Zaštita vaših podataka

 • Početna stranica
 • Građani EU-a

 • O Koroni

 • Servis

Natrag na navigator

Naziv i adresa voditelja obrade

Voditelj obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka (OUZP) i njemačkog Saveznog zakona o zaštiti podataka u novoj verziji (BDSG-neu) je

Presse- und Informationsamt der Bundesregierung
(Ured savezne vlade za odnose s javnošću i informiranje)
Pressesprecher (državni tajnik) Steffen Hebestreit
Dorotheenstraße 84
10117 Berlin
Telefon: 030 18 272-0
Fax: 030 18-272-2555
internetpost@bundesregierung.de

Realizacija
]init[ - Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation (INIT dioničko društvo za digitalnu komunikaciju)
Köpenicker Straße 9
10997 Berlin
Internet: www.init.de

I. Ime i adresa službenika za zaštitu podataka

Wolfgang Schlesener
Presse- und Informationsamt der Bundesregierung – Datenschutzbeauftragter -
(Wolfgang Schlesener
Ured savezne vlade za odnose s javnošću i informiranje - službenik za zaštitu podataka) -
Dorotheenstraße 84
10117 Berlin
Telefon: 030 18 272-0
Fax: 030 18-272-2555
datenschutzbeauftragte@bpa.bund.de

II. Općenito o obradi podataka

1. Opseg obrade osobnih podataka

Osobne podatke svojih korisnika načelno obrađujemo samo u mjeri u kojoj je to nužno za stavljanje na raspolaganje i optimizaciju funkcionalnosti internetske stranice te naših sadržaja i usluga.

Obrada osobnih podataka naših korisnika u pravilu se provodi samo uz vašu privolu. Iznimka od toga vrijedi samo u slučajevima kada je obrada podataka dopuštena zbog zakonskih propisa.

2. Pravne osnove za obradu osobnih podataka

Ova internetska ponuda Ureda savezne vlade za odnose s javnošću i informiranje (BPA) kao i njegove zasebne ponude dio su poslova odnosa s javnošću BPA-a. Pravnu osnovu za obradu osobnih podataka u okviru ovih poslova odnosa s javnošću čini čl. 6. st. 1. t. (e) OUZP-a, u vezi s § 3. njem. Saveznog zakona o zaštiti podataka (BDSG). Ukoliko postupke obrade osobnih podataka temeljimo na danoj privoli, tada kao pravna osnova služi čl. 6. st. 1. t. (a) Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (OUZP).

Prilikom obrade osobnih podataka koja je nužna za ispunjenje ugovora u kojem vi činite ugovornu stranu (npr. naručivanje publikacija ili newslettera), tada kao pravna osnova služi čl. 6. st. 1. t. (b) OUZP-a. Isto vrijedi i za predugovorne radnje.

3. Brisanje podataka i razdoblje pohrane

Vaši osobni podaci će se izbrisati ili blokirati čim prestane svrha pohrane.

III. Stavljanje mrežne stranice na raspolaganje i izrada zapisničkih datoteka (datoteka protokola)

1. Opis i opseg obrade podataka

Pri svakom pozivanju naše mrežne stranice naš sustav automatizirano prikuplja podatke i informacije od računalnog sustava računala koje je izvršilo poziv, a sljedeći se podaci zapisuju:

 • informacije o tipu preglednika i korištenoj verziji
 • operativni sustav korisnika
 • IP adresa korisnika
  • na isporučiteljskim serverima u trajanju od 90 dana. To se radi u svrhu osiguranja rada i zaštite od napada (npr. DDoS).
 • datum i vrijeme pristupa, uklj. i pozvani URL, korištena HTTP metoda i vraćeni statusni kôd kao i volumen prijenosa
 • od klijenta dostavljeni HTTP Request Header Origin
 • mrežne stranice s kojih je sustav korisnika došao na našu mrežnu stranicu
  • pohranjuje se kao upućivač

2. Pravna osnova za obradu podataka

Pravnu osnovu za privremenu pohranu podataka i zapisničkih datoteka čini čl. 6., st. 1., slovo e Opće uredbe o zaštiti podataka povezano s čl. 3. novog Saveznog zakona o zaštiti podataka.

3. Svrha obrade podataka

Privremena pohrana IP adrese od strane sustava potrebna je kako bi se omogućila isporuka mrežne stranice računalu korisnika. U tu svrhu IP adresa korisnika mora ostati pohranjena za vrijeme trajanja sesije.

