Család és gyerekek

Család és gyermekek

Különféle állami juttatások támogatják a családokat és megkönnyítik életüket. A legfontosabb pénzügyi juttatások közé sorolható a családi pótlék (Kindergeld), az alacsony jövedelműek családipótlék-kiegészítése (Kinderzuschlag) és a szülői támogatás (Elterngeld).

1. Terhesség előtt és utáni juttatások

A (leendő) anyákra, akik Németországban rendelkeznek munkahellyel, az anyaság védelméről szóló törvény (Mutterschutzgesetz, MuSchG) vonatkozik. Ez a törvény véd a munkahelyi veszélyek ellen, és különleges felmondás elleni védelmet biztosít. Így a leendő anyák 6 héttel szülés előtt csak a beleegyezésükkel, és a szülés utáni 8. hét lejártáig egyáltalán nem dolgozhatnak. Koraszülés vagy ikerszülés esetén az anyák a szülés után 12 hétig nem dolgozhatnak. Orvosilag levezetett koraszülés és koraszülések esetén az anyasági védelem időtartama (Mutterschaftsfrist) annyi nappal hosszabbodik meg, ahány napot a szülés előtt nem sikerült igénybe venni. A törvény tilt továbbá bizonyos munkákat (például darabszám alapján fizetett munka, futószalagmunka, túlóra, vasárnapi vagy éjszakai munka). Ha az orvos egyéni munkavégzési tilalomról állít ki igazolást, az szintén érvényes.

Annak érdekében, hogy a nőt ebben az időszakban az anyagi hátrányoktól megóvják, az anyaság védelméről szóló törvény különböző anyasági juttatásokat határoz meg:

 • anyasági ellátás (Mutterschaftsgeld);
 • munkaadói hozzájárulás a szülési szabadságra járó támogatás mellett a szülési szabadságra járó támogatás ideje alatt,
 • munkavégzési tilalom esetén a munkabér az anyasági védelem időszakán túl (Mutterschutzlohn).

2. A családi pótlék (Kindergeld)

A családi pótlékra (Kindergeld) jogosult Németországban, ha:

 • Ön uniós tagállam, Izland, Liechtenstein, Norvégia (EGK-államok) vagy Svájc állampolgára.
 • Amennyiben Németországban rendelkezik lakóhellyel vagy itt van a szokásos tartózkodási helye, és ezáltal korlátlan mértékben jövedelemadó-fizetésre kötelezett.

Ha nem Németországban lakik vagy nem itt van a szokásos tartózkodási helye, de a jövedelmének legalább 90%-át Németországban szerzi, az adóhivatalnál kérelmezheti, hogy korlátlan mértékben jövedelemadó-fizetésre kötelezettként kezeljék. Ez a jogosultság akkor is fennállhat, ha Németországban korlátozott mértékben kötelezett jövedelemadó-fizetésre, mert nem Németországban lakik vagy nem itt van a szokásos tartózkodási helye, de társadalombiztosítási szempontból itt foglalkoztatják.

Figyelem: A Németországba költözését vagy a szokásos tartózkodási helyének létrehozását követő első három hónapban még nem jogosult a családi pótlékra, ha ebben az időszakban nem rendelkezik belföldi bevétellel. Idetartozik a munkájából származó jövedelem (szabadúszó vagy sem) vagy a kereskedelmi tevékenységből származó jövedelem (a személyi jövedelemadóról szóló törvény – EStG 2. § (1) cikkének (1)–(4) bekezdése értelmében)

Ahhoz, hogy jogosult legyen a gyermekek után járó családi pótlékra, rendelkeznie kell a szabad mozgás jogával. Abban az esetben rendelkezik a szabad mozgás jogával, ha dolgozik (szabadúszóként vagy sem) vagy egy uniós állampolgár családtagja (a FreizügG/EU 2. § (1) cikkének (2) bekezdése vagy a 2. § (2)–(7) cikke értelmében). Ha nem foglalkoztatott, akkor megfelelő egészségbiztosítási fedezettel és elegendő megélhetési eszközzel kell rendelkeznie. A tartózkodási joggal és a szabad mozgás jogával kapcsolatban további információkat itt tudhat meg.

Figyelem: Ha a szabad mozgáshoz való joga kizárólag az álláskeresésből ered (a FreizügG/EU 2. § (1a) cikkének (2) bekezdése értelmében), nem jogosult a családi pótlékra. Ez kizárólag abban az esetben nem érvényes, ha az álláskeresés kezdete előtt rendelkezett a szabad mozgás jogával, és már Németországban tartózkodott, pl. azért, mert már azelőtt is dolgozott belföldön. Ebben az esetben az álláskeresők is jogosultak a családi pótlékra.

