Studiowanie w Niemczech

Studiowanie w Niemczech

Oferta studiów niemieckich uczelni jest bardzo różnorodna i otwiera studiującym z UE możliwość uczestniczenia w międzynarodowych programach oraz interdyscyplinarnych kierunkach studiów. Jak skonstruowane są studia w Niemczech, które drogi prowadzą na studia w Niemczech i jakie wymagania muszą spełnić studiujący, aby móc żyć i studiować w Niemczech, może dowiedzieć się tutaj.

1. Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (niem. DAAD)

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (niem. DAAD) jest centralnym biurem, w którym wszyscy potencjalni studenci z zagranicy mogą uzyskać wyczerpujące informacje na temat studiowania w Niemczech.  

Wiele kierunków studiów w Niemczech nie podlega ograniczeniom dostępu. Istnieją jednak kierunki podlegające ograniczeniom dostępu - tak zwane NC (Numerus Clausus). Rozróżniamy pomiędzy  

  1. lokalnym/miejscowym NC: Miejsca dla studentów są przydzielane bezpośrednio przez właściwą uczelnię.
  2. federalnym NC: Dotyczy to takich kierunków studiów jak medycyna, farmacja, weterynaria i stomatologia. Przyznawanie miejsc na tych studiach odbywa się centralnie za pośrednictwem fundacji szkół wyższych.  

Wszystkie pytania dotyczące semestru za granicą lub całych studiów w Niemczech znajdą swe odpowiedzi na stronie DAAD. Strona internetowa jest dostępna w języku niemieckim i angielskim .

DAAD utrzymuje na całym świecie swoje biura regionalnie ze specyficznymi dla danego kraju informacji w języku danego kraju. Dostępne są strony internetowe z informacjami w następujących językach UE:

Na stronie brazylijskiego biura regionalnegoinformacje są udostępniane także po portugalsku .

Uwaga: Prosimy zwrócić uwagę, iż procedura dopuszczanie do studiów dla obywateli UE wygląda inaczej, niż w przypadku studentów krajów trzecich. 

2. Dalsze możliwości zdobycia informacji na temat studiowania w Niemczech

Masz możliwość uzyskania informacji za pośrednictwem innych platform internetowych:  

 Study in Germany  

„Study in Germany - Land of Ideas” to oficjalna kampania niemieckiego rządu federalnego z informacjami na temat miejsc studiowania w Niemczech.

Make-it-Germany

www.make-it-in-germany.com ito wielojęzyczny portal rządu federalnego pozwalający na pozyskiwanie specjalistów z zagranicy. Oprócz informacji dotyczących miejsc pracy i życia w Niemczech podawane są także krótkie informacje na tema studiowania i kształcenia w Niemczech.

Studiowanie w Niemczech - Deutschland.de  

Portal – „Deutschland.de“ zawiera informacje między innymi w temacie pracy, wykształcenia , podróży i społeczeństwa. Również ważnym obszarem jest temat studiowania w Niemczech.