IP se pohranjuje na isporučiteljskim serverima u trajanju od 90 dana. To se radi u svrhu osiguranja rada i zaštite od napada (npr. DDoS).

4. Trajanje pohrane

Zapisničke datoteke pohranjuju se na središnjem mjestu i brišu se nakon 90 dana.

5. Mogućnost prigovora i uklanjanja

Evidentiranje podataka u svrhu stavljanja mrežne stranice na raspolaganje i pohrana podataka u zapisničkim datotekama neophodno su potrebni za rad mrežne stranice. Shodno tome korisnik nema mogućnost ulaganja prigovora na to.

IV. Upotreba kolačića

a) Opis i opseg obrade podataka

Neki su kolačići nužni kako bismo vam mogli osigurati osnovne funkcije ove internetske stranice i stoga se ne mogu deaktivirati.

Konkretno, to su sljedeći kolačići:

CM_SESSIONID – CoreMedia sesijski kolačić: ovaj kolačić je identifikator sesije i omogućuje poslužitelju pridruživanje korisnika točnoj sesiji nakon ponovnog pozivanja stranice. Čak i kada se stranica otvara u dodatnoj kartici, poslužitelj je u mogućnosti dodijeliti broj sesije. To je standardni kolačić proizvoda CoreMedia.

cart - kolačić košarice: kolačić pohranjuje broj sesije, odabrane publikacije i broj artikala koje korisnik želi. Kolačić je nužan kako bi se košarica dodijelila točno određenom posjetitelju nakon ponovnog pozivanja stranice. Kolačić se postavlja tek u trenutku kada je proizvod uključen u košaricu.

cookie-allow-necessary – kolačić za pohranjivanje postavke „Samo nužni kolačići“. Standardna postavka kod posjeta stranici.

cookie-banner – kolačić za sakrivanje bannera kolačića. Sprječava ponovno prikazivanje bannera nakon pozivanja stranice.

cookie-allow-tracking – kolačić pohranjuje interakciju korisnika s banerom.

INGRESSCOOKIE – kolačić za pohranu informacija u obrascima, na primjer u obrascu za kontakt ili u slučaju promjena u košarici.

enodia – kolačić služi za obranu od DDoS napada te shodno tome za sigurnost mrežne stranice.

SERVERID – ovaj kolačić omogućava brže učitavanje mrežne stranice.

b) Pravna osnova za obradu podataka

Pravnu osnovu za obradu osobnih podataka uz upotrebu kolačića čini čl. 6. st. 1. t. (e) OUZP-a, u vezi s § 3. njemačkog Saveznog zakona o zaštiti podataka (BDSG) u novoj verziji, odnosno čl. 6. st. 1. t. (a) OUZP-a za kolačiće za koje je potrebna privola.

c) Svrha obrade podataka

Svrha upotrebe tehnički neophodnih kolačića je omogućavanje korištenja košarice artikala.

Korisnički podaci koji se prikupljaju putem tehnički neophodnih kolačića ne koriste se za izradu korisničkih profila.

d) Razdoblje pohrane, pravo na ulaganje prigovora i pravo na uklanjanje

Kolačići se pohranjuju na računalu korisnika koji ih prenosi na našu stranicu. Stoga kao korisnik imate potpunu kontrolu nad korištenjem kolačića. Promjenom postavki u svom internetskom pregledniku možete deaktivirati ili ograničiti prijenos kolačića. Već pohranjeni kolačići mogu se u bilo kojem trenutku izbrisati. To je moguće provesti i automatiziranim sredstvima. Kada posjećujete našu internetsku stranicu, Matomo je deaktiviran. Tek nakon što aktivno date svoju privolu, vaše korisničko ponašanje će se anonimno dokumentirati.

V. Analiza web stranice putem alata Matomo

1. Opseg obrade osobnih podataka

Na svojoj internetskoj stranici koristimo alat softvera otvorenog koda Matomo (prethodno PIWIK) za potrebe analize navika pretraživanja naših korisnika. To je alat otvorenog koda za analizu web stranica. Matomo ne prosljeđuje poslužitelju nikakve podatke nad kojima BPA nema kontrolu. Bez vaše suglasnosti Matomo neće prikupljati podatke sesije.

