Nauka języka niemieckiego

Nauka języka niemieckiego

Znajomość języka niemieckiego stwarza podstawy do budowania dobrej przyszłości w Niemczech. Nauka języka niemieckiego oznacza zdobycie umiejętności, dzięki którym można z powodzeniem rozpocząć karierę zawodową i szybciej odnaleźć się w Niemczech w życiu prywatnym. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o sposobach i warunkach nauki języka niemieckiego.

1. Nauka języka niemieckiego za granicą

Bardzo korzystne może być zdobycie znajomości języka niemieckiego już za granicą. 
Pierwszym punktem kontaktowym dla kursów języka niemieckiego i pytań dotyczących kultury niemieckiej jest Goethe-Institut, który posiada oddziały na całym świecie, gdzie oferowane są różne kursy językowe z uznanymi na całym świecie egzaminami. 

Jakie kursy oferuje Goethe-Institut?

Instytut oferuje kursy indywidualne i specjalne, które są specjalnie dostosowane do indywidualnych tematów i potrzeb lub przygotowują studentów do testów językowych zgodnie z europejskim systemem opisu kształcenia językowego (poziom A 1 do C2). Istnieją również specjalne kursy języka niemieckiego, które przygotowują do codziennego życia zawodowego i zawierają elementy międzykulturowe. Goethe-Institut oferuje również kursy online, które mogą odbywać się indywidualnie lub w grupach. 

Lista wszystkich oddziałów Goethe-Institut na świecie z informacjami w poszczególnych językach narodowych na stronie internetowej znajduje się  tutaj. Kursy w Goethe-Institut są płatne.

Bezpłatną alternatywę oferuje Deutsche Welle. Tutaj znajdziesz wiele możliwości nauki języka niemieckiego, a w razie potrzeby pogłębienia wiedzy: poprzez e-learning na komputerze, za pomocą filmów wideo, audycji i podcastów - lub w klasyczny sposób za pomocą drukowanych kart pracy.

Ponadto, komercyjne szkoły językowe w całej Europie oferują kursy języka niemieckiego.

2. Uczestnictwo w kursie integracyjnym w Niemczech

Jeśli jesteś już w Niemczech, możesz wziąć udział w dotowanych przez państwo kursach integracyjnych. Kurs integracyjny składa się z kursu językowego i kursu wprowadzającego do kompetencji społecznych i obywatelskich, w ramach którego przekazywana jest wiedza na temat systemu prawnego, historii i kultury Niemiec.
Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców (BAMF) może przyjąć na kurs integracyjny Ciebie i członków Twojej rodziny, jeśli nie mówicie jeszcze dostatecznie po niemiecku, nie uczestniczyliście jeszcze w kursie integracyjnym i są na nim wolne miejsca. Obywatele UE nie mają prawa do uczestnictwa w kursie integracyjnym. 
Powinni jednak – zwłaszcza jeśli znajomość języka niemieckiego jest słaba – w każdym wypadku składać wniosek o przyjęcie na kurs języka niemieckiego. 

Kurs integracyjny składa się z

  • kursu językowego do poziomu B1 zgodnie z europejskim systemem opisu kształcenia językowego (CEFR), obejmujący od 600 do 900 godzin zajęć, oraz
  • kursu wprowadzającego do kompetencji społecznych i obywatelskich obejmującego 100 godzin zajęć. W trakcie kursu wprowadzającego do kompetencji społecznych i obywatelskich zapoznasz się z niemieckim systemem prawnym, kulturą i historią.

Koszty kursów integracyjnych i zawodowych kursów językowych są częściowo finansowane przez państwo.

Informacje o kursie integracyjnym i przyjęciu można znaleźć tutaj. System informacyjny WebGis Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców oferuje informacje o lokalnych organizatorach kursów integracyjnych i ofertach kursów ( lokalizacje kursów integracyjnych).

3. Kursy integracyjne dla specjalnych grup docelowych 

Kurs integracyjny dla młodzieży

Kurs ten jest skierowany w szczególności do młodych obywateli UE, którzy nie ukończyli 27 roku życia i jest dostosowany do szczególnych potrzeb młodych dorosłych. Więcej informacji na temat kursów integracyjnych dla młodych można znaleźć tutaj

Kurs integracyjny dla kobiet

Dzięki tej ofercie Urząd Federalny chciałby zwrócić się w szczególności do kobiet, które oprócz języka niemieckiego otrzymają również ważne informacje na tematy związane z rodziną, dziećmi i edukacją. Tematy są dość obszerne i sięgają od edukacji, przez życie codzienne w Niemczech, aż po możliwości kształcenia dzieci w Niemczech. Więcej informacji dostępnych jest tutaj.

Kurs uzupełniający

Jeśli osoba nie uczestniczyła jeszcze w kursie języka niemieckiego, a mieszka w Niemczech od kilku lat, kurs uzupełniający daje możliwość poprawy znajomości języka niemieckiego. Więcej informacji dostępnych jest tutaj.

Porada: Można również uzyskać informacje na temat wszystkich kursów integracyjnych w pobliżu miejsca swojego zamieszkania. Zapraszamy do naszej wyszukiwarki poradni, aby na miejscu znaleźć poradnię migracyjną lub serwis migracyjny dla młodzieży. 

4. Kursy języka branżowego 

Osoba, która opanowała poziom językowy B1, może wziąć udział w kursach języka branżowego. Takie kursy językowe wspierają zawodową integrację migrantów poszukujących pracy na rynku pracy. Kursy języka branżowego opierają się na kursach integracyjnych i służą do nauki języka od poziomu B1 do poziomu C2 zgodnie z europejskim systemem opisu kształcenia językowego (CEFR). Ponadto oferowane są specjalne moduły, które na przykład skierowane są do poszczególnych grup zawodowych w związku z procedurą uznawania kwalifikacji zawodowych lub dostępu do zawodu. Planowane są również moduły dla osób, które nie były w stanie osiągnąć poziomu językowego B1 poprzez uczestnictwo w kursach integracyjnych. Moduł, który ma służyć osiągnięciu poziomu B2 jest już dostępny, pozostałe moduły będą stopniowo rozwijane. Dalsze informacje można znaleźć na stronie  Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców.

Kwestia posiadanego obywatelstwa nie ma znaczenia w kontekście wzięcia udziału w profesjonalnym kursie językowym. Aby móc się zakwalifikować, należy jednak spełnić pewne wymagania. Nie ma również żadnych nakazów prawnych co do udziału w profesjonalnym kursie językowym.

Dodatkowe informacje