Studiowanie w Niemczech

Powrót do nawigatora

Studiowanie w Niemczech

Oferta studiów niemieckich uczelni jest bardzo różnorodna i otwiera studiującym z UE możliwość uczestniczenia w międzynarodowych programach oraz interdyscyplinarnych kierunkach studiów. Jaką strukturę mają studia w Niemczech, które drogi prowadzą na studia w Niemczech i jakie wymagania muszą spełnić studiujący, aby móc żyć i studiować w Niemczech, może dowiedzieć się tutaj.

1. Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (niem. DAAD)

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (niem. DAAD) jest centralnym biurem, w którym wszyscy potencjalni studenci z zagranicy mogą uzyskać wyczerpujące informacje na temat studiowania w Niemczech.  

Wiele kierunków studiów w Niemczech nie podlega ograniczeniom dostępu. Istnieją jednak kierunki podlegające ograniczeniom dostępu - tak zwane NC (Numerus Clausus). Rozróżniamy pomiędzy  

  1. lokalnym/miejscowym NC: Miejsca dla studentów są przydzielane bezpośrednio przez właściwą uczelnię.
  2. federalnym NC: Dotyczy to takich kierunków studiów jak medycyna, farmacja, weterynaria i stomatologia. Przyznawanie miejsc na tych studiach odbywa się centralnie za pośrednictwem fundacji szkół wyższych.  

Odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące semestru za granicą lub kompletnych studiów w Niemczech znajdują się na stronie DAAD. Strona internetowa  jest dostępna w języku niemieckim i angielskim .

DAAD prowadzi na całym świecie biura regionalne ze specyficznymi dla danego kraju informacjami w języku danego kraju. W Internecie, pod następującym linkiem , dostępne są informacje na stronach DAAD przypisanych do państw UE w większości języków UE:  

Na stronie brazylijskiego biura regionalnego informacje są udostępniane także w języku portugalskim .

Uwaga: Prosimy zwrócić uwagę, iż procedura dopuszczania do studiów dla obywateli UE wygląda inaczej niż w przypadku studentów z krajów trzecich. 

2. Dalsze możliwości zdobycia informacji na temat studiowania w Niemczech

Masz możliwość uzyskania informacji za pośrednictwem innych platform internetowych:  

Study in Germany  

„Study in Germany - Land of Ideas” to oficjalna kampania niemieckiego rządu federalnego z informacjami na temat miejsc studiowania w Niemczech.

Make-it-Germany

www.make-it-in-germany.com to wielojęzyczny portal rządu federalnego pozwalający na pozyskiwanie specjalistów z zagranicy. Oprócz informacji dotyczących miejsc pracy i życia w Niemczech podawane są także krótkie informacje na temat studiowania i kształcenia w Niemczech.

Studiowanie w Niemczech - Deutschland.de

Portal „Deutschland.de“ zawiera informacje między innymi na temat pracy, wykształcenia, podróży i społeczeństwa. Ważnym tematem jest również temat studiowania w Niemczech.