουν στο ίδιο νοικοκυριό με τους γονείς,
 • για αυτά τα παιδιά χορηγείται επίδομα τέκνων ή μία παροχή που αποκλείει το επίδομα τέκνων,
 • το μηνιαίο εισόδημα των γονέων ανέρχεται στα 900 ευρώ μικτά για δύο γονείς και τα 600 ευρώ μικτά για μονογονεϊκές οικογένειες,
 • οι ανάγκες της οικογένειας καλύπτονται με τη χορήγηση επιδόματος τέκνων, προσαύξησης λόγω τέκνων και ενδεχομένως επιδόματος κατοικίας και συνεπώς δεν προκύπτει κανένα δικαίωμα για τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας ΙΙ.

Προσοχή: Από την 1η Ιανουαρίου 2020 καταργήθηκε το προκαθορισμένο ανώτατο εισοδηματικό όριο που ίσχυε μέχρι τότε!

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσαύξηση λόγω τέκνων και την υποβολή της αίτησης θα βρείτε στην Οικογενειακή πύλη.

Συμβουλή: Το διαθέσιμο σε πολλές γλώσσες βίντεο «Η προσαύξηση λόγω τέκνων» παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη παροχή στήριξης των γονέων με χαμηλό εισόδημα.

4. Άμεση προσαύξηση και μπόνους τέκνων 2022

Με την άμεση προσαύξηση ύψους 20 ευρώ μηνιαίως η Ομοσπονδιακή κυβέρνηση επιδιώκει να παρέχει από τον Ιούλιο του 2022 στήριξη σε παιδιά, εφήβους και νέους ιδιαίτερα ευάλωτους στη φτώχεια, οι οποίοι δικαιούνται κάποιες από τις ακόλουθες παροχές:

 • Παροχές σύμφωνα με το δεύτερο ή δωδέκατο βιβλίο του γερμανικού Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης (SGB II ή SGB XII),
 • Παροχές σύμφωνα με τον νόμο περί αιτούντων ασύλου,
 • Συμπληρωματικό βοήθημα διατροφής ή
 • προσαύξηση λόγω τέκνων.

Η καταβολή πραγματοποιείται αυτόματα μέσω των εκάστοτε αρμόδιων υπηρεσιών – δηλαδή των Γραφείων Εργασίας και των Ταμείων Οικογενειακών Επιδομάτων. Δεν απαιτείται υποβολή αίτησης. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Ομοσπονδιακό Γραφείο Εργασίας.

Το μπόνους τέκνων είναι μια εφάπαξ πρόσθετη πληρωμή ύψους 100 ευρώ. Στόχος του μπόνους τέκνων η πρόσθετη ελάφρυνση γονέων και οικογενειών ενόψει των πρόσφατων αυξήσεων των τιμών. Το «Μπόνους τέκνων 2022» καταβάλλεται από τον Ιούλιο 2022 για κάθε παιδί, το οποίο δικαιούτο τουλάχιστον για έναν μήνα του τρέχοντος έτους επίδομα τέκνων. Από αυτό ωφελούνται συνεπώς και παιδιά που γεννήθηκαν το 2022. Το μπόνους παρέχεται ανεξάρτητα από τις κοινωνικές παροχές.

Το μπόνους τέκνων και η άμεση προσαύξηση αποτελούν μέρος του «Δεύτερου πακέτου ελάφρυνσης 2022» της Ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

5. Γονεϊκό επίδομα

Το γονεϊκό επίδομα είναι μία οικονομική ενίσχυση για οικογένειες μετά τη γέννηση ενός παιδιού. Το γονεϊκό επίδομα καλύπτει ένα μέρος του εισοδήματος που λείπει, εάν θέλετε μετά τη γέννηση να είστε με το παιδί σας και διακόπτετε για αυτόν τον λόγο την εργασία σας ή την περιορίζετε. Για το γονεϊκό επίδομα δεν απαιτείται υποχρεωτικά να λάβετε γονική άδεια, επιτρέπεται, όμως, να εργάζεστε περιορισμένα.

Απαίτηση επί του γονεϊκού επιδόματος υφίσταται, όταν το παιδί έχει την κατοικία του στη Γερμανία ή ένας από τους γονείς εργάζεται ή εργαζόταν στη Γερμανία. Γονεϊκό επίδομα δικαιούται όποιος

 • κατά τους μήνες που αφορά η αίτηση χορήγησης του γονεϊκού επιδόματος, δεν εργάζεται πάνω από 32 ώρες την εβδομάδα,
 • φροντίζει και μεγαλώνει το παιδί ο ίδιος,
 • ζει με το παιδί στο ίδιο νοικοκυριό και
 • έχει την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του στη Γερμανία.

