Kontakt

Gleichbehandlungsstelle EU-Arbeitnehmer
(Biuro ds. Równego Traktowania Pracowników UE)
Arbeitsstab der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration
(Zespół roboczy Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Migracji, Uchodźców i Integracji)
Bundeskanzleramt
11012 Berlin

Jeśli potrzebujesz porady, skorzystaj z naszego formularza. Uprzejmie informujemy, że możemy odpowiedzieć wyłącznie w języku niemieckim lub angielskim.