Коронавирус

Със своето поведение всеки един може да допринесе за защитата на самия себе си, на възрастните хора и хората с предишни заболявания от коронавируса. Политиците взеха мерки, за да се спре разпространението на коронавируса, да се предотврати претоварването на здравната система и да се смекчат икономическите последици от пандемията. Федералното правителство информира за актуалното положение с коронавируса по различни канали и на различни езици. Тук е обобщена най-важната информация.

Grafische Darstellung des Coronavirus mit dem Text "Was Sie jetzt über Corona wissen müssen" - Verhaltenstipps, Arbeitsrecht und Reisebestimmungen auf einen Blick"
Снимка: Пълномощник по въпросите за миграцията, бежанците и интеграцията

Здраве и съвети за поведение

Продължава да важи следното: Поддържайте възможно най-малко контакти с други хора и се ограничете до постоянен кръг лица.

Важно остава следното: Поддържайте дистанция от най-малко 1,5 метра от други хора, мийте ръцете си редовно и основно, носете покритие за устата и носа и редовно проветрявайте. Където има събиране на хора в тясно пространство, носенето на маска по принцип е задължително.

Да преминем в безопасност през зимата
(източник: Институт “Роберт Кох”)

Какво означават правилата 3G, 2G и 2G plus?

3G: достъп имат преболедувалите коронавирус, напълно ваксинираните или тестваните
2G: достъп имат преболедувалите коронавирус или напълно ваксинираните
2G plus: достъп имат преболедувалите коронавирус или напълно ваксинираните, ако са допълнително тествани (Лица с бустерна доза ваксина не се нуждаят от тест)

3G важи на работните места и в обществените превозни средства: в обществените превозни средства е задължително носенето на операционни или FFP-маски. Тези правила важат също и за въздушния транспорт.

2G важи в търговията на дребно, в културните учреждения и местата за свободното време (например ресторанти, барове, хотели, театри): Магазините за стоки от ежедневна необходимост (например супермаркети, аптеки, дрогерии, книжарници) остават отворени за всички. При високи нива на инфекцията в даден областен окръг федералната провинция може да затвори ресторанти или да ограничи хотелските нощувки.

Редовни тестове за коронавирус: Бързите тестове са важен градивен елемент, за да се даде възможност за повече нормалност и безопасни контакти. Затова всички в Германия трябва да могат да правят най-малко веднъж седмично безплатен бърз тест. 

Училища: Маските са задължителни за всички класове.

Други правила: За сфери, като например фризьори или фитнес студия, федералните провинции издават собствени разпоредби. 

Ограничения на контактите: Частните срещи, в които участват неваксинирани или непреболедували лица, са ограничени до собственото домакинство и най-много двама души от друго домакинство. Изключение от това правят децата до 14 години.

Здравни съвети и съвети за поведение на няколко езика ще намерите на  Bundesministerium für Gesundheit (Федерално министерство на здравеопазването)

Като милиони хора в Германия използвайте Corona-Warn-App на Федералното правителство. Колкото повече хора се присъединят, толкова по-ефективно ще ни защити приложението.

Спазвайте правилата, действащи във Вашата федерална провинция.

Обратно в ежедневието - Corona-Warn-App за Германия
(източник: Пълномощникът на Федералното правителство за миграция, бежанци и интеграция)

Домашна изолация при потвърдено заболяване от COVID-19: Листовка за пациенти и членове на семействата
(източник: Институт “Роберт Кох”)

Ваксинация за предпазване от коронавирус

С ваксинацията за предпазване от коронавирус ще помогнете за защитата на Вас самите, на Вашето семейство и на най-слабите. Право да се ваксинират имат всички, които са с местоживеене или обичайно местопребиваване в Германия или работят в определени заведения за гледане в Германия, но не живеят тук.

Бустерна доза ваксина: Постоянната комисия за ваксинация (STIKO) по принцип препоръчва на всички хора над 12 години подсилваща доза ваксина. Обикновено подсилващата доза ваксина трябва да се постави около 3 месеца след втората доза ваксина.

Засилващата доза ваксина е особено препоръчителна за:

  • възрастни хора
  • хора с предишни заболявания
  • всички, които се нуждаят от медикосоциални грижи
  • хората, ваксинирани с векторна ваксина (например Astra Zeneca или Johnson & Johnson)
  • хора с много контакти с особено застрашени или заразни лица (например лица, които полагат медикосоциални грижи).

Ваксинацията е доброволна и се извършва безплатно в центрове за ваксинация или лекарски кабинети. На горещата телефонна линия 116 117 ще научите кога и къде можете да се ваксинирате.