Η αίτηση για το γονεϊκό επίδομα υποβάλλεται στην τοπική υπηρεσία γονεϊκών επιδομάτων. Μπορείτε να βρείτε την αρμόδια για εσάς υπηρεσία γονεϊκών επιδομάτων εδώ.

Συμβουλή: Στο EltergeldDigital μπορείτε να υποβάλλετε την αίτηση για τη χορήγηση γονεϊκού επιδόματος και online. Η ηλεκτρονική πύλη είναι διαθέσιμη μόνο στα γερμανικά.

Ανάλογα με τις ανάγκες των γονέων οι ρυθμίσεις για το γονεϊκό επίδομα προσφέρουν διαφορετικές δυνατότητες.

Το βασικό γονεϊκό επίδομα ανέρχεται κατά τους πρώτους 14 μήνες του παιδιού στο 65 % έως 100 %, ανάλογα με το καθαρό εισόδημα πριν από τη γέννηση. Όσο χαμηλότερο είναι το εισόδημα τόσο υψηλότερο είναι το ποσοστό. Ανέρχεται σε έως 1.800 ευρώ μηνιαίως.

Πατέρες και μητέρες μπορούν να το λάβουν για έως 14 μήνες και να επιμερίσουν το διάστημα μεταξύ τους. Κάθε γονέας μπορεί να το λάβει για ελάχιστο διάστημα 2 μηνών και για έως 12 μήνες. Η πλήρης διάρκεια των 14 μηνών προϋποθέτει ότι και οι δύο οι γονείς συμμετέχουν στην ανατροφή του παιδιού. Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών μπορούν να λαμβάνουν και τους 14 μήνες γονεϊκό επίδομα. Εάν το παιδί έρθει στον κόσμο 6 εβδομάδες ή ακόμα νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία, οι γονείς λαμβάνουν γονεϊκό επίδομα έως και τέσσερις μήνες παραπάνω.

Γονείς, οι οποίοι εργάζονται και συμμετέχουν στην οικογένειά τους λαμβάνουν υποστήριξη κυρίως μέσω του γονεϊκού επιδόματος παρατεταμένης διάρκειας και του επιδόματος συζύγων και συντρόφων. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε εδώ.

Συμβουλή: Το διαθέσιμο σε πολλές γλώσσες βίντεο «Το γονεϊκό επίδομα» παρέχει ενημέρωση σχετικά με αυτή την αντισταθμιστική παροχή για γονείς που δεν διαθέτουν επαρκές εισόδημα για την φύλαξη των παιδιών.

6. Γονική άδεια

Η γονική άδεια είναι ένα δικαίωμα του εργαζόμενου ή/και της εργαζόμενης έναντι του εργοδότη που εργάζονται συνήθως στη Γερμανία καθώς και για όσους εργάζονται στο εξωτερικό, εφόσον η σχέση εργασίας διέπεται από το γερμανικό εργατικό δίκαιο. Με τη γονική άδεια μπορείτε να απέχετε από τα εργασιακά σας καθήκοντα ή να μειώσετε τις ώρες εργασίας σας για να φροντίσετε το παιδί σας. Εάν κάνετε χρήση της γονικής άδειας είστε ελεύθερος από τα εργασιακά σας καθήκοντα. Δεν λαμβάνετε καμία αμοιβή. Μπορείτε, ωστόσο, για το διάστημα της γονικής άδειας να λάβετε γονεϊκό επίδομα εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω.

Προσοχή: Κατά τη διάρκεια της γονικής άδειας δεν μπορούν να σας απολύσουν. Η σχέση εργασίας βρίσκεται απλώς σε αναστολή και δικαιούστε να επιστρέψετε στην εργασία σας.

Για να έχετε δικαίωμα γονικής άδειας, θα πρέπει να πληροίτε ορισμένες προϋποθέσεις. Για περισσότερα σχετικά ανατρέξτε στις Συχνές ερωτήσεις.

7. Φύλαξη παιδιών

Παιδιά που έχουν συμπληρώσει το 1ο έτος της ηλικίας τους δικαιούνται βάσει νόμου μια  θέση φύλαξης σε παιδικό σταθμό ημέρας (ονομάζεται επίσης «Kita») ή σε δομή ημερήσιας φιλοξενίας παιδιών (από παιδοκόμο). Αυτό το δικαίωμα φύλαξης του παιδιού ισχύει από τα πρώτα γενέθλιά του μέχρι να ξεκινήσει το σχολείο.

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις μπορεί να παραχωρηθεί θέση σε παιδικό σταθμό και πριν από τα πρώτα γενέθλια του παιδιού (π.χ. εάν οι γονείς εργάζονται, αναζητούν εργασία ή συμμετέχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης).

