Boravak

Boravak

Kao građanin EU-a koji ima pravo na slobodno kretanje, za ulazak ili boravak u Njemačkoj ne treba vam viza ni dozvola boravka. 

1. Ulazak u zemlju

Položaj građana EU-a u smislu prava boravišta reguliran je Zakonom o slobodnom kretanju građana Unije/EU („ FreizügG/EU“). U skladu s čl. 11. Zakona o slobodnom kretanju/EU vrijede također i neki propisi iz Zakona o pravu boravka građana/građanki EU-a, primjerice o mogućnosti korištenja tečajeva njemačkog jezika. Ako nije moguće primijeniti propise sadržane u Zakonu o slobodnom kretanju/EU, jer je primjerice Ured za strance takozvanim „utvrđenjem gubitka“ oduzeo pravo na slobodu kretanja, primijenit će se Zakon o pravu boravišta.

Zakona o slobodnom kretanju/EU vrijede također i neki propisi iz Zakona o pravu boravišta građana EU-a, primjerice mogućnost korištenja tečajeva njemačkog jezika. Ako nije moguće primijeniti propise sadržane u Zakonu o slobodnom kretanju/EU, jer je primjerice uskraćeno pravo na slobodu kretanja, primijenit će se Zakon o pravu boravišta.

Za ulazak u Njemačku građanima/građankama EU potrebna je jedino važeća identifikacijska isprava (putovnica ili osobna iskaznica). U slučaju ulaska u zemlju ili boravka u trajanju do tri mjeseca nije potrebno ispunjavati nikakve uvjete ili pretpostavke.

Pravo na boravište u trajanju dužem od 3 mjeseca ostvarujete ako:

 • ste zaposleni ili ako radite samostalno,
 • ste osoba koja pohađa strukovno obrazovanje odn. koja se kroz naukovanje osposobljava za rad, ili
 • tražite posao s opravdanim izgledima za uspjeh, ili
 • niste zaposleni, ali raspolažete s dovoljno vlastitih sredstava za život te imate zdravstveno osiguranje (ovo također vrijedi za osobe koje studiraju), ili
 • ste u Njemačkoj zakonito boravili najmanje pet godina (pravo stalnog boravišta).

2. Preseljenje u Njemačku

Kod promjene mjesta prebivališta i preseljenja istoga u Njemačku morate se, kao i građani Njemačke, u roku od 2 tjedna po doseljenju prijaviti u ured za prijavu i odjavu boravišta u svom mjestu stanovanja u Njemačkoj. U tu vam je svrhu potrebna „potvrda stanodavca” koju vam daje vaš najmodavac i na temelju koje se potvrđuje useljenje. Kod prijave je potrebno za sve osobe koje se doseljavaju predočiti njihove osobne iskaznice ili putovnice. Nakon toga, nadležni ured za prijavu i odjavu boravišta potrebne podatke dostavlja nadležnom uredu za strance.

Pozor: Ako se propustite prijaviti u roku određenom za prijavu, može vam se izreći novčana kazna koja u pojedinačnom slučaju iznosi do 1000 eura.

Savjet: Ako imate potvrdu poslodavca, odnosno ugovor o radu, preporučuje se da ih imate sa sobom već prilikom prijave u uredu za prijavu i odjavu boravišta koji će nakon toga ovu dokumentaciju zajedno s podacima o prijavi proslijediti uredu za strance.

Ured za strance obično pretpostavlja da su ispunjeni uvjeti za pravo slobodnog kretanja i boravka za građane EU-a. No, ured za strance od vas može zatražiti i da dokažete ispunjenje pretpostavki za primjenu Zakona o slobodnom kretanju. U tu svrhu ured može zatražiti predočenje određenih dokumenata (čl. 5.a FreizügG/EU). To primjerice može biti: 

 • potvrda o zaposlenju ili potvrda o zaposlenju od poslodavca,
 • dokaz o samozapošljavanju,
 • dokaz o raspolaganju s dovoljno sredstava za život te o zdravstveno-osiguravajućoj zaštiti kod osoba koje nisu zaposlene,
 • dokaz da se trudite pronaći posao te da imate izglede za uspjeh na tržištu rada.​​​​​​

Pozor: Za neke su vam dokumente potrebni ovjera i prijevod na njemački jezik.

3. Boravak članova obitelji

Članovi obitelji koji prate građana/građanku EU koji/ja ima pravo na slobodno kretanje ili se doseljavaju s njim/njom, imaju isto tako pravo na slobodno kretanje. Ovo pravo vrijedi neovisno o državljanstvu člana obitelji, vrijedi dakle i za državljane trećih država.

Sljedeći članovi obitelji smiju doći u Njemačku zajedno s građanima EU-a koji imaju pravo slobode kretanja, odnosno naknadno se doseliti k njima:

 • bračni partneri,
 • registrirani životni partneri (životno partnerstvo prema njemačkom Zakonu o životnom partnerstvu ili na temelju pravnih propisa neke druge države članice EU ili država Norveške, Islanda i Lihtenštajna),
 • vlastita djeca ili unuci građana/građanke EU, bračnog druga ili životnog partnera koji su mlađi od 21 godine,
 • vlastita djeca ili unuci koji su stariji od 21 godine, odnosno srodnici u izravnoj uzlaznoj liniji (roditelji, djedovi i bake, itd.) mogu to učiniti samo, ako ih uzdržavaju građanin/građanka EU-a, odnosno njihov bračni drugi ili registrirani životni partner.

