Επαγγελματικές δεξιότητες

επιστροφή στον Πλοηγό

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό

Με τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών δεξιοτήτων μπορείτε να διαπιστώσετε την ισοτιμία των επαγγελματικών τίτλων που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό προς τον αντίστοιχο τίτλο στη χώρα υποδοχής. Σε ορισμένα επαγγέλματα μία τέτοια αναγνώριση είναι υποχρεωτική για την άσκηση του επαγγέλματος.

1. Γιατί είναι σημαντική η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων;

Οι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι με επαγγελματικές ή ακαδημαϊκές δεξιότητες που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό έχουν το νόμιμο δικαίωμα της σύγκρισης και αξιολόγησης της ισοτιμίας των δεξιοτήτων τους με τον αντίστοιχο γερμανικό τίτλο. Οι τίτλοι και τα πιστοποιητικά σπουδών έχουν μεγάλη σημασία στη γερμανική αγορά εργασίας.

Για ορισμένες θέσεις εργασίας στα λεγόμενα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, είναι υποχρεωτικό να διαθέτει κάποιος μια πιστοποίηση των επαγγελματικών του προσόντων. Για άλλες θέσεις εργασίας (μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα ), η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων δεν είναι μεν υποχρεωτική από τον νόμο, ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις εξασφαλίζει, σημαντικά πλεονεκτήματα στο πλαίσιο της υποβολή μιας αίτησης πρόσληψης ή στις μισθολογικές διαπραγματεύσεις. Εάν δεν φροντίσετε για την αναγνώριση των επαγγελματικών σας προσόντων, είναι πιθανό, παρά το υψηλό επίπεδο των επαγγελματικών σας δεξιοτήτων να καταλήξετε σε μία θέση εργασίας κατά πολύ χαμηλότερη των προσόντων σας και με χειρότερες αποδοχές. 

Συμβουλή: Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία αναγνώρισης απευθυνθείτε για συμβουλευτική υποστήριξη σε μία υπηρεσία, εξειδικευμένη σε θέματα αναγνώρισης. Συχνά υπάρχουν ιδιαιτερότητες ή ειδικές απαιτήσεις στη διαδικασία τις οποίες μπορούν να σας επισημάνουν τα συμβουλευτικά κέντρα. Παρακολουθούν τη διαδικασία και μπορούν να σας δώσουν πολύτιμες συμβουλές σχετικά με την οικονομική ενίσχυση. Εδώ θα βρείτε ένα πιστοποιημένο συμβουλευτικό κέντρο στην περιοχή σας.  

2. Αναγνώριση υποχρεωτική – νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα

Στα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα η αναγνώριση είναι απαραίτητη (ανεξάρτητα από τη χώρα εκπαίδευσης). Παραδείγματα νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων είναι: Ιατρικά επαγγέλματα (εξαιρουμένων των βοηθητικών επαγγελμάτων), δικηγόρος, δάσκαλος, παιδαγωγός ή μηχανικός. Εδώ θα βρείτε μία λίστα με όλα τα επαγγέλματα που είναι νομοθετικά κατοχυρωμένα στη Γερμανία. 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αναγνώρισης ελέγχεται εάν οι επαγγελματικοί σας τίτλοι είναι συγκρίσιμοι με το αντίστοιχο επάγγελμα αναφοράς στη Γερμανία. Με αυτό τον τρόπο ελέγχεται η ισοτιμία. Για τον σκοπό αυτό ο αρμόδιος φορέας εξετάζει τα δικαιολογητικά σας (π.χ. τίτλους σπουδών, εξετάσεις, περιεχόμενα προγράμματος σπουδών κτλ.). Στο πλαίσιο αυτό συνεκτιμάται και η επαγγελματική σας εμπειρία. 

Οι διαδικασίες αναγνώρισης στη Γερμανία διενεργούνται από διάφορους αρμόδιους για την αναγνώριση της ισοτιμίας των επαγγελματικών δεξιοτήτων φορείς. Η αρμοδιότητα καθορίζεται από το εκάστοτε επάγγελμα. Στην πολυγλωσσική εφαρμογή Εύρεση φορέα αναγνώρισης θα βρείτε ποιος φορέας είναι αρμόδιος για την περίπτωσή σας.

