Osoby niepełnosprawne

Powrót do nawigatora

Pomoc dla ludzi niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne otrzymują, oprócz ogólnych świadczeń socjalnych, także świadczenia specjalne, aby umożliwić im równy udział w życiu społecznym. Dowiedz się więcej tutaj.

1. Przegląd różnych świadczeń dla osób niepełnosprawnych

Aby zapobiec krzywdzącym sytuacjom w życiu zawodowym i w życiu społecznym lub aby jak najszybciej je przezwyciężyć, osoby niepełnosprawne otrzymują, oprócz ogólnych świadczeń socjalnych, specjalne świadczenia. Dzięki tym indywidualnym świadczeniom, osoby niepełnosprawne powinny mieć możliwość pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Należy kształtować swoje życie zgodnie ze swoimi skłonnościami i możliwościami. Twoje zainteresowania i życzenia są bardzo ważne podczas tworzenia środków pomocniczych.

W Niemczech oferta pomocy dla osób niepełnosprawnych jest bardzo szeroka i obejmuje wiele różnych dziedzin życia. Świadczenia dzielą się na:

  • świadczenia w zakresie rehabilitacji medycznej,
  • świadczenia w zakresie uczestnictwa w życiu zawodowym,
  • świadczenia w zakresie utrzymania i świadczenia uzupełniające,
  • świadczenia w zakresie uczestnictwa w edukacji,
  • świadczenie obejmujące uczestnictwo w życiu społecznym.

Ponadto osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, tj. osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, otrzymują specjalną pomoc.

Szczegółowy, aktualny i zrozumiały przegląd różnych usług znajduje się na stronie internetowej www.einfach-teilhaben.de  Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych.

Poszczególne świadczenia związane z uczestnictwem, schematycznie następujące po sobie procesy nie są ściśle rozgraniczone, ale powinny się ze sobą jak najbardziej płynnie zazębiać i uzupełniać. Świadczenia związane z uczestnictwem są tym bardziej skuteczne, im wcześniej zostaną zainicjowane i wdrożone. Prosimy nie działać dopiero po wystąpieniu niepełnosprawności. W razie choroby lub wypadku należy rozpocząć w miarę możliwości ostre leczenie, w tym leczenie szpitalne.

Porada: Zwłaszcza jeśli niedawno osoba wyemigrowała do Niemiec i jest niepełnosprawna sama lub jest to członek rodziny, należy zasięgnąć porady. Bezpłatne i niezależne porady, zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych niepełnosprawnością, ale także ich krewnych, we wszystkich kwestiach związanych z rehabilitacją i uczestnictwem można znaleźć na stronie internetowej Fachstelle Teilhabeberatung. Konkretne kwestie można także wyjaśnić przy pomocy telefonu obywatelskiego na temat „Informacje dla osób niepełnosprawnych” BMAS. Pod numerem telefonu 030 221 911 006 dostępni są eksperci od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.

Dla pracowników poradni lub pracowników UE, którzy chcą pogłębić wiedzę na ten temat, oferowany jest Zarys poradnictwa dla osób niepełnosprawnych w kontekście migracji i uchodźstwa” oraz Przewodnik dla osób niepełnosprawnych” wydany przez BMAS oferujący pomocny przegląd świadczeń z zakresu prawa socjalnego i wymogów prawnych dotyczących dostępu do usług dla osób niepełnosprawnych.