Traženje posla

Natrag na navigator

Traženje posla

Novi ste u Njemačkoj i u potrazi ste za radnim mjestom? Imate radni ugovor na određeno vrijeme? Prijeti vam radni otkaz? Želite promijeniti svoje zanimanje? U Njemačkoj postoje različite mogućnosti dobivanja podrške u pronalaženju posla u takvim situacijama.

1. Traženje posla iz matične zemlje

Ako ste još uvijek u matičnoj zemlji, imate mogućnost kontaktiranja jedne od brojnih tamošnjih privatnih agencija za posredovanje pri zapošljavanju koje nude podršku u traženju novog radnog mjesta u Njemačkoj.

Pozor: Budite oprezni! Pojedine posredničke tvrtke su nepouzdane. One obećavaju legalne poslove, dobru plaću i smještaj te traže novac za svoje usluge. Međutim, često se dogodi da ne ispune svoje obećanje. Postoji opasnost da ćete završiti u nekom jeftinom zajedničkom smještaju , raditi dnevno 10 do 12 sati uz malu ili nikakvu plaću i da nećete dobiti ugovor o radu. Prije nego što prihvatite ponudu neke privatne posredničke agencije, provjerite je li ta agencija pouzdana. Ako ste već došli u Njemačku i čini vam se da ne primate čak ni minimalnu plaću, možete se obratiti pozivnom centru za pitanja u vezi s minimalnom plaćom .

Ako se samostalno želite informirati o slobodnim radnim mjestima u Njemačkoj, Internet vam nudi pomoć putem raznih mrežnih portala ili ponuda za radno mjesto. Najčešće velike poslovne organizacije objavljuju izravno na svojim internetskim stranicama slobodna radna mjesta u rubrikama „Ljudski resursi“ ili „Karijera“. Pored pretrage u novinama i na Internetu od koristi vam također mogu biti i informativne ponude Savezne agencije za rad , europske suradničke mreže EURES i Savezne vlade.

2. Pružanje pomoći pri traženju zaposlenja u Njemačkoj

Pored navedenih mogućnosti samostalnog traženja zaposlenja i u slučaju da već boravite u Njemačkoj, kao „tražitelj zaposlenja“ možete se prijaviti i u Saveznu agenciju za rad. To je moguće kako putem internetskog portala „BURZA POSLOVA“ tako i telefonski ili osobno u nadležnoj agenciji za rad . Ako ste prijavljeni kao „tražitelj zaposlenja“, agencija za rad osigurava vam, kao građaninu EU-a, jednaku pomoć i podršku u traženju zaposlenja kao i njemačkom državljaninu

Napomena: Adresa prebivališta nije preduvjet za zapošljavanje. Dovoljno je da svom poslodavcu date adresu na kojoj ste dostupni. U našem Praktičnom vodiču za zaposlenice i zaposlenike naći ćete detaljne informacije na temu „Rad bez adrese prebivališta“.

Ako želite ili morate promijeniti svoje zanimanje kako biste povećali svoje šanse za pronalazak novog posla, trebali biste što je prije moguće iskoristiti usluge besplatnog savjetovanja i posredništva od strane agencije za zapošljavanje.

Pozor: Ako vam kao radniku prijeti nezaposlenost, obavezni ste se kao tražitelj zaposlenja prijaviti nadležnoj agenciji za zapošljavanje kao tražitelj zaposlenja. Pritom se morate pridržavati rokova kako ne bi došlo do negativnih posljedica („vrijeme zaustave“). 

2.1 Usluge savjetovanja i posredništva

Čim ste se prijavili za traženje posla, nadležna agencija za zapošljavanje može vam na vrijeme osigurati sveobuhvatnu pomoć u traženju novog radnog mjesta ili mjesta za naukovanje. Najbolje je da osobno dogovorite termin za savjetovanje kako biste razgovarali o svojoj individualnoj situaciji. Vaš mjerodavni savjetnik i stručnjak za posredovanje kadrova detaljno će vas uputiti i odgovoriti vam na sva vaša pitanja na temu poput

 • odabir radnog mjesta,
 • profesionalni razvoj,
 • promjena zanimanja i radnog mjesta,
 • traženje radnog mjesta uključujući izradu natječajne dokumentacije za radno mjesto i razgovor za posao (intervju),
 • situacija i razvoj na tržištu rada te izgledi vezano uz profesiju/zanimanje,
 • individualne mogućnosti za vaše posredovanje,
 • mogućnosti strukovnog osposobljavanja kao i
 • dobivanje potpora (financijskih poticaja) pri zapošljavanju.

Napomena: Ako ne govorite njemački dovoljno dobro i ne poznajete nikoga tko bi vam pružio prevodilačku pomoć na dogovorenom sastanku, trebate o tome unaprijed obavijestiti agenciju za zapošljavanje. U tom slučaju, agencija za zapošljavanje može za vas angažirati tumača preko telefona.

