Декларация за защита на личните данни

 • Начална страница
 • Граждани на Европейския съюз

 • Коронавирус

 • Сервиз

Назад към навигатора

Име и адрес на длъжностното лице

Длъжностно лице по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) и новия Федералния закон за защита на данните (BDSG) е

Presse- und Informationsamt der Bundesregierung
Cлужба „Преса и информация“ на Федералното правителство.

Pressesprecher Steffen Hebestreit 
Dorotheenstraße 84
10117 Berlin
тел.: 030 18 272-0
факс: 030 18-272-2555
internetpost@bundesregierung.de

Реализация:
]init[ - Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation
Köpenicker Straße 9
10997 Berlin
уебсайт: www.init.de

I. Име и адрес на длъжностното лице по защита на данните

Wolfgang Schlesener
Presse- und Informationsamt der Bundesregierung – Datenschutzbeauftragter -
(Волфганг Шлезенер
Служба „Преса и информация"  – длъжностно лице по защита на данните)
Dorotheenstraße 84
10117 Berlin
тел.: 030 18 272-0
факс: 030 18-272-2555
datenschutzbeauftragte@bpa.bund.de

II. Обща информация относно обработването на лични данни

1. Обхват на обработването на лични данни

По принцип обработваме личните данни на нашите потребители само доколкото това е необходимо за предоставяне и оптимизиране на функцията на уебсайта и нашето съдържание и услуги.

Обработването на личните данни на нашите потребители става обикновено само с тяхно разрешение. Изключение важи само в случаите, при които обработването на данните е позволено въз основа на законови разпоредби.

2. Правно основание за обработване на личните данни

Предоставената на този уебсайт информация на службата „Преса и информация“ и отделните предлагания са част от дейността на службата за връзки с обществеността. Правно основание за обработване на личните данни в рамките на дейността за връзки с обществеността е чл. 6, параграф 1, буква д) от ОРЗД във връзка с чл. 3 от Федералния закон за защита на данните (BDSG). Доколкото получим разрешение за обработване на личните данни, то правното основание за това е заложено в чл. 6, параграф 1, буква а) от Общия регламент (ОРЗД).

Ако обработването на лични данни е необходимо за изпълнение на договор, чиято страна сте Вие (напр. поръчка на публикации или бюлетини), то правното основание за това е чл. 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД. Това важи за преддоговрните мерки.

3. Изтриване на данните и продължителност на тяхното запаметяване

Личните Ви данни е бъдат изтрити или блокирани, когато отпадне целта на съхранението.

III. Предоставяне на уебсайта и създаване на лог файлове (регистрационни файлове)

1. Описание и обхват на обработката на данни

При всяко извикване на интернет страницата ни, нашата система автоматично събира данни и информация от компютърната система на извикващия компютър, при което се записват следните данни:

 • информация за типа на браузъра и използваната версия,
 • операционната система на потребителя,
 • IP адреса на потребителя,
  • като тези данни се съхраняват на сървърите за доставка за 90 дни. Това служи за гарантиране на работата и защита срещу атаки (напр. DDoS).
 • Датата и часът на достъпа, вкл. извиканият URL адрес, използваният HTTP метод и върнатият статус код, както и обемът на предаване
 • на изпратените от клиента HTTP Request Header Origin
 • уебсайтове, от които системата на потребителя осъществява достъп до нашата интернет страница,
  • се съхраняват като насочваща страница (referrer)

2. Правно основание за обработката на данни

Правното основание за временното съхранение на данните и лог файловете е чл. 6 ал. 1 буква „e“ от ОРЗД във връзка с § 3 от Федералния закон за защита на данните-нов.

3. Цел на обработката на данни

Временното съхранение на IP адреса чрез системата е необходимо, за да се даде възможност за доставка на уебсайта към компютъра на потребителя. За целта IP адресът на потребителя трябва да остане съхранен за продължителността на сесията.

IP адресът се съхранява на сървърите за доставка за 90 дни. Това служи за гарантиране на работата и защита срещу атаки (напр. DDoS).

4. Продължителност на съхранението

Лог файловете се съхраняват централно и се изтриват след 90 дни.

