Speciális foglalkoztatási formák

Speciális foglalkoztatási formák

A tartózkodás időtartamától, a németországi tevékenységi körtől, illetve a munkáltató székhelyétől függően külön szabályozás vonatkozik a különleges munkaformák alkalmazottaira, akik a munkajog, a társadalombiztosítási kötelezettségek, a családi juttatások és a nyugdíjak területein is külön jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek.

1. Kiküldött munkavállalók

Kiküldetésben lévő munkavállalóról beszélünk akkor, ha a vállalkozás átmenetileg másik országban nyújt szolgáltatásokat, és ehhez a saját munkavállalóját magával viszi, azaz átmenetileg más országba küldi.

Munkajog

Ha munkáltatójával a származási országa szerinti munkaszerződést köt, és annak megbízásából átmenetileg Németországba küldik ki, akkor alapvetően az Ön származási országának munkajoga érvényes a továbbiakban. De bizonyos területeken hivatkozhat a német munkajogra, ha a német előírások Önre nézve kedvezőbbek lennének. Önre tehát a következő érvényes:

 • a jogszabályban meghatározott általános minimálbér, amely jelenleg bruttó 9,60 euró/óra.
 • vagy – bizonyos ágazatokban – egy magasabb ágazati minimálbér, amelyet kollektív megállapodásban határoznak meg. A maximális munkaidő napi 8 óra. Ha az átlagos munkaideje 6 hónapos időtartamon belül nem haladja meg a 8 órát, kivételesen a 10 óra is megengedett.
 • Munkaközi szünetként minden munkanap után legalább 11 óra,
 • Önnek fizetett szabadság jár. 5 napos munkahét esetén legalább 20 nap szabadság egy évben; 6 napos munkahét esetében legalább 24 nap szabadság jár.
 • Leendő anyaként Önt védi a törvény: a terhesség ideje alatt nem bocsátható el a munkahelyéről. 6 héttel a szülés előtt már nem szabad dolgoznia.

Figyelem: Egy hónapnál hosszabb kiküldetések esetében a munkáltató köteles kiállítani egy dokumentumot, amely összefoglalja a kiküldetés lényeges feltételeit (kiküldetési szerződés). Ügyeljen arra, hogy munkáltatójától megkapja a kiküldetési szerződést.

Amennyiben Németországba küldték ki, és nehézségei adódtak a külföldi székhelyű munkáltatójával, Németországban is fordulhat olyan tanácsadó központhoz, amely a kiküldetésekre szakosodott. A „Tisztességes külföldi kiküldetés (Fair Posting)” (DGB) nevű projekt következő rövidfilmje szemléletesen összefoglalja , hogy milyen jogokkal rendelkezik a németországi kiküldetése során, és hogyan védekezhet konkrétan a kizsákmányolás ellen:

Ezenkívül a projekt weboldalán további információs anyagot talál általában a kiküldetésről, valamint az építőiparon belüli kiküldetés témakörökben, amelyet le is tölthet. Az információk a német nyelv mellett elérhetők bolgár, román, angol, magyar, horvát, lengyel, valamint szlovén nyelven is.

Figyelem: Amennyiben a fent nevezett német minimumkövetelményeket szeretné perelni, azt a német munkaügyi bíróságon teheti meg. Azt, hogy melyik bíróság milyen ügyben illetékes, itt tudhatja meg. A munkaszerződéséből eredő követeléseket ezzel szemben alapvetően a származási országa szerinti bíróság előtt kell érvényesítenie.

Társadalombiztosítási jog

Ha kiküldetése legfeljebb 24 hónapig tart, általában továbbra is a küldő országban rendelkezik társadalombiztosítással. A küldő országban lévő társadalombiztosítás érvényességét az A1-es dokumentummal tanúsíthatja, amelyet a társadalombiztosítási intézeténél kaphat meg.

Különleges helyzet áll fenn az egészségbiztosítás esetében: betegség esetén abban az országban is kezeltetheti magát, amelyben kiküldetésben van (fogadó ország). Ezzel kapcsolatban elutazása előtt kell a küldő országegészségbiztosítási intézményéhez fordulnia. Attól függően, hogy csak átmenetileg tartózkodik-e Németországban vagy életvitelszerűen költözött Németországba, európai egészségbiztosítási kártyát vagy az S1 formanyomtatványt kell igényelnie.

Az európai egészségbiztosítási kártyára akkor van szüksége, ha csak átmenetileg tartózkodik Németországban. Ezzel németországi tartózkodása alatt megkaphatja a tartózkodása során szükséges orvosi kezelést.

