Mirovina

Natrag na navigator

Rente

Zakonsko mirovinsko osiguranje dio je njemačkog sustava socijalnog osiguranja i služi financijskom osiguravanju zaposlenika za životnu dob nakon prestanka dohodovne aktivnosti. Prilikom stjecanja prava na mirovinu u obzir se uzimaju razdoblja osiguranja (radni staž) ostvarena u drugim zemljama Europske unije (EU), Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj i Švicarskoj.

1. Zakonsko mirovinsko osiguranje

Kao radnik u pravilu ste uključeni u zakonski obvezno mirovinsko osiguranje. Ovisno o poslu i samostalno zaposlene osobe mogu imati obvezno osiguranje (npr. obrtnici, umjetnici, odgojitelji). Druge samostalno zaposlene osobe mogu na zahtjev biti osigurane kod obveznog mirovinskog osiguranja. U vezi s time stupite u kontakt s Njemačkim mirovinskim osiguranjem.

Mirovinsko osiguranje obuhvaća različite usluge:

  • Mirovina služi financijskom osiguravanju sredstava za životnu dob kada više ne primate dohodak od rada. Za odlazak u starosnu mirovinu morate navršiti određene godine života kao i određeni mirovinski staž (redovna starosna mirovina).
  • Na temelju mirovinskog osiguranja pruža vam se financijska potpora i u razdobljima smanjenih primanja tijekom vašeg radnog vijeka, to znači kada zbog bolesti ili invaliditeta više niste ili ste samo djelomično radno sposobni (invalidska mirovina). Tada imate pravo na usluge rehabilitacije kako biste ponovno bili radno sposobni ili pravo na mirovinu zbog smanjene sposobnosti zarađivanja kada zbog svog zdravstvenog stanja u dogledno vrijeme više nećete moći raditi ili ćete moći raditi samo u ograničenoj mjeri.
  • Osim toga, mirovinsko osiguranje nudi kompleksnu obiteljsku mirovinu koju nasljeđuju članovi obitelji (obiteljska mirovina). Mirovina se tako isplaćuje udovicama i udovcima te siročadi preminulog osiguranika.

Za primanje redovne starosne mirovine za osobe koje su rođene do 1946. godine u obzir se uzima navršena 65. godina života. Za osobe koje su rođene nakon 1946. godine granica za starosnu mirovinu se od 2012. godine postupno povećava na 67. godinu života. Od 2029. godine ta će se dobna granica primjenjivati na sve osobe rođene nakon 1964. godine. Međutim, zakonsko mirovinsko osiguranje predviđa i druge oblike starosne mirovine koji uz određene uvjete, primjerice u slučaju teške invalidnosti i-/-ili višegodišnjeg uplaćivanja doprinosa u zakonsko mirovinsko osiguranje, omogućuju raniji odlazak u mirovinu.

Osim mjerodavne starosti preduvjet za redovnu starosnu mirovinu je da ste određeno vrijeme vršili uplate u mirovinsko osiguranje. 5 godina je dovoljno kao minimalno razdoblje za uplate u osiguranje. Ako vremensko razdoblje nije dovoljno dugo kako bi zahtjev za mirovinu bio opravdan, onda se u obzir uzimaju vremena uplata u osiguranje i zaposlenja koja ste ostvarili u drugim zemljama.  Od 27. rođendana nadalje od Njemačkog mirovinskog osiguranja primat ćete informacije o svojoj osobnoj mirovini s aktualnim stanjem svojih stečenih prava na mirovinu. Od 55. rođendana primat ćete svake tri godine obavijest o osobnoj mirovini. Ona zamjenjuje informacije o mirovini.

Osnovno pravilo u mirovinskom osiguranju glasi: ako uplaćujete više doprinosa i u duljem razdoblju i što su ti doprinosi veći, bit će kasnije i veći iznos vaše mirovine. Pored razdoblja uplaćivanja doprinosa iz dohotka od rada, u obzir se može uzeti i vrijeme u kojem su odgajana djeca ili vrijeme skrbi za članove obitelji.

