Сезонни работници

  • Начална страница
  • Граждани на Европейския съюз

  • Коронавирус

  • Сервиз

Назад към навигатора

Важна информация относно работата и здравето по време на прибиране на реколтата Сезонна работа

Ако сте временно нает в селското стопанство като работник по прибирането на реколтата в Германия, тук ще намерите кратък преглед на най-важните права и задължения, които се отнасят за вас.