A családi pótlékot általában a gyermek 18. születésnapjáig kapja. Idetartoznak:
•    a vér szerinti és örökbe fogadott gyermekek,
•    a mostohagyermekek,
•   a nevelt gyermekek,
•    az unokák.

Ha a gyermeke elérte a 18 éves kort, akkor a családi pótlékot csak bizonyos feltételek mellett veheti igénybe. Erről további információkat a GYIK részben talál.

Figyelem: Ha a családja egy másik uniós tagállamban él, először azt kell tisztázni, hogy melyik ország fizeti a családi pótlékot. Előfordulhat, hogy részleges juttatásokat kap különböző uniós országokban. Ez a családi helyzettől függ. A határon átnyúló esetekről többet itt tudhat meg.

A családi pótlékról szóló kérelmet az a szülő nyújtja be a családi pótlékot folyósító intézménynél (Familienkasse), akinél a gyermek él. Az első és a második gyermek után családi pótlék fejenként 219 euró havonta, a harmadik gyermek után 225 euró, és minden további gyermek után 250 euró.

Figyelem: A családi pótlékot folyósító intézmény csak a kérelem benyújtásától számított 6 hónapra visszamenőlegesen fizeti ki a családi pótlékot.

A családi pótlékkal kapcsolatos többnyelvű információkat a családügyi portálon talál. A kérelem benyújtásával kapcsolatos további tudnivalókat – több nyelven – a Szövetségi Munkaügyi Hivatal (Bundesagentur für Arbeit) weboldalán talál. Lehetősége van online kérelmet is benyújtani (csak németül).

Tipp: A legfontosabb dolgokról A családi pótlék című, többnyelvű videóból tájékozódhat.

3. Az alacsony jövedelműek családipótlék-kiegészítése (Kinderzuschlag)

Az alacsony jövedelműek családipótlék-kiegészítése (Kinderzuschlag) a családi pótlékról szóló törvény (Bundeskindergeldgesetz, BKGG) 6a §-a azokat a szülőket támogatja, akiknek a havi bevétele nem elég a család szükségleteinek teljes mértékben történő fedezésére. Az alacsony jövedelműek családipótlék-kiegészítése havonta legfeljebb 209 euró lehet gyermekenként, és a családi pótlékkal, illetve adott esetben, a lakhatási támogatással együttesen fedezi a gyermekek átlagos szükségleteit. Az alacsony jövedelműek családipótlék-kiegészítésében részesülő családok ezenkívül jogosultak még képzési és részvételi ellátásokra is, valamint mentesülnek a napközi otthonos óvodában fizetendő díjak alól is.

A szülők akkor jogosultak arra, hogy gyermekeik után alacsony jövedelműeknek járó családipótlék-kiegészítést kapjanak, ha:

 • a gyermekek nem házasok, és nem élnek bejegyzett élettársi kapcsolatban, és nem töltötték be a 25. életévüket;
 • a szülők háztartásában élnek;
 • ezekre a gyermekekre családi pótlékot vagy olyan juttatást vesznek igénybe, amely kizárja a családi pótlékot;
 • a szülők havi bevétele házaspárok esetében eléri a bruttó 900 eurós, gyermeküket egyedül nevelő szülő esetében a bruttó 600 eurós minimumjövedelem-küszöböt;
 • a család szükségleteit a családi pótlék, az alacsony jövedelműek családipótlék-kiegészítése (Kinderzuschlag) és az adott esetben járó lakásbérleti hozzájárulás (Wohngeld) fedezi, és ezért nem jogosult az Arbeitlosengeld II típusú munkanélküli ellátásra.

Figyelem: Az eddig érvényes fix maximális bevételi határ 2020. január 1-je óta érvénytelen!

A családipótlék-kiegészítéssel és a kérelem benyújtásával kapcsolatos további információkat a családügyi portálon találja.

Tipp: A családipótlék-kiegészítés című, többnyelvű videó információkat tartalmaz az alacsony jövedelemmel rendelkező szülők támogatásával kapcsolatos juttatásról.

