Ubezpieczenia

Powrót do nawigatora

Ubezpieczenie

Każdy żyje z określonym ryzykiem, które w przypadku szkody może szybko spowodować bardzo wysokie koszty. Ubezpieczenia są ważne, aby osoba nie musiała sama ponosić kosztów, np. w przypadku choroby lub po wypadku. W Niemczech rozróżnia się między ubezpieczeniami, które musi posiadać każdy pracownik (ubezpieczenie socjalne), a ubezpieczeniami prywatnymi.

1. Państwowe ubezpieczenie socjalne

System ubezpieczeń socjalnych w Niemczech obejmuje ochronę przed największymi zagrożeniami. Osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu w Niemczech jest z reguły członkiem następujących ustawowych systemów ubezpieczeniowych:

Członkostwo w systemie ubezpieczeń społecznych kosztuje określony stały procent Twoich dochodów. Część kosztów ponosisz Ty, drugą część Twój pracodawca. Koszty są odciągane bezpośrednio z Twoich poborów.

Jeśli posiadasz zatrudnienie w Niemczech, masz z reguły obowiązek ubezpieczyć się w ramach niemieckiego systemu ubezpieczeń społecznych.

Uwaga: Od tej zasady wyjątkami są pewne formy pracy. Są to osoby delegowane, pracownicy przygraniczni i osoby pracujące w kilku krajach UE.

Twój pracodawca musi zgłosić Cię jako osobę podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia socjalnego. Oznacza to, że pracodawca musi przekazać właściwej kasie chorych następujące informacje:

 • Twoje imię i nazwisko,
 • Twój adres,
 • Twój numer ubezpieczenia,
 • Twoje obywatelstwo,
 • Twoje wynagrodzenie i dane dotyczące wykonywanych czynności

Takie zgłoszenie gwarantuje, że pracodawca odprowadza na ubezpieczenie społeczne. Aby pracodawca mógł wypełnić swoje obowiązki, musisz przekazać mu wszystkie niezbędne szczegóły i informacje. Podlegasz zatem obowiązkowi współpracy.

Uwaga: pracodawca musi dostarczyć Ci kopię zgłoszonych danych. W przypadku naruszenia wymogów zgłaszania zarówno Ty, jak i Twój pracodawca możecie zostać ukarani.

W niektórych branżach pracodawca musi dokonać zgłoszenia nawet przed podjęciem zatrudnienia:

 • w branży budowlanej,
 • w gastronomii i hotelarstwie,
 • w spedycji,
 • w transporcie i związanej z tym branży logistycznej,
 • w branży sprzątania budynków i
 • w branży mięsnej.

Oznacza to, że Ty również musisz dostarczyć niezbędnych informacji w ramach swojego obowiązku współpracy jeszcze przed podjęciem zatrudnienia i zawsze mieć przy sobie dowód tożsamości w przypadku egzaminu.

Więcej informacji na temat procedury rejestracji i składek można znaleźć w Niemieckim Ubezpieczeniu Emerytalnym . Także kasy chorych oferują informacje na swoich stronach internetowych.

Porada: Po zgłoszeniu do ubezpieczenia socjalnego otrzymasz numer ubezpieczenia społecznego, który zachowasz na całe życie. Na podstawie numeru ubezpieczenia opracowywane i przechowywane są dane wymagane do oszacowania emerytury. Dlatego należy zachować ten numer.

2. Ubezpieczenia prywatne

W Niemczech wyżej wymienione systemy ubezpieczeń społecznych obejmują ważne zagrożenia, takie jak zdrowie, bezrobocie lub podeszły wiek. Istnieją jednak inne ryzyka, na które należy się ubezpieczyć w Niemczech. Bo przecież nie każde ubezpieczenie nadaje się do każdej sytuacji życiowej. Ochrona ubezpieczeniowa powinna przede wszystkim obejmować te rodzaje ryzyka, które mogłyby zagrozić egzystencji w przypadku wystąpienia szkody.

 Do najważniejszych prywatnych ubezpieczeń w Niemczech należą:

 • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej: czy inna osoba doznała od Ciebie jakąś krzywdę? Może to się okazać bardzo drogie, w ekstremalnym przypadku zagrażać egzystencji. W tych przypadkach do gry wchodzi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest generalnie uważane za najbardziej użyteczne i ważne z systemów ubezpieczeń dobrowolnych. Z reguły członkowie rodziny są również ubezpieczeni. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej może być wykupione za mniej niż 100 EUR rocznie.
 • Ubezpieczenie od niezdolności od pracy: jeśli z powodu poważnej choroby nie jesteś w stanie pracować przez dłuższy czas i dlatego nie masz dochodów, w najgorszym przypadku grozi Ci finansowa ruina. Wynika to z faktu, że państwowa ochrona w postaci obniżonej renty z tytułu niezdolności do pracy jest bardzo ograniczona i nie zawsze jest przyznawana. Z tego powodu każda osoba pracująca powinna zastanowić się, czy nie powinna ubezpieczyć się od utraty sił do pracy w ramach ubezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy. Wraz z prywatnym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej jest to jedna z najważniejszych polis ubezpieczenia dobrowolnego w ogóle.
 • Ubezpieczenie sprzętów domowych: ubezpieczenie sprzętów domowych pokrywa zepsute w mieszkaniu rzeczy, na przykład po pożarze, włamaniu lub po uszkodzeniu przez wodę. Koszt ubezpieczenia sprzętów domowych zależy między innymi od wielkości Twojego domu. Ubezpieczenie sprzętów domowych może być szczególnie korzystne, jeżeli przechowujesz w nim wartościowe przedmioty.
 • Obowiązkowe ubezpieczenie cywilne pojazdów mechanicznych: jeśli posiadasz samochód lub motocykl, potrzebujesz także ubezpieczenie dla pojazdów mechanicznych. Bez ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych nie możesz nawet zarejestrować swojego pojazdu. Jeśli sam spowodujesz wypadek lub spowodujesz czyjeś obrażenia swoim samochodem, firma ubezpieczeniowa zapłaci za wyrządzone szkody. Koszt ubezpieczenia jest bardzo zróżnicowany i zależy na przykład od rodzaju pojazdu i od liczby lat bezwypadkowych.

Istnieje wiele innych systemów ubezpieczeń dobrowolnych. Prywatne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wypłaca się np. w razie wypadku w czasie wolnym od pracy. Ubezpieczenie od ochrony prawnej w zakresie pomocy prawnej na wypadek sporu prawnego. Istnieją również ubezpieczenia obejmujące zwierzęta domowe, kredyty i podróże. Sprawdź dokładnie, jakich polis ubezpieczeniowych naprawdę potrzebujesz. Ponieważ każde ubezpieczenie kosztuje.

Porada: Które ubezpieczenie jest właściwe dla której osoby również zależy od wieku i stanu cywilnego. Die Centra konsumenckie  i Stiftung Warentest  pomogą Ci wybrać odpowiednie dla Ciebie dobrowolne ubezpieczenie.