Ако сте ваксинирани, Вашата ваксинация против коронавирус може да бъде документирана електронно. Електронният сертификат може да бъде генериран в лекарския кабинет, аптеката или във ваксинационен център. След въвеждане или записване на данните се съставя QR-код. След това ваксинираните могат да го сканират или с  CovPass-App или с  Corona-Warn-App и така чрез QR-кода да удостоверят имунизационния си статус.

Ваксините са основно изпитани за поносимост, безопасност и ефективност. И след ваксинацията важи следното: Да се спазва дистанция и задължително да се носят маски!

Информация за mRNA-ваксини
(източник: Институт “Роберт Кох”)

Информация за векторни ваксини
(източник: Институт “Роберт Кох”)

Работа и пари

Защитата от прекратяване на трудовия договор важи също и по време на пандемията от коронавирус. Ако Вашият работодател е наредил кратковременна заетост, можете да получавате до 24 месеца пари за кратковременна заетост. Те могат да възлизат на до 87 процента от загубеното от Вас възнаграждение. Bundesministerium für Arbeit (Федералното министерство на труда и социалните въпроси) предоставя информация по трудовоправни въпроси на няколко езика.

Подкрепа има също и за фирмите, независимо от това колко са големи. Има кредити, субсидии или данъчни облекчения. Пълна информация по темата на Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (Федерално министерство на икономиката и енергетиката).

Студентите, които са в финансова нужда, могат да подадат заявление за субсидия в организацията за студентски въпроси - Studierendenwerk. Тя е до 500 евро на месец. Освен това KfW предоставя студентски кредити, също и за чуждестранни студенти.

Hotline Corona

Hotline Corona

Снимка: Faire Mobilität

Аудио записи: Често задавани въпроси за сезонна работа и коронавирус.
(Източник: Справедлива мобилност)

Вашите трудови права в Германия по време накоронакризата на български език
Проектът Справедлива Мобилност на Конфедерецията на синдикатите в Германия DGB включи национална информационна линия за инфoрмация по трудово-правни въпроси по време на Коронакризата . Ние предлагаме първоначлна ориентировъчна информация, както и информация, къде може да получите помощ при въпроси от друго естество.

0800 1014341
Понеделник, вторник и четвъртък от 9:00 до 12:00 и 14:00 до 18:00.

Информация за коронавирус
(Източник: Справедлива мобилност)

Консултации за малки и средни предприятия (МСП) & самостоятелно работещи лица
(източник: Специализирана служба за икономика за мигранти по насърчителната програма "Интеграция чрез квалификация (IQ)")

Влизане и излизане от страната

Като цяло важи следното: Въздържайте се от пътувания, които не са необходими. Отделни държави, също и в рамките на ЕС, могат да продължат да ограничават влизането в съответните страни или да предвиждат карантина при влизане в страната. Преди Вашето пътуване се информирайте за актуалните граничения за влизане в страната и граничните проверки на  Auswärtigen Amt (Министерство на външните работи) и на  Bundesministerium des Innern (Федерално министерство на вътрешните работи).

Всички, които влизат в Германия от райони с висок риск или с варианти на вируса, преди влизане в страната трябва да попълнят  лектронна Регистрация за влизане в страната.

Ежедневно актуализирана информация за това кои страни са това ще намерите на  Robert Koch-Institut (Институт “Роберт Кох”).

Преди влизане в страната: При всяко влизане в страната от друга страна трябва да имате удостоверение за ваксинация, тест или удостоверение, че сте оздравели. (Тестът може да е PCR или антигенен тест.) Задължителното представяне на удостоверение важи за всички на възраст от навършени 6 години. 

Доказателство за оздравяването е лабораторен тест (PCR, PoC-PCR), направен преди най-малко 28 дни и максимум 3 месеца. Пълната ваксинация трябва да е направена преди най-малко 14 дни.

След влизане в страната: По принцип всички трябва да останат за 14 дни под домашна карантина, ако влизат в страната от район с варианти на вируса. При влизане в страната от район с висок риск всички, които не са ваксинирани или не са оздравели от коронавирус, трябва да останат за десет дни под карантина. Тази карантина може да бъде завършена от 5-ия ден със следващ тест. 

Цялата информация за влизането в страната ще намерите на Bundesministerium für Gesundheit (Федерално министерство на здравеопазването)

Цялата информация за влизането в страната ще намерите на  Bundesministerium für Gesundheit (Федерално министерство на здравеопазването)

Re-open EU
(източник: Европейски съюз)

Защита от насилие

Извънредна ситуация за цялото семейство - Предложения за възпрепятстване на насилието в семейството поради ограничението на контактите по време на пандемията
(източник: Пълномощникът на Федералното правителство за миграция, бежанци и интеграция и Етно-медицинският център - Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.)

Безплатен телефон за помощ (08000 116 016), Онлайн консултации и връзка чрез имейл в случай на домашно насилие
(източник: Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (Федерална служба по въпросите на семейството и задачите на гражданското общество))