Organizacje migracyjne

Powrót do nawigatora

Organizacje migracyjne w Niemczech są tak różnorodne jak kultury i style życia, które reprezentują. Ich członkowie to przeważnie osoby, które same doświadczyły migracji i dlatego mogą przekazać swoje doświadczenie tym, którzy chcą podjąć wyzwanie rozpoczęcia życia od nowa w Niemczech. Pracują prawie wyłącznie na zasadzie dobrowolności.

Organizacjami migracyjnymi mogą być stowarzyszenia rekreacyjne, młodzieżowe i kluby sportowe, ale także wspólnoty kulturalne lub wspólnoty wyznaniowe. Organizacje migracyjne w coraz większym stopniu łączą siły, tworząc sieci lub organizacje parasolowe i postrzegają siebie jako grupę wspólnego interesu, która walczy o równy udział i prawa osób ze środowisk migracyjnych w społeczeństwie niemieckim.

Organizacje migracyjne oferują często różnorodną paletę usług, w tym np. doradztwo i tłumaczenia ustne, organizują imprezy i kursy, składają oferty z zakresu edukacji dla dorosłych i dzieci lub też dbają o interesy rodziców, a także samodzielnie realizują projekty.