Posredovanje zapošljavanja u agencijama za zapošljavanje u pravilu započinje određenom analizom stanja. Zajedno s vašim integracijskim i posredničkim stručnjakom dokumentiraju se sve relevantne profesionalne i osobne vještine i obrazovne kvalifikacije kao i vaše individualne potrebe za dobivanjem podrške (Analiza potencijala). Pri završetku analize za vas će se kreirati individualni profil kandidata koji će se anonimno objaviti na burzi poslova. Pojavi li se poslovna ponuda koja bi mogla odgovarati vašem profilu, prijedlog za posredovanjem zaposlenja bit će vam proslijeđen bilo kroz osobni razgovor, u pisanom obliku ili telefonskim putem. Pored toga, takozvanim se sporazum o integraciji u pisanom obliku utvrđuju konkretni koraci koje morate slijediti vi i agencija za zapošljavanje kako bi vam se što brže pronašla odgovarajuća poslovna djelatnost.

Agencija za zapošljavanje sve snažnije pruža svoju podršku ljudima kojima je profesionalna integracija otežana uslijed različitih prepreka koje se pojavljuju pri posredovanju zapošljavanja (poput nedovoljnog znanja jezika ili nepriznavanja obrazovnih kvalifikacija stečenih u inozemstvu).

Dodatne informacije o uslugama savjetovanja i posredništva agencije za rad/zapošljavanje možete pronaći ovdje.

2.2 Mjere aktivacije i profesionalne integracije

Ako vam savjetovanje i usluge posredništva od strane vaše agencije za zapošljavanje nisu dostatni kako bi vam se pronašlo odgovarajuće radno mjesto, postoji mogućnost da vam se osigura mjera aktivnog poticanja zapošljavanja u sklopu koje ćete imati podršku pri započinjanju radne aktivnosti – čak i ako nemate pravo na naknadu za nezaposlenost.

Važno: Usluge aktivnog poticanja zapošljavanja su slobodna (diskrecijska) davanja na koja ne postoji zakonsko pravo. To znači, stručnjak za posredništvo ispituje u svakom pojedinačnom slučaju jesu li ispunjeni individualni preduvjeti za financijsku potporu. Stoga je vrlo važno da se kod svojeg nadležnog posrednika za zaposlenje pravodobno i osobno informirate o individualnim mogućnostima i preduvjetima za ostvarivanje prava na takvu potporu.

Napomena: Ako vaš ured za posredništvo pri zapošljavanju u agenciji za rad ili u centru za zapošljavanje ne odobri potporu za aktivno poticanje rada, slobodno od njega zatražite pisano rješenje o toj odluci. Posrednik u zapošljavanju mora, naime, obrazložiti zašto neka mjera nije prikladna za vas (diskrecijska odluka), kako biste se mogli žaliti na takvu odluku. Ako se ne slažete s razlozima navedenim u rješenju, protiv toga možete uložiti prigovor.

2.2.1 Poticanje početka rada – Budžet za posredovanje „Budžet za posredovanje“

Kao radnik EU-a možete zatražiti financijsku potporu iz takozvanog posredničkog budžeta , želite li započeti raditi i plaćati obvezno socijalno osiguranje. Mogućnosti individualne potpore putem budžeta za posredovanje zapošljavanja raznolike su i dopuštaju vašem posredniku u zapošljavanju puno prostora za isplatom naknada za razne troškove u pojedinačnim slučajevima.

Tako se primjerice, uz određene preduvjete, mogu preuzeti sljedeći troškovi (izdaci):

 • troškovi za postupak priznavanja inozemnih obrazovnih ili stručnih certifikata,
 • troškovi za izradu i slanje dokumentacije u vezi s natječajem za radno mjesto,
 • troškovi prijevoza za odlazak na razgovor za posao (intervju),
 • putni troškovi za odlazak na udaljeno radno mjesto ,
 • troškovi prijevoza na posao i s posla na udaljeno radno mjesto ,
 • troškovi za radna sredstva i opremu poput radne odjeće i radnih uređaja (aparata),
 • ostali troškovi, npr. prijevodi dokumentacije, uputa/potvrda zdravstvene ustanove.

Važno: Ako ste u radnom odnosu bez otkaznog roka odn. imate stalni radni ugovor ili tražite novo radno mjesto iz osobnih razloga (npr. radi veće zarade/promjene mjesta stanovanja), vama ne prijeti nezaposlenost te stoga nećete dobiti financijsku potporu iz budžeta za posredovanje.

Savjet: Savezno ministarstvo obrazovanja i istraživanja (BMBF) također nudi dodatak za troškove postupka priznavanja kvalifikacija . Sveobuhvatno savjetovanje i informacije o priznavanju vaših stranih obrazovnih ili stručnih kvalifikacija također možete dobiti i kod „IQ Stručne službe za savjetovanje i kvalifikacije“ ili na stranici www.anendung-in-deutschland .de.