Οι γονείς μπορούν να επιλέξουν, εάν θέλουν το παιδί τους να πηγαίνει σε παιδικό σταθμό ημέρας ή εάν θέλουν να το προσέχει παιδοκόμος. Για να λάβετε μια θέση σε παιδικό σταθμό, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία Ανηλίκων.

Πολλές υπηρεσίες ανηλίκων στη Γερμανία αναρτούν στο διαδίκτυο τα σχετικά έντυπα και πληροφορίες μεταξύ άλλων και για το κόστος της φύλαξης των παιδιών. Οι υπηρεσίες ανηλίκων προσφέρουν και τη δυνατότητα μιας προσωπικής συμβουλευτικής υποστήριξης για τους γονείς στο πλαίσιο της αναζήτησης μιας κατάλληλης θέσης σε παιδικό σταθμό.

Συμβουλή: Εάν θέλετε να βρείτε μια θέση σε παιδικό σταθμό για το παιδί σας, θα πρέπει να το δηλώσετε εγκαίρως. Συνήθως οι θέσεις αυτές εξαντλούνται πολύ γρήγορα λόγω μεγάλης ζήτησης. Πολλοί περιμένουν περισσότερο από 6 μήνες για μια θέση σε παιδικό σταθμό. Σας συνιστούμε να ενημερωθείτε όσο νωρίτερα γίνεται για το εάν υπάρχουν ελεύθερες θέσεις.

Η φύλαξη παιδιών σε παιδικό σταθμό ημέρας βοηθάει το παιδί σας να βελτιωθεί ιδίως ως προς την εκμάθηση της γλώσσας. Για παιδιά και νέους που μεγαλώνουν με άλλη μητρική γλώσσα εκτός από τη Γερμανική προσφέρονται ειδικά μαθήματα εκμάθησης γλώσσας στους παιδικούς σταθμούς και τα σχολεία.

Σε όλα τα ομόσπονδα κρατίδια διενεργούνται γλωσσικές εξετάσεις ήδη στον παιδικό σταθμό (το αργότερο πριν την εγγραφή στο σχολείο), για να διαπιστωθεί εάν το παιδί χρειάζεται και άλλα μαθήματα Γερμανικών. Έτσι εξασφαλίζεται ότι το παιδί θα μπορεί να παρακολουθήσει το μάθημα.

Συμβουλή: Για να έχει το παιδί σας επιτυχία στο σχολείο, θα πρέπει να μιλάει καλά Γερμανικά. Για αυτό αξιοποιήστε τα προσφερόμενα μαθήματα γλώσσας! Σε ορισμένα ομόσπονδα κρατίδια η συμμετοχή στα προσφερόμενα μαθήματα Γερμανικών είναι υποχρεωτική για τα παιδιά, στα οποία διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν επαρκείς γνώσεις της γερμανικής γλώσσας. Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες για τα προσφερόμενα μαθήματα Γερμανικών απευθείας από τον παιδικό σταθμό ή το σχολείο του παιδιού σας καθώς και από το κέντρο συμβουλευτικής υποστήριξης μεταναστών και τις υπηρεσίες νέων μεταναστών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε επί τόπου:

 • στον Δήμο, στη Δημοτική Διοίκηση, στην Περιφερειακή Διοίκηση: υπηρεσίες ανηλίκων
 • σε οικογενειακά συμβουλευτικά κέντρα
 • στα συμβουλευτικά κέντρα για ενήλικους μετανάστες
 • στους παιδικούς σταθμούς ημέρας (πολλοί παιδικοί σταθμοί διοργανώνουν για παράδειγμα «ημέρα γνωριμίας», οπότε μπορείτε να κλείσετε ραντεβού, για να επισκεφθείτε τον παιδικό σταθμό και να γνωρίσετε το παιδαγωγικό προσωπικό. Αυτές οι ημέρες γνωριμίας συνήθως ανακοινώνονται στις ιστοσελίδες των παιδικών σταθμών.)

8. Πακέτο εκπαίδευσης και συμμετοχής

Ιδίως παιδιά, έφηβοι και νέοι, οι οποίοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας σύμφωνα με το 2ο βιβλίο του γερμανικού Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης ή επίδομα κοινωνικής πρόνοιας ή των οποίων οι γονείς λαμβάνουν προσαύξηση λόγω τέκνων ή επίδομα κατοικίας, έχουν κατ’ αρχήν δικαίωμα εκ του νόμου σε παροχές εκπαίδευσης και συμμετοχής. Αυτές οι παροχές περιλαμβάνουν:

 • μονοήμερες σχολικές εκδρομές και εκδρομές παιδικών σταθμών,
 • πολυήμερες σχολικές εκδρομές,
 • προσωπικό σχολικό εξοπλισμό μαθητών με επίδομα 150 ευρώ ανά έτος,
 • μεταφορά στο σχολείο,
 • εύλογη διδακτική υποστήριξη,
 • επίδομα για το κοινό μεσημεριανό γεύμα και
 • παροχές για τη συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτισμική ζωή στην κοινότητα (αθλητισμός, μουσική, ελεύθερος χρόνος).

