Boravak

Boravak

Kao građanin/građanka EU-a koji ima pravo na slobodno kretanje, za ulazak ili boravak u Njemačkoj ne treba vam niti viza, niti dozvola boravka.

1. Ulazak u zemlju i boravak

Za ulazak u Njemačku potrebna vam je jedino važeća identifikacijska isprava (putovnica ili osobna iskaznica). U slučaju ulaska u zemlju ili boravka u trajanju do tri mjeseca nije potrebno ispunjavati nikakve uvjete ili pretpostavke. Dovoljna je osobna iskaznica kako bi se po potrebi dokazalo pravo na slobodu kretanja koje imate s državljanstvom EU-a unutar Europske unije (EU).

Pravo na boravište u trajanju dužem od 3 mjeseca ostvarujete ako:

 • ste zaposleni ili ako radite samostalno,
 • pohađate strukovno obrazovanje,
 • tražite posao s opravdanim izgledima za uspjeh,
 • niste zaposleni, ali raspolažete s dovoljno vlastitih sredstava za život te imate zdravstveno osiguranje (ovo također vrijedi za osobe koje studiraju), ili
 • ste u Njemačkoj zakonito boravili najmanje pet godina (pravo stalnog boravišta).

Vodite računa o tome da svoju novu adresu stanovanja morate prijaviti uredu za prijavu i odjavu boravišta. O tome više u idućem odlomku.

2. Promjena prebivališta i prijava

Kod trajne promjene mjesta prebivališta i preseljenja istoga u Njemačku morate se, kao i građani Njemačke, u roku od 2 tjedna po doseljenju prijaviti u ured za prijavu i odjavu boravišta sa svojom novom adresom stanovanja u svom mjestu stanovanja u Njemačkoj. Ako se propustite prijaviti u roku određenom za prijavu, može vam se izreći novčana kazna koja u pojedinačnom slučaju iznosi do 1000 eura!

Prilikom prijave morate predočiti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu. Osim toga potrebna vam je potvrda o useljenju od vašeg najmodavca. Ugovor o najmu ne nadomješta ovu potvrdu o useljenju!

Vi ne morate neophodno osobno otići u ured za prijavu i odjavu boravišta: može vas zastupati i neka druga osoba, uz predočenje pisane punomoći. Ako se u stan useljava obitelj, dovoljno je da jedan punoljetni član obitelji to obavi za sve članove obitelji. Morate predočiti važeće isprave za sve članove obitelji. Provjerite detalje u svezi s formalnostima na mrežnoj stranici ureda za prijavu i odjavu boravišta koji je nadležan za vas.

Savjet: Naš Vodič kroz nadležna tijela daje vam pregled odgovora na niz pitanja poput primjerice: koja je ustanova u Njemačkoj i za što nadležna te kako ćete do te ustanove doći u svojoj regiji.

Savjet: Ako imate potvrdu poslodavca, odnosno ugovor o radu, preporučuje se da ih imate sa sobom već prilikom prijave u Uredu za prijavu i odjavu boravišta. Ured za prijavu i odjavu boravišta će nakon toga ove podatke zajedno s podacima o prijavi proslijediti Uredu za strance.

Ured za strance obično pretpostavlja da su ispunjeni uvjeti za pravo slobodnog kretanja i boravka za građane/građanke EU-a. Međutim, u pojedinim slučajevima može zahtijevati da se za to predoče dokazi. To primjerice može biti:

 • potvrda o zaposlenju ili uvjerenje o zapošljavanju od poslodavca,
 • dokaz o obavljanju samostalne djelatnosti,
 • dokaz o raspolaganju s dovoljno sredstava za život te o zdravstvenoj zaštiti (zdravstveno osiguranje) kod osoba koje nisu zaposlene,
 • kod osoba koje traže posao dokaz da se trude pronaći posao te da imaju opravdane izglede za uspjeh u traženju posla.

3. Boravak članova obitelji

Članovi obitelji koji prate građana/građanku EU-a koji/ja ima pravo na slobodno kretanje ili se doseljavaju s njim/njom, imaju isto tako pravo na slobodno kretanje, a time i na boravak. Ovo pravo vrijedi neovisno o državljanstvu člana obitelji, vrijedi dakle i za državljane trećih država. Za članove obitelji koji ne rade vrijedi da moraju raspolagati s dovoljno sredstava za život te imati zaštitu u vidu zdravstvenog osiguranja.

Osobe koje imaju pravo boravišta i koje su članovi obitelji onih građana EU-a koji su u Njemačkoj zaposleni, imaju jednaka prava i obveze kao i građani EU-a. Oni se, primjerice, od prvog dana svog boravka u Njemačkoj smiju zaposliti.

Sljedeći članovi obitelji smiju doći u Njemačku zajedno s građanima EU-a koji imaju pravo slobode kretanja, odnosno naknadno se doseliti k njima:

 • bračni partneri,
 • registrirani životni partneri (životno partnerstvo prema njemačkom Zakonu o životnom partnerstvu ili na temelju pravnih propisa neke druge države članice EU-a ili država Norveške, Islanda i Lihtenštajna),
 • vlastita djeca ili unuci građana/građanke EU-a, bračnog druga ili životnog partnera u dobi ispod 21 godine,
 • vlastita djeca ili unuci u dobi iznad 21 godine, odnosno srodnici u izravnoj uzlaznoj liniji (roditelji, djedovi i bake, itd.) mogu to učiniti samo ako ih uzdržavaju građanin/građanka EU-a, odnosno njihov bračni drugi ili registrirani životni partner.