5. Възможност за възражение и отстраняване

Събирането на данни за предоставяне на уебсайта и съхраняването на данните в лог файлове е абсолютно необходимо за работата на интернет страницата. Следователно от страна на потребителя няма възможност за възражение.

IV. Използване на бисквитки

а) Описание и обхват на обработването на данните

Някои бисквитки са необходими, за да се предоставят основни функции на този уебсайт и поради това не могат да бъдат деактивирани.

По-конкретно става въпрос за следните бисквитки

CM_SESSIONID – Бисквитка CoreMedia Session: Тази бисквитка се отнася до идентификация на сесията и служи на сървъра да препрати потребителя към правилната сесия след повторно зареждане на сайта. Дори и сайтът да бъде отворен в друг раздел, сървърът може да причисли номера на сесията. Това е стандартната бисквитка на продукта CoreMedia.

cookie-allow-necessary – Бисквитка за съхранение на настройката „Само необходими бисквитки“. Стандартна настройка ри посещение на сайта.

cookie-banner – Бисквитка за скриване на банера за бисквитките. Предотвратява повторното показване на банера след зареждане на сайта.

cookie-allow-tracking – Бисквитката съхранява взаимодействието на потребителя с банера.

mtm_consent_removed – Бисквитката „mtm_consent_removed“ се активира при първоначален достъп до страницата, тъй като потребителят не е дал съгласие за проследяване от статистическия инструмент Matomo при достъп до уебсайта. Бисквитката съдържа информация, която не може да бъде проследена

mtm_consent – Ако е поставена отметка в квадратчето „Статистика“ в банера за бисквитки и изборът е потвърден, бисквитката „mtm_consent_removed“ се премахва и се заменя с бисквитката „mtm_consent“. Тази бисквитка съдържа информацията, която потребителят е дал съгласие за проследяване. Веднага щом потребителите отменят избора на статистическата бисквитка, бисквитката „mtm_consent“ се заменя с „mtm_consent_removed“.

INGRESSCOOKIE – Бисквитка за съхраняване на информация във формуляри, например във формуляра за контакт или при промени в количката.

enodia – Бисквитката служи за защита срещу DDoS, а с това и за сигурността на уебсайта.

SERVERID – Тази бисквитка дава възможност за по-бързо зареждане на уебсайта.

б) Правно основание за обработване на данните

Правно основание за обработване на личните данни чрез използване на бисквитки е член 6, параграф 1, буква д) ОРЗД в. вр. § 7 от новия Федерален закон за защита на данните респ. член 6, параграф 1, буква а) ОРЗД. за бисквитки, за които е необходимо даване на съгласие.

в) Цел на обработването на данните

Целта за използване на технически необходимите бисквитки е да се направи възможно използването на кошницата.

Данните на потребителя, изискани чрез технически необходимите бисквитки, не се използват за създаване на профили на потребителите.

г) Продължителност на запаметяването, право на възражение и изтриване

Бисквитките се запаметяват на компютъра на потребителя и се предават от там на нашия сайт. Това означава, че като потребител можете изцяло да контролирате използването на бисквитките. Можете да деактивирате или ограничите предаването на бисквитките като промените настройките на Вашия браузър. Запаметените бисквитки могат да бъдат изтрити по всяко време. Това може да стане и автоматизирано. Matomo е деактивиран, когато посещавате нашия уебсайт. Едва когато дадете активно съгласието си, Вашето потребителско поведение ще бъде регистрирано анонимно.

V. Уебанализ на Matomo

1. Обхват на обработването на лични данни

На нашия уебсайт използваме софтуера с отворен код Matomo (преди PIWIK), за да анализираме какво е поведението на нашите потребители при сърфиране. Това е инструмент с отворен код за извършване на уеб анализ. При Matomo не се предават данни на сървъра, които не са под контрола на  Matomo не регистрира никакви данни без Вашето съгласие.

Matomo използва бисквитки. Тези текстови файлове се запаметяват на Вашия компютър и дават възможност на службата „Преса и информация“ да анализира ползването на своя уебсайт. За целта информацията получена от „бисквитките“ се изпраща и запаметява на сървъра на службата „Преса и информация“, за да може да се анализира поведението на ползване. Вашият IP адрес представлява за нас анонимен идентификатор: нямаме техническа възможност да Ви идентифицираме като регистриран потребител. Като потребител оставате анонимен.