Matomo upotrebljava kolačiće. Ove tekstualne datoteke pohranjuju se na vašem računalu i omogućuju BPA-u analizu korištenja njegove internetske stranice. Pritom se informacije o korištenju dobivene putem kolačića prenose na poslužitelj BPA-a i tamo pohranjuju kako bi se moglo analizirati korisničko ponašanje. Vaša IP adresa za nas je anonimna oznaka; nemamo tehničku mogućnost da bismo vas pomoću nje identificirali kao prijavljenog korisnika. Kao korisnik ostajete anonimni.

BPA shvaća ovu analizu kao sastavni dio svoje internetske usluge. Na taj način želi dodatno poboljšati svoju internetsku stranicu i još više je prilagoditi potrebama svojih korisnika.

Ako ste suglasni s provođenjem analize web stranice pomoću alata Matomo, prilikom pozivanja pojedinačnih stranica naše internetske stranice prikupit će se sljedeći podaci:

(1) dva bajta IP adrese sustava korisnika s kojeg se poziva stranica
(2) internetska stranica kojoj se pristupilo
(3) prethodna internetska stranica s koje je korisnik pristupio posjećenoj stranici (referrer)
(4) podstranice koje su pozvane s posjećene internetske stranice
(5) vrijeme zadržavanja na internetskoj stranici
(6) učestalost pozivanja internetske stranice

Softver pritom radi isključivo na poslužiteljima naše internetske stranice i samo se na njima provodi pohranjivanje osobnih podataka korisnika. Daljnji prijenos podataka trećim stranama ne provodi se.

Ovdje možete odlučiti smije li se u vašem pregledniku spremiti kolačić za analizu web stranica kako bi se Saveznom uredu za odnose s javnošću omogućila evidencija i analiza statističkih podataka.

Postavke za zaštitu podataka

2. Pravna osnova za obradu osobnih podataka

Pravnu osnovu za obradu osobnih podataka korisnika čini čl. 6. st. 1. t. (a) OUZP-a.

3. Svrha obrade podataka

Obrada osobnih podataka korisnika omogućava nam analizu navika pretraživanja naših korisnika. Analizom dobivenih podataka u mogućnosti smo prikupiti informacije o korištenju pojedinačnih komponenti naše internetske stranice. To nam pomaže da kontinuirano poboljšavamo svoju stranicu i njezinu prilagođenost korisnicima. Anonimiziranjem IP adrese primjereno se vodi računa o interesu korisnika za zaštitom osobnih podataka.

4. Razdoblje pohrane

Podaci se brišu čim više nisu potrebni za naše svrhe evidentiranja. Generirani statistički podaci kao i podaci na kojima su temeljeni neće se izbrisati.

5. Mogućnost ulaganja prigovora i uklanjanja

Kolačići se pohranjuju na računalu korisnika koji ih prenosi na našu stranicu. Stoga kao korisnik imate potpunu kontrolu nad korištenjem kolačića. Promjenom postavki u svom internetskom pregledniku možete deaktivirati ili ograničiti prijenos kolačića. Već pohranjeni kolačići mogu se u bilo kojem trenutku izbrisati. To je moguće provesti i automatiziranim sredstvima. Ako se kolačići deaktiviraju za našu internetsku stranicu, možda više nećete moći u punom opsegu koristiti sve funkcije internetske stranice.

Detaljnije informacije o postavkama privatnosti softvera Matomo pronaći ćete na sljedećoj poveznici: https://matomo.org/docs/privacy/ .

Upućuje se na vaše pravo na ispravak, pravo na brisanje i pravo na podnošenje prigovora u skladu s čl. 16., 17. i 21. OUZP-a, više informacija o tome možete pronaći u poglavlju XI.

VI. Newsletter

1. Opis i opseg obrade podataka

Na našoj internetskoj stranici postoji mogućnost naručivanja besplatnih newslettera. Pritom nam se, kada se prijavljujete za newsletter, dostavljaju podaci iz maske za unos. To uključuje vašu adresu e-pošte, zajedno s navođenjem željenog formata.

Također, prilikom prijave prikupljaju se sljedeći podaci:

(1) IP adresa računala s kojeg se poziva stranica
(2) datum i vrijeme registracije

U okviru postupka prijave pribavit će se vaša privola za obradu podataka uz upućivanje na ovu Izjavu o zaštiti podataka.

U vezi s obradom podataka u svrhu slanja newslettera podaci se neće prenositi trećim stranama. Podaci se koriste isključivo u svrhu slanja newslettera.