4. Azonnali juttatás (Sofortzuschlag) és gyermekbónusz (Kinderbonus) 2022

A havi 20 eurós azonnali juttatással a szövetségi kormány 2022 júliusától különösen azokat a szegénységben élő gyermekeket, fiatalokat és fiatal felnőtteket szeretné támogatni, akik az alábbi juttatásokra jogosultak:

 • a Szociális Törvénykönyv II. (SGB II) vagy XII. könyve (SGB XII) szerinti juttatások;
 • a menedékkérők szociális ellátásáról szóló törvény szerinti juttatások;
 • kiegészítő megélhetési juttatások vagy
 • az alacsony jövedelműek családipótlék-kiegészítése.

A kifizetés automatikusan történik az illetékes hivatalokon, vagyis a Jobcenteren és a gyermekek után járó ellátást folyósító intézményen (Familienkasse) keresztül. Kérelem benyújtása nem szükséges. További tájékoztatást a Szövetségi Munkaügyi Hivatal nyújt.

A gyermekbónusz (Kinderbonus) egyszeri 100 eurós kiegészítő támogatás. A gyermekbónusz célja, hogy – a jelenlegi áremelkedések miatt – további könnyítést nyújtson a szülőknek és a családoknak. A „Gyermekbónusz 2022” keretében a gyermekbónuszt 2022 júliusától kezdődően minden olyan gyermek után kifizetik, aki a folyó évben legalább egy hónapig jogosult volt családi pótlékra. A 2022. évben született gyermekek is jogosultak rá. A bónuszt a szociális juttatásoktól függetlenül biztosítják.

A gyermekbónusz és az azonnali juttatás (Sofortzuschlag) a szövetségi kormány 2022. évi második segélycsomagjának (Zweites Entlastungspaket 2022) része.

5. Szülői támogatás (Elterngeld)

A szülői támogatás (Elterngeld) anyagi támogatás a családoknak egy gyermek születése után. A szülői támogatás a hiányzó bevétel egy részét pótolja, ha szülés után a gyermekével szeretne lenni, és ezért szakmai munkáját meg kell szakítania vagy korlátoznia kell. A szülői támogatáshoz nem kötelező gyermekgondozási szabadságra menni, de csak korlátozottan dolgozhat.

A szülői támogatásra akkor áll fenn jogosultság, ha a gyermek lakhelye Németország vagy a szülő Németországban dolgozik, ill. dolgozott. A szülői támogatást annak folyósítják, aki

 • a szülői támogatás igénylésének hónapjaiban nem dolgozik többet heti 32 óránál;
 • a gyermeket maga gondozza és neveli;
 • a gyermekkel egy háztartásban él és
 • lakhelye vagy szokásos tartózkodási helye Németország.

A szülői támogatást a helyi szülői támogatást folyósító intézménynél (Elterngeldstelle) kell kérelmeznie. Az illetékes folyósító intézményeket (Elterngeldstelle) itt találja.

Tipp: Az EltergeldDigital pontban a szülői támogatásra vonatkozó kérvényét online is benyújthatja. Az online portál kizárólag németül érhető el.

A szülők igényeinek megfelelően a szülői támogatás szabályozásai különböző megoldásokat kínálnak.

Az alapszintű szülői támogatás (Basiselterngeld) a gyermek születése utáni első 14 hónapban a születés előtti nettó jövedelem 65–100%-a. Minél alacsonyabb a jövedelem, annál magasabb a százalékos arány. Ez legfeljebb 1800 euró havonta.

Az apák és az anyák ezt összesen maximum 14 hónapig kaphatják, és az időtartamot szabadon oszthatják föl egymás között. Egy-egy szülő ekkor legalább 2, de legfeljebb 12 hónapot vehet igénybe. A teljes 14 hónap akkor jár, ha mindkét szülő részt vesz a gyermek gondozásában. A gyermeküket egyedül nevelő szülők a teljes 14 hónapban jogosultak a szülői támogatásra. Ha a gyermek a kiszámított születési időpontnál 6 héttel vagy annál is korábban világra jön, a szülők akár 4 hónappal tovább is kapják a szülői támogatást.

Azok a szülők, akik megosztják a keresőtevékenységüket és a családban végzett munkát, elsősorban az ElterngeldPlus (kiegészítő szülői támogatás) és a partnerségi bónusz (Partnerschaftsbonus) támogatására számíthatnak. Ezzel kapcsolatban további információkat itt tudhat meg.

Tipp: A szülői támogatás című, többnyelvű videó információkat tartalmaz azzal a juttatással kapcsolatban, amely kiegyenlíti a szülők gyermekgondozás miatt kieső jövedelmét.

