Porezi

Porezi

Plaćanje poreza obveza je svih građana koji žive i rade u nekoj zemlji. U nastavku ćete saznati pod kojim uvjetima i u kojem obujmu morate plaćati porez ili ćete od države možda dobiti povrat više uplaćenog poreznog iznosa u okviru prijave poreza na dohodak. 

1. Porezna obveza

Vaš će se dohodak oporezivati u Njemačkoj, ako

  • u Njemačkoj imate prebivalište ili
  • ako uobičajeno, dakle dulje od šest mjeseci (183 dana) tijekom kalendarske godine boravite u Njemačkoj.

Porezna obveza odnosi se na vaš ukupni dohodak. To znači da je obuhvaćen dohodak iz različitih izvora primanja (npr. plaća, mirovina i prihodi od najma). Porez se također odnosi na dohodak koji ostvarujete kako u Njemačkoj tako i izvan Njemačke (načelo svjetskog dohotka).

Ako ste zaposleni, dohodak u najvećem dijelu ostvarujete iz plaće. Od vaše se plaće automatski odbija porez na dohodak (tzv. porez na plaću). Dodatno se odbija i solidarni dodatak i crkveni porez, ako ste član vjerske zajednice koja ubire poreze. Vaš poslodavac uplaćuje ove iznose direktno nadležnoj poreznoj upravi. Osim toga, poslodavac će iz vaše plaće uplaćivati i doprinose za obvezno socijalno osiguranje (osiguranje za slučaj nezaposlenosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj dugotrajne bolesti ili nemoći, mirovinsko osiguranje i osiguranje od posljedica nesretnog slučaja). Koji se točno iznosi odbijaju od vaše mjesečne plaće, možete vidjeti iz obračuna plaće koji vam je vaš poslodavac dužan dostaviti.

Pozor: Ako ste sklopili privatno osiguranje, na primjer privatno zdravstveno osiguranje, tada morate sami uplaćivati doprinose u takva osiguranja.

2. Visina poreza na dohodak

Visina poreza na dohodak ovisi o visini vašeg godišnjeg dohotka. To su vaša ukupno ostvarena primanja tijekom kalendarske godine, umanjeno za određene iznose koji su neoporezivi. Postoji i neoporezivi dio osobnog dohotka, tj. osnovni odbitak za koji ne morate plaćati poreze. U 2021. godini ovaj je odbitak za samce iznosio 9.744 €, a za bračne drugove i registrirane životne partnere 19.488 €. Osim toga, radnici imaju pravo na dodatni neoporezivi paušalni iznos od 1.000 € godišnje. Ako vaš godišnji dohodak premašuje ovaj ili ostale neoporezive iznose, na preostali iznos morate platiti porez na dohodak. Najniža porezna stopa iznosi 14%, a povećava se s porastom dohotka. Najviša porezna stopa iznosi 45 %.

Ako vam banka u Njemačkoj isplaćuje dohodak od kapitala, npr. kamate, na to se također obračunavaju porezi. Njih obustavlja sama banka i uplaćuje ih direktno poreznoj upravi. Za kapitalne dobitke primjenjuje se jedinstvena porezna stopa od 25%.

Pozor: Ako je iznos vaših kamata manji od 801 € (odnosno 1.602 € u slučaju zajedničkog oporezivanja bračnih drugova ili registriranih životnih partnera), onda niste dužni platiti porez. Vodite računa da u svojoj banci podnesete zahtjev za oslobođenje od plaćanja poreza (zahtjev za porezno izuzeće).

Obitelji i samohrani roditelji ostvaruju određene porezne povlastice. Svrstavanjem u određeni porezni razred ove se povlastice uzimaju u obzir već kod obračuna mjesečnih odbitaka.

Svoje očekivano porezno opterećenje možete izračunati pomoću kalkulatora poreza na dohodak Saveznog ministarstva financija.

3. Prijava poreza na dohodak

Nakon isteka kalendarske godine možete predati prijavu poreza na dohodak kako bi porezna uprava mogla provjeriti jeste li uplatili manji ili veći iznos potrebnog poreza. Predaja porezne prijave često se isplati za zaposlene osobe. Ovisno o situaciji, možete dobiti povrat više uplaćenog poreza. Više o tome pod Česta pitanja i odgovori (FAQ).

Pozor: U nekim ste slučajevima obavezni predati poreznu prijavu, primjerice ako ste pored svoje plaće ostvarili dodatna primanja, ako ste primali naknadu za nezaposlene, naknadu za bolovanje ili naknadu zbog službenog skraćivanja radnog vremena, ako ste imali više radnih odnosa ili kod određenih kombinacija poreznih razreda. Tada poreznu prijavu morate predati do 31. srpnja sljedeće kalendarske godine. Moguće je da ćete morati uplatiti razliku poreza.

Ako niste obavezni podnijeti poreznu prijavu, možete to dobrovoljno učiniti u roku od četiri godine.

Najjednostavniji način za prijavu poreza je online putem internetskog portala Elster. Za korištenje Elstera morate se prvo registrirati. Poreznu prijavu možete također ispuniti u obliku obrasca (formulara). U oba slučaja poreznu prijavu dostavljate uredu porezne uprave koja se nalazi u okrugu u kojem živite. Za općenita pitanja u vezi s poreznom prijavom možete se konzultirati s nadležnom poreznom upravom u redovnom vremenu za rad sa strankama – osobno u njihovom uredu ili putem telefona.

Ako trebate dodatnu pomoć kod popunjavanja porezne prijave, možete se obratiti poreznom savjetniku ili odvjetniku. Odvjetnik će vam za tu uslugu zaračunati određenu naknadu. Pomoć u poreznim pitanjima nude također udruženja za podršku u pitanjima poreza na plaću („Lohnsteuerhilfevereine”). To su organizacije posloprimaca za pomoć posloprimcima, a njihove su usluge uglavnom povoljnije od savjetovanja koje pružaju porezni savjetnici ili odvjetnici.