2.2.2 Mjere radne aktivacije i profesionalne integracije

Ako ste nezaposleni ili vam prijeti gubitak posla, možete dobiti financijsku potporu kroz „Mjere za radnu aktivaciju i profesionalnu integraciju“. Izdavanjem bonusa za radnu aktivaciju i posredovanje (AVGS) , vaš posrednik u zapošljavanju potvrđuje da su ispunjeni preduvjeti za davanjem potpore i zajedno s vama utvrđuje konkretni cilj i sadržaj te mjere. AVGSvam daje pravo na odabir nekog nositelja, privatnog posrednika zapošljavanja ili poslodavca koji nudi odgovarajuću i odobrenu mjeru (poduzeća), sukladnu utvrđenom cilju i sadržaju. Mogući sadržaji jedne takve mjere mogu, primjerice, biti sljedeći:

 • vježbanje razgovora za posao,
 • utvrđivanje kompetencija,
 • podučavanje (coaching),
 • profesionalno posredovanje znanja uključujući poticanje učenja njemačkog jezika povezanim s profesionalnom kvalifikacijom
 • Probni rad
 • Bonus za privatno posredovanje u zapošljavanju.

Pored izdavanja AVGS-a , agencija za zapošljavanje može vas i izravno raspodijeliti da sudjelujete u programskoj mjeri radne aktivacije i profesionalne integracije. Odluku o tome što vama osobno bolje odgovara donosi vaša posrednička agencija, uzimajući u obzir ponudu mjera na lokalnoj razini.

Savjet: Prije osobnog razgovora s vašim mjerodavnim stručnjakom za posredništvo, informirajte se na stranicama KURSNET-a o ponudama mjera u vašoj regiji koje bi vam mogle odgovarati.

Napomena: Ako imate pravo na naknadu za nezaposlenost i ako ste bili nezaposleni najmanje 6 tjedana, a još niste dobili posao u sklopu posredničke usluge, imate pravo na posrednički bonus koji vam osigurava besplatno korištenje usluga privatnog posrednika u zapošljavanju. Uključivanje privatnih pružatelja usluga na tržištu rada može rezultirati dodatnim šansama za pronalazak novog zaposlenja.

I ovdje vrijedi: Ako ste u radnom odnosu bez otkaznog rokaodn. imate stalni radni ugovor ili tražite novi radno mjesto iz osobnih razloga (npr. radi veće zarade/promjene mjesta stanovanja), vama ne prijeti nezaposlenost. Stoga nećete moći dobiti financijsku potporu iz okvira mjera za radnu aktivaciju i profesionalnu integraciju.

2.3 Poticanje stručnog usavršavanja – „Bonus za obrazovanje“

Ako ste nezaposleni i potrebno vam je dodatno stručno usavršavanje kako biste značajno poboljšali svoje šanse za dobivanje radnog mjesta s trajnim radnim odnosom, tada vam podršku može pružiti agencija za rad . Čak i ako ste zaposleni a vaše stručno znanje i vještine moraju biti prilagođeni izmijenjenim zahtjevima u profesionalnom okruženju, da bi ste izbjegli prijetnji otkazom ili ako se želite naknadno osposobiti za stručnu kvalifikaciju , uz određene uvjete, za to možete dobiti financijsku potporu. Ispunjavate li preduvjete za potporu (sufinanciranje), od nadležnog posrednika zapošljavanja dobit ćete takozvani bonus za obrazovanje. Tim se bonusom potvrđuje preuzimanje troškova stručnog usavršavanja (troškovi nastave, troškovi prijevoza, troškovi za smještaj i prehranu na udaljenoj lokaciji, kao i troškovi za brigu o djeci) i, ako je potrebno, nastavak plaćanja naknade za nezaposlenost tijekom sudjelovanja u mjeri stručnog usavršavanja.

U mjere stručnog usavršavanja, među inim, ubrajaju se:

 • prilagodba kvalifikacije
 • priprema za eksterni ispit
 • djelomične kvalifikacije
 • prekvalifikacija kod nekog nositelja programa
 • pojedinačna prekvalifikacija u poduzeću ili
 • strukovno osposobljavanje u nepunom radnom vremenu (moguće u kombinaciji s poticanjem učenja jezika vezanim uz profesiju (zanimanje).

Važno: Izdavanje bonusa za obrazovanje pretpostavlja, među inim, vaše osobno uzimanje savjeta od strane agencije za rad prije početka sudjelovanja u programskoj mjeri.

Daljnje informacije o bonusu za obrazovanje i ostalim mogućnostima potpore (sufinanciranja) u stručnom usavršavanju možete pronaći na internetskoj stranici Savezne agencije za rad .

Napomena: Ako vaš posrednik u zapošljavanju ili centar za zapošljavanje ne odobri određenu mjeru potpore (stručno usavršavanje, mjera u svrhu profesionalne integracije itd.), možete zatražiti pisano rješenje o takvoj odluci. Posrednik u zapošljavanju mora, naime, obrazložiti zašto neka mjera nije prikladna za vas (diskrecijska odluka), kako biste se mogli žaliti na takvu odluku. Ako se ne slažete s razlozima navedenim u rješenju, protiv toga možete uložiti prigovor.

dodatne informacije