Коронавирус

 • Начална страница
 • Граждани на Европейския съюз

 • Коронавирус

 • Сервиз

Назад към навигатора

Всеки отделен човек може да допринесе със собственото си поведение, предпазвайки от коронавирус себе си и другите хора, особено тези, които са в риск, като възрастни хора и хора с предишни заболявания. Политиците са предприели мерки за забавяне на разпространението на вируса, предотвратяване на претоварването на здравната система и смекчаване на икономическите последици от пандемията. Федералното правителство предоставя информация за текущото положение във връзка с коронавируса по различни канали и на различни езици. Най-важната информация е събрана тук.

Здраве и съвети за поведение

Продължава да важи следното: Поддържайте възможно най-малко контакти с други хора и се ограничете до постоянен кръг лица. Когато хората се събират в малко пространство, трябва да се носи маска. 

Задължението за носене на маска важи в институции за предоставяне на грижи, болници и други лечебни заведения, като например лекарски практики, в определени колективни жилищни помещения, както и в обществения транспорт. Маска трябва да се носи също така във въздушния и пътническия транспорт на дълги разстояния.

Задължението за тестване важи като допълнение към задължението за носене на маска в болници, институции за предоставяне на грижи и други подобни институции.

Провинциите могат да определят допълнителни предпазни мерки, като например:

 • Задължение за тестване в училищата и дневните детски заведения 
 • Задължение за носене на маска в училищата от петата учебна година
 • Задължение за носене на маска в обществения градски транспорт
 • Задължение за носене на маска в обществено достъпни закрити помещения (гастрономия, развлекателни, културни и спортни мероприятия)
 • Ограничение на броя на участниците за мероприятия в обществено достъпни закрити помещения

Във всеки случай спазвайте правилата, които важат във Вашата федерална провинция .

Право на безплатни тестове за коронавирус имат например:

 • Деца под 5 години.
 • Хора, които от медицински съображения не могат да бъдат ваксинирани.
 • Лица, които искат да прекратят карантината си („тестване за освобождаване“).
 • Лица, които доказано живеят заедно с инфектирани хора. 
 • Лица, които се грижат за други хора, или посещават, или лекуват хора в заведения за грижи и болнични съоръжения.
 • Хора с увеждания и техните лични помощници.

За 3 евро могат да се тестват всички лица, които посещават хора на възраст над 60 години, участват в мероприятия на закрито, или чието приложение за предупреждаване за коронавирус показва червено уведомление.

Здравни съвети и съвети за поведение на няколко езика ще намерите на  Bundesministerium für Gesundheit (Федерално министерство на здравеопазването)

Като милиони хора в Германия използвайте Corona-Warn-App  на Федералното правителство. Колкото повече хора се присъединят, толкова по-ефективно ще ни защити приложението.

Ваксинация за предпазване от коронавирус

С ваксинацията за предпазване от коронавирус ще помогнете за защитата на Вас самите, на Вашето семейство и на най-слабите. Право да се ваксинират имат всички, които са с местоживеене или обичайно местопребиваване в Германия или работят в определени заведения за гледане в Германия, но не живеят тук.

Бустерна доза ваксина: Постоянната комисия за ваксинация (STIKO) по принцип препоръчва на всички хора над 12 години подсилваща доза ваксина. Обикновено подсилващата доза ваксина трябва да се постави около 3 месеца след втората доза ваксина.

Засилващата доза ваксина е особено препоръчителна за:

 • възрастни хора
 • хора с предишни заболявания
 • всички, които се нуждаят от медикосоциални грижи
 • хората, ваксинирани с векторна ваксина (например Astra Zeneca или Johnson & Johnson)
 • хора с много контакти с особено застрашени или заразни лица (например лица, които полагат медикосоциални грижи)

STIKO препоръчва също допълнителна бустерна доза ваксина за лица на възраст над 60 години, както и за лица с повишен риск от тежко протичане на COVID-19 в резултат на основно заболяване.

Ваксинацията е доброволна и се извършва безплатно в центрове за ваксинация или лекарски кабинети. На горещата телефонна линия 116 117 ще научите кога и къде можете да се ваксинирате.

Ако сте ваксинирани, Вашата ваксинация против коронавирус може да бъде документирана електронно. Електронният сертификат може да бъде генериран в лекарския кабинет, аптеката или във ваксинационен център. След въвеждане или записване на данните се съставя QR-код. След това ваксинираните могат да го сканират или с CovPass-App  или с Corona-Warn-App  и така чрез QR-кода да удостоверят имунизационния си статус.

Ваксините са щателно тествани за поносимост, безопасност и ефективност. 

Работа и пари

Работодателите би трябвало да гарантират, че контактите между служителите са намалени до необходимия минимум. Мерките за защита от инфекция във фирмата би трябвало да бъдат установени и да се прилагат чрез концепция за хигиената. Ако носенето на маски е задължително, те би трябвало да бъдат осигурени от работодателя. Работодателите би трябвало да се уверят, че на всички служители, които не работят изцяло от дома си, се предлагат тестове за коронавирус.

Защитата от прекратяване на трудовия договор важи също и по време на пандемията от коронавирус.  Bundesministerium für Arbeit (Федералното министерство на труда и социалните въпроси)  предоставя информация по трудовоправни въпроси на няколко езика.

Информация за социалните помощи по време на пандемията от коронавирус можете да получите от Федералното министерство на икономиката и опазването на климата .

Аудио записи: Често задавани въпроси за сезонна работа и коронавирус.
(Източник: Справедлива мобилност)

Вашите трудови права в Германия по време накоронакризата на български език
Проектът Справедлива Мобилност на Конфедерецията на синдикатите в Германия DGB включи национална информационна линия за инфoрмация по трудово-правни въпроси по време на Коронакризата . Ние предлагаме първоначлна ориентировъчна информация, както и информация, къде може да получите помощ при въпроси от друго естество.

0800 1014341
Понеделник, вторник и четвъртък от 9:00 до 12:00 и 14:00 до 18:00.

Влизане и излизане от страната

Като цяло важи следното: Отделни държави, също и в рамките на ЕС, могат да продължат да ограничават влизането в съответните страни или да предвиждат карантина при влизане в страната. Преди Вашето пътуване се информирайте за актуалните граничения за влизане в страната и граничните проверки на Auswärtigen Amt (Министерство на външните работи) и на Bundesministerium des Innern (Федерално министерство на вътрешните работи).

Преди влизане в страната: Всички, които влизат в Германия от област с варианти на вируса, трябва да попълнят преди пристигането си ХХХ цифров формуляр за влизане в страната ХХХ. Освен това трябва да бъде представен отрицателен PCR тест, който е не по-стар от 48 часа.

За кои страни става въпрос, можете да намерите ежедневно актуализирана информация от Институт Роберт Кох .

След влизане в страната: По принцип всички са длъжни да преминат 14 дни домашна карантина, ако пристигат от област с варианти на вируса. 

Цялата информация за влизането в страната можете да намерите при  Федералното министерство на здравеопазването .

Re-open EU
(източник: Европейски съюз)

Защита от насилие

Извънредна ситуация за цялото семейство - Предложения за възпрепятстване на насилието в семейството поради ограничението на контактите по време на пандемията
(източник: Пълномощникът на Федералното правителство за миграция, бежанци и интеграция и Етно-медицинският център - Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.)

Безплатен телефон за помощ (08000 116 016), Онлайн консултации и връзка чрез имейл в случай на домашно насилие
(източник: Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (Федерална служба по въпросите на семейството и задачите на гражданското общество))