Obrazovne kvalifikacije

Natrag na navigator

Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija

U postupku priznavanja stručne kvalifikacije možete dati na provjeru i utvrđivanje je li vaša inozemna kvalifikacija jednaka referentnoj kvalifikaciji (zanimanju/zvanju) u ciljnoj zemlji. Kod nekih profesija takav postupak priznavanja je obvezan ako se želite baviti odgovarajućim zanimanjem u Njemačkoj.

1. Čemu služi priznavanje obrazovne kvalifikacije?

Svaka osoba sa stečenom strukovnom ili akademskom kvalifikacijom u inozemstvu ima zakonsko pravo na provedbu postupka priznavanja njezine inozemne kvalifikacije i provjeru istovjetnosti s njemačkom završenom izobrazbom. Završne svjedodžbe i diplome odn. kvalifikacije od velikog su značaja na njemačkom tržištu rada.

Za neke poslove u takozvanim reguliranim profesijama nužno se mora predočiti određena kvalifikacija. Za druge poslove (iz područja nereguliranih profesija) priznavanje kvalifikacija nije, doduše, zakonski obvezno, no u mnogim slučajevima to može biti od koristi, pogotovo ako želite obavljati posao koji odgovara vašoj stečenoj kvalifikaciji, kod promjene radnog mjesta ili u pregovorima o plaći. Ako svoju kvalifikaciju nećete dati da vam se prizna u Njemačkoj, može vam se dogoditi da unatoč dobroj kvalifikaciji radite na poslu koji je daleko ispod vaših profesionalnih vještina i lošije je plaćen. 

Savjet: Prije pokretanja postupka priznavanja potražite savjet kod tijela specijaliziranog za priznavanje. U tom postupku često postoje posebne značajke ili specifični zahtjevi na koje možete ukazati službeniku u savjetovalištu. U savjetovalištu će vas pratiti kroz cijeli postupak priznavanja i tu ćete dobiti dragocjeni savjet o dobivanju financijske potpore. Ovdje možete pronaći kompetentno savjetovalište u svojoj blizini.  

2. Priznavanje je obvezno –- regulirane profesije (zvanja)

Priznavanje kvalifikacija kod reguliranih profesija (zvanja) je obvezno (neovisno o zemlji u kojoj je obrazovanje stečeno). Primjeri za regulirane profesije su: medicinska zanimanja (osim djelatnosti pomoćnika), odvjetnik, učitelj, odgojitelj ili inženjer. Popis svih zanimanja (zvanja) koja su regulirana u Njemačkoj pronaći ćete ovdje

U postupku priznavanja stručnih kvalifikacija (nostrifikaciji) provjerava se istovjetnost inozemnih i njemačkih kvalifikacija (te jesu li potrebne kompenzacijske mjere). Pri tome se provjerava istovjetnost dviju kvalifikacija odn. istovjetnost obrazovanja. U tu će svrhu nadležni ured podrobnije analizirati vašu dokumentaciju (npr. završne svjedodžbe, položene ispite, sadržaje obrazovanja itd.). I vaše profesionalno iskustvo ovdje također ima bitnu ulogu. 

Postupke priznavanja (nostrifikacije) provode razna tijela u Njemačkoj koja su mjerodavna za priznavanje stručnih/profesionalnih kvalifikacija. Ključno je o kojoj se profesiji (zanimanju/zvanju) radi. Koja je služba za vas nadležna, možete doznati pomoću online alata Tražilica priznavanja koju se može pozvati na više jezika.

Primjer: Ako želite saznati možete li i gdje predati svoju dokumentaciju da vam se provede postupak priznavanja vaše izobrazbe za odgojiteljicu/-lja, unesite svoje zanimanje u Tražilicu priznavanja . Ovdje ćete pronaći najvažnije informacije o tome je li vaša profesija (zanimanje) regulirana ili ne te koji se preduvjeti traže za (stjecanje) određeno zanimanje u Njemačkoj i koju ste izobrazbu (obuku) morali za to završiti. Tražilica priznavanja također će vas voditi do mjesta na kojem možete podnijeti zahtjev (prijavu) za provjeru istovjetnosti obrazovanja za vaše zanimanje. 

Za podnošenje zahtjeva za priznavanjem (utvrđivanje istovjetnosti) ne trebate imati njemačko državljanstvo kao ni prebivalište u Njemačkoj. Dovoljno je da imate završenu stručnu kvalifikaciju (izobrazbu) iz inozemstva i želite raditi u Njemačkoj. 

Savjet: Od 2016. godine građani EU-a imaju mogućnost da za svoju profesiju poput farmaceuta, medicinske sestre odn. medicinskog tehničara opće njege, fizioterapeuta, gorskog vodiča i posrednika za nekretnine provedu i digitalni postupak priznavanja. U poglavlju Česta pitanja i odgovori (FAQ) možete saznati više o Europskoj strukovnoj iskaznici.

3. Priznavanje kod nereguliranih profesija/zanimanja

U skupinu nereguliranih profesija ili zanimanja u Njemačkoj pripadaju sve vrste zanimanja koja se stječu obukom u dualnom sustavu obrazovanja (strukovna škola i osposobljavanje na radnom mjestu u poslovnoj organizaciji). Trenutačno ih je oko 330. Za neregulirane profesije, formalno priznavanje kvalifikacija nije obvezni uvjet za ulazak na tržište rada. Možete se izravno obratiti poslodavcu kao vodoinstalater, automehaničar ili industrijski komercijalist. 