Az S1 nyomtatványra akkor van szüksége, ha életvitelszerűen tartózkodik Németországban. Ez azt jelenti, hogy a németországi tartózkodása tartós jellegű. Ilyen az, ha például hosszabb időre a családjával Németországba költözik. Az S1 nyomtatványt mutassa be a kötelező egészségbiztosításáért felelős németországi intézménynél. Így Ön és családja teljes körű egészségügyi ellátásban részesül Németországban.

Figyelem: Utazási egészségbiztosítás megkötése a németországi tevékenységhez nem szükséges.

A jövedelemadót is a származási országában fizeti tovább. Amennyiben azonban 183 napnál többet volt németországi kiküldetésen, akkor csak Németországban adóköteles a jövedelme.

2. Határ menti ingázó munkavállalók

Határ menti ingázó munkavállalónak számítanak azok, akik nem abban az uniós országban dolgoznak, amelyikben élnek, ugyanakkor naponta vagy legalább hetente egyszer visszatérnek a lakóhelyükre.

A határ menti ingázó munkavállalókra alapvetően annak az országnak a társadalombiztosítási törvényei vonatkoznak, amelyik országban dolgoznak.
A határ menti ingázó munkavállalók esetében sajátos helyzet áll fenn a következőkben:

 • Betegség: Annak az országnak az egészségpénztárában kell bejelentkeznie, amelyikben dolgozik. Itt a következő választási lehetősége van: orvosi kezelésben részesülhet abban az országban, amelyben dolgozik vagy amelyben lakik. Az egészségügyi és egészségbiztosítással kapcsolatos további információkat itt találja. A Német Egészségbiztosítási Kapcsolattartó Iroda tájékoztatója (Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung – Ausland, DVKA) tájékoztatja a határ menti ingázó munkavállalókat a specialitásokról.
 • Munkanélküliség: Annak az államnak a munkaügyi központjától kapja a juttatásokat, amelyikben él. Ha igazolni szeretné, hogy Németországban fedezve van, egy PD U1 igazolásra van szüksége a munkaidejéről, amelyet a német Munkaügyi Hivatalnál (Agentur für Arbeit) szerezhet be. Ha a munkanélküli segély mértéke az Ön jövedelmétől függ, azt a jövedelmet veszik alapul, amelyiket abban az országban kapta, amelyikben utoljára dolgozott.
 • Családi juttatások (Familienleistung): Az, hogy melyik országban részesül családi juttatásokban (pl. gyermekek után járó ellátásra), a családja munkahelyzetétől és a lakáshelyzetétől függ. Ezzel kapcsolatban a legjobb, ha a gyermekek után járó ellátást folyósító illetékes intézményhez (Familienkasse) fordul. További információkat itt talál.

Tipp: Ha Ön a határ menti ingázó munkavállalóként dolgozik Németországban, akkor jogosult a gyermekek után járó ellátásra és egyéb, Németországban igényelhető családi juttatásokra.

 • Nyugdíj: Nyugdíjkérelmét annak az uniós tagállamnak a nyugdíjbiztosítási pénztáránál nyújthatja be, amelyikben lakik. Ha ott sosem dolgozott, nyújtsa be a kérelmét annak az országnak, amelyben utoljára dolgozott. A nyugdíjbiztosítási pénztár minden biztosítási időszakot figyelembe vesz azokban az országokban, amelyekben dolgozott.

Itt talál konkrét információs és tanácsadási szolgáltatásokat a határ menti régiókban élő határ menti ingázó munkavállalók számára.

Határ menti ingázó munkavállalók – teszt

Fénykép:

A virtuális Welcome Centerhez is fordulhat:

Virtuális Welcome Center
Villemombler Straße 76
53123 Bonn
Telefon: 0049 228 713-1313
Fax: 0049 228 713-1111
e-mail-cím: make-it-in-germany@arbeitsagentur.de

3. Idénymunkások

Az idénymunkásokat akkor alkalmazzák az üzemekben, ha bizonyos évszakokban rövid ideig sok munkaerőre van szükség. Az idénymunkások erre az időszakra határozott idejű munkaszerződést kötnek.

A határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező alkalmazottakat tilos kedvezőtlenebb bánásmódban részesíteni a határozatlan idejű szerződéssel rendelkező hasonló alkalmazottakhoz képest. Továbbá ugyanúgy kell kezelni őket, mint a német munkavállalókat. Ez érvényes a munkafeltételekre, mint például a munkabérre, a felmondásra, a munkaidőre, a szabadságra és az ünnepnapokra, az egészségvédelemre, valamint a munkahelyi biztonságra. Ezenkívül az idénymunkások is jogosultak a jogszabályban meghatározott minimálbérre vagy az esetleges alkalmazandó ágazati minimálbérekre. Ezenkívül jogosultak a gyermekek után járó németországi ellátásra (Kindergeld), amennyiben németországi tevékenységük idején korlátlanul jövedelemadót kell fizetniük.