Службата „Преса и информация“ приема този анализ като съставна част на услугите си, предоставяни чрез Интернет. Тя има желанието да подобри своя уебсайт и да го съгласува още по-добре към нуждите на своите потребители.

Когато дадете съгласието си за уебанализ с помощта на Matomo, се регистрират следните данни, когато стартирате отделни сайтове от нашия уебсайт:

(1) 2 байта от IP адрес на осъществяващата достъпа система на потребителя
(2) стартирания уебсайт
(3) уебсайта, от който потребителят идва стартирания сайт (Referrer)
(4) подсайтовите, които се стартират от основния уебсайт
(5) времето, прекарано на уебсайта
(6) колко често е стартиран уебсайтът

Софтуерът стартира само от сървърите на нашия уебсайт. Запаметяването на личните данни на потребителя става само на тях. Не се извършва предаване на данните на трети лица.

Тук можете да решите, дали сте съгласни в браузъра Ви да бъде създадена бисквитка за уеб анализ, която ще позволи на службата “Преса и информация“ събира и анализира статистически данни.

Настройки за защита на личните данни

2. Правно основание за обработване на личните данни

Правно основание за обработване на личните данни на потребителя е чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД.

3.  Цел на обработването на данните

Обработването на личните данни на потребителя ни дава възможност да анализираме поведението на сърфиране на нашите потребители. Благодарение на анализа на получените данни можем да съставим информация относно ползването на отделните компоненти на нашия уебсайт. Това ни помага да подобрим нашия уебсайт и лесното му ползване от потребителите. Благодарение на анонимизирането на IP адреса се отговаря в достатъчна степен на интересите на потребителите за защита на личните им данни.

4. Продължителност на запаметяването

Данните се изтриват веднага, щом не бъдат повече използвани за целите на документирането. Генерираните статистики и данните, на които те се обосновават, не се изтриват.

5.  Възможност за възражение и изтриване

Бисквитките се запаметяват на компютъра на потребителя и се предават от там на нашия сайт. Това означава, че като потребител можете изцяло да контролирате използването на бисквитките. Можете да деактивирате или ограничите предаването на бисквитките като промените настройките на Вашия браузър. Запаметените бисквитки могат да бъдат изтрити по всяко време. Това може да стане и автоматизирано. Ако се деактивират бисквитките за нашия уебсайт, вероятно е възможно да не можете да използвате изцяло всичките му функции.

Подробна информация за настройка на личната сфера на софтуера Matomo ще намерите, когато кликнете върху линка: https://matomo.org/docs/privacy

Обръщаме Ви внимание на правото за корекция, изтриване и възражение съгласно чл. 16, 17 и 21 от ОРЗД; допълнителна информация за това следва в глава XI.

VI. Информационен бюлетин

1. Описание и обхват на обработване на данните

На нашия уебсайт имате възможност да абонирате безплатни информационни бюлетини. При регистрирането за бюлетина се предават данните които се въвеждат в маската. Това е Вашият имейл адрес заедно с данни за желания формат.

Освен това при регистрирането се събират следните данни:

(1) IP адрес на компютъра, който осъществява достъпа
(2) Дата и час на регистрирането

В рамките на регистрационния процес се изисква Вашето съгласие за обработване на данните и се прави препратка към тази декларация за защита на личните данни.

Не се извършва предаване на данните на трети лица във връзка с обработките на данните за изпращане на бюлетини. Данните се използват само за изпращане на бюлетина.

2. Правно основание за обработване на данните

Правно основание за обработване на данните след регистриране за получаване на бюлетин от потребителя е чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД, след като се даде съгласие за това. При получаване на бюлетина е налице договорно отношение, чл. 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД.

3. Цел на обработване на данните

Изискването на имейл адреса на потребителя служи за доставяне на информационния бюлетин.

Изискването на други лични данни в рамките на регистрационния процес служи за предотвратяване на злоупотреба на услугата или на използвания имейл адрес.

4. Продължителност на запаметяването

Данните се изтриват, щом престанат да бъдат необходими за постигане на целта на тяхното събиране. В такъв случай имейл адресът на потребителя се запаметява, докато е активен абонаментът на информационния бюлетин.