Osim važeće identifikacijske isprave (putovnice ili osobne iskaznice) ured za strance od članova obitelji može zatražiti i da mu dostave dokaze o obiteljskom odnosu s građaninom/građankom EU-a koji/koj ima pravo na slobodno kretanje. Ured za strance osim toga može zatražiti i predočenje potvrde o prijavi prebivališta građanina/građanke EU.

U svrhu dokazivanja prava slobodnog kretanja i boravka nekog člana obitelji ured za strance izdaje članovima obitelji koji imaju državljanstvo trećih država „boravišnu iskaznicu“. Istu se treba uručiti u roku od 6 mjeseci i u pravilu vrijedi 5 godina.

Pozor: Članovi obitelji koji sami nisu građani/građanke EU-a (državljani trećih zemalja), ovisno o zemlji iz koje dolaze, za ulazak u Njemačku trebaju vizu. O pitanjima u vezi s vizom informirat će vas Ministarstvo vanjskih poslova.

4. Boravak bliskih osoba

Osobe koje su bliske s građaninom/građankom EU mogu Uredu za strance podnijeti zahtjev za stjecanja prava boravka kao bliska osoba. To vrijedi za osobe koje nemaju pravo slobodnog kretanja kao građanin/građanka EU ili kao članovi obitelji, dakle u pravilu državljani trećih država. Na ovaj se način omogućava naknadno doseljenje, ako s građaninom/građankom EU postoji blizak i stabilan obiteljski ili partnerski odnos. Bliskim osobama smatraju se:

 • rodbina u pobočnoj liniji (npr. braća i sestre, ujak i tetka, sestrična/bratić, itd), uključujući i rodbinu bračnog partnera ili životnog partnera, također i osobe koje su u tazbinskom srodstvu s građaninom/-kom EU,
 • maloljetna djeca (ispod 18 godina) koja se nalaze pod skrbništvom građanina/građanke EU ili su udomljena kod građanina/građanke EU,
 • životni partneri građanina/građanke EU (bez postojanja priznatog životnog partnerstva), ako postoji dokaziva, trajna zajednica (dakle poput braka). Prihvaćanje svojstva životnog partnera ili životne partnerice uvijek je isključeno kod osoba koje su istovremeno u braku ili životnom partnerstvu.

Pozor: Osim svojstva kao bliske osobe moraju biti ispunjeni i daljnji uvjeti. Mora postojati razlog za boravak („razlozi za boravak“). Kod rodbine to može biti uzdržavanje od strane građanina/građanke EU ili njega srodnika od strane građanina/građanke EU. Kod životnih partnera potrebno je da će oni u Njemačkoj trajno živjeti zajedno s građaninom/građankom EU (čl. 3a., stavak 1. Zakona o slobodnom kretanju/EU ).

Ured za strance odlučuje o zahtjevu na temelju podrobnih provjera osobnih okolnosti je li potreban boravak bliske osobe, uzimajući u obzir njen odnos s građaninom/građankom EU-a kao i druge aspekte (npr. financijsku neovisnost ili stupanj srodstva). Promatrajući cjelokupnu situaciju, nadležno tijelo može pozitivnim ocijeniti kako bliska osoba ima dobre izglede za integraciju u društvo (zbog npr. poznavanja njemačkog jezika).

Osim važeće identifikacijske isprave (putovnice ili osobne iskaznice), ured za strance smije tražiti dokaz o (obiteljskom) odnosu s građaninom/građankom EU-a koji/koja ima pravo slobode kretanja. Ured za strance osim toga može zatražiti i predočenje potvrde o prijavi prebivališta građanina/građanke EU. Podnositelj zahtjeva mora moći dokazati razlog boravaka (npr. dokaz plaćanja uzdržavanja). Kod životnih partnerstava dokaz se odnosi na okolnosti za postojanje trajnog odnosa s građaninom/građankom EU. „Bliske osobe“ kao dokaz o svom pravu boravka dobivaju „boravišnu iskaznicu“ u skladu s čl. 3a. Zakona o slobodnom kretanju/EU koja vrijedi 5 godina. 

5. Pravo trajnog boravka

Građani/građanke EU koji se u Njemačkoj nalaze neprestano 5 godina i pravovaljano u skladu s odredbama prava na slobodu kretanja, stječu pravo trajnog boravka. To znači da onda oni imaju pravo boravka neovisno o postojanju uvjeta za slobodu kretanja. Na zahtjev podnesen Uredu za strance građanima/građankama EU mora se odmah potvrditi njihovo pravo trajnog boravka.

To isto vrijedi i za članove obitelji i bliske osobe, ako su one pet godina pravovaljano boravili s građaninom/građankom EU u Njemačkoj. Njima se u roku od šest mjeseci od podnošena zahtjeva izdaje iskaznica trajnog boravka, iako one same nisu građani/građanke EU.

Savjet: U posebnim slučajevima građani/građanke EU stječu pravo trajnog boravka i prije isteka roka od 5 godina. To napose može biti u idućim slučajevima: prekid radnog odnosa nakon 65. godine života, nastup prijevremene mirovine, potpuno smanjenje radne sposobnosti u slučaju nezgode na radu ili profesionalne bolesti (čl. 4a., stavak 2. Zakona o slobodnom kretanju/EU ).

Natrag na navigator