2. Pravna osnova za obradu podataka

Pravnu osnovu za obradu podataka nakon prijave korisnika za newsletter u slučaju postojanja privole korisnika je čl. 6. st.1. t. (a) OUZP-a. Osim toga, primanje newslettera temelji se na ugovornom odnosu pa se primjenjuje čl. 6. st. 1. t. (b) OUZP-a.

3. Svrha obrade podataka

Prikupljanje adrese e-pošte korisnika služi dostavljanju newslettera.

Prikupljanje ostalih osobnih podataka u okviru postupka prijave služi tome da se spriječi zlouporaba usluga ili korištene adrese e-pošte.

4. Razdoblje pohrane

Podaci se brišu nakon što više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe njihovog prikupljanja. Stoga se adresa e-pošte korisnika pohranjuje tako dugo dok je aktivna usluga pretplate na newsletter.

Slanje newslettera provodi se na temelju prijave korisnika na internetskoj stranici.

Ostali osobni podaci koji su prikupljeni u okviru postupka prijave u pravilu se brišu nakon isteka roka od sedam dana.

5. Mogućnost ulaganja prigovora i uklanjanja

Korisnik može u bilo kojem trenutku otkazati svoju pretplatu na newsletter. U tu svrhu svaki newsletter sadržava odgovarajuću poveznicu.

Na taj se način također omogućuje povlačenje privole za pohranjivanje osobnih podataka koji su prikupljeni tijekom postupka prijave.

Imate pravo u bilo kojem trenutku tražiti promjenu pohranjenih podataka koji se odnose na vas.

VII. Obrazac za kontakt, kontakt elektroničkim putem i kontakt za dostavu poštom

1. Opis i opseg obrade podataka

Na našoj internetskoj stranici nalazi se obrazac za kontakt koji se može koristiti za komunikaciju elektroničkim putem. Ukoliko iskoristite ovu mogućnost, uneseni podaci iz maske za unos bit će nam dostavljeni i pohranit će se. Takvi podaci su:

predmet
vaša obavijest
oslovljavanje, ime i prezime, adresa e-pošte, ulica i kućni broj, poštanski broj, mjesto

U trenutku slanja obavijesti također će se pohraniti sljedeći podaci:

    IP adresa korisnika
    datum i vrijeme registracije

U okviru postupka slanja obavijesti pribavit će se vaša privola za obradu podataka uz upućivanje na ovu Izjavu o zaštiti podataka.

Alternativno, moguće je komuniciranje putem dostavljene adrese e-pošte ili slanjem pošte. U tom će se slučaju pohraniti osobni podaci korisnika koji su dostavljeni u elektroničkom obliku ili poštanskim putem.

S tim u vezi podaci se neće prenositi trećim stranama. Podaci se koriste isključivo u svrhu obrade konverzacije.

2. Pravna osnova za obradu podataka

Pravnu osnovu za obradu podataka koji su dostavljeni tijekom slanja elektroničke pošte je čl. 6. st. 1. t. (e) OUZP-a. Ukoliko komuniciranje putem elektroničke pošte ima za cilj zaključenje ugovora, tada je dodatna pravna osnova za obradu podataka čl. 6. st. 1. t. (b) OUZP-a.

3. Svrha obrade podataka

Obrada osobnih podataka iz maske za unos služi isključivo za obradu komunikacije. Ostali osobni podaci koji su obrađeni tijekom postupka slanja obavijesti služe sprječavanju zlouporabe obrasca za kontakt te kako bi se jamčila sigurnost naših sustava informacijske tehnologije.

4. Razdoblje pohrane

Podaci se brišu nakon što više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe njihovog prikupljanja. Na osobne podatke iz maske za unos obrasca za kontakt kao i na podatke koji su dostavljeni u elektroničkom obliku ili poštanskim putem primjenjuje se rok čuvanja podataka od najviše tri godine.

Ostali osobni podaci koji su dodatno prikupljeni u okviru postupka slanja obavijesti u pravilu se brišu nakon isteka roka od sedam dana.

5. Mogućnost ulaganja prigovora i uklanjanja

Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka. Ako korisnik komunicira s nama, između ostalog, elektroničkim putem, može u bilo kojem trenutku uložiti prigovor protiv pohranjivanja svojih osobnih podataka. U takvom slučaju neće se moći nastaviti konverzacija.

Svi osobni podaci koji su pohranjeni tijekom vođenja komunikacije u tom će se slučaju izbrisati.