Figyelem: A bérekből részben bizonyos költségeket levonnak. Ha nem biztos abban, hogy Öntől jogosan vontak-e le bizonyos költségeket az étkezésre és szállásra, tájékozódjon a maximálisan levonható összegekről a vámhatóság internetes oldalán.

Szórólap - Szezonális munka a koronavírus-járvány idején

Ez a szórólap tájékoztatja Önt a mezőgazdasági idénymunkák koronaspecifikus sajátosságairól, és német, angol, lengyel és román nyelven érhető el.

4. Au pair

Amennyiben au pairként dolgozik Németországban, rendszerint alkalmazottként foglalkoztatják a munkavállalók szabad mozgása értelmében. Ön rendelkezik a szabad mozgás jogával, és profitál a munkavállalói jogokból. Az au pair-tevékenységet gondozói viszony keretein belül is végezheti, amely speciális munkavégzési forma. Ebben az esetben keresőtevékenységet nem folytató uniós polgárként a saját megélhetését biztosító eszközökkel rendelkezik a szabad mozgás jogával. A különleges fajtájú gondozói viszonyra meghatározott tulajdonságok jellemzők, és elsősorban a nyelvtanulást, valamint a német kultúra megismerését szolgálja.

Követelmények és kötelezettségek:

 • Életkor: az au pair életkorának 18 és 27 és között kell lennie.
 • Nyelvismeret: A német nyelv alapszintű ismerete (A1-es szint) megléte elvárt.
 • Az au pairként történő tevékenység időtartama: legalább 6 hónap, legfeljebb 1 év.
 • A könnyebb házimunkákban és a gyermekgondozásban – beleértve a gyermekfelügyeletet is – való együttműködés nem haladhatja meg a napi 6 órát és a heti 30 órát.

Tipp: A munkaidőre, a szabadidőre és a zsebpénzre vonatkozó kötelezettségeket írásba kell foglalni. Ehhez egy szerződésminta is rendelkezésükre áll az au pair állásról szóló, európai szintű megállapodás alapján.

Jogok:

 • a vendégül látó családnak a díjmentes szállás és ellátás mellett zsebpénzt kell fizetnie, ami nem haladhatja meg a havi 260 eurót;
 • a vendégül látó családnak havonta 50 euróval kell részt vállalnia a német nyelvtanfolyamok költségében;
 • lehetőséget kell biztosítani az au pair számára, hogy nyelvtanfolyamokon és kulturális eseményeken vehessen részt, valamint gyakorolhassa vallását;
 • munkavégzése során az au pairnek joga van heti egy teljes pihenőnaphoz és heti legalább 4 szabad estéhez;
 • valamint 4 hét/év fizetett pihenési szabadsághoz (egy évnél rövidebb munkavégzés esetén: 2 munkanap egy teljes hónapban).
 • a vendégül látó családnak biztosítást kell kötnie az au pair részére betegség, baleset és terhesség vagy szülés esetére, és fizetnie kell az ezzel járó költségeket. 

Tipp: Szükség esetén (pl. munkahelyi kizsákmányolás esetén) haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a közvetítő ügynökséggel vagy hívja a vészhelyzet esetén hívható forródrótot a 0800-111-0-111 vagy a 0800-111-0-222 számon.

A Szövetségi Munkaügyi Hivatal (Bundesagentur für Arbeit) weboldalán további információkat talál az au pairként való munkavégzéssel kapcsolatban. Itt található többek között az „ Au pairként német családoknál” című tájékoztató is, amely német és angol nyelven áll rendelkezésre.
 

5. Önfoglalkoztatás

Ha Németországban önfoglalkoztató szeretne lenni, a Szövetségi Gazdasági és Energiaügyi Minisztérium  vállalkozásalapítási portálján bőséges tájékoztatást kap ahhoz, hogy elinduljon az önállóság felé. A portál elsősorban az önálló vállalkozás beindításának eljárásáról és a szükséges beíratásról nyújt áttekintést, valamint számos információt, ellenőrző listát és oktatóprogramot bocsát az olvasók rendelkezésére a vállalkozásalapítás és a szabadúszó munkavégzés témakörében.