6. Gyermekgondozási szabadság

A gyermekgondozási szabadság azoknak a munkavállalóknak az jogosultsága a munkáltatóval szemben, akik általában Németországban dolgoznak, valamint azon munkavállalóké, akik külföldön dolgoznak, amennyiben munkaviszonyukra a német jog vonatkozik. A gyermekgondozási szabadsággal megszakíthatja a keresőtevékenységét, vagy lerövidítheti a munkaidejét annak érdekében, hogy gondoskodjon a gyermekéről. Ha igénybe veszi a gyermekgondozási szabadságot, nem kell dolgoznia. Így munkabért sem kap. Ugyanakkor a fent megnevezett feltételek mellett jogosult a szülői támogatásra.

Figyelem: A gyermekgondozási szabadság alatt nem szabad elbocsátaniuk a munkahelyéről. Ez alatt az idő alatt szünetel a munkaviszony, és jogosult arra, hogy visszatérjen a munkahelyére.

A gyermekgondozási szabadsághoz való jogosultságnak bizonyos feltételeknek kell teljesülniük. Erről további információkat a GYIK részben talál.

7. Gyermekfelügyelet

Az 1. életévüket betöltött gyermekek jogosultak gyermekelhelyezési szolgáltatásra napközi otthonban (Kindertagesstätte) (amit óvodának vagy „Kita”-nak is neveznek) vagy családi napközire (Kindertagespflege) egy gyermekgondozónál (Tagesmutter vagy Tagesvater). A gyermek gondozására vonatkozó jogosultság az 1. életévétől a beiskolázásig tart.

Bizonyos feltételek mellett az 1 évesnél fiatalabb gyermekek is kaphatnak helyet egy gyermekgondozási létesítményben (pl. ha a szülők dolgoznak, álláskeresők vagy éppen szakképzésben vesznek részt).

A szülők választhatnak, hogy gyermekük napközi otthonban (Kindertagesstätte) vagy gyermekgondozónál (Tagesmutter/Tagesvater) legyen elhelyezve. Annak érdekében, hogy férőhelyhez jusson, kérvényt kell benyújtania az illetékes Ifjúságvédelmi Hivatalnak (Jugendamt).

Számos ifjúsági hatóság az interneten bocsátja rendelkezésre a megfelelő nyomtatványokat, valamint a vonatkozó gondozási költségekről szóló áttekintést. Az Ifjúságvédelmi Hivatalok személyes tanácsadást is biztosítanak a szülőknek, és támogatják a szülőket a megfelelő gyermekelhelyezési szolgáltatás megtalálásában.

Tipp: Ha gyermekének férőhelyet szeretne biztosítani, azt idejében be kell jelentenie. A legtöbb férőhely az érdeklődő szülők nagy létszáma miatt gyorsan betelik. Sokan hónapokig várnak férőhelyre. Lehetőség szerint minél hamarabb érdeklődjön, hogy van-e szabad hely.

A napközi otthon (Kindertagesstätte) rendkívül hasznos a gyermeke nyelvtudása szempontjából. Azok a gyermekek és fiatalok, akik nem német anyanyelvi környezetben nőnek fel, az óvodában és az iskolában különleges német nyelvi képzésekben részesülhetnek.

Minden tartományban már a napközi otthonokban (legkésőbb beiskolázás előtt) nyelvi tesztelést végeznek annak érdekében, hogy megállapítsák, hogy a gyermeknek van-e szüksége további nyelvoktatásra. Így biztosítják, hogy a gyermek részt tudjon venni az oktatásban.

Tipp: Gyermeke iskolai sikerei érdekében fontos, hogy jól beszéljen németül. Használja ki tehát a nyelvfejlesztési lehetőségeket! Egyes szövetségi tartományokban azoknak a gyermekeknek kötelező német nyelvfejlesztésen részt venniük, akiknél igazolták, hogy a német nyelvi ismereteik nem elegendőek. A német nyelvi ismeretek fejlesztési kínálatáról szóló információkat közvetlenül az óvodában vagy gyermeke iskolájában, valamint a migrációs tanácsadáson és az ifjúsági migrációs szolgálatoknál kérhet.

További információt a helyszínen kaphat:

 • városi, községi vagy megyei önkormányzat: ifjúságvédelmi hivatalok
 • családi tanácsadás
 • migrációs tanácsadás felnőtt bevándorlóknak
 • napközi otthonok (számos napközi otthon biztosít „nyílt napot”, ahol meg lehet megtekinteni a napközi otthon fix határidőit, és meg lehet ismerkedni a napközi otthon pedagógiai programjával. Ezeket a nyílt napokat többnyire a napközi otthonok weboldalai hirdetik meg.

