Boravak

Boravak

Kao građaninu EU-a koji ima pravo na slobodno kretanje, za ulazak ili boravak u Njemačkoj ne trebaju vam ni viza ni dozvola boravka

1. Ulazak u zemlju i boravak

Položaj građana EU-a u smislu prava boravišta reguliran je Zakonom o slobodnom kretanju građana Unije/EU („Freizügigkeitsgesetz/EU” ili „FreizügG/EU“). U skladu s čl. 11. Zakona o slobodnom kretanju/EU vrijede također i neki propisi iz Zakona o pravu boravišta građana EU-a, primjerice mogućnost korištenja tečajeva njemačkog jezika. Ako nije moguće primijeniti propise sadržane u Zakonu o slobodnom kretanju/EU, jer je primjerice Ured za strance takozvanim „utvrđenjem gubitka“ oduzeo pravo na slobodu kretanja, primijenit će se Zakon o pravu boravišta.

Za ulazak u Njemačku potrebna vam je jedino važeća identifikacijska isprava (putovnica ili osobna iskaznica). U slučaju ulaska u zemlju ili boravka u trajanju do tri mjeseca nije potrebno ispunjavati nikakve uvjete ili pretpostavke.

Pravo na boravište u trajanju dužem od 3 mjeseca ostvarujete ako:

 • ste zaposleni ili ako radite samostalno,
 • pohađate strukovno obrazovanje,
 • tražite posao s opravdanim izgledima za uspjeh,
 • niste zaposleni, ali raspolažete s dovoljno vlastitih sredstava za život te imate zdravstveno osiguranje (ovo također vrijedi za osobe koje studiraju), ili
 • ste u Njemačkoj zakonito boravili najmanje pet godina (pravo stalnog boravišta).

2. Preseljenje u Njemačku

Kod promjene mjesta prebivališta i preseljenja istoga u Njemačku morate se, kao i građani Njemačke, u roku od 2 tjedna po doseljenju prijaviti u ured za prijavu i odjavu boravišta u svom mjestu stanovanja u Njemačkoj. U tu vam je svrhu potrebna „potvrda stanodavca” koju vam daje vaš najmodavac. Tom potvrdom najmodavac potvrđuje useljenje. Kod prijave potrebno je za sve osobe koje se doseljavaju predočiti njihove osobne iskaznice ili putovnice. Nakon toga, nadležni ured za prijavu i odjavu boravišta potrebne podatke dostavlja nadležnom uredu za strance.

Pozor: Ako se propustite prijaviti u roku određenom za prijavu, može vam se izreći novčana kazna koja u pojedinačnom slučaju iznosi do 1000 eura.

Savjet: Ako imate potvrdu poslodavca, odnosno ugovor o radu, preporučuje se da ih imate sa sobom već prilikom prijave u Uredu za prijavu i odjavu boravišta koji će nakon toga ovu dokumentaciju zajedno s podacima o prijavi proslijediti Uredu za strance.

Ured za strance obično pretpostavlja da su ispunjeni uvjeti za pravo slobodnog kretanja i boravka za građane EU-a. No, ured za strance od vas može zatražiti i da dokažete ispunjenje pretpostavki u skladu s europskom Direktivom o slobodi kretanja. U tu svrhu ured može zatražiti predočenje određenih dokumenata (čl. 5.a FreizügG/EU). To primjerice može biti: 

 • potvrda o zaposlenju ili uvjerenje o zapošljavanju od poslodavca,
 • dokaz o obavljanju samostalne djelatnosti,
 • dokaz o raspolaganju s dovoljno sredstava za život te o zdravstvenoj zaštiti (zdravstveno osiguranje) kod osoba koje nisu zaposlene,
 • kod osoba koje traže posao dokaz da se trude pronaći posao te da imaju opravdane izglede za uspjeh u traženju posla.

Savjet: Naš Vodič kroz nadležna tijela daje vam pregled odgovora na niz pitanja poput primjerice: koja je ustanova u Njemačkoj i za što nadležna te kako ćete do te ustanove doći.

3. Boravak članova obitelji

Članovi obitelji koji prate građana/građanku EU koji/ja ima pravo na slobodno kretanje ili se doseljavaju s njim/njom, imaju isto tako pravo na slobodno kretanje. Ovo pravo vrijedi neovisno o državljanstvu člana obitelji, vrijedi dakle i za državljane trećih država. Za članove obitelji koji ne rade vrijedi da moraju raspolagati s dovoljno sredstava za život te imati zaštitu u vidu zdravstvenog osiguranja.

Osobe koje imaju pravo boravišta i koje su članovi obitelji onih građana EU-a koji su u Njemačkoj zaposleni, imaju jednaka prava i obveze kao i građani EU-a. Oni, primjerice, od prvog dana svog boravka u Njemačkoj mogu obavljati nesamostalnu ili samostalnu djelatnost.

Sljedeći članovi obitelji smiju doći u Njemačku zajedno s građanima EU-a koji imaju pravo slobode kretanja, odnosno naknadno se doseliti k njima:

 • bračni partneri,
 • registrirani životni partneri (životno partnerstvo prema njemačkom Zakonu o životnom partnerstvu ili na temelju pravnih propisa neke druge države članice EU-a ili država Norveške, Islanda i Lihtenštajna),
 • vlastita djeca ili unuci građana/građanke EU-a, bračnog druga ili životnog partnera u dobi ispod 21 godine,
 • vlastita djeca ili unuci u dobi iznad 21 godine, odnosno srodnici u izravnoj uzlaznoj liniji (roditelji, djedovi i bake, itd.) mogu to učiniti samo ako ih uzdržavaju građanin/građanka EU-a, odnosno njihov bračni drugi ili registrirani životni partner.

