Pracownicy sezonowi

Praca sezonowa w czasie pandemii koronawirusa

Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji (Biuro ds. Równouprawnienia Pracowników w UE) oraz Federalne Ministerstwo Polityki Żywnościowej i Rolnictwa (niem. BMEL) przedstawiają informacje dotyczące szczególnych zasad postępowania w związku z pandemią koronawirusa podczas wykonywania pracy sezonowej w rolnictwie. Dla Twojego własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa innych: Zaszczep się jeszcze w Polsce przeciw koronawirusowi Covid 19.