Σύνταξη

επιστροφή στον Πλοηγό

Rente

Η υποχρεωτική από τον νόμο συνταξιοδοτική ασφάλιση συνιστά μέρος του γερμανικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και έχει ως στόχο την οικονομική εξασφάλιση των εργαζομένων μετά την ολοκλήρωση του επαγγελματικού τους βίου. Χρόνοι ασφάλισης σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία συνυπολογίζονται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

1. Υποχρεωτική από τον νόμο συνταξιοδοτική ασφάλιση

Ως εργαζόμενος υπάγεστε κατ’ αρχήν υποχρεωτικά στην εκ του νόμου προβλεπόμενη ασφάλιση των συντάξεων. Ανάλογα με τη δραστηριότητα που ασκούν, και οι αυτοαπασχολούμενοι μπορεί να υπόκεινται στην υποχρεωτική ασφάλιση (π.χ. τεχνίτες, καλλιτέχνες, παιδαγωγοί). Άλλοι αυτοαπασχολούμενοι μπορεί να υπαχθούν κατόπιν σχετικού αιτήματος στην υποχρεωτική ασφάλιση. Για τον σκοπό αυτό επικοινωνήστε με την Γερμανική Συνταξιοδοτική Ασφάλιση (Deutschen Rentenversicherung).

Η ασφάλιση των συντάξεων περιλαμβάνει διάφορες παροχές:

  • Η σύνταξη έχει ως σκοπό την οικονομική εξασφάλιση των ηλικιωμένων, όταν πλέον δεν έχουν εισόδημα από εργασία. Για τη χορήγηση σύνταξης γήρατος απαιτείται η συμπλήρωση ορισμένου ορίου ηλικίας και ορισμένου χρόνου ασφάλισης (Κανονική σύνταξη γήρατος).
  • Η συνταξιοδοτική ασφάλιση θα σας παράσχει υποστήριξη και στην περίπτωση μερικής ανικανότητας προς εργασία κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής σας ζωής, δηλαδή εάν λόγω ασθένειας ή αναπηρίας δεν μπορείτε να εργαστείτε καθόλου ή μόνο μερικώς (Σύνταξη μερικής ανικανότητας προς εργασία). Τότε θα λάβετε παροχές αποκατάστασης, ώστε να επανακτήσετε την ικανότητα προς εργασία, ή σύνταξη λόγω μειωμένης ικανότητας προς εργασία, εάν λόγω της κατάστασης της υγείας σας δεν μπορείτε να εργαστείτε προσωρινά ή μπορείτε να εργαστείτε μόνο περιορισμένα.
  • Πέρα από αυτό η ασφάλιση των συντάξεων προσφέρει και εκτενή προστασία επιζώντων (Σύνταξη επιζώντων). Καταβάλλει συντάξεις σε χήρους, χήρες και ορφανά του αποβιώσαντος ασφαλισμένου.

Για τη λήψη της κανονικής σύνταξης γήρατος πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας σας, εφόσον έχετε γεννηθεί έως το 1946. Εάν είστε γεννημένος μετά, το 2012 η ηλικία συνταξιοδότησης αυξάνεται κλιμακωτά έως το 67ο έτος της ηλικίας. Από το 2029 αυτό το όριο ηλικίας θα ισχύει για όσους είναι γεννημένοι από το 1964 και μετά. Ωστόσο, η εκ του νόμου υποχρεωτική συνταξιοδοτική ασφάλιση προβλέπει και άλλες συντάξεις γήρατος, οι οποίες επιτρέπουν την πρόωρη συνταξιοδότηση, εφόσον συντρέχουν ορισμένες προσωπικές προϋποθέσεις, για παράδειγμα βαριά αναπηρία ή/και μακροχρόνιες εισφορές στην εκ του νόμου υποχρεωτική συνταξιοδοτική ασφάλιση.

Εκτός από την καθορισμένη ηλικία, προϋπόθεση για τη συνταξιοδότηση είναι η καταβολή εισφορών συνταξιοδοτικής ασφάλισης για ένα χρονικό διάστημα. Αρκούν 5 έτη συνταξιοδοτικής ασφάλισης στην ελάχιστη κλίμακα εισφορών. Εάν το διάστημα δεν επαρκεί για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, συνυπολογίζονται οι χρόνοι εργασίας και ασφάλισής σας σε άλλες χώρες.  Από τα 27. γενέθλια λαμβάνετε ετησίως από την Γερμανική Συνταξιοδοτική Ασφάλιση το προσωπικό σας ενημερωτικό δελτίο συνταξιοδότησης με την τρέχουσα κατάσταση των συνταξιοδοτικών σας δικαιωμάτων. Από τα 55 γενέθλια λαμβάνετε κάθε τρία έτη μια προσωπική ενημέρωση συνταξιοδότησης. Αυτή υποκαθιστά το ενημερωτικό δελτίο συνταξιοδότησης.

Μια γενική αρχή στη συνταξιοδοτική ασφάλιση είναι ότι: Όσο περισσότερο χρόνο και όσο περισσότερες εισφορές πληρώσετε και όσο υψηλότερες είναι αυτές, τόσο υψηλότερη θα είναι αργότερα η σύνταξή σας. Πέρα από τις περιόδους εισφορών από εισόδημα από εργασία μπορούν να συνυπολογιστούν και χρόνοι ανατροφής παιδιών ή φροντίδας μελών της οικογένειας.