VIII. Publikacijski portal Savezne vlade

1. Opis i opseg obrade podataka

Na našoj internetskoj stranici imate pristup publikacijskom portalu Savezne vlade putem kojeg možete naručiti publikacije. Ukoliko iskoristite ovu mogućnost, uneseni podaci iz maske za unos bit će dostavljeni našim ugovornim suradnicima za usluge obrade narudžbe u kriptiranom obliku i pohranit će se. Takvi podaci su:

oslovljavanje, ime i prezime, tvrtka
ulica i kućni broj, poštanski broj, mjesto, zemlja
adresa e-pošte

U trenutku slanja obavijesti također će se pohraniti sljedeći podaci:

    IP adresa korisnika
    datum i vrijeme registracije

Ugovorni suradnici za usluge obrade narudžbe su:

IBRo Versandservice GmbH
Kastanienweg 1
18184 Roggentin

GVP Gemeinnützige Werkstätten Bonn GmbH
Pfaffenweg 27
53227 Bonn

U okviru postupka slanja obavijesti pribavit će se vaša privola za obradu podataka uz upućivanje na ovu Izjavu o zaštiti podataka.

Alternativno, moguće je komuniciranje sa službom za dostavu publikacija putem dostavljene adrese e-pošte, telefaksa, pošte ili telefona. U tom će se slučaju pohraniti osobni podaci korisnika koji su dostavljeni u elektroničkom obliku, putem telefaksa, pošte ili telefona.

Izvan tih okvira neće se s tim u vezi obavljati nikakav prijenos podataka ostalim trećim stranama. Podaci se koriste isključivo u svrhu procesa naručivanja i slanja publikacija.

2. Pravna osnova za obradu podataka

Pravnu osnovu za obradu podataka koji su dostavljeni tijekom slanja elektroničke pošte čini čl. 6. st. 1. t. (b) OUZP-a.

3. Svrha obrade podataka

Obrada osobnih podataka iz maske za unos služi isključivo za provedbu procesa naručivanja i slanja publikacija. Ostali osobni podaci koji su obrađeni tijekom postupka slanja obavijesti služe sprječavanju zlouporabe maske za unos te kako bi se jamčila sigurnost naših sustava informacijske tehnologije.

4. Razdoblje pohrane

Podaci se brišu nakon što više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe njihovog prikupljanja. Na osobne podatke iz maske za unos obrasca za kontakt kao i na podatke koji su dostavljeni u elektroničkom obliku, putem telefaksa, pošte ili telefona rok čuvanja podataka iznosi tri mjeseca od trenutka završetka slanja narudžbe.

Ostali osobni podaci koji su dodatno prikupljeni u okviru postupka slanja u pravilu se brišu nakon isteka roka od sedam dana.

5. Mogućnost ulaganja prigovora i uklanjanja

Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka. Ako korisnik komunicira s nama, između ostalog, elektroničkim putem, može u bilo kojem trenutku uložiti prigovor protiv pohranjivanja svojih osobnih podataka. U takvom slučaju eventualno se neće moći provesti proces naručivanja i slanja publikacija.

Svi osobni podaci koji su pohranjeni tijekom postupka naručivanja u tom će se slučaju izbrisati.

IX. Prikazivanje videozapisa

Kako bismo vam mogli staviti na raspolaganje videosadržaje, koristimo dodatak (plugin) „JWPlayer“ tvrtke LongTail Ad Solutions, Inc. (posluje kao JW Player, 2 Park Avenue, 10. kat, New York, NY 10016, SAD).

Izjavi o zaštiti podataka pružatelja usluge možete pristupiti na stranici https://www.jwplayer.com/privacy . Tamo ćete pronaći detaljnije informacije o podacima koji su prikupljeni i korišteni kod upotrebe dodatka JWPlayer. LongTail Ad Solutions je kod obrade osobnih podataka prihvatio odredbe iz sporazuma o sustavu zaštite privatnosti (Privacy Shield) te je u skladu s tim licenciran. LongTail Ad Solutions navodi da se prilikom korištenja plugina prikupljaju i pohranjuju, između ostalog, IP adresa korisnika i jedinstveni identifikator.

X. Aplikacija Savezne vlade

Aplikacija Savezne vlade koristi usluge push tehnologije proizvođača operativnih sustava. To su kratke obavijesti koje se mogu prikazati na zaslonu korisnikovog uređaja i koje korisnika aktivno obavještavaju o upozorenjima.

