Podatki

Powrót do nawigatora

Podatki

Zasadniczo każdy, kto mieszka i pracuje w Niemczech, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Poniżej dowiesz się, co to dla Ciebie oznacza.

1. Obowiązek podatkowy

Dochody uzyskiwane w Niemczech podlegają opodatkowaniu, jeżeli

  • osoba posiada miejsce zamieszkania w Niemczech lub
  • posiada status rezydenta, tzn. przebywa ponad sześć miesięcy (183 dni) w roku kalendarzowym na terenie Niemiec.

Obowiązek podatkowy dotyczy całości dochodów. Są to dochody pochodzące z różnych źródeł (np. pensje, emerytury/renty i czynsze). Pojęcie to obejmuje także dochody uzyskane w Niemczech oraz poza ich granicami (dochody uzyskiwane na całym świecie).

Jeżeli pracujesz, Twoim dochodem jest przede wszystkim pensja. Podatek dochodowy (od osób fizycznych) jest pobierany automatycznie (tzw. podatek od wynagrodzeń). Dodatkowo pobierany jest podatek solidarnościowy oraz – jeśli należysz do wspólnoty religijnej nakładającej podatek kościelny – podatek kościelny. Twój pracodawca przelewa te składki bezpośrednio do stosownego urzędu skarbowego. Ponadto pracodawca odprowadza za Ciebie również składki tytułem ustawowych ubezpieczeń społecznych (ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, chorobowe, pielęgnacyjne, emerytalne i wypadkowe). Kwota odciągana co miesiąc od wynagrodzenia za pracę znajduje się w rozliczeniu płacowym, które otrzymujesz od swojego pracodawcy.

Uwaga: Jeżeli posiadasz prywatne ubezpieczenie, np. prywatne ubezpieczenie zdrowotne, musisz samodzielnie opłacić składki na te ubezpieczenia.

2. Wysokość podatku dochodowego (od osób fizycznych)

Wysokość podatku dochodowego (od osób fizycznych) jest zależna od Twojego dochodu rocznego. Są to wszystkie Twoje dochody z roku kalendarzowego pomniejszone o określone kwoty niepodlegające opodatkowaniu. Istnieje kwota wolna od podatku, od której nie trzeba płacić podatków. I

W roku 2024 wynosi ona dla osób samotnych 11 604 EUR, a dla małżonków i osób w zarejestrowanych związkach partnerskich 23 208 EUR. Ponadto
 pracowników obowiązuje także ryczałtowa kwota wolna od podatku w wysokości 1 230 EUR rocznie. Jeśli Twój roczny dochód przekracza tę lub inną wolną od podatku kwotę, podatek dochodowy (od osób fizycznych) płacisz od tej nadwyżki. Stawka podatkowa wynosi minimalnie 14% i zwiększa się wraz z rosnącym dochodem. Maksymalna stawka podatku wynosi 45%.

Jeżeli od swojego banku na terenie Niemiec otrzymujesz dochody z tytułu zysków kapitałowych, np. odsetki, również musisz zapłacić od nich podatki. Są one zatrzymywane bezpośrednio przez bank i przekazywane do urzędu skarbowego jako podatek liniowy od prywatnych dochodów z kapitału. Podatek liniowy od prywatnych dochodów z kapitału wynosi 25%.

Uwaga: Jeśli wysokość Twoich odsetek nie przekracza 1000 EUR (lub 2000 EUR w przypadku małżonków i osób w zarejestrowanych związkach partnerskich), nie musisz od nich płacić podatku. Prosimy pamiętać o złożeniu w banku wniosku o zwolnienie z podatku (wniosek o zwolnienie).

Rodziny i rodzice samotnie wychowujące dzieci otrzymują określone preferencje podatkowe. Dzięki podziałowi na odpowiednie klasy podatkowe korzyści te są uwzględnianie już podczas comiesięcznego odprowadzania składek.

Swoje przypuszczalne obciążenia podatkowe można określić przy pomocy kalkulatora pensji od dochodów Federalnego Ministerstwa Finansów.

3. Zeznanie podatkowe

Aby określić wysokość Twoich opodatkowanych przychodów, od których musisz ostatecznie zapłacić podatek dochodowy, urząd skarbowy musi wykonać wiele działań. Po pierwsze pozyskuje informacje na temat Twoich poborów i sprawdza, jakie przychody uzyskałeś oprócz nich. Oznacza to, że: Znaczenie ma nie tylko Twoje wynagrodzenie jako pracownika, lecz także inne przychody, np. kapitałowe albo z najmu i dzierżawy. Potrącane są od nich ewentualne koszty uzyskania przychodu i kwoty wolne od podatku - pozostała kwota to Twój łączny dochód. Następnie urząd skarbowy odejmuje od Twojego dochodu wydatki specjalne, koszty nadzwyczajne i inne pozycje, które zawarłeś w swojej deklaracji podatku dochodowego. Jeśli masz dzieci, przysługuje Ci ulga na dzieci. Jest ona również uwzględniana przy określaniu wymiaru podatku. Dopiero wówczas określany jest Twój ostateczny dochód, od którego musisz zapłacić podatek.

Uwaga: W niektórych przypadkach osoba jest zobowiązana do złożenia zeznania podatkowego, np. jeśli oprócz wynagrodzenia otrzymywała inne dochody, otrzymywała zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek chorobowy lub zasiłek z tytułu krótkiego czasu pracy, miała kilka miejsc pracy lub miała określone kombinacje klas podatkowych. Deklarację podatkową należy złożyć do 31 lipca kolejnego roku kalendarzowego. Może się zdarzyć, iż będzie trzeba dopłacić pewną kwotę do podatków.

Jeżeli nie masz obowiązku złożenia deklaracji podatkowej, masz 4 lata, aby uczynić to dobrowolnie. Warto złożyć wniosek, aby uzyskać zwrot nadpłaconego podatku.

Kwestie podatkowe najlepiej wyjaśnić przy pomocy portalu internetowego Elster . Do korzystania z Elster wymagana jest rejestracja. Deklarację podatkową można także wypełnić jako formularz. W obu przypadkach deklaracje podatkowe musisz przesłać do urzędu skarbowego właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania. W przypadku ogólnych pytań dotyczących deklaracji podatkowych Twój urząd skarbowy oferuje regularne konsultacje – na miejscu lub telefonicznie.

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy w wypełnieniu zeznania podatkowego, możesz skontaktować się z doradcą podatkowym lub prawnikiem. W takim przypadku wystąpią koszty. W kwestiach finansowych mogą Ci pomóc także stowarzyszenia pomocy w rozliczaniu podatku dochodowego (niem. Lohnsteuerhilfevereine). Stanowią one dla pracowników narzędzie samopomocy i są zazwyczaj tańsze niż porady doradców podatkowych lub prawników.

Obywatelom UE, którzy niezbyt dobrze znają niemiecki, może się okazać przydatny program do składania deklaracji dostępny również w języku obcym. Obecnie nie ma zbyt wiele programów, oferujących taką pomoc. Oprogramowanie takie jest płatne, za jego pobranie trzeba zapłacić od 15 do 60 EUR. Tutaj znajdziesz informacje na temat różnych rodzajów oprogramowania. Innych dostawców oprogramowania możesz sprawdzić w Internecie.

Jedyny program dostępny w wielu językach (bośniackim, angielskim, chorwackim, polskim, rumuńskim, serbskim i rosyjskim), to SteuerGo . Lista może nie być kompletna. Użytkownicy korzystają z programu na własną odpowiedzialność.