Παράδειγμα: Εάν επιθυμείτε να διαπιστώσετε εάν και πού μπορεί να αναγνωριστεί η εκπαίδευσή σας ως παιδαγωγός, συμπληρώστε το επάγγελμά σας στην εφαρμογή Εύρεση φορέα αναγνώρισης . Εδώ θα βρείτε τις σημαντικότερες πληροφορίες σχετικά με το εάν το επάγγελμά σας είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο ή μη κατοχυρωμένο, ποιες απαιτήσεις έχουν θεσπιστεί σε σχέση με το συγκεκριμένο επάγγελμα στη Γερμανία και με το ποια εκπαίδευση πρέπει να έχετε ολοκληρώσει. Η εφαρμογή Εύρεση φορέα αναγνώρισης θα σας κατευθύνει στον φορέα στον οποίο μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοτιμίας. 

Για την υποβολή μίας αίτησης αναγνώρισης (εξακρίβωσης της ισοτιμίας) δεν απαιτείται να διαθέτετε γερμανική υπηκοότητα ή να έχετε τόπο μόνιμης κατοικίας στη Γερμανία. Αρκεί να έχετε στην κατοχή σας έναν τίτλο/βεβαίωση ολοκλήρωσης επαγγελματικής εκπαίδευσης από το εξωτερικό και να θέλετε να εργαστείτε στη Γερμανία. 

Συμβουλή: Από το 2016 οι πολίτες της ΕΕ έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ψηφιακά αίτημα αναγνώρισης της ισοτιμίας των προσόντων τους για τα επαγγέλματα του φαρμακοποιού, του νοσηλευτή, του φροντιστή γενικής φροντίδας, του φυσιοθεραπευτή, του οδηγού ορεινών εκδρομών και του μεσίτη ακινήτων. Μάθετε περισσότερα στις Συχνές ερωτήσεις για την Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Ταυτότητα.

3. Αναγνώριση νομοθετικά μη κατοχυρωμένων επαγγελμάτων

Νομοθετικά μη κατοχυρωμένα επαγγέλματα είναι όλα τα επαγγέλματα, για τα οποία παρέχεται εκπαίδευση στο πλαίσιο του δυαδικού συστήματος (επαγγελματικό σχολείο και πρακτική εκπαίδευση στην επιχείρηση). Αυτή τη στιγμή είναι περίπου 330 επαγγέλματα. Για τα νομοθετικά μη κατοχυρωμένα επαγγέλματα μία τυπική αναγνώριση της ισοτιμίας δεν συνιστά προϋπόθεση για την άσκηση μιας επαγγελματικής δραστηριότητας. Ως εγκαταστάτης, μηχανικός αυτοκινήτων ή υπεύθυνος πωλήσεων μπορείτε να υποβάλλετε αμέσως αίτηση σε έναν εργοδότη. 

Όμως, ακόμα κι εάν η αναγνώριση της ισοτιμίας των τίτλων σπουδών σας στα νομοθετικά μη κατοχυρωμένα επαγγέλματα δεν συνιστά προϋπόθεση πρόσληψης, μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη. Γιατί ένας τίτλος που έχει αναγνωριστεί ως ισότιμος σας επιτρέπει να βρείτε ευκολότερα μία θέση εργασίας ανάλογη των δεξιοτήτων σας. Επίσης σας εξασφαλίζει ταχύτερη πρόσβαση σε προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης και καλύτερες αποδοχές. 

4. Τι ισχύει για τα απολυτήρια σχολείων και τους τίτλους σπουδών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης; 

Για την ισοτιμία με ένα γερμανικό απολυτήριο σχολείου για επαγγελματικούς σκοπούς αποφασίζουν οι υπηρεσίες αναγνώρισης τίτλων των Ομόσπονδων Κρατιδίων, τις οποίες μπορείτε να αναζητήσετε μέσω της βάσης δεδομένων anabin . Για την αναγνώριση της ισοτιμίας σχολικών απολυτηρίων για σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αρμόδια είναι κατά κανόνα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα

Εάν έχετε αποκτήσει ήδη έναν τίτλο σπουδών στο εξωτερικό, μπορείτε να αναθέσετε την εξέταση του τίτλου σπουδών σας στην Κεντρική Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Συστημάτων Εξωτερικού (ZAB) και να λάβετε μία εκτίμηση για τον γερμανικό τίτλο σπουδών με τον οποίο είναι συγκρίσιμος ο δικός σας τίτλος.  Για την αναγνώριση σπουδών και βαθμολογίας εξετάσεων αρμόδιο είναι κατά κανόνα το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο θέλετε να υποβάλλετε αίτηση. Μία εξαίρεση αποτελούν οι κύκλοι σπουδών που ολοκληρώνονται με κρατική εξέταση, οι οποίοι αναγνωρίζονται από τις εκάστοτε αρμόδιες για τις εξετάσεις υπηρεσίες. Αυτές αξιολογούν για εσάς από ποιο επίπεδο μπορείτε να συνεχίσετε τις σπουδές  σας στη Γερμανία. 