Imajte na umu da je zakonska mirovina niža od primanja koje ste ostvarivali dok ste bili zaposleni. Kako biste održali svoj životni standard i u starosti, trebali biste razmisliti da, pored zakonskog mirovinskog osiguranja, dobivate i dodatnu mirovinu koju vam uplaćuje poduzeće/tvrtka u kojem radite („betriebliche Rente”) i/ili da sami dodatno uplaćujete u privatno mirovinsko osiguranje.

2. Razdoblja osiguranja u drugim zemljama

Ako ste radili u jednoj ili više zemalja EU-a, na Islandu, u Lihtenštajnu, Norveškoj ili Švicarskoj, vrijedi sljedeće pravilo: Svaka zemlja u kojoj navršeno razdoblje osiguranja iznosi više od godinu dana, isplaćivat će vam zasebnu mirovinu čim navršite starosnu dob za umirovljenje dotične zemlje. Moguće je da u nekoj zemlji imate pravo na starosnu mirovinu već s navršenih 60 godina života, a u nekoj drugoj ćete morati čekati do 67. godine.

Visina mirovine ovisit će o navršenom razdoblju osiguranja pojedine zemlje. Za ispunjenje uvjeta za pravo na mirovinu u obzir se uzimaju sva razdoblja osiguranja navršena u dotičnim zemljama. Za rješenje o mirovini dotične zemlje dobit ćete sažetu obavijest (dokument P1). Ovu obavijest izdaje nositelj mirovinskog osiguranja kod kojeg ste predali zahtjev za mirovinu.

Savjet: pronađite nositelja socijalnog osiguranja koji odgovara baš vama u ovom popisu koji je posložen prema saveznim pokrajinama (na engleskom jeziku). U Njemačkoj je u načelu za vas nadležan onaj nositelj mirovinskog osiguranja kod kojeg ste uplaćivali svoje njemačke doprinose (npr. Njemačko mirovinsko osiguranje - Savez /Deutsche Rentenversicherung Bund/).

Bitno za pogranične radnike: bilo da živite u Njemačkoj i radite u inozemstvu ili obratno - svoje doprinose u mirovinsko osiguranje uplaćujete u zemlji u kojoj radite. Radite li samo privremeno u prekograničnom području, mogu vrijediti iznimke.

3. Zahtjev za mirovinu

Zahtjev za mirovinu podnosite u zemlji u kojoj živite, osim ako tamo niste nikada radili. U tom slučaju zahtjev podnosite u zemlji u kojoj ste posljednji puta uplaćivali mirovinsko osiguranje. Ako u jednoj zemlji podnesete zahtjev za mirovinu, on će vrijediti za sve zemlje u kojima ste navršili razdoblja osiguranja.

Savjet: Na što treba obratiti pozornost prilikom podnošenja zahtjeva za mirovinu u Njemačkoj možete saznati ovdje.

4. Liječničke usluge

U zemlji u kojoj živite imate kao umirovljenik/ca također pravo na liječenje u slučaju bolesti.

Primjer: Mirovinu primate iz Portugala i tamo ste osigurani, ali živite u Njemačkoj. Usluge liječenja možete tada koristiti i u Njemačkoj, ali se prethodno trebate prijaviti u njemačku ustanovu zdravstvenog osiguranja. Za prijavu vam je potrebna tiskanica (obrazac S1) koju izdaje vaše osiguravajuće društvo za zdravstveno osiguranje u Portugalu. Daljnje informacije na temu zdravstvenog osiguranja i liječničkih usluga možete pronaći ovdje.

5. Dodatne informacije

Informacije možete pronaći i na stranici Njemačkog mirovinskog osiguranja u rubrici Rad i mirovina u inozemstvu na više jezika. U drugim jezičnim verzijama informacije koje su važne za vas naći ćete pod natuknicama „Osiguranje“ i „Međunarodno“. Od pomoći može biti i brošura Život i rad u Europi , koja vam stoji na raspolaganju za preuzimanje i na više jezika.