Poszukiwanie pracy

Powrót do nawigatora

Poszukiwanie pracy

Jesteś od niedawna w Niemczech i szukasz pracy? Masz umowę o pracę na czas określony? Grozi Ci zwolnienie? Chcesz zmienić zawód? W Niemczech istnieją różne możliwości wsparcia w takich sytuacjach przy poszukiwaniu pracy.

1. Poszukiwanie pracy z ojczyzny

Jeżeli przebywasz jeszcze w swojej ojczyźnie, masz możliwość nawiązania kontaktu z licznymi miejscowymi prywatnymi agencjami pośrednictwa, które oferują wsparcie w szukaniu pracy na terenie Niemiec.

Uwaga: Należy zachować ostrożność! Niektóre firmy pośredniczące są niepoważne. Obiecują legalną pracę, dobre zarobki i zakwaterowanie i żądają za swoje usługi pieniędzy. Często jednak nie spełniają swoich obietnic. Istnieje zagrożenie, iż wylądujesz w tanim wieloosobowym miejscu noclegowym, a praca będzie trwać 10 do 12 godzin dziennie z małym wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia i bez umowy o pracę. Zanim przyjmiesz ofertę prywatnej agencji pośrednictwa, sprawdź, czy jest ona godna zaufania. Osoby przebywające już na terenie Niemiec i mające wrażenie, iż ich zarobki są niższe od płacy minimalnej , mogą skorzystać z infolinii ws. płacy minimalnej .

W przypadku samodzielnego poszukiwania wolnych stanowisk Internet poprzez różne portale lub giełdy stanowisk oferuje pomoc. Przede wszystkim większe firmy publikują swoje zapotrzebowanie w zakładkach „Personel“ lub „Kariera“ bezpośrednio nastronach domowych. Oprócz przeglądania gazet i internetu można także korzystać z ofert informacyjnych Federalnej Agencji Pracy , sieci współpracującej EURES i rządu federalnego Niemiec.

2. Świadczenia wspierające poszukiwanie pracy na terenie Niemiec

W przypadku przebywania już na terenie Niemiec można dodatkowo zgłosić fakt poszukiwania pracy także w Federalnej Agencji Pracy „jako osoba poszukująca pracy“. Odbywa się to poprzez portal internetowy „JOBBÖRSE“ lub telefonicznie lub także w odpowiedniej agencji pracy . Osoba zgłoszona jako „poszukująca pracy“ obywatel UE może otrzymać z agencji pracy taką samą pomoc i wsparcie w poszukiwaniu pracy jak obywatel Niemiec. 

Uwaga: Posiadanie meldunku nie jest warunkiem uzyskania zatrudnienia. Wystarczy podać pracodawcy adres, pod którym jest się dostępnym. W naszym praktycznym poradniku znajdziesz wyczerpujące informacje na temat pracy bez meldunku.

W przypadku chęci lub konieczności zmiany zawodu, aby zwiększyć szanse zatrudnienia, należy jak najwcześniej wdrożyć bezpłatne świadczenia doradztwa i pośrednictwa ze strony agencji pracy.

Uwaga: Osoby zatrudnione w razie grożącego bezrobocia mają obowiązek zgłosić się do odpowiedniej agencji pracy jako osoba poszukująca pracy. Należy przy tym zachować stosowne terminy, aby nie stracić „wchodząc” w („okres blokady“). 

2.1 Świadczenia doradcze i pośrednictwa

Po zameldowaniu się jako osoba poszukująca pracy odpowiednia agencja pracy może udzielić Ci obszernego wsparcia w poszukiwaniu nowego miejsca pracy lub zdobywania kwalifikacji. Najlepiej należy uzgodnić termin osobistej rozmowy doradczej, aby omówić indywidualną sytuację. Odpowiedni personel doradczy i pośredniczący może kompetentnie doradzić na wszystkie pytania i tematy

 • w zakresie wyboru stanowiska,
 • rozwoju zawodowego,
 • zmiany zawodui stanowiska pracy,
 • poszukiwania pracy łącznie z aplikowaniem i prezentacją podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
 • sytuacji i rozwoju rynku pracy i zawodów,
 • indywidualnych możliwości pośrednictwa,
 • możliwości rozwoju zawodowego oraz
 • świadczeń promocji zatrudnienia.

Uwaga: W przypadku braku wystarczającej znajomości języka niemieckiego i braku znajomości kogokolwiek, kto mógłby przetłumaczyć termin, należy powiadomić agencję pracy z wyprzedzeniemo tym fakcie. W takiej sytuacji agencja pracy może udostępnić infolinię z tłumaczem .