Osim važeće identifikacijske isprave (putovnice ili osobne iskaznice) ured za strance od članova obitelji može zatražiti i da mu dostave dokaze o obiteljskom odnosu s građaninom/građankom EU-a koji/koj ima pravo na slobodno kretanje. Ured za strance osim toga može zatražiti i predočenje potvrde o prijavi prebivališta građanina/građanke EU.

U svrhu dokazivanja prava slobodnog kretanja i boravka nekog člana obitelji ured za strance izdaje članovima obitelji koji imaju državljanstvo trećih država „boravišnu iskaznicu“. Istu se treba uručiti u roku od 6 mjeseci i u pravilu vrijedi 5 godina.

Pozor: Članovi obitelji koji sami nisu građani EU-a (državljani trećih zemalja), ovisno o zemlji iz koje dolaze, za ulazak u Njemačku trebaju vizu.

4. Boravak bliskih osoba

Osobe koje su bliske s građaninom/građankom EU mogu Uredu za strance podnijeti zahtjev za stjecanja prava boravka kao bliska osoba. To vrijedi za osobe koje nemaju pravo slobodnog kretanja kao građanin/građanka EU ili kao članovi obitelji, dakle u pravilu državljani trećih država. Na ovaj se način omogućava naknadno doseljenje, ako s građaninom/građankom EU postoji blizak i stabilan obiteljski ili partnerski odnos. Bliskim osobama smatraju se:

 • rodbina u pobočnoj liniji (npr. braća i sestre, ujak i tetka, sestrična/bratić, itd), uključujući i rodbinu bračnog partnera ili životnog partnera, također i osobe koje su u tazbinskom srodstvu s građaninom/-kom EU,
 • maloljetna djeca (ispod 18 godina) koja se nalaze pod skrbništvom građanina/građanke EU ili su udomljena kod građanina/građanke EU,
 • životni partneri građanina/građanke EU (bez postojanja priznatog životnog partnerstva), ako postoji dokaziva, trajna zajednica (dakle poput braka). Prihvaćanje svojstva životnog partnera ili životne partnerice uvijek je isključeno kod osoba koje su istovremeno u braku ili životnom partnerstvu.

Pozor: Osim svojstva kao bliske osobe moraju biti ispunjeni i daljnji uvjeti. Mora postojati razlog za boravak („razlozi za boravak“). Kod rodbine to može biti uzdržavanje od strane građanina/građanke EU ili njega srodnika od strane građanina/građanke EU. Kod životnih partnera potrebno je da će oni u Njemačkoj trajno živjeti zajedno s građaninom/građankom EU ( čl. 3a., stavak 1. Zakona o slobodnom kretanju/EU).

Ured za strance odlučuje o zahtjevu na temelju podrobnih provjera osobnih okolnosti je li potreban boravak bliske osobe, uzimajući u obzir njen odnos s građaninom/građankom EU kao i druge aspekte (npr. financijsku neovisnost ili stupanj srodstva). Promatrajući cjelokupnu situaciju, nadležno tijelo može pozitivnim ocijeniti kako bliska osoba ima dobre izglede za integraciju u društvo (zbog npr. poznavanja njemačkog jezika).

Osim važeće identifikacijske isprave (putovnice ili osobne iskaznice), ured za strance smije tražiti dokaz o (obiteljskom) odnosu s građaninom/građankom EU-a koji/koja ima pravo slobode kretanja. Ured za strance osim toga može zatražiti i predočenje potvrde o prijavi prebivališta građanina/građanke EU. Podnositelj zahtjeva mora moći dokazati razlog za boravak (npr. dokaz plaćanja uzdržavanja). Kod životnih partnerstava dokaz se odnosi na okolnosti za postojanje trajnog odnosa s građaninom/građankom EU. „Bliske osobe“ kao dokaz o svom pravu boravka dobivaju „boravišnu iskaznicu“ u skladu s čl. 3a. Zakona o slobodnom kretanju/EU koja vrijedi 5 godina. 

5. Pravo trajnog boravka

Građani/građanke EU koji se u Njemačkoj nalaze neprestano 5 godina i pravovaljano u skladu s odredbama prava na slobodu kretanja, stječu pravo trajnog boravka. To znači da onda oni imaju pravo boravka neovisno o postojanju uvjeta za slobodu kretanja. Na zahtjev podnesen Uredu za strance građanima/građankama EU mora se odmah potvrditi njihovo pravo trajnog boravka.

To isto vrijedi i za članove obitelji i bliske osobe, ako su one pet godina pravovaljano boravili s građaninom/građankom EU u Njemačkoj. Njima se u roku od šest mjeseci od podnošena zahtjeva izdaje iskaznica trajnog boravka, iako one same nisu građani/građanke EU.

Savjet: U posebnim slučajevima građani/građanke EU stječu pravo trajnog boravka i prije isteka roka od 5 godina. To napose može biti u idućim slučajevima: prekid radnog odnosa nakon 65. godine života, nastup prijevremene mirovine, potpuno smanjenje radne sposobnosti u slučaju nezgode na radu ili profesionalne bolesti ( čl. 4a., stavak 2. Zakona o slobodnom kretanju/EU).