Nauka języka niemieckiego

Powrót do nawigatora

Nauka języka niemieckiego

Znajomość języka niemieckiego stwarza podstawy do budowania dobrej przyszłości w Niemczech. Nauka języka niemieckiego oznacza zdobycie umiejętności, dzięki którym można z powodzeniem rozpocząć karierę zawodową i szybciej odnaleźć się w Niemczech w życiu prywatnym. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o sposobach i warunkach nauki języka niemieckiego.

1. Nauka języka niemieckiego za granicą

Bardzo korzystne może być zdobycie znajomości języka niemieckiego już za granicą. 
Pierwszym punktem kontaktowym dla kursów języka niemieckiego i pytań dotyczących kultury niemieckiej jest Goethe-Institut , który posiada oddziały na całym świecie, gdzie oferowane są różne kursy językowe z uznanymi na całym świecie egzaminami. 

Jakie kursy oferuje Goethe-Institut?

Instytut oferuje kursy indywidualne i specjalne, które są specjalnie dostosowane do indywidualnych tematów i potrzeb lub przygotowują studentów do testów językowych zgodnie z europejskim systemem opisu kształcenia językowego (poziom A 1 do C2). Istnieją również specjalne kursy języka niemieckiego, które przygotowują do codziennego życia zawodowego i zawierają elementy międzykulturowe. Goethe-Institut oferuje również kursy online, które mogą odbywać się indywidualnie lub w grupach. 

Lista wszystkich oddziałów Goethe-Institut na świecie z informacjami w poszczególnych językach narodowych na stronie internetowej znajduje się tutaj . Kursy w Goethe-Institut są płatne.

Bezpłatną alternatywę oferuje Deutsche Welle . Tutaj znajdziesz wiele możliwości nauki języka niemieckiego, a w razie potrzeby pogłębienia wiedzy: poprzez e-learning na komputerze, za pomocą filmów wideo, audycji i podcastów - lub w klasyczny sposób za pomocą drukowanych kart pracy.

Ponadto, komercyjne szkoły językowe w całej Europie oferują kursy języka niemieckiego.

2. Uczestnictwo w kursie integracyjnym w Niemczech

Jeśli jesteś już w Niemczech, możesz wziąć udział w dotowanych przez państwo kursach integracyjnych. Kurs integracyjny składa się z kursu językowego i kursu wprowadzającego do kompetencji społecznych i obywatelskich, w ramach którego przekazywana jest wiedza na temat systemu prawnego, historii i kultury Niemiec.
Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców (BAMF) może przyjąć na kurs integracyjny Ciebie i członków Twojej rodziny, jeśli nie mówicie jeszcze dostatecznie po niemiecku, nie uczestniczyliście jeszcze w kursie integracyjnym i są na nim wolne miejsca. Obywatele UE nie mają prawa do uczestnictwa w kursie integracyjnym. 
Powinni jednak – zwłaszcza jeśli znajomość języka niemieckiego jest słaba – w każdym wypadku składać wniosek o przyjęcie na kurs języka niemieckiego. 

Kurs integracyjny składa się z

  • kursu językowego do poziomu B1 zgodnie z europejskim systemem opisu kształcenia językowego (CEFR), obejmujący od 600 do 900 godzin zajęć, oraz
  • kursu wprowadzającego do kompetencji społecznych i obywatelskich obejmującego 100 godzin zajęć. W trakcie kursu wprowadzającego do kompetencji społecznych i obywatelskich zapoznasz się z niemieckim systemem prawnym, kulturą i historią.

Koszty kursów integracyjnych i zawodowych kursów językowych są częściowo finansowane przez państwo.

Informacje o kursie integracyjnym i przyjęciu można znaleźć tutaj . System informacyjny WebGis Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców oferuje informacje o lokalnych organizatorach kursów integracyjnych i ofertach kursów (lokalizacje kursów integracyjnych ).

3. Kursy integracyjne dla specjalnych grup docelowych 

Kurs integracyjny dla młodzieży

Kurs ten jest skierowany w szczególności do młodych obywateli UE, którzy nie ukończyli 27 roku życia i jest dostosowany do szczególnych potrzeb młodych dorosłych. Więcej informacji na temat kursów integracyjnych dla młodych można znaleźć tutaj

Kurs integracyjny dla kobiet

Dzięki tej ofercie Urząd Federalny chciałby zwrócić się w szczególności do kobiet, które oprócz języka niemieckiego otrzymają również ważne informacje na tematy związane z rodziną, dziećmi i edukacją. Tematy są dość obszerne i sięgają od edukacji, przez życie codzienne w Niemczech, aż po możliwości kształcenia dzieci w Niemczech. Więcej informacji dostępnych jest tutaj .

Kurs uzupełniający

Jeśli osoba nie uczestniczyła jeszcze w kursie języka niemieckiego, a mieszka w Niemczech od kilku lat, kurs uzupełniający daje możliwość poprawy znajomości języka niemieckiego. Więcej informacji dostępnych jest tutaj .

Porada: Można również uzyskać informacje na temat wszystkich kursów integracyjnych w pobliżu miejsca swojego zamieszkania. Zapraszamy do naszej wyszukiwarki poradni , aby na miejscu znaleźć poradnię migracyjną lub serwis migracyjny dla młodzieży. 

4. Kursy języka branżowego 

Osoba, która opanowała poziom językowy B1, może wziąć udział w kursach języka branżowego. Takie kursy językowe wspierają zawodową integrację migrantów poszukujących pracy na rynku pracy. Kursy języka branżowego opierają się na kursach integracyjnych i służą do nauki języka od poziomu B1 do poziomu C2 zgodnie z europejskim systemem opisu kształcenia językowego (CEFR). Ponadto oferowane są specjalne moduły, które na przykład skierowane są do poszczególnych grup zawodowych w związku z procedurą uznawania kwalifikacji zawodowych lub dostępu do zawodu. Planowane są również moduły dla osób, które nie były w stanie osiągnąć poziomu językowego B1 poprzez uczestnictwo w kursach integracyjnych. Moduł, który ma służyć osiągnięciu poziomu B2 jest już dostępny, pozostałe moduły będą stopniowo rozwijane. Dalsze informacje można znaleźć na stronie Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców .

Kwestia posiadanego obywatelstwa nie ma znaczenia w kontekście wzięcia udziału w profesjonalnym kursie językowym. Aby móc się zakwalifikować, należy jednak spełnić pewne wymagania. Nie ma również żadnych nakazów prawnych co do udziału w profesjonalnym kursie językowym.

Dodatkowe informacje