Για αρχή μπορείτε να απευθυνθείτε στις γραμματείες φοιτητών των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων καθώς και στην Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) , η οποία παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και σχετικά με τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις εκάστοτε διαδικασίες αναγνώρισης σχολικών απολυτηρίων και ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών μπορείτε να βρείτε εδώ

5. Συμβουλευτική υποστήριξη και πύλες πληροφόρησης

Η πολυγλωσσική διαδικτυακή πύλη «Αναγνώριση στη Γερμανία», η βάση δεδομένων anabin και η πύλη BQ ανήκουν στις τρεις βασικές διαδικτυακές πύλες που προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με το θέμα της αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων/τίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.

Αναγνώριση ισοτιμίας στη Γερμανία

Μία συνοπτική εικόνα των διαφορετικών διαδικασιών αναγνώρισης της ισοτιμίας επαγγελματικών δεξιοτήτων καθώς και των αρμόδιων υπηρεσιών προσφέρει η πύλη «Αναγνώριση στη Γερμανία» . Εκεί θα βρείτε την οnline εφαρμογή «Εύρεση φορέα αναγνώρισης» , το οποίο θα σας οδηγήσει βήμα βήμα στη διαδικασία αναγνώρισης. Επίσης θα βρείτε πολλές πληροφορίες σχετικά με τις διαφορετικές εκπαιδευτικές κατευθύνσεις – σχολείο, επάγγελμα, εκπαίδευση και ανώτατο ίδρυμα σπουδών – καθώς και σχετικά με την αναζήτηση θέσεων εργασίας και τις διάφορες δυνατότητες συμβουλευτικής υποστήριξης. 

Συμβουλή: Πρώτες τηλεφωνικές συμβουλές αναφορικά με το θέμα της αναγνώρισης μπορείτε να λάβετε από την ανοιχτή γραμμή Hotline για την «Εργασία και Ζωή στη Γερμανία». Η γραμμή αυτή προσφέρει αναλυτικές συμβουλές στα Γερμανικά και Αγγλικά για τα ακόλουθα θέματα: «Αναζήτηση εργασίας», «Αναγνώριση πτυχίων επαγγελματικής εκπαίδευσης από το εξωτερικό», «Είσοδος και διαμονή στη Γερμανία», «Πώς να μάθετε Γερμανικά». Η γραμμή λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9 π.μ. έως τις 3 μ.μ. στο τηλέφωνο: +49 30 1815 - 1111.

Στη γερμανική επικράτεια παρέχουν και οι σύμβουλοι του προγράμματος Ενσωμάτωση μέσω Πιστοποίησης (IQ) υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σχετικά με θέματα αναγνώρισης και πιστοποίησης των δεξιοτήτων για νομοθετικά κατοχυρωμένα και μη επαγγέλματα.

anabin

Η βάση δεδομένων anabin περιλαμβάνει πληροφορίες για την αξιολόγηση τίτλων από το εξωτερικό και υποστηρίζει αρχές, εργοδότες και εργαζόμενους καθώς και ιδιώτες κατά την αξιολόγηση προσόντων από το εξωτερικό στα πλαίσια του γερμανικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Διαδικτυακή πύλη BQ

Η διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης για επαγγελματικές δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό (BQ-Portal ) του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας συγκεντρώνει σε μια εκτενή πλατφόρμα όλες τις σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις επαγγελματικές δεξιότητες και τα εκπαιδευτικά συστήματα του εξωτερικού. Παρέχει σε επαγγελματικά επιμελητήρια και σε επιχειρήσεις μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα γνώσεων. Η πύλη προσφέρει επίσης ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με τα στάδια και τους όρους της διαδικασίας αναγνώρισης της ισοτιμίας στη Γερμανία.