U slučaju korištenja push usluga dodjeljuje se token za uređaj putem Applea ili registracijski ID putem Googlea. Pritom se radi isključivo o kriptiranim, anonimiziranim
ID-ovima uređaja. Svrha upotrebe ograničena je na pružanje usluga push tehnologije. Nije moguće otkriti identitet pojedinačnog korisnika. Push uslugu moguće je po potrebi prilagoditi u okviru postavki aplikacije. Putem operativnog sustava vašeg pametnog uređaja moguće je također isključiti primanje push notifikacija.

Za aplikaciju se koristi alat softvera otvorenog koda Matomo (vidi točku V.).

Osim toga, za aplikaciju vrijede također pojašnjenja iz točke VI. (Newsletter), točke VII. (Obrazac za kontakt, kontakt elektroničkim putem i kontakt za dostavu poštom) te iz točke VIII. (Publikacijski portal Savezne vlade).

XI. Pojašnjenja vaših prava

Ako se obrađuju vaši osobni podaci, vi ste u smislu OUZP-a ispitanik te vam u odnosu prema voditelju obrade pripadaju sljedeća prava:

1. Pravo ispitanika na pristup - čl. 15. OUZP-a

Od nas kao voditelja obrade imate pravo dobiti potvrdu obrađujemo li osobne podatke koji se odnose na vas.

Ako se takvi osobni podaci obrađuju, imate pravo od voditelja obrade tražiti informacije o sljedećem:

(1) svrhama u koje se obrađuju osobni podaci;

(2) kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju;

(3) primateljima, odnosno kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni;

(4) predviđenom razdoblju u kojem će vaši osobni podaci biti pohranjeni ili, ako u vezi s tim nisu mogući konkretni podaci, kriterijima korištenima za utvrđivanje tog razdoblja;

(5) postojanju prava da se od voditelja obrade zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se odnose na vas ili prava na prigovor na takvu obradu;

(6) pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu;

(7) ako se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika, svakoj dostupnoj informaciji o njihovu izvoru;

(8) postojanju automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila iz čl. 22. st. 1. i 4. OUZP-a te, barem u tim slučajevima, smislenim informacijama o tome o kojoj je logici riječ, kao i važnosti i predviđenim posljedicama takve obrade za ispitanika.

Imate pravo zahtijevati informacije o tome prenose li se osobni podaci koji se odnose na vas u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju. S tim u vezi možete zahtijevati da budete informirani o odgovarajućim zaštitnim mjerama u skladu s čl. 46. OUZP-a koje se odnose na prijenos. Također se upućuje na pravo na prijenos podataka u skladu s čl. 20. OUZP-a.

2. Pravo na ispravak - čl. 16. OUZP-a

Imate pravo od nas kao voditelja obrade ishoditi ispravak i/ili dopunu podataka, ukoliko su obrađeni osobni podaci koji se odnose na vas netočni ili nepotpuni. Voditelj obrade dužan je bez nepotrebne odgode izvršiti ispravak podataka.

3. Pravo na ograničenje obrade - čl. 18. OUZP-a

Pod sljedećim uvjetima imate pravo ishoditi ograničenje obrade osobnih podataka koji se odnose na vas:

(1) ako osporavate točnost svojih osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;

(2) obrada je nezakonita i vi se protivite brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;

(3) voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih vi tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, ili

(4) uložili ste prigovor na obradu na temelju čl. 21. st. 1. OUZP-a očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade vaše razloge.

Ako je obrada osobnih podataka koji se odnose na vas ograničena, takvi osobni podaci smiju se obrađivati samo uz vašu privolu, uz iznimku pohrane, ili za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe ili zbog važnog javnog interesa Unije ili države članice.

Ako je u skladu s prethodno navedenim uvjetima provedeno ograničenje obrade, voditelj obrade će vas izvijestiti prije nego što ograničenje obrade bude ukinuto.

4. Pravo na brisanje - čl. 17. OUZP-a

a) Obveza brisanja podataka

Imate pravo od voditelja obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na vas odnose bez nepotrebnog odgađanja te voditelj obrade ima obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

(1) Osobni podaci koji se odnose na vas više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni.

(2) Povukli ste svoju privolu na kojoj se obrada temelji u skladu s čl 6. st 1. t.(a) ili čl. 9. st. 2. t.(a) OUZP-a i ne postoji druga pravna osnova za obradu.