Изпращането на бюлетина се извършва въз основа на регистрирането на потребителя на уебсайта.

Останалите данни, които се изискват в рамките на регистрационната процедура, се изтриват по принцип след седем дена.

5. Възможност за възражение и изтриване

Абонаментът на бюлетина може да бъде прекратен по всяко време от съответния потребител. За целта във всеки информационен бюлетин се намира съответен линк.

Това също така позволява да се оттегли съгласието за съхранение на личните данни, събрани по време на регистрационния процеса.

Можете по всяко време да изисквате запаметените от нас Ваши данни да бъдат променени.

VII. Формуляр за контакт, контакт чрез електронна поща и контакт по пощата

1. Описание и обхват на обработване на данните

На нашия уебсайт е предоставен формуляр за контакт, който може да се използва за осъществяване на контакт по имейл. Ако се възползвате от тази възможност, въведените в маската данни ни се предават и се запаметяват. Тези данни са:

относно
Ваше съобщение
обръщение, собствено и фамилно име, имейл, улица и номер, пощенски код, място

В момента на изпращане на съобщението се запаметяват освен това и следните данни:

    IP адрес на потребителя
    дата и час на регистрирането

В процеса на изпращане се изисква Вашето съгласие за обработване на данните и се прави препратка към тази декларация за защита на личните данни.

Алтернативно е възможно контактът да бъде осъществен чрез предоставения имейл контакт или по пощата. В такъв случай изпратените по имейл или пощата лични данни на потребителя се съхраняват.

Във връзка с това не се извършва предаване на данните на трети лица. Данните се използват само за обработване на „разговора“.

2. Правно основание за обработване на данните

Правно основание за обработване на данните, получени чрез изпращане на имейл, е чл. 6, параграф 1, буква д) от ОРЗД. Ако имейлът има за цел да бъде сключен договор, в такъв случай допълнителното правно основание за обработване се обосновава от чл. 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД.

3.  Цел на обработването на данните

Обработването на личните данни, въведени в маската, ни служат само за обработка на контакта. Останалите обработени лични данни в процеса на изпращане служат за предотвратяване на злоупотреба с формуляра за контакт и гарантиране на безопасността на нашите системи за информационни технологии.

4. Продължителност на запаметяването

Данните се изтриват, щом престанат да бъдат необходими за постигане на целта на тяхното събиране. Личните данни, въведени в маската на формуляра за контакт, както и тези, изпратени по имейл или пощата се съхраняват до три години.

Личните данни, които се изискват допълнително в процеса на изпращане, се изтриват най-късно след седем дена.

5. Възможност за възражение и изтриване

Потребителят има право да оттегли по всяко време съгласието си за обработване на личните данни.  Ако потребителят осъществи контакт с нас и по имейл, то той може да възрази по всяко време на съхранението на личните му данни. В такъв случай не е възможно провеждане на „разговор“.

Всички лични данни, съхранени при осъществяване на контакта, се изтриват.

VIII. Портал за публикация на Федералното правителство

1. Описание и обхват на обработване на данните

На нашия уебсайт имате достъп до портала за публикация на Федералното правителство, където можете да поръчате различни публикации. Ако се възползвате от тази възможност, то въведените в маската данни се предават в закодирана форма на подизпълнителя, на когото е възложено изпълнението на поръчката, и се запаметяват. Тези данни са:

обръщение, собствено и фамилно име, фирма
улица и номер, пощенски код, място, страна
имейл

В момента на изпращане на съобщението се запаметяват освен това и следните данни:

    IP адрес на потребителя
    дата и час на регистрирането

Подизпълнителят, на който е възложено изпълнението на поръчката е:

IBRo Versandservice GmbH
Kastanienweg 1
18184 Roggentin

GVP Gemeinnützige Werkstätten Bonn GmbH
Pfaffenweg 27
53227 Bonn

В процеса на изпращане се изисква Вашето съгласие за обработване на данните и се прави препратка към тази Декларация за защита на личните данни.

Алтернативно е възможно контактът за изпращане на публикацията да бъде осъществен чрез предоставения имейл адрес, по факс, по пощата или телефона. В такъв случай изпратените по имейл, факс, по пощата или телефона лични данни на потребителя се запаметяват.