Ali čak i ako posao možete započeti odmah s nereguliranom profesijom, priznavanje (nostrifikacija) obrazovne kvalifikacije se isplati. U konačnici, stečena izobrazba koja je priznata kao istovjetna s usporednom domaćom kvalifikacijom olakšava vam pronalazak posla koji odgovara vašoj završenoj struci/profesiji. Time također imate i brži pristup profesionalnom usavršavanju te bolju plaću. 

4. Što vrijedi za školske i visokoškolske stečene kvalifikacije? 

Odluku o istovrijednosti usporedivo s njemačkom svjedodžbom ili stupnjem o završenom školovanju ili strukovnoj izobrazbi u profesionalne svrhe (radi obavljanja zanimanja) donose službe za priznavanje pojedinih saveznih pokrajina; ovim službama možete pristupiti putem baze podataka pod nazivom „anabin” . Za priznavanje školskih svjedodžbi i stručnih kvalifikacija ili stupnja izobrazbe u svrhu upisa na fakultet odn. pristupa njemačkom sveučilištu obično su nadležne same visokoškolske ustanove

Ako ste već u inozemstvu završili visoko obrazovanje, svoju diplomu možete predati na vrednovanje Središnjem uredu za inozemno obrazovanje („Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen, ZAB”) koji će vam izdati rješenje odn. potvrdu o usporedivosti, s procjenom istovjetnosti vaše kvalifikacije sa stupnjem kvalifikacije završenim u njemačkom visokoškolskom sustavu.  Za priznavanje postignuća na studiju i položenih ispita u pravilu je nadležno ono sveučilište na kojem želite upisati studij. Iznimku u ovom slučaju čine studijski programi koji su završeni uz polaganje državnih ispita, koje će priznati uredi za ispite pojedinih saveznih pokrajina („Prüfungsämter”). Uredi će za vas procijeniti stupanj/razinu na kojoj možete nastaviti studij u Njemačkoj. 

Prva kontaktna točka za vas su studentska tajništva sveučilišta te Njemačka služba za akademsku razmjenu (DAAD) , koja također pruža savjete o magistarskim i doktorskim studijima (Master i Promotion). Detaljne informacije o odgovarajućim postupcima priznavanja u akademskom i školskom području možete pronaći ovdje

5. Savjetovanja i informacijski portali

Višejezični internetski portal „Priznavanje u Njemačkoj“, baza podataka anabin i BQ portal predstavljaju tri centralna internetska portala koji pružaju informacije vezane za priznavanje stranih obrazovnih kvalifikacija/studija.

Priznavanje u Njemačkoj

Portal „Anerkennung in Deutschland” (Priznavanje u Njemačkoj) daje kompaktan pregled različitih postupaka priznavanja stručnog obrazovanja kao i za to mjerodavnih tijela. Stranica „Anerkennung in Deutschland” raspolaže online alatom „Anerkennungs-Finder ” – Tražilicom priznavanja, koja vas vodi korak -po-korak kroz postupak priznavanja. Uz to, pronaći ćete sveobuhvatne informacije vezane uz različite obrazovne puteve – od osnovne škole, srednjoškolskog obrazovanja i strukovnog osposobljavanja do sveučilišnog studija kao i informacije o traženju posla i raznovrsnim savjetovalištima. 

Savjet: Uvodno savjetovanje telefonskim putem vezano za priznavanje stručnih kvalifikacija može se dobiti u pozivnom centru (hotline) „Rad i život u Njemačkoj“. Pozivni centar nudi detaljno savjetovanje na njemačkom i engleskom jeziku na ove teme: Traženje zaposlenja i rad, Priznavanje stranih obrazovnih (stručnih) kvalifikacija, Ulazak i boravak u Njemačkoj te Učenje njemačkog jezika. Pozivni centar dostupan je od ponedjeljka do petka od 9 do 15 sati na broj telefona: +49 30 1815 - 1111.

U cijeloj Njemačkoj savjetnici u sklopu programa podrške Integracija kroz kvalifikaciju (IQ) također daju potrebne savjete o priznavanju i obrazovnim kvalifikacijima, a informiraju i o kvalifikacijama za regulirane i neregulirane profesije.

anabin

Baza podataka anabin osigurava informacije u vezi s ocjenom formalnih kvalifikacija stečenih u inozemstvu te pruža podršku nadležnim tijelima, poslodavcima i radnicima kao i privatnim osobama kod uvrštavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija u njemački obrazovni sustav.

BQ portal

Informacijski portal za strane obrazovne kvalifikacije (BQ-Portal ) Saveznog ministarstva gospodarstva i energetike na jednoj platformi objedinjuje sve relevantne informacije o stranim obrazovnim kvalifikacijama i sustavima stručne izobrazbe. Portal BQ komorama i poduzetnicima nudi sveobuhvatnu radnu platformu i platformu znanja. Portal također nudi opsežne informacije o proteku i uvjetima vezanim uz postupak priznavanja kvalifikacija u Njemačkoj.