Προσέξτε ότι η νόμιμη σύνταξη είναι χαμηλότερη από το εισόδημα που αποκομίζετε, όσο εργάζεστε. Για να μπορέσετε να διατηρήσετε το βιωτικό σας επίπεδο, όταν συνταξιοδοτηθείτε, θα πρέπει να αναλογιστείτε μήπως χρειαστεί να συμπληρώσετε την υποχρεωτική από τον νόμο συνταξιοδοτική ασφάλιση με κάποιο επιχειρησιακό ή/και ιδιωτικό πρόγραμμα πρόνοιας.

2. Χρόνος ασφάλισης σε άλλες χώρες

Εάν έχετε εργαστεί σε μια ή περισσότερες χώρες της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία ή την Ελβετία, ισχύει το εξής: Κάθε χώρα, στην οποία έχετε χρόνο ασφάλισης περισσότερο από ένα έτος, σας καταβάλλει χωριστή σύνταξη, μόλις συμπληρώσετε την εκάστοτε ηλικία συνταξιοδότησης της αντίστοιχης χώρας. Είναι δυνατό σε μία χώρα να έχετε συμπληρώσει το ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης με τα 60 έτη, ενώ σε μια άλλη χώρα να πρέπει να περιμένετε μέχρι τα 67.

Το ύψος της σύνταξης εξαρτάται από τους χρόνους ασφάλισης στην εκάστοτε χώρα. Για την πλήρωση των προϋποθέσεων σύνταξης υπολογίζονται όλοι οι χρόνοι ασφάλισης σε όλες τις χώρες. Για την απόφαση των επί μέρους χωρών θα λάβετε μια συνοπτική απόφαση (Έντυπο Ρ1). Την εν λόγω κοινοποίηση συντάσσει ο ασφαλιστικός φορέας στον οποίο καταθέσατε την αίτηση συνταξιοδότησής σας.

Συμβουλή: Βρείτε τον σωστό για εσάς φορέα κοινωνικής ασφάλισης σε αυτό τον ταξινομημένο κατά χώρες κατάλογο (στα Αγγλικά). Στη Γερμανία αρμόδιος για εσάς είναι καταρχήν ο φορέας συνταξιοδοτικής ασφάλισης, στον οποίο καταβάλατε τις ασφαλιστικές εισφορές σας (π.χ. Deutsche Rentenversicherung Bund).

Σημαντικό για μεθοριακούς εργαζόμενους: Ανεξάρτητα από το αν διαμένετε στη Γερμανία και εργάζεστε στο εξωτερικό ή το αντίστροφο – καταβάλετε τις εισφορές σας συνταξιοδοτικής ασφάλισης σύνταξης στη χώρα, στην οποία εργάζεστε. Εάν εργάζεστε προσωρινά μόνο διασυνοριακά, τότε μπορεί να ισχύουν εξαιρέσεις.

3. Αίτηση συνταξιοδότησης

Η αίτηση συνταξιοδότησης πρέπει να υποβληθεί στη χώρα, στην οποία κατοικείτε, εκτός και αν δεν εργαστήκατε εκεί ποτέ. Σε αυτήν την περίπτωση η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στην τελευταία χώρα, στην οποία ήσασταν ασφαλισμένος. Εάν υποβάλετε αίτηση συνταξιοδότησης σε μια χώρα, η αίτηση αυτή ισχύει για όλες τις χώρες, στις οποίες έχετε χρόνους ασφάλισης.

Συμβουλή: Εδώ μπορείτε να μάθετε τι πρέπει να προσέξετε κατά την αίτηση συνταξιοδότησης.

4. Ιατρική περίθαλψη

Στη χώρα, στην οποία κατοικείτε, δικαιούσθε ως συνταξιούχος και υγειονομική περίθαλψη σε περίπτωση ασθένειας.

Παράδειγμα: Λαμβάνετε σύνταξη από την Πορτογαλία και είστε ασφαλισμένος εκεί, αλλά κατοικείτε στη Γερμανία. Τότε μπορείτε να λάβετε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και στη Γερμανία. Ωστόσο, θα πρέπει να εγγραφείτε σε γερμανική ασφάλιση ασθένειας. Για την εγγραφή χρειάζεστε ένα έντυπο (Έντυπο S1) από το ταμείο ασθένειάς σας στην Πορτογαλία. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα της ασφάλισης ασθένειας και της ιατρικής περίθαλψης μπορείτε να βρείτε εδώ.

5. Περισσότερες πληροφορίες

Η Γερμανική Συνταξιοδοτική Ασφάλιση σας ενημερώνει σε περισσότερες γλώσσες στην ενότητα Εργασία και σύνταξη στο εξωτερικό . Σε άλλες γλωσσικές εκδόσεις μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες που είναι σημαντικές για εσάς αναζητώντας τις λέξεις κλειδιά «Ασφάλιση» και «Διεθνώς». Χρήσιμο μπορεί να φανεί και το φυλλάδιο «Ζωή και εργασία στην Ευρώπη» διαθέσιμο σε περισσότερες γλώσσες.

Κοινοποίηση άρθρου