Για τις παροχές εκπαίδευσης και συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί αίτηση στις αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες του αντίστοιχου ομόσπονδου κρατιδίου. Εδώ θα μάθετε πού μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας.

9. Σε ποια χώρα μπορώ να λαμβάνω οικογενειακές παροχές;

Οικογενειακές παροχές, όπως για παράδειγμα το επίδομα τέκνων ή το γονεϊκό επίδομα στη Γερμανία, υπάρχουν σε όλες τις χώρες της ΕΕ, ωστόσο υπάρχουν μεγάλες διαφορές από χώρα σε χώρα αναφορικά με τη μορφή και το ύψος των παροχών αυτών.

Συχνά τίθεται το ερώτημα ποια χώρα είναι αρμόδια για την καταβολή οικογενειακών παροχών. Αυτό εξαρτάται από την κατάσταση της οικογένειάς σας.

 • Εάν η οικογένειά σας ζει στη χώρα, στην οποία εργάζεστε, αυτή η χώρα είναι αρμόδια για την καταβολή των οικογενειακών παροχών. Θα λάβετε οικογενειακές παροχές με τους ίδιους όρους και στο ίδιο ύψος όπως και οι υπήκοοι της χώρας αυτής.
 • Εάν η οικογένειά σας δεν ζει στη χώρα, στην οποία εργάζεστε, ενδέχεται να δικαιούστε να λάβετε παροχές από περισσότερες χώρες. Εάν δικαιούστε οικογενειακές παροχές από περισσότερες χώρες, εφαρμόζονται κανόνες καθορισμού προτεραιότητας, για να κριθεί ποια χώρα είναι κατά προτεραιότητα υπεύθυνη για τη χορήγησή τους. Εάν οι οικογενειακές παροχές είναι υψηλότερες σε άλλη χώρα, μπορείτε να διεκδικήσετε τη διαφορά από τη χώρα αυτή.

Παράδειγμα: Ένας γονέας εργάζεται στη Γερμανία, ο άλλος γονέας εργάζεται στην Πολωνία και ζει εκεί με το κοινό παιδί τους. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει δικαίωμα χορήγησης επιδόματος τέκνου τόσο από την Πολωνία όσο και από τη Γερμανία. Η Πολωνία πληρώνει το πολωνικό επίδομα τέκνων, επειδή το παιδί ζει στην Πολωνία. Επειδή το πολωνικό επίδομα τέκνων είναι χαμηλότερο από το γερμανικό επίδομα τέκνων, η Γερμανία πληρώνει τη διαφορά. Έτσι συνολικά θα λάβετε το επίδομα τέκνων που ισχύει στη χώρα με τις υψηλότερες παροχές. 

Το βίντεο Επίδομα τέκνων σε διασυνοριακές περιπτώσεις προσφέρει μία γενική εικόνα του θέματος (διαθέσιμο και στα Αγγλικά και τα Πολωνικά). Στον ιστότοπο του Ταμείου Οικογενειακών Επιδομάτων θα βρείτε και το Ενημερωτικό φυλλάδιο για το επίδομα τέκνων σε διασυνοριακές περιπτώσεις. Στο ενημερωτικό δελτίο υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με το αρμόδιο για εσάς υποκατάστημα του Ταμείου Οικογενειακών Επιδομάτων.

10. Βίντεο για τις οικογενειακές παροχές

Όποιος έχει παιδιά δικαιούται κρατική ενίσχυση. Όμως όσο διαφορετικές είναι οι οικογένειες, τόσο διαφορετικές είναι και οι σχετικές παροχές και φοροαπαλλαγές. Σε αυτό το βίντεο επεξηγούνται οι οικογενειακές παροχές του επιδόματος τέκνων, της προσαύξησης λόγω τέκνων, της προκαταβαλλόμενης διατροφής καθώς και του ποσού απαλλαγής για μονογονεϊκές οικογένειες.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε βάσει άδειας χρήσης Creative Commons by-nc-nd/3.0/. Η διάδοση και η αναδημοσίευσή του επιτρέπεται για μη εμπορικούς σκοπούς χωρίς τροποποιήσεις και με αναφορά του δημιουργού "Ομοσπονδιακό Υπουργείο για την Οικογένεια, τους Ηλικιωμένους, τις Γυναίκες και τη Νεολαία και Εντεταλμένος της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για τη Μετανάστευση, τους Πρόσφυγες και την Ενσωμάτωση".

Περισσότερα βίντεο σχετικά με επιμέρους οικογενειακές παροχές

Επιπλέον πληροφορίες