Nadanie obywatelstwa

Powrót do nawigatora
  • Równouprawnienie prawne i polityczne: Niemiecki paszport zapewnia Ci prawną i polityczną równość względem innych obywateli Niemiec. Możesz aktywniej uczestniczyć w kształtowaniu życia społecznego i politycznego. Z niemieckim paszportem możesz głosować we wszystkich wyborach w Niemczech (z innym obywatelstwem UE możesz głosować tylko w wyborach lokalnych), a także kandydować na urząd polityczny na wszystkich szczeblach władzy.
  • Bardziej elastyczne możliwości podróżowania: Według rankingu paszportowego „Henley Passport Index” niemiecki paszport zajmuje drugie miejsce na świecie wśród możliwości bezwizowego wjazdu do innych krajów. Zgodnie z definicją Henley Passport Index zwolnienie z wizy odnosi się do krajów, które umożliwiają bezwizowy wjazd, akceptują wizę elektroniczną lub wydają wizę w momencie wjazdu („visa-on-arrival”). Z niemieckim paszportem wyjazdy wakacyjne lub pobyty w innych krajach są więc zazwyczaj możliwe bez komplikacji. 
  • Poprawa perspektyw zawodowych: Dzięki niemieckiemu paszportowi możesz poprawić swoje perspektywy zawodowe. Badania dowodzą korzystnego wpływu naturalizacji na dochód uzyskany w ciągu życia. 
  • Planowanie życia w długiej perspektywie: Jeśli zamierzasz mieszkać w Niemczech przez dłuższy czas i zbudować trwałe powiązania w tym kraju, niemieckie obywatelstwo może Ci zapewnić stabilność i bezpieczeństwo.
  • Ochrona ambasady Niemiec: Jako Niemka lub Niemiec otrzymasz za granicą ochronę od ambasady Niemiec, o ile nie posiadasz obywatelstwa kraju, który odwiedzasz.

Czy zastanawiałeś(-aś) się już nad naturalizacją?

Niemieckie urzędy ds. obywatelstwa nie wymagają zrzeczenia się dotychczasowego obywatelstwa. Jako obywatelka lub obywatel UE możesz posiadać paszport niemiecki i paszport swojego kraju pochodzenia. 

Może się zdarzyć, że Twój kraj pochodzenia nie zezwala na posiadanie kilku obywatelstw lub dopuszcza to tylko w indywidualnych przypadkach. Jest to uregulowane w przepisach dotyczących obywatelstwa poszczególnych państw członkowskich UE. 

Więcej informacji na temat naturalizacji i aktualnych wymagań znajdziesz na naszej stronie internetowej .

Dowiedz się więcej o planowanych zmianach w prawie dotyczącym obywatelstwa i procesie legislacyjnym na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ojczyzny.  

Na wszelkie pytania dotyczące naturalizacji odpowiadają również pracownicy Centrów Obsługi Obywateli (Bürgerservice ).