Във връзка с това не се извършва допълнително предаване на данните на трети лица. Данните се използват единствено за процеса на поръчка и експедиция.

2. Правно основание за обработване на данните

Правно основание за обработване на данните, получени чрез изпращане на имейл, е чл. 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД.

3. Цел на обработването на данните

Обработването на личните данни, въведени в маската, ни служат единствено за изпълнение на процеса за поръчка и експедиция. Останалите обработени лични данни в процеса на изпращане служат за предотвратяване на злоупотреба с маската, в която се въвеждат данните, и гарантиране на безопасността на нашите системи за информационни технологии.

4. Продължителност на запаметяването

Данните се изтриват, щом престанат да бъдат необходими за постигане на целта на тяхното събиране. Продължителността на съхранение на личните данни, въведени в маската на формуляра за поръчка и тези, изпратени по имейл, факс, по пощата или телефона, е три месеца от момента на пълното изпращане на поръчката.

Личните данни, които се изискват допълнително в процеса на изпращане, се изтриват най-късно след седем дена.

5. Възможност за възражение и изтриване

Потребителят има право да оттегли по всяко време съгласието си за обработване на личните данни.  Ако потребителят осъществи напр. контакта с нас по имейл, то той може по всяко време да възрази срещу запаметяването на личните му данни. В такъв случай процесът на поръчка и експедиция вероятно няма да бъде извършен.

Всички лични данни, съхранени в процеса на поръчката, се изтриват в такъв случай.

IX. Възпроизвеждане на видеозапис

За да можем да Ви предоставим видеосъдържание, използваме приставката „JWPlayer“ на LongTail Ad Solutions, Inc. (d/b/a JW Player, 2 Park Avenue, 10th Floor,  New York, NY 10016, САЩ).

Декларацията за защита на личните данни на фирмата можете да намерите на https://www.jwplayer.com/privacy . Там ще получите по-подробна информация относно личните данни, изисквани и използвани при ползване на приставката JWPlayer. При обработване на личните данни LongTail Ad Solutions се подчинява на валидността на споразумението за поверителност и е съответно сертифицирана. LongTail Ad Solutions посочва, че за ползването на приставката се изисква и съхраняват IP адрес на потребителя и уникален идентификатор.

X. Приложение на Федералното правителство

Приложението на Федералното правителство използва Push услуга на производителя на операционната система. Тук става въпрос за кратки известия, които могат да бъдат показани на дисплея на устройството на потребителя и с помощта на които той може активно да бъде информиран относно предупреждения.

В случай, че се използват Push услуги Apple доставя т. нар. Device Token или регистрационен номер на Google. Тук става въпрос за идентификационни номера на устройството в закодирана, анонимна форма. Единствената цел на ползването е предоставянето на Push услуга. Не е възможно да се извод за отделния потребител. Push услугата може да бъде съгласувана в настройките на приложението, ако това е необходимо. Освен това в операционната система на Вашия смартфон е възможно да бъдат изключени Push известията.

За приложението се използва софтуера с отворен код Matomo (виж точка V).

Освен това за приложението важи посоченото в точка VI (Информационен бюлетин), точка VII (Формуляр за контакт, контакт чрез електронна поща и контакт по пощата) и точка VIII (Портал за публикация на Федералното правителство).

XI. Правно напътствие относно правата Ви

Ако се обработват Ваши лични данни, то в такъв случай Вие сте субект на данни по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗД) и Вие имате следните права спрямо администратора.

1. Право на достъп – член 15 ОРЗД

Имате право да получите от администратора потвърждение дали от нас се обработват лични данни, свързани с Вас,

и ако това е така, да получите достъп до данните и следната информация:

(1) целите на обработването;

(2) съответните категории лични данни;

(3) получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;

(4) предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;

(5) съществуването на право да се изиска от администратора коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или да се направи възражение срещу такова обработване;

(6) правото на жалба до надзорен орган;

(7) когато личните данни не се събират от субекта на данните, всякаква налична информация за техния източник;

(8) съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането, посочено в член 22, параграфи 1 и 4 ОРЗД, и поне в тези случаи съществена информация относно използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това обработване за субекта на данните.