Osim važeće identifikacijske isprave (putovnice ili osobne iskaznice) Ured za strance od članova obitelji može zatražiti i da mu dostave dokaze o obiteljskom odnosu s građaninom/građankom EU-a koji/ja ima pravo na slobodno kretanje. Ured za strance osim toga može zatražiti i predočenje potvrde o prijavi prebivališta građanina/građanke EU.

U svrhu dokazivanja prava slobodnog kretanja i boravka nekog člana obitelji Ured za strance izdaje članovima obitelji koji imaju državljanstvo trećih država „boravišnu iskaznicu“. Istu se treba uručiti u roku od 6 mjeseci i u pravilu vrijedi 5 godina.

Pozor: Članovi obitelji koji sami nisu građani EU-a (državljani trećih zemalja), ovisno o zemlji iz koje dolaze, za ulazak u Njemačku trebaju vizu.

4. Boravak bliskih osoba

Osobe koje su bliske s građaninom/građankom EU mogu Uredu za strance podnijeti zahtjev za stjecanja prava boravka kao bliska osoba. To vrijedi za osobe koje nemaju pravo slobodnog kretanja kao građanin/građanka EU ili kao članovi obitelji, dakle u pravilu državljani trećih država. Na ovaj se način omogućava naknadno doseljenje, ako s građaninom/građankom EU postoji blizak i stabilan obiteljski ili partnerski odnos. Bliskim osobama smatraju se:

 • rodbina u pobočnoj liniji (npr. braća i sestre, ujak i tetka, sestrična/bratić, itd.), uključujući i rodbinu bračnog partnera ili životnog partnera, također i osobe koje su u tazbinskom srodstvu s građaninom/građankom EU,
 • maloljetna djeca (ispod 18 godina) koja se nalaze pod skrbništvom građanina/građanke EU ili su udomljena kod građanina/građanke EU,
 • životni partneri građanina/građanke EU (bez postojanja priznatog životnog partnerstva), ako postoji dokaziva, trajna zajednica (dakle poput braka). Prihvaćanje svojstva životnog partnera ili životne partnerice uvijek je isključeno kod osoba koje su istovremeno u braku ili životnom partnerstvu.

Pozor: Osim svojstva kao bliske osobe moraju biti ispunjeni i daljnji uvjeti. Mora postojati razlog za boravak („razlozi za boravak“). Kod rodbine to može biti uzdržavanje od strane građanina/građanke EU ili njega srodnika od strane građanina/građanke EU. Kod životnih partnera potrebno je da će oni u Njemačkoj trajno živjeti zajedno s građaninom/građankom EU (čl. 3a., stavak 1. Zakona o slobodnom kretanju/EU).

Ured za strance odlučuje o zahtjevu na temelju podrobnih provjera osobnih okolnosti je li potreban boravak bliske osobe, uzimajući u obzir njen odnos s građaninom/građankom EU kao i druge aspekte (npr. financijsku neovisnost ili stupanj srodstva). 

Osim važeće identifikacijske isprave (putovnice ili osobne iskaznice) Ured za strance smije tražiti dokaz o (obiteljskom) odnosu s građaninom/građankom EU koji/ja ima pravo slobode kretanja. Ured za strance osim toga može zatražiti i predočenje potvrde o prijavi prebivališta građanina/građanke EU. Podnositelj zahtjeva mora moći dokazati razlog za boravak (npr. dokaz plaćanja uzdržavanja). Kod životnih partnerstava dokaz se odnosi na okolnosti za postojanje trajnog odnosa s građaninom/građankom EU. „Bliske osobe“ kao dokaz o svom pravu boravka dobivaju „boravišnu iskaznicu“ u skladu s čl. 3a. Zakona o slobodnom kretanju/EU koja vrijedi 5 godina. 

5. Pravo trajnog boravka

Građani/građanke EU koji se u Njemačkoj nalaze neprestano 5 godina i pravovaljano u skladu s odredbama prava na slobodu kretanja, stječu pravo trajnog boravka. To znači da onda oni imaju pravo boravka neovisno o postojanju uvjeta za slobodu kretanja. Na zahtjev podnesen Uredu za strance građanima/građankama EU mora se odmah potvrditi njihovo pravo trajnog boravka.

To isto vrijedi i za članove obitelji i bliske osobe, ako su one pet godina pravovaljano boravili s građaninom/građankom EU u Njemačkoj. Njima se u roku od šest mjeseci od podnošena zahtjeva izdaje iskaznica trajnog boravka, iako one same nisu građani/građanke EU.

Savjet: U posebnim slučajevima građani/građanke EU stječu pravo trajnog boravka i prije isteka roka od 5 godina. To napose može biti u idućim slučajevima: prekid radnog odnosa nakon 65. godine života, nastup prijevremene mirovine, potpuno smanjenje radne sposobnosti u slučaju nezgode na radu ili profesionalne bolesti (čl. 4a., stavak 2. Zakona o slobodnom kretanju/EU).