8. Képzési és részvételi csomag

Főleg azok a gyermekek, fiatalok és fiatal felnőttek, akik Arbeitslosengeld II típusú munkanélküli ellátást, szociális támogatást (Sozialgeld) vagy szociális ellátást (Sozialhilfe) kapnak, vagy akiknek a szülei alacsony jövedelműek családipótlék-kiegészítését (Kinderzuschlag) vagy lakásbérleti hozzájárulást (Wohngeld) vesznek igénybe, alapvetően jogosultak képzési és részvételi juttatásra. Ezek magukban foglalják:

 • az iskola és a napközi otthon által szervezett egynapos kirándulásokat;
 • a több napos osztálykirándulásokat;
 • a beiskolázáshoz szükséges felszereltség biztosítását, amely 150 euró egy iskolai évre;
 • az iskolába való eljutást;
 • a megfelelő oktatási képzést;
 • a közösségi étkezésekhez való hozzájárulást, valamint
 • a közösség szociális és kulturális életében való részvételt (sport, zene, szabadidő).

A képzési és részvételi juttatásokat a mindenkori tartomány illetékes közösségi helyén kell kérelmezni. Itt tudhatja meg, hogy a helyszínen hol kérelmezheti ezeket a juttatásokat.

9. Melyik országban kapok családi juttatásokat?

Családi juttatások, mint például Németországban a családi pótlék (Kindergeld) vagy a szülői támogatás (Elterngeld), minden uniós tagállamban léteznek, ugyanakkor országonként nagy különbség van azok kialakításában és mértékében.

Gyakran merül fel a kérdés, hogy melyik ország az illetékes a családi juttatások kifizetéséért. Ez a családja helyzetétől függ.

 • Ha a családja abban az országban él, amelyikben Ön dolgozik, akkor ez az ország az illetékes a családi juttatások kifizetéséért. Ön ugyanolyan feltételek mellett és ugyanolyan mértékben veheti igénybe a családi juttatásokat, mint ennek az országnak az állampolgárai.
 • Ha a családja nem abban az országban él, ahol Ön dolgozik, akkor adott esetben több országban is jogosult lehet családi juttatásra. Ha több országban is jogosult arra, hogy családi juttatásokat vegyen igénybe, a prioritási szabályok döntik el, hogy melyik ország számít elsődlegesnek. Ha a családi juttatások a másik országban magasabbak, akkor az adott országban kérheti a különbözet kifizetését.

Például: Az egyik szülő Németországban, a másik szülő Lengyelországban dolgozik, és ott él a közös gyermekkel. Ebben az esetben Németországban és Lengyelországban is jogosult a családi pótlékra. Lengyelország fizeti a családi pótlékot, mert a gyermek Lengyelországban él. Mivel Lengyelországban a családi pótlék alacsonyabb mint Németországban, Németország kifizeti a különbözetet. Vagyis a családi pótlék tehát akkora értékű lesz, mint a magasabb juttatásokat nyújtó országban. 

A Családi pótlék a határokon átnyúló esetekben című videó megfelelően rávilágít a témára (angol és lengyel nyelven is elérhető). A családi pótlékot folyósító intézmény (Familienkasse) weboldalán megtalálja a Családi pótlék a határokon átnyúló esetekben című tájékoztatót is. A tájékoztatóban információkat talál az illetékes folyósító intézményről is.

10. Videók a családi juttatásokról

Akinek gyereke van, megérdemli az állami támogatást. És amennyire sokoldalúak a családok, annyira eltérőek lehetnek a juttatások és az adómentes jövedelmek. Ez a film elmagyarázza a családi pótlékkal, az alacsony jövedelműek családipótlék-kiegészítésével és a tartásdíjelőleggel, valamint a gyermekek után járó adómentes jövedelemmel és a gyermeküket egyedül nevelőknek szóló adókedvezménnyel kapcsolatos tudnivalókat.

A videót a Creative Commons engedély by-nc-nd/3.0/ alatt tették közzé. Nem kereskedelmi célokra változatlanul, a szerzői jog tulajdonosának, a Szövetségi Család-, Idős-, Nőügyi és Ifjúsági Minisztérium, valamint a migrációval, a menekültekkel és az integrációval foglalkozó kormánymegbízott megnevezésével szabad terjeszteni és közzétenni.

További videók az egyes családi juttatásokról

további információk