Имате право да получите информация дали личните данни, свързани с Вас, се предават на трета държава или международна организация. Във връзка с това можете да изисквате подходящи гаранции по член 46 ОРЗД във връзка с предаването. Също така обръщаме внимание на правото на преносимост на данните, член 20 ОРЗД.

2. Право на коригиране – член 16 ОРЗД

Имате право да поискате от администратора да коригира и/или допълни неточните или непълните лични данни, свързани с Вас. Администраторът трябва да извърши това без ненужно закъснение.

3.  Право на ограничаване на обработването – член 18 ОРЗД

При наличието на следните предпоставки имате право да изисквате от администратора ограничаване на обработването на личните данни, свързани с Вас:

(1) точността на личните данни се оспорва от Вас, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;

(2) обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;

(3) администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

(4) Вие сте възразили срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 ОРЗД в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

Когато обработването е ограничено за личните данни, свързани с Вас, такива данни се обработват, с изключение на тяхното съхранение, само с Ваше съгласие или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Съюза или държава членка.

Когато сте изискали ограничаване на обработването при наличие на посочените по-горе предпоставки, администраторът Ви информира преди отмяната на ограничаването на обработването.

4. Право на изтриване – член 17 ОРЗД

а) Задължение за изтриване

Можете да поискате от администратора изтриване на свързаните с Вас лични данни без ненужно забавяне, а администраторът има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:

(1) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин.

(2) Вие оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните съгласно член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а), и няма друго правно основание за обработването.

(3) Вие възразявате срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество, или субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 2.

(4) личните данни са били обработвани незаконосъобразно.

(5) личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора.

(6) личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество по член 8, параграф 1.

б) Информация на трети лица

Когато администраторът е направил личните данни, отнасящи се до Вас, обществено достояние и е задължен съгласно член 17, параграф 1 ОРЗД да изтрие личните данни, той, като отчита наличната технология и разходите по изпълнението, предприема разумни стъпки, включително технически мерки, за да уведоми администраторите, обработващи личните данни, че Вие като субект на данните сте поискал изтриване от тези администратори на всички връзки, копия или реплики на тези лични данни.

в) Изключения

Правото на изтриване не се прилага, доколкото обработването е необходимо

(1) за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

(2) за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Съюза или правото на държавата членка, което се прилага спрямо администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;

(3) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3;

(4) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1, доколкото съществува вероятност правото, установено в параграф 1, да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или

(5) за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

5.  Задължение за уведомяване – член 19 ОРЗД

Ако сте предявили правото си за коригиране, изтриване или ограничаване на обработването пред администратора, то той е задължен да съобщава за всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване на обработване на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Вие имате право да бъдете информиран от администратора относно тези получатели.

Правото за преносимост на данните не се отнася до обработването, необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора.

6.  Право на преносимост на данните – член 20 ОРЗД

Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато:

    обработването е основано на съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а) или на договорно задължение съгласно член 6, параграф 1, буква б); и
    обработването се извършва по автоматизиран начин.

Когато упражнявате правото си на преносимост на данните по параграф 1, Вие имате право да получите пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

7.  Право на възражение – член 21 ОРЗД

Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, което се основава на член 6, параграф 1, буква д) ОРЗД.

Администраторът прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

8.  Право на възражение срещу декларацията за даване на съгласие – член 7, параграф 3 ОРЗД

Имате правото да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

9. Право на подаване на жалба до надзорен орган – член 77 ОРЗД

Без да се засягат които и да било други административни или съдебни средства за правна защита, имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава разпоредбите на ОРЗД.

Надзорният орган, до когото е подадена жалбата, информира жалбоподателя за напредъка в разглеждането на жалбата и за резултата от нея, включително за възможността за съдебна защита съгласно член 78 ОРЗД.

Компетентен надзорен орган:

Федерален комисар по защитата на данните и свободата на информация
Graurheindorfer Str. 153
53117 Bonn

телефон: +49(0)228-997799-0
факс: +49 (0)228-997799-5550
имейл: poststelle@bfdi.bund.de

Актуализирано през: м. юни 2020 г.