(3) Uložili ste prigovor na obradu u skladu s čl. 21. st. 1. OUZP-a te ne postoje jači legitimni razlozi za obradu, ili ste uložili prigovor na obradu u skladu s čl. 21. st. 2.
OUZP-a.

(4) Osobni podaci koji se odnose na vas nezakonito su obrađeni.

(5) Osobni podaci koji se odnose na vas moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države članice kojem podliježe voditelj obrade.

(6) Osobni podaci koji se odnose na vas prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz čl. 8. st. 1. OUZP-a.

b) Informacije za treće strane

Ako je voditelj obrade javno objavio osobne podatke koji se odnose na vas i dužan je u skladu s čl. 17. st. 1. OUZP-a obrisati te osobne podatke, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i trošak provedbe, poduzet će razumne mjere, uključujući tehničke mjere, kako bi informirao voditelje obrade koji obrađuju osobne podatke da ste vi kao ispitanik zatražili od tih voditelja obrade da izbrišu sve poveznice do njih ili kopiju ili rekonstrukciju tih osobnih podataka.

c) Iznimke

Pravo na brisanje ne postoji ukoliko je obrada nužna

(1) radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja;

(2) radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u skladu s pravom Unije ili pravom države članice kojem podliježe voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti dodijeljene voditelju obrade;

(3) zbog javnog interesa u području javnog zdravlja u skladu s čl. 9. st. 2. t.(h) i (i) kao i čl. 9. st. 3. OUZP-a;

(4) u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s čl. 89. st. 1. OUZP-a u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom iz odjeljka a) može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade, ili

(5) radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

5. Pravo na izvješćivanje - čl. 19. OUZP-a

Ako ste ostvarili pravo na ispravak, brisanje ili ograničenje obrade u odnosu na voditelja obrade, on je dužan priopćiti takav ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade svakom primatelju kojem su otkriveni osobni podaci koji se odnose na vas, osim ako se to pokaže nemogućim ili zahtijeva nerazmjeran napor.

Imate pravo u odnosu na voditelja obrade biti obaviješteni o tim primateljima.

Pravo na prenosivost podataka ne primjenjuje se na obradu osobnih podataka nužnu za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti dodijeljene voditelju obrade.

6. Pravo na prenosivost podataka - čl. 20. OUZP-a

Imate pravo od voditelja obrade zaprimiti osobne podatke koji se odnose na vas u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu kako bi se takvi podaci po potrebi mogli prenijeti drugom voditelju obrade, pod uvjetom da se

    obrada temelji na privoli u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) OUZP-a ili člankom 9. stavkom 2. točkom (a) OUZP-a ili na ugovoru u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (b) OUZP-a ; i
    ako se obrada provodi automatiziranim putem.

Prilikom ostvarivanja svojih prava na prenosivost podataka na temelju stavka 1. imate pravo zatražiti da osobne podatke izravno prenesemo drugom voditelju obrade ako je to tehnički izvedivo.

7. Pravo na prigovor - čl. 21. OUZP-a

Imate pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas, a koja se provodi u skladu s čl. 6. st. 1. t. (e) OUZP-a.

Voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke koje se odnose na vas osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze vaše interese, prava i slobode ili ako obrada služi radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

8. Pravo na povlačenje izjave o davanju privole sukladno propisima o zaštiti podataka - čl. 7. st. 3. OUZP-a

Imate pravo u svakom trenutku povući svoju izjavu o privoli koju ste dali u skladu s propisima o zaštiti podataka. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezinog povlačenja.

9. Pravo na pritužbu nadzornom tijelu - čl. 77. OUZP-a

Ne dovodeći u pitanje druga upravna ili sudska pravna sredstva, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu ako smatrate da obrada osobnih podataka koji se odnose na vas krši OUZP.

Nadzorno tijelo kojem je podnesena pritužba obavješćuje podnositelja pritužbe o napretku i ishodu pritužbe, uključujući mogućnost pravnog lijeka na temelju čl. 78. OUZP-a.

Nadležno nadzorno tijelo:

Savezni službenik za zaštitu podataka i slobodu informiranja
Graurheindorfer Str. 153
53117 Bonn

Telefon: +49(0)228-997799-0
Fax: +49(0)228-997799-5550
Adresa e-pošte: poststelle@bfdi.bund.de

Stanje: lipanj 2021.