Az önfoglalkoztatás fő jellemzői Németországban:

 • Ha szabadúszóként akar dolgozni, például orvosként, művészként vagy építészként, nem kell bejelentenie az iparűzést. De minden esetben lépjen azonban kapcsolatba az illetékes szakmai kamarával, és érdeklődjön az esetleges engedélyezési feltételekről. Szabadúszóként mindössze az adóhivatalnál kell adószámot igényelnie.
 • A kézműiparban szintén különleges engedélyezési feltételek érvényesek. Ha például jóváhagyáshoz kötött szakmát szeretne bejelenteni, mentességi engedélyre lesz szüksége a szakmák jegyzékébe (Handwerksrolle) történő bejegyzéshez. A jogi formától függően vállalkozását jegyzőn keresztül is be kell jegyeztetni az elektronikus kereskedelmi jegyzékbe.
 • Iparűzés bejelentése
  Amennyiben a vállalkozása esetén kereskedelmi tevékenységről van szó, először be kell ezt jelentenie az illetékes Iparűzési Hivatalnál (Gewerbeamt). Az illetékesség az Ön székhelyéhez igazodik, nem pedig az Ön lakhelyéhez. Ezért a régiótól függően akár 70 € díj megfizetésére is kötelezhetik. Az illetékes Iparűzési Hivatalt  itt találja.
 • Adószám igénylése
  Az adószámot az Adóhivatalnál (Finanzamt) kell igényelnie, amelyet az Iparűzési Hivatal automatikusan értesít a vállalkozása bejelentéséről. Az igénylési nyomtatványokat az Adóhivataltól postán kapja meg. Ez mindenesetre akár 4–6 hétig is eltarthat. Tipp: Ha az adószámot személyesen igényli az adóhivataltól, azzal jelentősen megrövidítheti a várakozási határidőt.
 • Számlák
  Minden teljesített megbízásról köteles számlát adni.
 • Adóbevallás
  Szabadúszóként köteles minden bevételéről és kiadásáról könyvelést vezetni, és évente adóbevallást kell leadnia az adóhivatalnak, függetlenül attól, hogy volt-e nyeresége. Ellenkező esetben az adóhivatal megbecsüli a forgalmát és a nyereségét, amely adott esetben magas pótlólagos adóbefizetéssel járhat.
 • Egészségbiztosítás
  Szabadúszóként önállóan kell gondoskodnia az egészségbiztosításáról.

Figyelem: Ha a foglalkoztatási jogviszonyát a német vállalkozásnál szabadúszóként kategorizálják, és így nevezik meg, ám Ön valójában munkavállaló, azt színlelt önfoglalkoztatásnak nevezik.

Amennyiben ténylegesen függő munkaviszony áll fenn, akkor Önre a munkavállalói előírások vonatkoznak. Az Ön munkaviszonya továbbra is érvényes, és a munkavállalóként fogják kezelni. Ha a hatóságok vagy a bíróság megállapítja, hogy Ön alkalmazottként és nem önállóan dolgozik, annak jogi következményei vannak.

Amennyiben önfoglalkoztató, de az Önnel közös háztartásban élő család számára nem keres elegendő jövedelmet, akkor a szociális törvény (SGB) II. könyve értelmében juttatásokra lehet jogosult.

6. Csekély mértékű foglalkoztatás

Csekély mértékű foglalkoztatás két körülmény együttállása esetén lehetséges:

 • „Minimunka” (Minijob), ha a munkából származó jövedelem átlaga legfeljebb 450 € havonta, vagy
 • rövid távú foglalkoztatás, ha előzetesen egy naptári éven belül legfeljebb három hónapot (2019. január 1-jétől legfeljebb 2 hónapot) vagy 70 munkanapot (2019. január 1-jétől 50 munkanapot) dolgozott. A korlátozást szerződésben lehet meghatározni, vagy a foglalkoztatás fajtájából és módjából adódik (betakarítási munkák).

Társadalombiztosítás

Minimunkát végzőknek nem kell egészség-, ápolási és munkanélküli biztosítást fizetniük. A nyugdíjbiztosítás ugyan a minimunkát végzők esetében is kötelező, de kérvényezheti a befizetési kötelezettség alóli mentességet (lásd: GYIK). Ha ezt nem teszi meg, a bére 3,9 %-át a nyugdíjbiztosítónak utalják át. A munkáltatónak a minimunkát végző személy számára egyösszegű átalányt kell fizetnie az egészségbiztosítás és a nyugdíjbiztosítás számára. Ez akkor is érvényes, ha a minimunkát végző személy kérvényre mentesítették a nyugdíjbiztosítási kötelezettség alól.

A magánháztartásoknál végzett minimunka esetén a munkáltató ugyanakkor csak éppen a felét fizeti a minimunka esetén szokásos egyösszegű átalánynak.

A rövid ideig tartó foglalkoztatás minden társadalombiztosítási ágban biztosításmentes. A munkáltatónak sem kell egyösszegű átalányt fizetnie.

Adózás

A fizetési jegyzékén nem fog látni adólevonást. Az adókat általában átlagosan egy szimbolikusan alacsony kétszázalékos adókulccsal adóztatják. Ezt a két százalékot többnyire a munkáltató fizeti.

További információkat a Minimunkaközpontokban (Minijob-Zentrale) kaphat.