Nyugdíj

vissza az iránymutatóhoz

Nyugdíj

A kötelező nyugdíjbiztosítás a német társadalombiztosítási rendszer részét képezi, és célja, hogy a munkavállalókat a keresőtevékenységük lejárta után anyagilag biztosítsa. Figyelembe veszik az Európai Unió (EU) többi országában, Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában és Svájcban biztosítottként töltött időtartamot is.

1. Kötelező nyugdíjbiztosítás

Munkavállalóként alapvetően a kötelező nyugdíjbiztosítás keretein belül kötelezően biztosított. Tevékenységtől függően a szabadúszók is rendelkezhetnek kötelező biztosítással (pl. iparosok, művészek, pedagógusok). A többi szabadúszó a nyugdíjbiztosítási kérelmében jelezheti, hogy szeretné a felvételét a kötelező biztosításba. Ehhez vegye fel a kapcsolatot a német nyugdíjbiztosítóval.

A nyugdíjbiztosítás különböző szolgáltatásokat foglal magában:

  • A nyugdíj az idős kori pénzügyi biztonságot szolgálja, ha már nem kap több bért a munkája után. Az öregségi nyugdíjhoz egy bizonyos életkort kell elérni, és bizonyos terjedelmű nyugdíjjogi időtartamot kell teljesíteni (öregségi nyugdíjkorhatár, Regelaltersrente).
  • A nyugdíjbiztosítás akkor is támogatja, ha a munkája során jövedelemcsökkenés következik be Önnél, azaz betegség vagy fogyatékosság miatt már nem tud, vagy csak részben tud dolgozni (jövedelemcsökkenési nyugdíj, Erwerbsminderungsrente). Aztán rehabilitációs szolgáltatásokban részesül, hogy keresőképességét vissza lehessen állítani, vagy csökkent keresőképesség miatt nyugdíjat kap, ha egészségügyi állapota miatt belátható időn belül nem, vagy csak korlátozott mértékben fog tudni dolgozni.
  • A nyugdíjbiztosítás továbbá átfogó biztosítást nyújt a hátrahagyottaknak is (hozzátartozói nyugellátás, Hinterbliebenenrente). Az elhunyt özvegyének, árván hagyott gyermekének nyugdíjat fizet.

Az 1946. előtt születetteknek az öregségi nyugdíjkorhatár 65. év. Az ezt követő születési években 2012 óta az öregségi nyugdíj korhatárát 67 évre emelték föl . 2029 után ez a korhatár érvényes mindenkire, aki 1964-ben és az után született. Ugyanakkor a kötelező nyugdíjbiztosítás további öregségi nyugdíjakat is ismer, amelyeket különleges feltételek esetén, például súlyos fogyatékosság és/ vagy az állami nyugdíjalapba való hosszas járulékfizetés okán korábbi nyugdíjba vonulást tesz lehetővé.

Az általános öregségi nyugdíj előfeltétele a megfelelő életkoron kívül az is, hogy Ön egy bizonyos ideig befizessen a nyugdíjbiztosításba. Legalább 5 éves biztosítási időszak elegendő. Ha ez az időszak nem elég hosszú a nyugdíjjogosultsághoz, a más országokban szerzett biztosítási vagy foglalkoztatási időszakokat figyelembe veszik.  A 27. életév betöltésétől kezdődően kezdődően minden évben megkapja a Német Nyugdíjbiztosítótól a személyes nyugdíjtájékoztatóját (Rentenauskunft) a megszerzett nyugdíjjogosultságának aktuális állapotával. A 55. életév betöltésétől kezdődően háromévente kap személyes nyugdíjtájékoztatót. Ez helyettesíti a nyugdíjinformációs lapot (Renteninformation).

A nyugdíjbiztosítás egy alapelve így hangzik: Minél nagyobb összegben és minél hosszabb ideig fizette a hozzájárulásokat, annál magasabb összegű nyugdíjra számíthat későbbi nyugdíjas éveiben. A munkabéréből fizetett hozzájárulási időszakon túl azokat az időtartamokat is figyelembe veszik, amikor Ön gyermeket nevelt vagy hozzátartozót ápolt.

Vegye figyelembe, hogy a kötelező nyugdíjbiztosításból fizetett nyugdíj alacsonyabb, mint a munkával töltött évek alatt szerzett jövedelme. Annak érdekében, hogy idős korában az életszínvonalát tartani tudja, a kötelező nyugdíjbiztosítást üzemi és/vagy magán előtakarékossággal kell kiegészítenie.

2. Más országban kötött biztosítások biztosítási időszakai

Amennyiben egy vagy több uniós országban, Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában vagy Svájcban dolgozott, a következő érvényes: minden ország, ahol egy évnél hosszabb időtartamú biztosítási jogviszonnyal rendelkezett, külön nyugdíjat fizet, amikor a vonatkozó ország mindenkori nyugdíjkorhatárát elérte. Előfordulhat, hogy az egyik országban már 60 évesen jogosult az öregségi nyugdíjra, egy másikban viszont 67 éves koráig kell várnia.

A nyugdíj mértéke az ott eltöltött biztosítás időtartamra vonatkozik. A nyugdíjjogosultság feltételeinek teljesítése érdekében minden, az egyes országokban teljesített biztosítási időszakot figyelembe vesznek. Az egyes országok határozatairól összefoglaló tájékoztatást kap (P1 dokumentum). Ezt a tájékoztatást a nyugdíjkérelmet befogadó intézmény állítja össze.

Tipp: Találja meg az Önnek megfelelő társadalombiztosítási intézményt ebben az (angol nyelvű), országok szerint rendezett listában. Németországban általában az a nyugdíjbiztosítási intézmény az illetékes, amelynél a németországi járulékokat befizette (pl. Deutsche Rentenversicherung Bund).

Fontos információ a határon túli ingázók számára: akár Németországban él, akár külföldön dolgozik, akár fordítva – nyugdíjbiztosítási járulékát abban az országban fizeti, ahol dolgozik. Ha csak átmenetileg dolgozik a határon túl, kivételek léphetnek érvénybe.

3. Nyugdíjkérelem

A nyugdíjkérelmet abban az országban adja be, amelyikben lakik, kivéve, ha ott soha nem dolgozott. Ebben az esetben az igénylést abban az országban adja be, ahol legutoljára volt biztosított. Amennyiben egy országban benyújtja a nyugdíjkérelmet, az minden országra érvényes, ahol biztosítási időtartamra tett szert.

Tipp: Itt tájékozódhat arról, hogy melyek azok a dolgok, amelyekre a nyugdíjkérelem németországi benyújtása során fontos odafigyelni.

4. Orvosi kezelés

Abban az országban, ahol lakik, nyugdíjasként betegség esetén jogosult kezelésre.

Például: Nyugdíjat Portugáliából kap, és ott biztosított, de Németországban él. Akkor Németországban is igénybe vehet orvosi kezelést. Mindenesetre a német egészségbiztosítónál is be kell jelentkeznie. A bejelentkezéshez szüksége van egy nyomtatványra (S1-es formanyomtatvány) a portugál egészségbiztosítási pénztártól. Itt talál további információkat az egészségbiztosítással és az orvosi kezeléssel kapcsolatban.

5. További információk

A Deutsche Rentenversicherung (Német Nyugdíjbiztosító) a Munka és nyugdíj külföldön rovatban tájékoztatja a témában több nyelven is. A többi nyelvi változatban a fontos információkat a „Biztosítás” és a „Nemzetközi” címszavak alatt találja. Ezenkívül letöltheti az Élet és munka Európában (Leben und arbeiten in Europa) többnyelvű, hasznos tájékoztatót is.