Pośrednictwo pracy w agencjach rozpoczyna się z reguły do analizy sytuacji. Wspólnie z personelem ds. integracjii pośrednictwazbierzesz wszystkie ważne dokumenty na temat kompetencji zawodowych i osobistych oraz kwalifikacji jak również Twoich indywidulanych potrzeb wsparcia (analiza potencjału). Następnie zostanie utworzony Twój indywidualny profil aplikacyjny i opublikowany anonimowo na Giełdzie stanowisk pracy. Jeżeli zostanie wyszukana pasująca dla Ciebie oferta pracy, otrzymasz propozycję pośrednictwa w formie osobistej rozmowy wzgl. telefonicznie. Poza tym w ramach tzw. umowy integracyjnej powstanie zapis, jakie konkretne kroki muszą zostać wykonane przez Ciebie oraz agencję pracy, aby jak najszybciej znaleźć stosowne zatrudnienie.

Osoby, których zawodowa integracja z powodu różnych problemów dotyczących procesu pośrednictwa (np. brak znajomości języka lub brak uznania kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą) jest utrudniona, otrzymują tym większe wsparcie od agencji pracy.

Dalsze informacje dotyczące świadczeń doradczychi pośrednictwa agencji pracy są dostępne tutaj.

2.2 Aktywizujące i zawodowe środki integracyjne

Jeżeli świadczenia doradczei pośrednictwa Twojego pośrednika są niewystarczające, aby znaleźć Ci pracę, istnieje możliwość uzyskania wsparcia w poszukiwaniu pracy przy pomocy środków aktywnej promocji zatrudnienia – także w przypadku, gdy nie przysługuje Ci zasiłek dla bezrobotnych.

Ważne: Świadczenia aktywnej promocji zatrudnienia są świadczeniami uznaniowym, do których nie przysługują roszczenia prawne. To znaczy, że personel pośredniczący sprawdza w każdym przypadku, czy spełnione są indywidualne wymagania do udzielenia wsparcia. Dlatego bardzo ważne jest, aby odpowiednio wcześnie poinformować osobiście swojego pośrednika pracy o indywidulanych możliwościach i spełnionych wymaganiach udzielania świadczeń.

Uwaga: Jeśli Twój pośrednik w ramach agencji pracy lub urzędu pracy nie zatwierdzi świadczenia z tytułu aktywnej promocji zatrudnienia, można złożyć wniosek o wydanie pisemnej decyzji w tej sprawie. Pośrednik musi uzasadnić, dlaczego dany środek jest Ciebie nieodpowiedni (decyzja niezawierająca błędu w uznaniu), aby można było przeciw tej decyzji wystąpić. Jeśli nie zgadzasz się z uzasadnieniem decyzji, możesz się od niej odwołać.

2.2.1 Wsparcie w podjęciu pracy – „Budżet pośrednictwa”

Jako pracownik z terenu UE możesz ubiegać się o wsparcie finansowe z tzw. budżetu pośrednictwa pracy, jeśli chcesz podjąć pracę podlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu. Możliwości indywidulanego wsparcia przez budżet pośrednictwa są różnorodne i oferują Twoimpośrednikom pracy duże pole manewru zwrotu kosztów w poszczególnych przypadkach.

Pod pewnymi warunkami mogą być zwracane na przykład następujące wydatki:

 • koszty uznania zagranicznych świadectw dotyczących edukacji lub kwalifikacji zawodowych,
 • koszty utworzenia i wysyłki dokumentów aplikacyjnych,
 • koszty przejazdów na rozmowy kwalifikacyjne,
 • koszty podróży w celu objęcia posadypoza miejscem zamieszkania,
 • koszty dojazdów i powrotów w przypadku przyjęcia posady poza miejscem zamieszkania,
 • koszty środków roboczych jakodzież robocza i narzędzia robocze,
 • inne koszty, np. tłumaczenia, pouczenia/poświadczenia urzędu ds. zdrowia.

Ważne: Jeżeli posiadasz niewypowiedzianą lub bezterminową umowę o pracę albo szukasz nowej pracy z przyczyn osobistych (np. wyższe zarobki/zmiana miejsca zamieszkania), nie grozi Ci bezrobocie i nie otrzymasz wsparcia z budżetu pośrednictwa.

Porada: Również Federalne Ministerstwo Kształcenia i Nauki (niem. BMBF) oferujedopłatę do procedury uznawania an. Obszerne doradztwo i informacje na temat uznawania Twoich zagranicznych świadectw szkolnych lub zawodowych możesz otrzymać dodatkowo w biurze „IQ Doradztwo i kwalifikacje“ lub pod adresem www.anerkennung-in-deutschland.de.

2.2.2 Środki aktywizacji i integracji zawodowej

W przypadku bezrobocia lub zagrożenia utraty pracy możesz otrzymać wsparcie poprzez „działania aktywizujące i integrację zawodową“. Poprzez bon na aktywizację i pośrednictwo (AVGS) Twój pośrednik pracy potwierdza istnienie warunków do przyjęcia wsparcia i określi z Tobą konkretny cel i treść podejmowanych środków. Pośrednik AVGS nada Ci prawo do wyboru przedstawiciela, prywatnego pośrednika pracy lub pracodawcy, który zaoferuje odpowiedni i dopuszczony środek (zakładowy) zgodny ze sformułowanym celem i treściami podejmowanych środków. Możliwe przeznaczenie środków, o które możesz się ubiegać, to np.:

 • szkolenie w zakresie aplikowania,
 • określenie kompetencji,
 • coaching,
 • przekazanie wiedzy zawodowej wraz zewsparciem nauki języka zawodowego
 • Praca na próbę
 • Bon na prywatne pośrednictwo pracy.

Oprócz wydania AVGS agencja pracy może Cię skierować także do uczestniczenia w środku aktywizującym i zawodowej integracji . Decyzję odnośnie lepszego rozwiązania dla Twojej osoby podejmie Twój pośrednik pracy uwzględniając lokalne oferty środków.

Porada: Przed osobistą rozmową z personelem pośrednika w KURSNET należy zasięgnąć informacji o odpowiednich dla siebie ofertach środków w swoim regionie.

Uwaga: Jeśli masz prawo do zasiłku dla bezrobotnych i jesteś osobą bezrobotną od co najmniej 6 tygodni i nie została wykonana w stosunku do Ciebie procedura pośrednictwa, masz prawo do bezpłatnego bonu na pośrednictwo umożliwiającego zatrudnienie prywatnego pośrednika pracy. Dzięki włączeniu prywatnych usługodawców na rynku pracy mogą pojawić się dodatkowe szanse na nowe zatrudnienie.

Także i tutaj obowiązują zasada: Jeśli posiadasz niewypowiedzianą lub. bezterminową umowę o pracę albo. szukasz nowej pracy z przyczyn osobistych (np. wyższe zarobki/zmiana miejsca zamieszkania), nie grozi Ci bezrobocie. W takim przypadku wsparcie środka aktywizującego i zawodowej integracji nie jest możliwe.

2.3 Promocja doskonalenia zawodowego – „bon edukacyjny“

Jeśli jesteś osobą bezrobotną i konieczne jest doskonalenie zawodowe, aby znacznie zwiększyć swoje szanse na znalezienie stałej pracy, możesz skorzystać z usług agencji pracy . Także i w przypadku osób już zatrudnionych, gdzie wiedza i kompetencje muszą zostać dostosowane z zmieniających się wymagań w obszarze zawodowym, aby uniknąć grożącego zwolnienia lub uzupełnić brakświadectwa zawodowego, można otrzymać pod pewnymi warunkami wsparcie finansowe. Jeśli spełnisz wymagania otrzymania wsparcia, od swojego pośrednika pracy otrzymasz tak zwany bon edukacyjny. Poświadcza on przejęcie kosztów doskonalenia (koszty kursów, przejazdów, koszty noclegów poza miejscem zamieszkania i diet oraz opieki nad dziećmi) i w razie potrzeby kontynuację wypłaty zasiłku dla bezrobotnych w czasie uczestniczenia w dalszym doskonaleniu.

Do środków doskonalenia zawodowego zaliczają się m.in.:

 • kwalifikacja dostosowania
 • przygotowanie do egzaminu zewnętrznego
 • kwalifikacje częściowe
 • przeszkolenie przedstawiciela
 • indywidualne przeszkolenie zakładowe lub
 • szkolenie zawodowe w niepełnym wymiarze (możliwe w połączeniu ze wsparciem nauki języka branżowego).

Ważne: Wydanie bonu edukacyjnego jest uwarunkowane np. odbyciem osobistego spotkania doradczego przed uruchomieniem środka.

Dalsze informacje dotyczące bonu edukacyjnego i innych możliwości wsparcia w doskonaleniu zawodowym znajdują się na stronie internetowej Federalnej Agencji Pracy .

Uwaga: Jeśli Twój pośrednik w ramach agencji pracy lub urzędu pracy nie zatwierdzi świadczenia z tytułu wsparcia (dokształcanie zawodowe, środki w celu integracji zawodowej, etc.), można złożyć wniosek o wydanie pisemnej decyzji w tej sprawie. Pośrednik musi uzasadnić, dlaczego dany środek jest Ciebie nieodpowiedni (decyzja niezawierająca błędu w uznaniu), aby można było przeciw tej decyzji wystąpić. Jeśli nie zgadzasz się z uzasadnieniem decyzji, możesz się od niej odwołać.